Thursday, December 31, 2009

NIAJ PREGXOJ POR VI EN LA JARO 2010!

Estimataj,
NIAJ PREGXOJ POR VI EN LA JARO 2010!
Glorata estu la Eternulo por la graco de vido de alia jaro-la jaro 2010.
Kutime, Opeyemi mia edzino, kaj Boluwatife kaj IfeOluwa niaj infanoj kunigxas kun mi bonvenigi vin en la novjaro per cxi tiuj pregxoj adaptitaj de Jesaja 54:14-17:
- La Eternulo fortikigos vin per vero;
- Vi estu malproksima de premiteco;
- Vi ne bezonas timi pri io;
- La Eternulo ne permesu iu armi kontrau vi;
- Ecx iu ajn kiu armos kontraŭ vi tiu falos antau vi;
- Nenia ilo, kreita kontrau vi, havos sukceson; kaj
- Cxiun langon, kiu batalos kontrau vi en la jugxo, vi malpravigos.
Cxi tio estas la heredajxo de la servantoj de la Eternulo, kaj ili plenumigxos je via vivo cxi-novjare je la nomo de Jesuo. Amen.
Felicxan kaj prosperan Novjaron!
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro),
Baptist Building, Oke Bola,
PMB 5113, Ibadan 200001, Nigxerio.
+234 805 515 9591
http://www.thewordthruthenet.org/
http://groups.yahoo.com/group/spiritanutrajxo/
http://groups.yahoo.com/group/spiritualdigest2003/
http://spiritanutrajxo.blogspot.com/

PS:
Sendu vian respondon rekte al au kopiu min cxe spiritualdigest@yahoo.com. Dio benu vin!!!

Saturday, December 26, 2009

SE VI NE VIDUS...

Estimataj,

SE VI NE VIDUS...

"Kaj la fido estas realigo de esperatajxoj, provado de aferoj ne vidataj" (Hebreoj 11:1).

Dum unu el siaj prezentoj je iu kunsido, mia estro je mia laborejo aludis al iu citajxo de iu nekonata verkinto kiu estas tiel inspira al mi. Jen la citajxo angle: "If you do not see before you see, then you will not see." [Esperante: Se vi ne vidus antau ol vi vidas, vi ne vidos.] Por subteni sian punkton, li uzis konstruan planon kiun arkitekto desegnas kaj kiu servas kiel la desegnajxo de la proponita konstruajxo. La arkitekto jam vidis la realan konstruajxon antau ol gxi estas konstruita.

Estas eble neniu ago de fido je desegno de kontrua plano, sed estas rilato inter la duo. Iu populara diro estas jene: Vido estas fido. Tamen, infano de Dio vivas fide, ne vide (2 Korintanoj 5:7). Homo de fido desegnos planon en sia menso kaj laboras por efektivigi la planon. Li jam vidis la realigon antau ol gxi reale okazas. La skribinto de la letero al la Hebreoj asertis ke havi fidon estas vidi la nekapablecon per la okulo de kapableco (11:1). Estas vidi je onia menso tion kio okazos estonte kaj labori al gxia realigo. Ne mirinde, li listigis multajn virojn kaj virinojn de la Malnova Testamento kiuj unue vidis antau ol ili vidis kaj farigxis herooj de fido kiujn ni imitas nuntempe.

Dum ni alproksimigxas al la jaro 2010, kion vi vidas je via menso? Cxu vi vidas bonajxojn okazontajn al vi? Se vi ne vidus antau ol vi vidas, vi ne vidos.

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Sunday, December 20, 2009

JE LA PLENECO DE LA TEMPO

Estimataj,
JE LA PLENECO DE LA TEMPO
"Sed kiam venis la pleneco de la tempo, Dio elsendis Sian Filon, el virino naskitan, sub legxo naskitan" (Galatoj 4:4).
La supra citajxo estas malofte uzita por kristnaskaj predikoj. Tamen, gxi klare malkasas la celon de kristnaskfesto - la nasko de Jesuo Kristo. Jesuo Kristo, "kiu, estante en la formo de Dio" (Filipianoj 2:6), estis naskita el virino dum la Mosea Legxo estis ankorau funkcianta por ke Li povu reacxeti multe da tiuj kiuj kredas je Li el la sklaveco de peko kaj la legxo. Li venis sub la legxo por ke Li plenumu la legxon (Mateo 5:17). Li estis naskita je tauga tempo, au prefere, kiam la tempo por Lia veno estis matura per tio plenumi la promesojn pri Lia nasko per multaj profetoj antau centoj kaj miloj da jaroj.
Cxi tio estas tre signifa por ni nuntempe cxar gxi konfirmas la fakton ke Dio plenumos Siajn promesojn por ni je la pleneco de la tempo por la plenumo de tiaj promesoj. Dum la promesoj de la unua veno de Jesuo Kristo estis plenumitaj post centoj kaj miloj da jaroj kiam venis la pleneco de la tempo, la promesoj pri Lia dua veno ankau estos plenumitaj kiam venos la pleneco de la tempo por ilia plenumo. Same, kiam venos la pleneco de la tempo, ne gravas la situacio au obstaklo, Dio plenumos Siajn promesojn por cxiu el ni.
Dum ni festas la kristnaskon cxi-jare, cxu la Eternulo jam promesis al vi ion de Sia skribita Vorto au en iu aparta parolita vorto kiun Li ne plenumis? Ne perdu esperon! Kiam vi ne atendos tion, Li plenumos la promesojn je ilia pleneco de la tempo cxar "Fidela estas Tiu, kiu vin vokas, kiu ankau faros" (1 Tesalonikanoj 5:24).
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, December 12, 2009

KION SIGNIFAS KRISTNASKA FESTO AL VI?

Estimataj,
KION SIGNIFAS KRISTNASKA FESTO AL VI?
"Kaj [Maria] naskos filon; kaj vi nomos lin JESUO; cxar li savos sian popolon de gxiaj pekoj" (Mateo 1:21).
Unu el la plej celebrataj festoj je la jaro estas la kristnaska festo La festo estas cxi tie denove. Multaj homoj, precipe la infanoj, jam estis kaptitaj per la "febro" de la festo. Estas debate pri la origino de la festo. Multaj homoj opinias ke gxi devenis de iu pagana festo. Cxi tio jam faris ke multaj kristanaj konfesioj kaj sektoj ne rilatigas sin al la festo. Aliaj homoj argumentas ke estas nenia festo kiel kristnaskofesto je la Sankta Biblio.
Multaj homoj kredas ke la kristnaska tago estas la datreveno de Jesuo Kristo, kvankam, oni jam malpruvis cxi tion el multaj pruvoj. Tamen, kion signifas la kristnasko al vi? Kristnaska festo estas nur festa periodo por kelkaj homoj. Tial, tiaj homoj estas pretaj celebrias celebri gxin kiel ili celebras ian alian festan periodon. Ili vidas la periodon kiel tempon por amuzi sin. El tiaj homoj estas tiuj kiuj kredas en preno de iliaj infanoj por viziti Sanktan Nikolaon kiu amuzas la infanojn kaj donas al ili donacojn kontrau iu prezo. Kristnaska periodo estas periodo dum kiu kelkaj homoj kredas ke ili povas fari rapidan profiton je sia komerco au entrepreno. Ili altigas la koston de siaj komercajxoj kaj servoj. Multaj homoj,precipe Kristanoj, kunigas la periodon al la unua veno de Jesuo Kristo al cxi tiu mondo. Tamen, kelkaj estas indiferentaj. Lau ili, kristnaska periodo au ecx kristnaskatago estas kiel iu alia periodo au tago.
Tamen, oni devas konsideri la popularan opinionon pri la kristnasko – la nasko de Jesuo Kristo. Kial Li "sin malplenigis, alprenante la formon de sklavo, farigxante lau la bildo de homoj" (Filipianoj 2:7) venante al cxi tiu acxa mondo? La cxefa kialo estas por savi homojn de iliaj pekoj (Mateo 1:21; Johano 1:29; Agoj 13:38-39; 1 Johano 3:5; Apokalispo 1:5-6) "por ke cxiu, kiu fidas al li, ne pereu, sed havu eternan vivon" (Johano 3:16). Cxi tiu ununura ago enhavas multajn aliajn aferojn kiuj donas al kristnasko multajn signifojn al multaj homoj.
Negravas ia alia signifo kunigita al la kristnaskfesto au ia debate prig gxi, la plej cxefa afero estas ke Jesuo venis al cxi tiu mondo je iu tempo je historio por la savo de homaro. Cxu vi jam estas savita de Li kion signifas la kristnaskfesto al vi?
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Sunday, November 29, 2009

ANTAU OL ESTAS TRO MALFRUE

Estimataj,
ANTAU OL ESTAS TRO MALFRUE
"Li venis al siaj proprajxoj, kaj liaj propruloj lin ne akceptis. Sed al cxiuj, kiuj lin akceptis, li donis la rajton farigxi filoj de Dio, al la kredantoj al lia nomo, kiuj naskigxis nek el sango, nek el volo de karno, nek el volo de homo, sed el Dio" (Johano 1:11-13).
Antau nelonge, estis iu okazajxo je mia familio kiu estas pensiga. Mia edzino preparis la matenmagxajxon kaj donis al la infanoj la oportunon de elekto de ia speco da stufajxo kiun ili preferis por la mangxajxo. Cxiu el ili faris sian elekton, kaj estis servita per la elektita stufajxo. Tiam, mia nau-jara-agxa filo diris bedaure, "Ajx, mi devus elekti ovan stufajxon, sed estas tro malfrue nun." Li malkontente mangxis sian matenmangxajxon tiutage.
Cxiu el ni ankau havas la elekton fari nun pri kie kaj kiel pasigi nian eternecon. La elekto devas esti farita antau ol estas tro malfrue. Ni povas elekti esti kun Dio kaj Liaj sanktaj angeloj je cxielo au kun Satano kaj Liaj subuloj je Infero. La ununura rimedo esti kun Dio estas kredi je Lia Filo, Jesuo Kristo, cxar Li estas "la vojo kaj la vero kaj la vivo; neniu venas al la Patro [Dio] krom per [Li]" (Johano 14:6), kaj "Kiu fidas al li, tiu ne estas jugxata; sed la nekredanto jam estas jugxita, cxar li ne fidas al la nomo de la solenaskita Filo de Dio" (Johano 3:18).
Estas nenia alia vojo al cxielo ol cxi tiu Vojo. Faro de alia elekto kondukos al bedauro kaj eterna kondamno. Antau ol estas tro malfrue, faru la gxustan elekton. Elektu la Vojon de Jesuo. Profeto Mihxah avertis sian popolon: "Cxu al la Eternulo faros plezuron miloj da sxafoj au sennombraj torentoj da oleo? cxu mi donu mian unuenaskiton pro mia krimo, la frukton de mia ventro pro la peko de mia animo? Estas dirite al vi, ho homo, kio estas bona kaj kion la Eternulo postulas de vi: nur agi juste, ami bonfarojn, kaj esti modesta antau via Dio" (Mihxah 6:7-8). Estante modesta antau Dio kaj havante Lian vivon estas kredo je Lia Filo, Jesuo Kristo (Johano 1:11-12; 1 Johano 3:23; 5:12).
Antau ol estas tro malfrue, faru la gxustan elekton nun! "Jen nun la tempo de favoro; jen nun la tago de savo" (2 Korintanoj 6:2).
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, November 21, 2009

RIGARDANTE PRETER LA PROBLEMO

Estimataj,
RIGARDANTE PRETER LA PROBLEMO
"Sed mi scias, ke mia Liberigonto vivas, Kaj fine Li levigxos super la polvo" (Ijob 19:25).
La viro Ijob estis viro de honesteco pri kiu Dio povis fanfaroni ecx antau la Diablo. Per la  permeso de Dio, li alfrontis multajn suferojn de la Diablo. Lia edzino konsilis lin malbeni  Dion por ke li mortu. Liaj amikoj ne helpis lin je lia sufero dum ili kulpigis lin pro la  sufero. Malgrau tioj, Ijob ne permesis ke sia problemo superu sian kredon je Dio.  Li estis futureca. Li povis rigardi preter sia problemo. Li kredis je sia Dio kaj  atestis ke Li baldau savos lin el cxiuj la cxiuj katastrofoj kiuj frontis al li. Dio ja savis lin kaj redonis al li cxiujn ajxojn kiujn li perdis.
Multaj homoj permesas iliajn problemojn superi ilian kredon je Dio. Ili estas tiel subpremataj de la problemoj ke ili ne povas rigardi preter la problemoj.  Multaj ecx perdis esperon pro la problemoj kaj atendas la malbonajxon. Tamen, kiel Ijob, ni  ne devas perdi esperon. Ni devas prefere rigardi preter niaj problemoj kaj rigardi  al Jesuo, kiu estas la autoro kaj perfektiganto de la fido. Li ne perdis esperon, sed  suferis la krucon (vidu: Hebreoj 12:2).
Kio estas la problemo kiun vi havas nuntempe? Cxu vi estas tiel subpremata de  la problemo ke vi forgesas vian cxiu-potencan Dion? Cxu vi estas perdonta esperon pro viaj  problemoj? Ne perdu esperon! Rigardu preter via problemo! Via Liberigonto ankorau vivas! Li  estos kun vi. Vi venkos la problemon, kaj homoj gxuos kun vi je la nomo de Jesuo Kristo.  Amen.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, October 31, 2009

KRAJONOJ JE LA MANOJ DE DIO

Estimataj,
KRAJONOJ JE LA MANOJ DE DIO
"Cxu Mi ne povas agi kun vi, ho domo de Izrael, kiel tiu potisto? diras la Eternulo; jen kiel la argilo en la mano de la potisto, tiel vi estas en Mia mano, ho domo de Izrael" (Jeremia 18:6).
Antau nelonge, mi ricevis iun mesagxon per portebla telefonilo de unu el miaj retaj amikoj kiu estas tre inspirita. La mesagxo estas titolita "Kvin Pintoj de Krajono." Jen la pintoj:
1. Je io ajn kion vi faras, cxiam metu markon.
2. Vi povas cxiam korekti vian erarojn.
3. Tio kio estas grava estas tio kio estas en vi.
4. Je vivo, vi travivas kelkajn dolorigajn akrigojn kiu faros vin pli bona krajono.
5. Por esti plej bona krajono, vi devas lasi vin esti tenita kaj gvidita per la mano kiu tenas vin.
La mesagxo konkludas per cxi tiuj vortoj: Rememoru! Ni estas nenio sed krajonoj je la manoj de la Kreinto. (Interese, cxi tiu sentenco estas la slogano de la produktisto de iu populara nacia televida drama serio cxi tie en Nigxerio.)
La mesagxo estas sin-klariga. Cxiu el ni ja estas krajono je la manoj de Dio. Dio mem uzis alian analogion por konfirmi cxi tion al la popolo Izraela. La Eternulo sendis Profeton Jeremia-n al la domo de potisto por vidi lin dum li laboris sur la stablo. Kiam Jeremia alvenis al la loko, li vidis la potiston formanta kaj re-formanta la argilon gxis li akiris la deziritan rezulton. Tiam Dio egaligis la popolon Izraelan, kaj ankau iun alian homon, al la argilo je la manoj de la potisto.
Dio estas preta uzi vin bone se vi cedus vin al Li. Ne gravas la sxajna malfacila travivo, Li ankorau laboras elporti ion bonan el vi (Romanoj 8:28; 2 Korintanoj 4:15-17; 1 Petro 1:7-8). Ni ja estas krajonoj je Liaj manoj.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, October 24, 2009

CXU VI HAVAS SPIRALAJN RISORTOJN?

Estimataj,
CXU VI HAVAS SPIRALAJN RISORTOJN?
"Nur estu forta kaj tre kuragxa, penante agi lau la tuta instruo, kiun donis al vi Mia servanto Moseo; ne deklinigxu de gxi dekstren nek maldekstren, por ke vi sukcesu cxie, kien vi iros. Cxi tiu libro de la instruo ne forigxu de via busxo, sed meditu pri gxi tage kaj nokte, por ke vi zorge plenumu cxion, kio estas skribita en gxi; cxar tiam vi havos felicxon sur viaj vojoj, kaj tiam vi havos sukceson" (Josxua 1:7-8).
La projektantoj de diversaj specoj da veturiloj, aviadiloj kaj similaj faras kasxitajn aparatojn kiuj estas fiksitaj al la pneuoj de veturiloj por absorbi vibrojn kauzitajn de la neegaleco de la suprajxo de vojo. Cxi tiuj aparatoj estas nomitaj spiralaj risortoj. Neniu gxuas veturadon je ia veturilo kun neniu au malbona spiralaj risortoj. Ecx je glataj kaj bonaj vojoj, cxi tiuj aparatoj ankorau estas gravaj partoj de veturilo.
La mondo estas plena da neegaleco kaj neglataj vojoj. Nur "spiralaj risortoj" povas absorbi la "vibrojn" kauzitaj de neegaleco kaj neglataj vojoj de vivo. Cxi tiuj spiralaj risortoj estas taugaj kompreno kaj apliko de la vortoj de Dio dum la vibroj de vivo estas spertoj de vivo inkluzive la bonajn kiel sukceso, abundo, ofico de autoritato, kaj la malbonaj kiel afliktoj, suferado, persekutado, kaj similaj. 
Bedaurinde, multaj homoj estas indiferentaj al cxi tiuj spiralaj risortoj kaj cxi tio jam farigxis ilia ruinigo. Iu bona ekzemplo de tiuj homoj estis Regxo Salomono. Pro sia abundo, li ne obeis la vortojn de Dio skribitajn en la Legxo de Moseo (Readnomo 17:16-20) kaj ecx tiujn kiuj li rekte audis de Dio due (1 Regxoj 3:14; 9:3-9). Cxi tio kauzis lin peki kontrau Dio, kaj la Eternulo estis kolera kontrau li kaj sxiris la regnon de Izraelo de li kaj donis gxin al unu el liaj subuloj (vidu: 1 Regxoj 11). Jesuo Kristo estis diferenta. Li povis kontraubatali la tentojn de la Diablo per la vortoj de Dio (vidu: Mateo 4:1-11).
Cxu vi havas spiralajn risortojn por absorbi la vibrojn de vivo? Kiel bonaj ili estas? Kiel sciebla vi estas je la vortoj de Dio? Cxu vi meditas je ili ofte? Cxu vi havas taugan komprenon de ili? Cxu vi aplikas ilin al via cxiutaga vivado? La Psalmisto diris, "En mia koro mi konservas Vian diron, Por ke mi ne peku antau Vi" (119:11).
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, October 17, 2009

ESTAS ANKORAU ESPERO!

Estimataj,
ESTAS ANKORAU ESPERO!
"Cxar kiu trovigxas inter la vivuloj, tiu havas ankorau esperon; cxar ecx al hundo vivanta estas pli bone, ol al leono mortinta" (Predikanto 9:4).
La konsilanto sidis kviete dum la viro elversxis sian animo. Estis evidente ke la viro jam perdis cxian esperon. Li ne plu sciis tion kion li faru. La viro konkludis, "Nenio faras bone por mi. Mi estas malgxoja pro vivo. Estas pli bone se mi estas mortanta ol esti vivanta senespere."
Multaj homoj estas je similaj situacioj kiel tiu seniluziigita viro. Ili preferas morti anstatau vivi cxar ili jam perdis cxian esperon. Tamen, ne gravas la situacio, estas ankorau espero. Pro tio ke estas ankorau vivo, estas espero. Ecx, se oni estas tute senespera, iomete da oportuno povas turni onian historian al gloro. Ijob, je sia dolorego, diris: "Arbo havas esperon, se gxi estas dehakita, ke gxi denove sxangxigxos, Kaj gxi ne cxesos kreskigi brancxojn. Se gxia radiko maljunigxis en la tero, Kaj gxia trunko mortas en polvo, Tamen, eksentinte la odoron de akvo, gxi denove verdigxas, Kaj kreskas plue, kvazau jxus plantita" (Ijob 14:7-9).
Kio estas via nuntempa situacio? Cxu vi jam perdis esperon je tia situacio? Cxu vi deziras ke estas pli bone se vi estas mortanta ol vivanta? La skribinto de la libro de Predikanto diris, "Cxar kiu trovigxas inter la vivuloj, tiu havas ankorau esperon; cxar ecx al hundo vivanta estas pli bone, ol al leono mortinta" (9:4). Jes, al hundo vivanta estas pli bona ol al leono mortinta! Vivanta mizerulo estas pli bona al mortinta ricxulo. La kialo estas ke la vivo de la antaua povas esti plibonigita; estas neniu espero por la posta ecx je lia multekosta tombo.
Ne gravas via situacio, kiam estas vivo, estas espero. Ecx, je evidenta senespera situacio, Jesuo Kristo rememorigis Marta-n, "Cxu mi ne diris al vi, ke se vi kredos, vi vidos la gloron de Dio?" (Johano 11:40). Sxi ja vidis tiun gloron. Je via sxajna senespera situacion, estas ja ankarau espero!
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, October 10, 2009

LI NE BEZONAS IAN DEFENDON

Estimataj,
LI NE BEZONAS IAN DEFENDON
"Tiam diris Jesuo al li: Remetu vian glavon en gxian ingon; cxar cxiuj, kiuj glavon prenas, per glavo pereos. Cxu vi do supozas, ke mi ne povas alvoki mian Patron, kaj Li tuj liveros al mi pli ol dek du legiojn da angxeloj? Sed kiel plenumigxus la Skriboj, ke tiel devas okazi?" (Mateo 26:52-54).
Antau nelonge, mi ricevis ekspeditan cxenitan retmesagxon petantan min partopreni je afero por protesti al iu sociala reta servo forigi iun retejon kiu estas ofenda al la personeco de Jesuo Kristo
de la reta servo de la sociala reto. Centoj da homoj jam aligis siajn nomojn al la retmesagxo dum oni ekspedis gxin al aliaj homoj antau ol gxi atingis min. Mi volis aligi mian nomon, sed mi memoris ke estas neniu bezono komenci la aferon je la unua aferon cxefe cxar Jesuo Kristo ne bezonas ian ajn defendon de iu ajn.
Subtenantoj de multaj mondaj religioj, konfesioj, kaj aferoj estas pretaj defendi la inciatintojn de tiaj religioj, konfesioj, au aferoj per la lasta guto de sia sango. Tamen, Jesuo Kristo au la Dio kiun la kristanoj adorservas ne bezonas tian defendon. Li estas sin-suficxa, nesxangxebla kaj ne movebla. Nenio povas depreni ion ajn de Lia Esteco ne gravas la malestimiga vorto uzita por Li. Provoj defendi Li eble povas esti labori kontrau Lia volo!
Kiam oni volis aresti Jesuon Kriston, unu el Siaj disxciploj pruvis defendi Lin, sed Li avertis lin kaj sciigis lin ke Li povas regi la situacion. Je tiu tempo, gxi estis parto de la arangxo por plenumi la dian celon de Lia veno al la mondo. Malgrau la aresto, molesto, proceso, krucumado kaj morto de Jesuo Kristo, Li levigxis je la tria tago. Li estas tre alte superigita kaj ricevinta "nomon, kiu estas super cxia nomo, por ke en la nomo de Jesuo klinigxu cxiu genuo, de encxieluloj kaj surteruloj kaj subteruloj, kaj cxiu lango konfesu, ke Jesuo Kristo estas Sinjoro, al la gloro de Dio, la Patro" (Filipianoj 2:9-11). Neniu kvanto de malestimiga vorto povas redukti Lian suverenecon. Homoj kiuj uzas abomenajn vortojn kontrau Li nur malsxparas sian tempon.
Jesuo Kristo ne bezonas ian ajn defendon. Malgrau cxi tio, kiu estas Li al vi? Kiel vi rilatas al Li? Li jam venis kiel la Savinto de la mondo. Li nuntempe defendas tiujn kiuj kredas je Li. Li venos reen baldau kiel la Jugxo de la tuta mondo. Cxu vi estas preta alfronti Lin?
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, October 3, 2009

VEKU LIN!

Estimataj,
VEKU LIN!
"Kaj Li estis dormanta en la posta parto sur la kuseno; kaj ili vekis Lin, kaj diris al Li: Majstro, cxu vi ne zorgas pri tio, ke ni pereas?" (Marko 4:38).
Jesuo Kristo sxipveturis kun la discxiploj tra la nestabila Maro Galilea dum furioza sxtormo komencigxis. Gxi estis minaco por ili kaj iliaj posedajxoj. Mi opinias ke kelkaj el ili, kiel spertaj fisxkaptistoj, provis cxiajn taktikojn uzatajn en simila situacio. Tamen oni mirdemandas, kial Jesuo Kristo estis dormanta ie en la sxipeto. Kiel Li povis dormi en tia situacio? Tamen, la discxiploj agis gxuste: ili iris veki Lin. Vekite, Li tuj parolis al la sxtormo, kaj kaj cxio serenigxis!
Kristana vivo ne estas fugxo de dangxero, sed aserto de Lia cxiama cxeesto. Kio sxtormas en via vivo? Kio minacas gxin? Cxu vi provas trovi helpon? Kvankam "…ne dormetas kaj ne dormas la gardanto [Jesuo Kristo de Siaj popoloj]" (Psalmaro 121:4), tamen, vi devas voki Lin en la cxi-momenta situacio. Li estas apud vi, sxajne dormanta. Veku Lin!
Jen kelkaj promesoj de Dio por vi:
"Voku Min en la tago de mizero; Mi vin liberigos, kaj vi Min gloros" (Psalmaro 50:15).
"Voku al Min, kaj Mi respondos al vi, kaj Mi sciigos al vi grandajn kaj gravajn aferojn, kiujn vi ne scias" (Jeremia 33:3).
"Kaj mi diras al vi: Petu, kaj al vi estos donate; sercxu, kaj vi trovos; frapu, kaj al vi estos malfermite. Cxar cxiu petanto ricevas; kaj la sercxanto trovas; kaj al la frapanto estos malfermite" (Luko 11:9-10).
"Kaj estos tiel, ke antaux ol ili vokos, Mi respondos; ili estos ankoraux parolantaj, kaj Mi jam auxdos" (Jesaja 65:24).
"Proksima estas la Eternulo por cxiuj, kiuj [kiujn] Li vokas, por cxiuj, kiuj Lin vokas" (Psalmaro 145:18).
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).
PS
Cxi tiu prediko estis unue dissendita je la 14- a de Marto, 2004.

Saturday, September 26, 2009

AL LA LABOR’!

Estimataj,
AL LA LABOR’!
"Cxar ecx kiam ni estis cxe vi, la jenon ni ordonis al vi: Se iu ne volas labori, tiu ankau ne mangxu" (2 Tesalonikanoj 3:10).
"Kiu prilaboras sian teron, tiu havos sate da pano; Sed kiu sercxas vantajxojn, tiu havos plenan malricxecon" (Sentencoj 28:19).
Mi malofte bazas miajn predikojn sur la reagoj de homoj al miaj pasintaj predikoj. Tamen, mi estas kondukita bazi cxi tiun predikon sur la reagoj de kelkaj homoj al mia prediko de pasinta semajno. Cxi tiuj homoj kiuj estas sendube kontrau kristanismo kaj estas pretaj diri ion ajn iam ajn kontrau kristanaj predikoj malkonsentis kun mi ke oni devas pacience atendi la miraklon de Dio. Tamen, ili ignoris la fakton ke mi aldonis la vorton "fidele" en la ago de atendo. Lau cxi tiuj homoj, mi kuragxigas maldiligentecon. Bedaurinde, kiel cxi tiuj homoj montris je sia kontraustaro, multaj pastoroj nuntempe ja kuragxigas maldiligentecon flanke de sia pregxejanaro pro la troa emfazo de la pastoroj sur prospero sen laboro, tujaj mirakloj, sukcesoj kaj similaj. Tiaj pastoroj kaj siaj sekvantoj jam forgesis ke Dio ne benas maldiligentecon. Li nur benos tiun kiu faras ion. Ne mirinde, tiuj homoj kiujn Li vokis kaj uzis en la Sankta Biblio estis okupitaj kaj diligentaj homoj.
Apostolo Paulo pridiskutis la aferon de diligent laboro kontrau maldiligenteco en siaj epistoloj al la Tesalonikanoj (1 Tesalonikanoj 4:11-12; 5:12-13; 2 Tesalonikanoj 3:10). Li malestimis maldiligentecon kaj kuragxigis sian audantaron esti diligentaj. Tiu fama kristana himna verkisto, Fanny J. Crosby (1820-1915), verkis angle, "To the work! To the work! We are servants of God, Let us follow the path that our Master has trod; With the balm of His counsel our strength to renew, Let us do with our might what our hands find to do. Toiling on, toiling on, toiling on; Let us hope, let us watch and labor till the Master comes." La skribinto de la libro de Sentencoj donis multajn admonojn kontrau maldiligenteco kaj favore al diligenteco (vidu: Sentencoj 6:6-11; 10:4, 26; 12:11, 24; 13:4; 15:19; 18:9; 19:15, 24; 20:4; 21:25; 24:30-34). Nuntempaj Kristanoj devas atenti tiajn admonojn.
De la menkciitaj versikloj de la Sankta Biblio, estas evidente ke kristanismo ne altigas maldiligentecon au ion ajn rilate al gxi. Tial, iu ajn kiu volas ke Dio benu lin kiam li estas maldiligenta trompas sin. Jes, mirakloj ankarau ekzistas nuntempe, sed se vi volus ke Dio benu vin, estu diligenta je via laboro. Se vi estus sendungita, la Eternulo baldau provizos taugan dungon por vi. Se vi estus malpli dungita, tio estas, ne tauge pagita, dauru esti fidela.
Al la labor’!
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, September 19, 2009

KIAM DIO ESTAS SILENTA

Estimataj,
KIAM DIO ESTAS SILENTA
"Kaj Abram havis la agxon de okdek ses jaroj, kiam Hagar naskis Isxmaelon al Abram. Kiam Abram havis la agxon de naudek nau jaroj, aperis la Eternulo al Abram, kaj diris al li: Mi estas Dio la Plejpotenca; iradu antau Mi kaj estu senpeka" (Genezo 16:16-17:1).
Abraham havis la agxon de sepdek kvin jaroj kam Dio diris al li forlasi sian popolon kaj iri al lando kiun Li montros al li. La ordono estis kun sepobla promeso ke Dio faros lin granda popolo; ke Dio benos lin; ke Dio grandigos lian nomon, ke li estos beno; ke Dio benos liajn benantojn, kaj liajn malbenantojn Li malbenos; kaj cxiuj gentoj de la tero benigxos per li (vidu: Genezo 12:1-4). Cxi tiuj promesoj estis faritaj al homo kiu ne havis ian biologian infanon je la agxo de sepdek kvin jaroj. Tamen, li kredis je Dio kaj obeis Lin. Post kelka tempo, Dio reasertis Siajn promesojn por li, sed li miris kiel la promesoj estos plenumitaj cxar li restis seninfana. Li ecx pensis ke sia cxefservanto heredos lian posedajxon. Tamen, Dio recertigis lin ke "nur tiu, kiu eliros el [lia] internajxo, estos [lia] heredanto" (Genezo 15:4), kaj ke liaj idoj heredos la landon kie li estis fremdulo. Abraham kredis je Dio, kaj tio estis kalkulita al li kiel virto.
Tamen, kiam sxajnis ke Dio estis silenta kaj sxangxis Sian penson plenumi Sian promeson doni al li filon, Sara, la edzino de Abraham, kaj li, provis helpi al Dio. Ili arangis ke la sklavino de Sara nasku infanojn por Abraham. Lau ilia moro, cxi tio estas tauga, sed tio ne estis la absoluta plano por ili. Je la agxo de okdek ses jaroj, Hagar, la sklavino de Sara, naskis al Abraham filon nomita Isxmael. Kvazau Dio ankorau estis silenta pri Siaj promesoj por Abraham dum aliaj dek tri jaroj. Abraham eble pensis ke Dio plenumos Siajn promesojn per Isxmael. Efektive, li pridebatis je tiu direkto kiam Dio aperis al li denove post dek tri jaroj dum li dubis la fakton ke Sara ankorau povas naski filon al li je sia maljuneco kaj diris al Dio lasi Isxmaelon ricevi la benojn. Dio diris al li ke Sia absoluta volo estis por Isaak, la filo kiun Sara naskos, ne Isxmael (Genezo 17:15-21). Sxajnis ke Dio estas silenta, sed Li havis planon por Abraham kaj Sara, kaj Li deklaris la planon: "Mian interligon Mi starigos kun Isaak, kiun naskos al vi Sara en cxi tiu tempo en la venonta jaro" (Genezo 17:21). Dio ja plenumis Siajn planojn kaj promesojn en la vivo de Abraham.
Kiel Dio estas silenta pri viaj aferoj? Cxu vi jam perdis konfidon je Li pro Lia silento? Cxu vi provas helpi al Dio? Eble sxajnas ke Dio estas silenta, sed Li ne estas tia. Li havas pli bonan planon por vi. Li diras, "Cxar Mi scias la intencojn, kiujn Mi havas koncerne vin, diras la Eternulo, intencojn al bono kaj ne al malbono, por doni al vi estontecon kaj esperon" (Jeremia 29:11). Audu cxi tion ankau: "Cxar Miaj pensoj ne estas viaj pensoj, kaj viaj vojoj ne estas Miaj vojoj, diras la Eternulo. Kiom la cxielo estas pli alte ol la tero, tiom Miaj vojoj estas pli alte ol viaj vojoj, kaj Miaj pensoj ol viaj pensoj. Cxar kiel la pluvo kaj la negxo falas de la cxielo kaj ne revenas tien, sed malsoifigas la teron kaj naskigas kaj produktigas gxin kaj donas semon al la semanto kaj panon al la mangxanto: tiel estos Mia vorto, kiu eliras el Mia busxo; gxi ne revenos al Mi vane, sed plenumos Mian volon, kaj sukcesos en tio, por kio Mi gxin sendis. Kun gxojo vi eliros, kaj kun paco vi estos kondukataj; la montoj kaj montetoj sonigos antau vi kanton, kaj cxiuj arboj de la kampo plaudos per la manoj. Anstatau pikarbetajxo elkreskos cipreso, anstatau urtiko elkreskos mirto; kaj tio estos gloro por la Eternulo, eterna signo, kiu ne ekstermigxos" (Jesaja 55:8-13).
Kiam Dio estas sxajne silenta pri via afero, Li volas ke vi "iradu antau [Li] kaj estu senpeka" (Genezo 17:1). Tio estas, estu fidela kaj atendu Lian miraklon. Gxi eble estos je longa tempo, sed Li certe faros gxin!
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).
PS
Mi unue dissendis cxi tiun mesagxon je la 8-a de oktobro, 2006.

Saturday, September 12, 2009

CXU KOLERA KUN DIO? NENIAM!

Estimataj,
CXU KOLERA KUN DIO? NENIAM!
"Kiam la figarbo ne floros, La vinberbrancxoj ne donos fruktojn, La olivarbo rifuzos sian laboron, La plugokampoj ne donos mangxajxon, La sxafoj estos forkaptitaj el la sxafejo, kaj en la staloj ne trovigxos bovoj: Ecx tiam mi gxojos pri la Eternulo, mi estos gaja pri la Dio de mia savo. La Eternulo, la Sinjoro, estas mia forto; Li faras miajn piedojn kiel cxe cervo, Kaj venigas min sur miajn altajxojn. Al Li, la Venkanto, iru miaj kantoj" (Hxabakuk 3:17-19).
Kiam mi elvenis de la usona ambasadejo post la tria sinsekva viza refuzo, mi estis amarigita. Cxu mi ne pregxis suficxe? Kio pri la pregxoj kaj profetajxoj de centoj da homoj al la sukceso de cxi tiu viza intervjuo? Kio pri miaj multaj fastoj? Cxu Dio ne plu respondas al pregxoj? Kial Li senigis min de la eksterlanda vojagxo por pluaj studoj je cxi tiuj tri tempoj? Cxi tiuj pensoj kolerigis min esti kolera pri la vivo kaj kontrau Dio. Cxu Li ankoraux estas inda je miaj lauxdo kaj adoro? Tiam, la vortoj de Hxabakuk venis en mian penson: Kvankam Dio ne "respondas" al miaj pregxoj kaj estas nenia videbla indico de Lia zorgxo, ankoraux, mi lauxdos Lin!
La libro de Hxabakuk portretas Dion kiel mirigan, ankoraux Hxabakuk plendis pri kial la malvirtuloj prosperis dum la virtuloj suferis. Sxajnis ke Dio ne agis laux lia atendo. Ankoraux, li konkludis sian profetajxon per laudoj de Dio cxar li sciis ke estas bonfarema Dio malantaux la sxajna neplacxa cirkonstanco. Li anstatauxe gxojas en la Eternulo ol esti kolera kun Li.
Ijob, en sia angoro lauxdis Dion. Kial? Li rememoris en siaj doloroj ke la celo de Dio estas cxiam bona. Auxskultu lin, "Li ja mortigos min, kaj mi ne havas esperon." (Ijob 13:15); "Sed mi scias, ke mia Liberigonto vivas, Kaj fine Li levigxos super la polvo. Kaj post kiam mia hauxto estos tiel detruita kaj mi estos senkorpa, mi vidos Dion" (Ijob 19:25-26); kaj "Sed mian vojon Li konas; Se Li min elprovos, mi eliros kiel oro" (Ijob 23:10).
Cxu vi petadas Dion fari ion por vi sed Li sxajne prokrastas gxin? Cxu vi pensadas forlasi vian unuan fidon al Li pro cxi tio? Cxu vi pridubas la indecon de Liaj lauxdo kaj adoro? Cxu vi ankaux estas je la esti kolera kontrau Dio pro cxi tio? Neniam pensu tiel!
La psalmisto fieris pri la zorgxo de Dio, "Ecx kiam mi iros tra valo de densa mallumo, mi ne timos malbonon, cxar Vi estas kun mi; Via bastono kaj apogigxilo trankviligos min" (Psalmo 23:4), kaj Salomono ankaux diris, "Pro sia malboneco malvirtulo estos forpusxita; Sed virtulo ecx mortante havas esperon" (Sentenco 14:32).
Dio havas celon en via doloro. Cxi tiu celo estas cxiam bona. La aflikto estas Die arangita por reekzameni niajn dezirojn kaj malkasxi Lian plibonan planon por ni. Turnu vian deziregon al Li. Li pruvos Sin al vi. Li estas ankoraux Dio. Li estas inda je viaj fido kaj adoro. Cxu kolera kun Dio? Neniam!
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).
PS
Mi unue dissendis cxi tiun mesagxon je 19-a de julio, 2004.

Saturday, September 5, 2009

TREZORO EN ARGILAJ VAZOJ

Estimataj,
TREZORO EN ARGILAJ VAZOJ
"Sed ni havas cxi tiun trezoron en argilaj vazoj, por ke la treega grandeco de la potenco estu de Dio, kaj ne de ni mem" (2 Korintanoj 4:7).
Cxar gxi estis problemema eklezio, Paulo skribis siajn du konatajn epistolojn al la korintana eklezio por korekti kelkajn el la anomalioj kiuj ekzistis en la eklezio. Unu el tiaj anomalioj estis la erara opinion pri la evangelia mesagxo kaj la mesagxistoj de la evangelio. Cxi tiu opinio estas ke la evangelio, kiu estas la Nova Interligo, estas malsupera al la Malnova Interligo donita al Moseo, kaj tial, la mesagxistoj de la evangelio, au la servistoj de la Nova Interligo, estas malsuperaj al Moseo kaj la instruistoj de la Legxo. Tamen, je cxi tiu epistolo al la Korintanoj, Paulo klarigis la superecon de la evangelio al la Legxo. Li konsideris la evangelian mesagxon kiel trezoron konservitan en argilaj vazoj. Tia bildo estis kutima al la Korintanoj.
La evangelia mesagxo ja estas trezoro kiu superas ian ajn homan scion au filozofion. Dio konservis au konfidis la evangelian mesagxon en "argilaj vazoj," la apostoloj, nuntempe la predikantoj de la evangelio. Sendube, argilaj vazoj estas rompigxemaj. Kiel homoj, la predikantoj de la evangelio estas malfortaj kiel argilaj vazoj sed la evangelia mesagxo estas konfidita al ili. Gxi ne estas konfidita al la angxeloj au iuj ajn superaj homoj. Dio faris cxi tion por montri ke disvastigo de evangelia mesagxo ne estas per homa forto, scio, au ecx sperto, sed per Sia supera potenco. Tial, ni ne devas malestimi nin ke ni ne povas prediki la evangelion, au fidi al nia kapablo au sxagxo por fari gxin, sed fidi tute al Dio.
Oni jam konfidis la trezoron, la evangelian mesagxon, al vi por konservi kaj dividi gxin kun aliaj homoj. Cxu vi estas jxaluza konservi gxin kaj fervore dividi gxin kun aliaj homoj cxe vi? Vi ne bezonas iun ajn specialan potencon au scion por fari tion. Tio kion vi bezonas estas tuta fido al la Sankta Spirito kiu estas tie por instrui, gvidi, rememori, kaj plifortigi vin dum vi konservas kaj dividas la trezoron. Ne gravas la premo cxe vi, Li faros vin sukcesa. "Pro tio ni ne senkuragxigxas; sed kvankam nia ekstera homo kadukigxas, tamen nia interna homo renovigxas tagon post tago. Cxar nia malpeza kaj momenta sufero elfaras por ni, pli kaj pli ekster mezuro, eternan pezon da gloro; dum ni rigardas ne la vidatajxojn, sed la nevidatajxojn; cxar la vidatajxoj estas tempaj, sed la nevidatajxoj estas eternaj" (2 Korintanoj 4:16-18).
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, August 29, 2009

CXU PRO LA REGNO?

Estimataj,
CXU PRO LA REGNO?
"Kaj de post la tagoj de Johano, la Baptisto, gxis nun, la regno de la cxielo estas perfortata, kaj perfortuloj kaptas gxin" (Mateo 11:12).
Tra la tuta historio de la eklezio, konfesioj, grupoj de homoj, kaj individuoj (kaj kristanoj kaj nekristanoj) jam misinterpretis kaj misaplikis la Sanktan Skribon. Cxi tiuj misinterpretadoj kaj misaplikadoj al kiuj multaj homoj aludas al la celo de la regno de Dio jam kauzis multajn erarajn doktrinojn kaj praktikojn nuntempe. Estas bedaurinde ke homoj ankorau misinterpretas kaj misaplikas la Sanktan Skribon nuntempe precipe por taugi al siaj egoismaj deziroj. Estus pli bone se tiuj egoismaj ambicioj plialtigus la aferon de la evangelio, sed multaj el tiaj estas intence trompi homojn por la egoismaj gajnoj de la farantoj de tiaj misinterpretadoj kaj misaplikadoj.
Por subteni cxi tion, jen milda dramo kiu okazis inter mi kaj iu nekonata persono. La persono sendis mesagxon al mia portebla telefono jene: "2-a versio de la kuranta Orminejo de chevron/Texaco, vi venkis N500,000.00, via numero estas unu el la 15 bonsxancaj venkantoj, bileto BT352k. Telefonu al ni je [telefonnumero]." Tuj kiam mi ricevis la mesagxon, mi sciis ke gxi estas ruzo. Mi telefonis al la persono kaj konsilis lin cxesi de tia ago. Kiam li eltrovis ke mi ne kunlaboris kun li, li haltigis la telefonan paroladon. Tial, mi sendis mesagxon al li per lia portebla telefono jene: "Mi konsilos vin cxesigi cxi tiun dubindan agon de trompo de homoj antau ol Dio vizitos vin per Sia kolerego. Vi estas avertita!" Li ja respondis al mia mesagxo. Jen lia respondo: "Mi konsilos vin cxesigi cxi tiun dubindan agon de vi cxar la regno de la cxielo estas perfortata, kaj perfortuloj kaptas gxin. Vi estas avertita! Prizorgu vian aferon." Mi respodis denove jene: "Tial, via rimedo de perforta kapto de regno de Dio estas trompo de homo! La Eternulo repagos vin grande! Mi prizorgos mian aferon, sed ne provu tian je mi kaj aliaj nesuspektemaj homoj denove. Mi avertis vin, estu preta por la kolerego de Dio!" Li neniam respondis al mia dua mesagxo.
Oni mirus ke tia persono povus esti kuragxa diri ke li trompas homojn pro la regno de Dio. Ne mirinde, estas multaj dubindaj pregxoj kaj falsaj pastoroj nuntempe. Ili kasxas sub la regno de Dio kaj kauzas multe da detruo al nesuspektemaj homoj. Kelkaj homoj jam sendis multajn trompajn retmesagxojn al aliaj homoj dirante al ili ke estas donacoj kiujn oni povas uzi por la celo de la regno de Dio. Zorga kontrolo de tiaj mesagxoj malkasxus ke frauduloj sendis ilin.
Cxu vi estas unu el tiaj homoj? Cxu vi ankau trompas aliajn homojn pro la regno de Dio? Jesuo Kristo deklaris, "La maljustulo ankorau estu maljusta; kaj la malpurulo ankorau estu malpura; kaj la justulo ankorau faru juston; kaj la sanktulo ankorau sanktigxu. Jen mi rapide venos; kaj mia rekompenco estas kun mi, por repagi al cxiu lau lia faro" (Apokalipso 22:11-12).
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).
spiritualdigest@yahoo.com

Saturday, August 22, 2009

KIAM DIO FARIGXAS "NEAKTIVA"

Estimataj,

KIAM DIO FARIGXAS "NEAKTIVA"

"[Dio] ne lasos vian piedon falpusxigxi; via gardanto ne dormetas. Jen ne dormetas kaj ne dormas la gardanto de Izrael. La Eternulo estas via gardanto... La Eternulo vin gardos de cxia malbono, Li gardos vian animon. La Eternulo gardos vian eliron kaj eniron, de nun kaj eterne" (Psalmo 121:3-8).

Sendube, la psalmisto skribis multajn promesojn pri la protektado kaj zorgo de Dio por Siaj propruloj. Tamen, estas tempoj kiam Dio estas sxajne "neaktiva" - tempoj kiam sxajnas ke Li ne povas plenumi Siajn promesojn.

La Izraelidoj travivis tiajn tempojn. Estis unu el iliaj multaj bataloj kontraux la malamikaj kaj tiranemaj Filisxtoj (1 Samuel 4). La Izraelidoj decidis preni la keston de interligo de la Eternulo - la simbolon de Dio - al la batalkampo kiam la Filisxtoj
estis venkintaj. Estis kvazaux Dio mem cxeestis kun ili en la batalo kiam la kesto alvenis. La Filisxtoj havis la saman ideon kiam ili auxskultis la gxojkriojn por bonvenigi la keston. Ili estis timemaj. Tamen, la kuragxaj Filisxtoj venkis en la batalo kaj ecx kaptis la keston de interligo!

Sximsxon trovis sin en simila situacio. Li jam estis minaco por la Filisxtoj gxis la tago kiam li eltrovis sin en la reto de la samaj Filisxtoj. La Sankta Biblio kronikas: Kaj [Delila] diris: Filisxtoj iras al vi, Sximsxon! [Sximson] vekigxis de sia dormo, kaj diris: Mi eliros, kiel cxiufoje, kaj mi vigligxos; sed li ne sciis, ke la Eternulo forlasis lin. Kaj la Filisxtoj kaptis lin kaj elpikis liajn okulojn, kaj venigis lin en Gazan kaj ligis lin per kupraj cxenoj; kaj li devis mueli en la malliberejo" (Jugxsistoj 16:20-21).

Oni eble miras pri kio okazis malprave en la du situacioj. Cxu Dio ne povis savi ilin? Kial Li forlasis ilin en tiaj gravaj situacioj? Kial Li estis "neaktiva" kiam gxi estis la plej grava? La respondo estas evidenta. PEKO apartigis ilin de Dio. Sximson koketis kun stranga virino kontraux la volo de Dio. Ecx li ne povis percepti la dangxeron kiun tia ago pentris por li (Jugxistoj 16). Pro la pekoj de la familio de Eli, Dio decidis puni la Izraelidojn (1 Samuel 2:27-36; 3:11-14).

Kio povas "malaktivigi" Dion en via vivo? Kio povas igi Lin ne plu esti helpopreta? Jesaja deklaris: "Vidu, ne mallongigxis la mano de la Eternulo, por ke gxi ne povu helpi; kaj ne malakrigxis Lia orelo, por ke Li ne auxdu. Nur viaj krimoj estis disigilo inter vi kaj via Dio, kaj viaj pekoj kovris antaux vi Lian vizagxon, por ke Li ne auxdu" (Jesaja 59:1-2).

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

PS
Cxi tiu mesagxo estis unue dissendita je la 2-a de majo, 2004.

KIAM DIO FARIGXAS "NEAKTIVA"

Estimataj,

KIAM DIO FARIGXAS "NEAKTIVA"

"[Dio] ne lasos vian piedon falpusxigxi; via gardanto ne dormetas. Jen ne dormetas kaj ne dormas la gardanto de Izrael. La Eternulo estas via gardanto... La Eternulo vin gardos de cxia malbono, Li gardos vian animon. La Eternulo gardos vian eliron kaj eniron, de nun kaj eterne" (Psalmo 121:3-8).

Sendube, la psalmisto skribis multajn promesojn pri la protektado kaj zorgo de Dio por Siaj propruloj. Tamen, estas tempoj kiam Dio estas sxajne "neaktiva" - tempoj kiam sxajnas ke Li ne povas plenumi Siajn promesojn.

La Izraelidoj travivis tiajn tempojn. Estis unu el iliaj multaj bataloj kontraux la malamikaj kaj tiranemaj Filisxtoj (1 Samuel 4). La Izraelidoj decidis preni la keston de interligo de la Eternulo - la simbolon de Dio - al la batalkampo kiam la Filisxtoj
estis venkintaj. Estis kvazaux Dio mem cxeestis kun ili en la batalo kiam la kesto alvenis. La Filisxtoj havis la saman ideon kiam ili auxskultis la gxojkriojn por bonvenigi la keston. Ili estis timemaj. Tamen, la kuragxaj Filisxtoj venkis en la batalo kaj ecx kaptis la keston de interligo!

Sximsxon trovis sin en simila situacio. Li jam estis minaco por la Filisxtoj gxis la tago kiam li eltrovis sin en la reto de la samaj Filisxtoj. La Sankta Biblio kronikas: Kaj [Delila] diris: Filisxtoj iras al vi, Sximsxon! [Sximson] vekigxis de sia dormo, kaj diris: Mi eliros, kiel cxiufoje, kaj mi vigligxos; sed li ne sciis, ke la Eternulo forlasis lin. Kaj la Filisxtoj kaptis lin kaj elpikis liajn okulojn, kaj venigis lin en Gazan kaj ligis lin per kupraj cxenoj; kaj li devis mueli en la malliberejo" (Jugxsistoj 16:20-21).

Oni eble miras pri kio okazis malprave en la du situacioj. Cxu Dio ne povis savi ilin? Kial Li forlasis ilin en tiaj gravaj situacioj? Kial Li estis "neaktiva" kiam gxi estis la plej grava? La respondo estas evidenta. PEKO apartigis ilin de Dio. Sximson koketis kun stranga virino kontraux la volo de Dio. Ecx li ne povis percepti la dangxeron kiun tia ago pentris por li (Jugxistoj 16). Pro la pekoj de la familio de Eli, Dio decidis puni la Izraelidojn (1 Samuel 2:27-36; 3:11-14).

Kio povas "malaktivigi" Dion en via vivo? Kio povas igi Lin ne plu esti helpopreta? Jesaja deklaris: "Vidu, ne mallongigxis la mano de la Eternulo, por ke gxi ne povu helpi; kaj ne malakrigxis Lia orelo, por ke Li ne auxdu. Nur viaj krimoj estis disigilo inter vi kaj via Dio, kaj viaj pekoj kovris antaux vi Lian vizagxon, por ke Li ne auxdu" (Jesaja 59:1-2).

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

PS
Cxi tiu mesagxo estis unue dissendita je la 2-a de majo, 2004.

KIAM DIO FARIGXAS "NEAKTIVA"

Estimataj,

KIAM DIO FARIGXAS "NEAKTIVA"

"[Dio] ne lasos vian piedon falpusxigxi; via gardanto ne dormetas. Jen ne dormetas kaj ne dormas la gardanto de Izrael. La Eternulo estas via gardanto... La Eternulo vin gardos de cxia malbono, Li gardos vian animon. La Eternulo gardos vian eliron kaj eniron, de nun kaj eterne" (Psalmo 121:3-8).

Sendube, la psalmisto skribis multajn promesojn pri la protektado kaj zorgo de Dio por Siaj propruloj. Tamen, estas tempoj kiam Dio estas sxajne "neaktiva" - tempoj kiam sxajnas ke Li ne povas plenumi Siajn promesojn.

La Izraelidoj travivis tiajn tempojn. Estis unu el iliaj multaj bataloj kontraux la malamikaj kaj tiranemaj Filisxtoj (1 Samuel 4). La Izraelidoj decidis preni la keston de interligo de la Eternulo - la simbolon de Dio - al la batalkampo kiam la Filisxtoj
estis venkintaj. Estis kvazaux Dio mem cxeestis kun ili en la batalo kiam la kesto alvenis. La Filisxtoj havis la saman ideon kiam ili auxskultis la gxojkriojn por bonvenigi la keston. Ili estis timemaj. Tamen, la kuragxaj Filisxtoj venkis en la batalo kaj ecx kaptis la keston de interligo!

Sximsxon trovis sin en simila situacio. Li jam estis minaco por la Filisxtoj gxis la tago kiam li eltrovis sin en la reto de la samaj Filisxtoj. La Sankta Biblio kronikas: Kaj [Delila] diris: Filisxtoj iras al vi, Sximsxon! [Sximson] vekigxis de sia dormo, kaj diris: Mi eliros, kiel cxiufoje, kaj mi vigligxos; sed li ne sciis, ke la Eternulo forlasis lin. Kaj la Filisxtoj kaptis lin kaj elpikis liajn okulojn, kaj venigis lin en Gazan kaj ligis lin per kupraj cxenoj; kaj li devis mueli en la malliberejo" (Jugxsistoj 16:20-21).

Oni eble miras pri kio okazis malprave en la du situacioj. Cxu Dio ne povis savi ilin? Kial Li forlasis ilin en tiaj gravaj situacioj? Kial Li estis "neaktiva" kiam gxi estis la plej grava? La respondo estas evidenta. PEKO apartigis ilin de Dio. Sximson koketis kun stranga virino kontraux la volo de Dio. Ecx li ne povis percepti la dangxeron kiun tia ago pentris por li (Jugxistoj 16). Pro la pekoj de la familio de Eli, Dio decidis puni la Izraelidojn (1 Samuel 2:27-36; 3:11-14).

Kio povas "malaktivigi" Dion en via vivo? Kio povas igi Lin ne plu esti helpopreta? Jesaja deklaris: "Vidu, ne mallongigxis la mano de la Eternulo, por ke gxi ne povu helpi; kaj ne malakrigxis Lia orelo, por ke Li ne auxdu. Nur viaj krimoj estis disigilo inter vi kaj via Dio, kaj viaj pekoj kovris antaux vi Lian vizagxon, por ke Li ne auxdu" (Jesaja 59:1-2).

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

PS
Cxi tiu mesagxo estis unue dissendita je la 2-a de majo, 2004.

KIAM DIO FARIGXAS "NEAKTIVA"

Estimataj,

KIAM DIO FARIGXAS "NEAKTIVA"

"[Dio] ne lasos vian piedon falpusxigxi; via gardanto ne dormetas. Jen ne dormetas kaj ne dormas la gardanto de Izrael. La Eternulo estas via gardanto... La Eternulo vin gardos de cxia malbono, Li gardos vian animon. La Eternulo gardos vian eliron kaj eniron, de nun kaj eterne" (Psalmo 121:3-8).

Sendube, la psalmisto skribis multajn promesojn pri la protektado kaj zorgo de Dio por Siaj propruloj. Tamen, estas tempoj kiam Dio estas sxajne "neaktiva" - tempoj kiam sxajnas ke Li ne povas plenumi Siajn promesojn.

La Izraelidoj travivis tiajn tempojn. Estis unu el iliaj multaj bataloj kontraux la malamikaj kaj tiranemaj Filisxtoj (1 Samuel 4). La Izraelidoj decidis preni la keston de interligo de la Eternulo - la simbolon de Dio - al la batalkampo kiam la Filisxtoj
estis venkintaj. Estis kvazaux Dio mem cxeestis kun ili en la batalo kiam la kesto alvenis. La Filisxtoj havis la saman ideon kiam ili auxskultis la gxojkriojn por bonvenigi la keston. Ili estis timemaj. Tamen, la kuragxaj Filisxtoj venkis en la batalo kaj ecx kaptis la keston de interligo!

Sximsxon trovis sin en simila situacio. Li jam estis minaco por la Filisxtoj gxis la tago kiam li eltrovis sin en la reto de la samaj Filisxtoj. La Sankta Biblio kronikas: Kaj [Delila] diris: Filisxtoj iras al vi, Sximsxon! [Sximson] vekigxis de sia dormo, kaj diris: Mi eliros, kiel cxiufoje, kaj mi vigligxos; sed li ne sciis, ke la Eternulo forlasis lin. Kaj la Filisxtoj kaptis lin kaj elpikis liajn okulojn, kaj venigis lin en Gazan kaj ligis lin per kupraj cxenoj; kaj li devis mueli en la malliberejo" (Jugxsistoj 16:20-21).

Oni eble miras pri kio okazis malprave en la du situacioj. Cxu Dio ne povis savi ilin? Kial Li forlasis ilin en tiaj gravaj situacioj? Kial Li estis "neaktiva" kiam gxi estis la plej grava? La respondo estas evidenta. PEKO apartigis ilin de Dio. Sximson koketis kun stranga virino kontraux la volo de Dio. Ecx li ne povis percepti la dangxeron kiun tia ago pentris por li (Jugxistoj 16). Pro la pekoj de la familio de Eli, Dio decidis puni la Izraelidojn (1 Samuel 2:27-36; 3:11-14).

Kio povas "malaktivigi" Dion en via vivo? Kio povas igi Lin ne plu esti helpopreta? Jesaja deklaris: "Vidu, ne mallongigxis la mano de la Eternulo, por ke gxi ne povu helpi; kaj ne malakrigxis Lia orelo, por ke Li ne auxdu. Nur viaj krimoj estis disigilo inter vi kaj via Dio, kaj viaj pekoj kovris antaux vi Lian vizagxon, por ke Li ne auxdu" (Jesaja 59:1-2).

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

PS
Cxi tiu mesagxo estis unue dissendita je la 2-a de majo, 2004.

Saturday, August 15, 2009

RESTU ENFOKUSIGITA!

Estimataj,
RESTU ENFOKUSIGITA!
"Kaj responde al li Petro diris: Sinjoro, se gxi estas vi, ordonu min veni al vi sur la akvo. Kaj li diris: Venu. Kaj Petro, malsuprenirinte el la sxipeto, iris sur la akvo, por veni al Jesuo. Sed vidante la venton, li timis, kaj komencante subakvigxi, li ekkriis, dirante: Sinjoro, savu min" (Mateo 14:28-30).
La discxiploj de Jesuo Kristo estis en sxipeto turmentata de la ondoj. Jesuo devis interrompi Sian tempon de pregxo por savi la situacion. Estante cxiopova Dio, Li iris sur la maro! La discxiploj maltrankviligxis vidi iun iradi sur la maro, tial, ili pensis ke tiu persono devas esti fantomo. Ili ekkriis pro timo. Tamen, Jesuo Kristo malkasxis Sian identecon kaj malinstigis ilin de la timo. Simon Petro volis esti certa, kaj ecx volis fari tion kion Jesuo faris – iri sur la maro. Jesuo invitis lin. Petro malsupreniris el la sxipeto kaj ekiris sur la maro. Dum li iris al Jesuo, li perdis la fokuson kaj memoris ke li estas sur la sxtorma maro. Tuj, li eksubakvigxis.
Dank'al Dio ke li pentis kaj enfokusigxis al Jesuo denove. Li kriis por helpo, kaj Jesuo helpis lin. Sendube, ni estas je la sxtorma maro de vivo. La ondoj de vivo turmentas nin cxiutage. La bonajxo estas ke la Eternulo ne estas indiferenta al niaj situacioj. Li jam venis al nia savo kaj etendis al ni la vokon de helpo de cxi tiuj sxtormoj. En Mateo 11:28-30, Li diris, "Venu al mi cxiuj, kiuj estas laborantaj kaj sxargxitaj, kaj mi vin ripozigos. Metu sur vin mian jugon, kaj lernu cxe mi, cxar mi estas milda kaj korhumila; kaj vi trovos ripozon por viaj animoj. Cxar mia jugo estas facila, kaj mia sxargxo estas malpeza." Kelkaj homoj jam cedis al la voko dum multaj homoj ne cedas. Tamen, kiel Simon Petro, multaj el tiuj homoj kiuj jam cedis al la voko jam perdis la fokuson al Jesuo. Ili nuntempe enfokusigas la sxtormojn de vivo. Ne mirinde, ili eksubakvigxas je la maro de vivo.
Cxu vi jam venis al la sava scio de Jesuo Kristo? Cxu vi jam cedis al Lia voko por veni al Li? Se jes, gratulon! Se ne, bonvolu veni hodiau! Tamen, por gxui Lian trankvilecon je la sxtormo de vivo kaj ecx iri preter gxi sen eksubakvigxo, vi devas resti enfokusigita al Jesuo Kristo. Ne gravas la situacio, Li estas pli ol kapabla savi vin el via sxtormo de la vivo.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, August 8, 2009

NE SXANGXU LA ORDON!

Estimataj,
NE SXANGXU LA ORDON!
"[Dio] benos vin kaj ... benigxos per vi cxiuj gentoj de la tero" (Genezo 12:2-3).
Cxar estis Sabato, mi ellitigxis malfrue tiutage. Mi ne povis tauge fari mian cxiutagan "Kvietan Tempon" kun Dio antau ol mi rapide eliris el mia dormcxambro. Mi estis avida sendi mian monatan pregxan deziron per mesagxo per portebla telefono al homoj je miaj dissendlistoj. Mi sukcese sendis la saman mesagxon retletere kaj ecx sursxargxis gxin sur mia retejo, sed la mesagxo per portebla telefono ne tuj povis esti dissendita al homoj kiel mi atendis. Mi estis malkuragxigxa. Mia cello por rapida eliro el mia lito estis malvenkita. Mi reiris al mia cxambro por tauge fari mian "Kvietan Tempon." Tiam mi rememoris ke mi jam sxangxis la malnovan ordon de la rimedo kiun Dio uzas por beni homojn. La ordo de Dio kiel Li diris al Abraham (en Genezo 12:2-3) estas ke Li unue benos iun personon se la persono havus intiman rilaton kun Li, poste uzos la personon beni aliajn.
Multaj homoj volas servi Dion kaj volas ke Dio benu aliajn homojn per iliaj servoj, sed multfoje, tiaj homoj ne atendas benojn de Dio por ili. Multaj estas tiel absorbe zorgaj per la laboro de Dio ke ili forlasas la Dion de la laboro. Ili povas elspezi multe da horoj kun homoj servante ili sed estas malfacile por ili elspezi altkvalitan tempon kun Dio.
Marta estis kulpigita je cxi tio kiam Jesuo Kristo vizitis sxian hejmon. Sxi estis tiel absorbe zorga pri servo kaj sxi ecx akuzis sian fratinon kiu estis kun Jesuo ke tiu en helpas sxin per la servo. Jesuo korektis sxin, "Marta, Marta, vi zorgas kaj klopodadas pri multaj aferoj; sed unu afero estas necesa; kaj Maria elektis la bonan parton, kiu ne estos prenita for de sxi" (Luko 10:41-42). Maria sciis la ordon: sxi unue ricevis la benon de Dio antau ol sxi pensis esti "beno" por Jesuo kaj aliaj.
Cxu vi ankau scie au nescie sxangxas la ordo: pruvante esti kanalo de beno de Dio al aliaj homoj dum vi ne permesas Dion beni vin? Cxu vi ne estas tiel absorbe zorga plie je la laboro de Dio ol estas je la cxeesto de au intima kuneco kun Dio de la laboro? Dio faros vin kanalo de Siaj benoj al aliaj homoj, permesu al Li unue beni vin. Ne sxangxu la ordon!
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, August 1, 2009

LA PLIMULTO!

Estimataj,
LA PLIMULTO!
Sed la centestro atentis pli la konsilon de la direktilisto kaj la posedanto de la sxipo, ol la parolon de Paulo. Kaj cxar la haveno ne estis suficxe vasta, por tie travintri, la plimulto konsilis sxipiri de tie, se eble ili povos atingi Fenikson, havenon de Kreto, kiu rigardas en la direkto al la nordokcidenta kaj la sudokcidenta ventoj, por tie travintri" (Agoj 27:11-12).
Je demokratia socio, la plimulto cxiam venkas dum la minoritato nur parolas. Tio estas la idealo. Tamen, kelkfoje, la opinio au la decido de la plimulto eble povas esti dangxera kaj malprofita al la tuta socio.
Paulo la apostolo vojagxis al Romo kiel malliberulo. Estis evidente ke la marveturo jam farigxis dangxera. Tial, li konsilis la maristojn kontrau daurigo de la vojagxo. La centestro kiu gvidis la vojagxon kaj la plimulto da homoj je la sxipo pensis male. La plimulto venkis dum Paulo nur havis sian diron. Tamen, la decido de la plimulto preskau kostis al ili iliajn vivojn post la perdo de cxio kion ili posedis je stormo kiu kondukis al sxippereo.
Kiam Moseo gvidis la Izraelidojn al la Promesita Lando, dek du spionoj estis senditaj antau ili al la lando. Dek el la spionoj alportis malbonajn raportojn dum nur du alportis bonajn raportojn. La Izraelidoj sekvis la plimulton kaj ribelis kontrau Dio. Cxi tio igis la tutan generacion de tiuj homoj ne atingi tiun landon krom la du homoj kiuj alportis la bonajn raportojn (vidu: Nombroj 13, 14).
Je gvidado, dum estas bone auskulti la ideon de la plimulto kaj sekvi gxin, estas pli bone, kelkfoje, penseme konsideri la ideon de la minoritato. Plimulto eble havas la saman ideon, sed ili ne estas pravaj cxiufoje. La ideo de la plimulto eble povas esti dangxera kelkfoje. Tial, pregxu por la distinga spirito, precipe, la gvido de la Santka Spirito, antau ol sekvi la plimulton.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, July 25, 2009

MALGRAU CXIUJ OBSTAKLOJ (Parto 2)

Estimataj,

MALGRAU CXIUJ OBSTAKLOJ (Parto 2)

"Tiam responde Jesuo diris al sxi: Ho virino, granda estas via fido; estu al vi, kiel vi volas. Kaj sxia filino estis sanigita de post tiu horo" (Mateo 15:28).

Pasintsemajne, mi komencis rakonton de siri-fenica virino kiu venis al Jesuo Kristo por helpo, sed alfrontita per multaj obstakloj. Unu el tiaj obstakloj estis la sxajna malgxentila respondo de Jesuo al sxia peto. La virino ne estis malkuragxa pro la respondo. Sxi venis pli apude kaj adoris Jesuon. La dua respondo de Jesuo (nun rekte al la virino) ne estis favora ankau. Li aludis al sxi kaj sxia infano kiel hundetoj! (La Judoj kutime aludis al ne-Judoj kiel "hundoj" cxar ili konsideris sin kiel la ununuraj homoj indaj de akiro de favoro de Dio.) Jesuo uzis la komunan esprimon por diri al la virino ke sxi ne meritis tion kion sxi petis. Li ne finis Sian taskon por la Judoj. Tamen, Jesuo volis provi sxian kredon plue. Cxi tio estis la kvara obstaklo – alia psikologia au emocia obstaklo. (Cxu vi ankorau memoras la unuajn tri sxajnajn obstaklojn kiel emfazitaj je la unua parto de cxi tiu mesagxo?)

La respondo de la virino estis klasika. Sxi konsentis ke sxi estas "hundo," sed sxi argumentis ke ecx hundoj povas mangxi la fragmentojn de mangxajxo kiuj falas el tablo de la infanoj, tial emfazante sian kredon ke sxi povas akiri malmulton el la favoro de Dio. Malgrau la sxajna humiligo, sxi kredis ke sxi povas esti benita je kelka malmulta rimedo. Sxi estis tiel humila akiri nur fragmenton. Jesuo laudis sxian grandan kredon kaj faris [plenumis] sxian peton. La sanigo de sxia filino "de post tiu horo" montris ke Jesuo estas preta sanigi iun ajn kiu venus al Li per granda kredo kaj persisteco.

Kia obstaklo alfrontas vin dum cxi tiu jaro finigxas? Ne forgesu cxi tiujn du faktojn. Unue, prokasto ne estas neado. La fakto ke Dio ne respondas al nia pregxo la unuan fojon ne signifas ke Li ne respondos al gxi se ni persistus je nia peto. Li eble volas scii kiel persistaj ni estas kiam ni faras peton de Li. Kiam la respondoj estas prokrastitaj. Dio instruas al ni pregxi plue, kaj plibone. Eble Lia tempo por ni ne venos. Due, ne gravas la situacio en kiu ni trovas nin, ni devas havi grandan kredon je Dio ke Li povas solvi niajn problemojn, kaj Li solvos ilin je Sia propra rimedo kaj je Sia propra tempo. Ni devas esti pretaj akcepti Liajn rimedon kaj tempon por ni.

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

MALGRAU CXIUJ OBSTAKLOJ (Parto 2)

Estimataj,

MALGRAU CXIUJ OBSTAKLOJ (Parto 2)

"Tiam responde Jesuo diris al sxi: Ho virino, granda estas via fido; estu al vi, kiel vi volas. Kaj sxia filino estis sanigita de post tiu horo" (Mateo 15:28).

Pasintsemajne, mi komencis rakonton de siri-fenica virino kiu venis al Jesuo Kristo por helpo, sed alfrontita per multaj obstakloj. Unu el tiaj obstakloj estis la sxajna malgxentila respondo de Jesuo al sxia peto. La virino ne estis malkuragxa pro la respondo. Sxi venis pli apude kaj adoris Jesuon. La dua respondo de Jesuo (nun rekte al la virino) ne estis favora ankau. Li aludis al sxi kaj sxia infano kiel hundetoj! (La Judoj kutime aludis al ne-Judoj kiel "hundoj" cxar ili konsideris sin kiel la ununuraj homoj indaj de akiro de favoro de Dio.) Jesuo uzis la komunan esprimon por diri al la virino ke sxi ne meritis tion kion sxi petis. Li ne finis Sian taskon por la Judoj. Tamen, Jesuo volis provi sxian kredon plue. Cxi tio estis la kvara obstaklo – alia psikologia au emocia obstaklo. (Cxu vi ankorau memoras la unuajn tri sxajnajn obstaklojn kiel emfazitaj je la unua parto de cxi tiu mesagxo?)

La respondo de la virino estis klasika. Sxi konsentis ke sxi estas "hundo," sed sxi argumentis ke ecx hundoj povas mangxi la fragmentojn de mangxajxo kiuj falas el tablo de la infanoj, tial emfazante sian kredon ke sxi povas akiri malmulton el la favoro de Dio. Malgrau la sxajna humiligo, sxi kredis ke sxi povas esti benita je kelka malmulta rimedo. Sxi estis tiel humila akiri nur fragmenton. Jesuo laudis sxian grandan kredon kaj faris [plenumis] sxian peton. La sanigo de sxia filino "de post tiu horo" montris ke Jesuo estas preta sanigi iun ajn kiu venus al Li per granda kredo kaj persisteco.

Kia obstaklo alfrontas vin dum cxi tiu jaro finigxas? Ne forgesu cxi tiujn du faktojn. Unue, prokasto ne estas neado. La fakto ke Dio ne respondas al nia pregxo la unuan fojon ne signifas ke Li ne respondos al gxi se ni persistus je nia peto. Li eble volas scii kiel persistaj ni estas kiam ni faras peton de Li. Kiam la respondoj estas prokrastitaj. Dio instruas al ni pregxi plue, kaj plibone. Eble Lia tempo por ni ne venos. Due, ne gravas la situacio en kiu ni trovas nin, ni devas havi grandan kredon je Dio ke Li povas solvi niajn problemojn, kaj Li solvos ilin je Sia propra rimedo kaj je Sia propra tempo. Ni devas esti pretaj akcepti Liajn rimedon kaj tempon por ni.

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, July 18, 2009

MALGRAU CXIUJ OBSTAKLOJ

Estimataj,

MALGRAU CXIUJ OBSTAKLOJ

"Kaj jen virino Kanaana, veninte el tiuj limlandoj, kriis, dirante: Ho Sinjoro, filo de David, kompatu min; mia filino estas terure turmentata de demono" (Mateo 15:22)

Ideale, iu ajn patrino povas fari ion ajn por akiri ion por siaj infanoj. Sxi povas iri ien ajn por ke sxi akiru sian deziron por siaj infanoj. Cxi tiu mesagxo temas pri iu virino kiu sercxis helpon por sia filino kiu estis terure turmentata de demono. Malgrau la obstakloj kiuj frontis al sxi, sxi ne perdis esperon gxis sxi akiris tion kion sxi volis.

Jesuo Kristo retirigxis de la lando Juda, kaj iris al la regionoj apud Tiro kaj Cidon, eble por havi iom da ripozo de la Juda homamaso. Iu virino de tiu regiono venis al Li kaj petis Lin. La enhavo de sxia peto estis ke Jesuo kompatu sxin kaj kuracu sxian filinon kiu estis terure turmentata de demono. Sxia pregxo estis mallonga. Sxi pregxis kun humileco. Sxi estis fervora kaj modesta. Sxi montris respekton. Kvankam sxi ne estis kredantino, sxi elmontris tutan fidon al la kompato de Jesuo. Kia bona ekzemplo por ni nuntempe je niaj pregxoj al Dio!

Unue, Jesuo ne respondis al sxi. Tio ne signifas ke Li ne audis sxian peton au ke Li volis ignori sxin. Li eble provis sxian kredon kaj persistecon. Li eble ecx volis instrui al Siaj disxciploj iun lecionon el la okazo. Cxi tio estis la unua sxajna obstaklo – psikologia obstaklo. Malgrau la neago de Jesuo, estis sxajne ke la virino ne perdis esperon. Sxi daurigis peti por kompato. La reago de la disxciploj montris cxi tion. Ili volis ke Jesuo forsendu sxin por ke sxi ne plu gxenu ilin per sia peto. Iliaj vortoj eble sugestis ke ili volis ke Jesuo faru ion palpeblan por la virino. Cxi tio estis la dua obstaklo – social obstaklo.

La respondo de Jesuo malplibonigis aferon por la virino – sxi ne estis kvalifikita ricevi Lian kompaton! Jesuo estis unue sendita al la Judoj, kaj poste al aliaj homoj. Li venis kiel ilia atendita Mesio. Li venis por prediki la evangelion per Si mem sole al la Judoj. Poste oni predikis la evangelion al nehebreoj sed la servo de Jesuo estis limigita preskau entute al la Judoj. Li konfirmis cxi tion je la Granda Komisio trovita en Mateo 28:18-20. Cxi tio estis la tria sxajna obstaklo – alia socia au religia obstaklo.

Kia speco de obstakloj frontas al vi dum cxi tiu jaro kiu iom post iom finigxas? Kiel vi reagas al cxi tiuj obstakloj? Ne gravas la obstakloj, "se vi kredos, vi vidos la gloron de Dio" (Johano 11:40). La konkludo de la rakonto venontsemajne atestos pri cxi tio

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, July 11, 2009

ATENTU PRI LA AMASOJ!

Estimataj,

ATENTU PRI LA AMASOJ!

"Kaj tiel dirante, ili apenau retenis la amasojn de oferado al ili. Sed alvenis Judoj el Antiohxia kaj Ikonio, kaj, instiginte la amasojn, ili prijxetis Paulon per sxtonoj, kaj trenis lin ekster la urbon, pensante, ke li mortis" (Agoj 14:18-19).

Je sia unua misia vojagxo cxe Listra, Paulo kaj Barnabas faris miraklon kiu igis la homoj de la urbo opinii ke ili estas dioj de la lando. Cxi tiu homamaso volis fari oferon al Paulo kaj Barnabas. Paulo kaj Barnabas havis malfacilajxon malhelpi la homamason de la oferado al ili. Tamen, estas interese noti ke la sama homamaso estis uzita de kelkaj el la Judoj por sxtonumi Paulon!

La amaso de homoj je ia formo au ia loko (ecx je la eklezio) povas esti tiel stranga. Ili ne estas antaudiritaj, kaj sxagxulo ne fidas al ili. Konsideru cxi tiun rakonton de Jesuo Kristo: "Kaj kiam li estis en Jerusalem cxe la Pasko, dum la festo, multaj fidis al lia nomo, vidante la signojn, kiujn li faris. Sed Jesuo ne konfidis sin al ili, cxar li konis cxiujn, kaj ne bezonis, ke iu atestu pri la homo, cxar li mem sciis, kio estas en la homo" (Johano 2:23-25). La homamaso de la tempo de Jesuo ja montris cxi tion al Li. Ili sekvis Lin, auskultis Lin, kaj ecx estis pretaj igi Lin regxo perforte (vidu: Johano 6:15), sed Li ne fidis al ili. La homamaso laudis Lin dirante, "Hosana! Estu benata la Regxo de Izrael, kiu venas en la nomo de la Eternulo!" (Johano 12:13), kaj je la sama semajno, ili kondamnis Lin, "Forigu, forigu, krucumu lin" (Johano 19:15). Dum Paulo estis bonsxanca supervivi la nestabilan, "duobla-busxo-havan" homamason, Jesuo ne estis "bonsxanca." Oni sxtonumis Paulon, sed li ne mortis, kvankam la homamaso pensis ke li jam mortis. Jesuo estis krucumita kaj mortis sur la kruco, sed Li levigxis el la mortintoj je la tria tago.

Multaj homoj jam farigxis viktimoj de cxi tiu duobla trakto de la homamaso. Ili permesis al la amaso konduki ilin al ilia ruinigxo per laudoj kaj flatacxeco de la homamaso. Cxu vi estas je la rando de tia ruinigxo? Kiu estas la homamaso je via vivo kiu laudas vin hodiau? La amaso eble povas esti viaj subuloj, kunlaborantoj, parencoj, au edz(in)o. Ili eble povos turni sin kontrau vi morgau. Ne permesu ke ili ruinigu vin. Atentu pri la amasoj!

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, July 4, 2009

"ILI ANKORAU MONTROS GXIN!"

Estimataj,

Dum ni eniris la duan parto de cxi tiu jaro, mi resendu al vi la mesagxon kiun mi unue dissendis je la jaro 2004:

"ILI ANKORAU MONTROS GXIN!"

"Esperu al la Eternulo; Tenu vin forte, forta estu via koro; Jes, esperu al la Eternulo" (Psalmo 27:14).

"Mi esperis al la Eternulo, esperis mia animo, Kaj Lian vorton mi fidis" (Psalmo 130:5).

Mia kvar-jaragxa filo montris fortan fidon kiu esta instiga por mi iun Sabaton matene. Li rigardis sian preferatan filmon - trukfilmon - je la televidilo. Subite la loka kanalo, kie li rigardis gxin, havis teknikan problemon. Post unu minuto, du minutoj, tri minutoj…. Gxi atingis dek minutojn, ankorau la kanalo ne povis korekti la problemon. Tial, mi konsilis al li sxangxi al alia kanalo. Lia respondo estis, "Ili ankorau montros gxin!" Li ne forlasis la kanalon gxis la problemo estis solvita kaj la trukfilmo estis telesendita je lia admiro.

Kia leciono por ni! Cxu vi gxuis la bonecon de Dio portempe, sed tiu boneco sajnas cxesi? Cxu vi atendis Lin vane revenigi tiun bonecon al vi? Cxu vi estas enuita atendante Lin? Cxu vi konsideras pruvi alian rimedon de akiro de placxo kaj boneco krom Dio?

Fidu al Dio! Ne perdu esperon. Li ne forgesis vin. Li ankorau montros Sian bonecon al vi. "…Cxar Lia kompatemeco ne finigxis, Sed cxiumatene gxi renovigxas; granda estas Via fideleco" (Plorkanto 3:22b-23). Rememoru ankau la vortojn de la Psalmisto, "Kiam la Eternulo revenigis la forkaptitojn al Cion, Tiam ni estis kiel songxantoj. Tiam nia busxo estis plena de gajeco, Kaj nia lango plena de kantado; Tiam oni diris inter la popoloj: Ion grandan la Eternulo faris por cxi tiuj. Ion grandan la Eternulo faris por ni: Ni gxojas" (Psalmo 126:1-3).

Maria kaj Marta povis atesti cxi tion. Ili atendis Jesuon Kriston por veni kaj resanigi sian fraton, Lazaro. Li ne alvenis gxis la viro mortis. Li fine alvenis post kiam la viro estis enterigita dum kvar tagoj. Ankorau, Li revenigis ilian gxojon, levigis Lazaron el la mortintoj! (Vidu Johano 11.)

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, June 27, 2009

NI ERARAS!

Estimataj,

NI ERARAS!

“...sed Mia popolo, kiu portas Mian nomon, humiligxos kaj preĝos kaj sercxos Mian vizagxon kaj returnos sin de siaj malbonaj vojoj: tiam Mi auskultos el la cxielo, kaj pardonos ilian pekon kaj resanigos ilian landon” (2 Kronikoj 7:14).

Cxiu el ni cxe la nelonga diploma ceremonio de mia seminario estis surprizita kiam la gastoparolanto akuzis la kristanojn precipe en Nigxerio pro la morala putreco de la socio. La argumentado de la parolanto kiu estas konata universitata profesoro kaj diakono en unu el niaj pregxejoj estis ke kristanoj pregxadas kaj adorservadas Dion, sed estas neniu sento de autentika pento je multaj el ili. Li citis la kreskantan nombron de la pregxejoj cxiutage kun la kresko de malmoralo ecx je la pregxejoj kiel atesto de sia akuzo. Lia sugesta solvo al la problemoj de socio estas autentika pento de la tiel nomataj kristanoj.

La lekciisto estis prava. Post la pregxo de dedicxo por konsekri la novan templon konstruitan de Salomono, kaj la montro de Dio por konfirmi ke Dio jam sanktigis la templon, Dio aperis al Salomono kaj recertigis pri Sia sindevigo fari la templon Sia sanktejo. Dio, tamen, donis al Salomono tri kondicxojn antau ol Li povis respondadi al iliaj pregxoj kaj resanigos la landon. La kondicxoj estis humileco, pregxado kaj pento. Homoj nuntempe humiligas sin kaj pregxadas serioze por sercxi la vizagxon de Dio. Estas multaj pregxejoj, “montoj” kaj kampoj de pregxo nuntempe, kaj oni plenumas ilin cxiudimancxe kaj dum aliaj pregxaj tempoj. Pregxaj noktaj kaj dumtagaj maldormoj/atendadoj okazas preskau cxiutage je multaj pregxejoj. Tamen, estas neniu autentika pento je la vivoj de multaj el cxi tiuj adorantoj. Cxi tiuj adorantoj, anstatau returni sin de siaj malbonaj vojoj, ili ruligas sin je la malbonaj vojoj ecx je la pregxejo! Bedaurinde, multaj el la religiaj kaj spiritaj gvidantoj nuntempe estas elravitaj per la homamaso kaj tio kion ili povas akiri finance kaj materie de la amaso. Ne mirinde, la socio malplibonigxas cxiutage.

Ni eraras! Ne estu surprizita pro cxi tio. Cxu vi iam pensis pri gxi? Cxu vi ne ankau kontribuas al morala putreco de via socio? Kiel vi adorservadas Dion, cxu vi reale havas autentikan penton? Cxu vi povas pravigi vin de cxi tiu eraro? Nur autentika pento kaj vera adoro de Dio povas resanigi cxi tiun socion.

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Sunday, June 21, 2009

NE ESTU MALKURAGXAJ

Estimataj,

NE ESTU MALKURAGXAJ

“Estu kuragxaj kaj fortaj, ne timu, kaj ne sentu teruron anta? La regxo de Asirio kaj anta? la tuta homamaso, kiu estas kun li, cxar kun ni estas pli, ol kun li: kun li estas brako karna, sed kun ni estas la Eternulo, nia Dio, por helpi al ni kaj por batali en niaj bataloj. Kaj la popolo vigligxis de la vortoj de Hxizkija, regxo de Judujo” (2 Kronikoj 32:7-8).

Sanhxerib, regxo de Asirio, kiu estis tiama monda potenco venis en Judujon kaj eksiegxis gxin. Li minacis la popolon cedi al li anstatau cedi al la vortoj de kuragxigo de Hxizkija, regxo de Judujo. La popolo havis cxiun kauzon paniki pro la militaj sukcesoj de tiu Asiria regxo kaj liaj antauuloj. Tamen, ili gajnis konfidon de la vortoj de Hxizkija cxar ili kredis kiel Hxizkija diris ke Sanhxerib fidis al homaj rimedoj dum ili havis la dian subtenon. La Eternulo ja helpis la popolon, kaj la homaj rimedoj de Sanhxerib faris al li malsukceson terure.

Homoj estas inklinaj fidi al homaj kaj materiaj rimedoj hodiau, kaj ili eble uzos ili por premi aliajn homojn. Tamen, la premitaj ne devas malkuragxigxi. Se ili povus fidi al Dio kiel la popolo Juda faris, Dio helpos ilin je Sia rimedo kaj je Sia tempo. Ne gravas la forto de la premanto, la Eternulo jam promesis, “Ne timu, cxar Mi estas kun vi; ne maltrankviligxu, cxar Mi estas via Dio; Mi vin fortigos, Mi vin helpos, Mi vin subtenos per Mia justa dekstra mano” (Jesaja 41:10), “…cxar pli granda estas Tiu, kiu estas en vi, ol tiu, kiu estas en la mondo” (1 Johano 4:4).

Kiu au kio estas la “Sanhxerib” kiu jam “eksiegxis” vian vivon kiu igas vin esti tima au malkuragxigita? Cxu la afero au persono minacas vin kaj vi estos perdonta esperon? Ne estu malkuragxigita! Kiel Hxizkija, mi petas vin fidi al Dio. Li estas kun vi. Li faros viajn batalojn, kaj vi baldau atestos pri la boneco de Dio sur via vivo.

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, June 13, 2009

ATENTU PRI VIA ELEKTO!

Estimataj,

ATENTU PRI VIA ELEKTO!

"Kaj Lot levis siajn okulojn kaj vidis, ke la tuta cxikauxajxo de Jordan, antaux ol la Eternulo pereigis Sodomon kaj Gomoran, tuta estas akvumata kiel gxarderno de la Eternulo, kiel la lando Egipita, gxis Coar. Kaj Lot elektis al si la tutan cxirkauxajxon de Jordan; kaj Lot ekiris orienten…" (Genezo 13:10-11).

La pasxtistoj de Abraham kaj tiuj de lia nepo, Lot, kverelis pri la rimedoj subteni la brutaron de siaj sinjoroj. Abraham cxesigis cxi tiun malpacon. Li lasis Loton elekti lauxvole iun ajn lokon kaj prenis la restajxon. Lot elektis tion, kion vidis per sia pekdifektita vido - "akvumata kiel la gxardeno de la Eternulo." Tamen la "bona" loko faris "malluman pasejon" en lia vivo. Li estis malliberigita kun la popoloj de la loko. Abraham farigxis lia savinto. Des pli malbone, jxus antaux la detruo, la angeloj forpelis lin el la loko lasinte kunpreni neniom da posedajxo. Kia rezulto de lia elekto!

Same, homoj elektadas la bonajxojn de cxi tiu mondo sen pripensi la rezulton de sia elekto. Ili preferas gxui la preterpasajn bonajxojn de cxi tiu mondo ol fari la gxustan eternan elekton. Aliaj elektas esti iu, aux fari ion sen peti la gvidadon de la Sankta Spirito. Multaj elektas edz(in)on per eksteraj kvalitoj - beleco, ricxeco, famo, ktp. La Sankta Biblio diras, "Iufoje vojo sxajnas gxusta al homo, kaj tamen gxia fino kondukas al la morto" (Sentencoj 14:12).

Lau la opinio de multaj homoj, la savon havigas bonfaroj, servoj, aliaj personoj aux kredoj. Tamen, la ununure gxusta elekto de savo estas Jesuo Kristo. Li estas la pordo (Johano 10:7, 9). Li konsilas, "Eniru tra la mallargxa pordo, cxar largxa estas la pordego kaj vasta estas la vojo kondukanta al la pereo, kaj multaj tra gxi eniras. Cxar mallargxa estas la pordo kaj malvastigita estas la vojo kondukanta al la vivo, kaj malmultaj gxin trovas" (Mateo 7:13-14).

Ne cxio, kio brilas, estas oro. Kiam la mondo proponas al vi ion, elektu sole tion kio validas poreterne. Atentu pri via elekto!

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, May 30, 2009

PETU KAJ ESTOS DONITE AL VI

Estimataj,

PETU KAJ ESTOS DONITE AL VI

"Petu, kaj estos donite al vi; sercxu, kaj vi trovos; frapu, kaj estos malfermite al vi; cxar cxiu petanto ricevas, kaj la sercxanto trovas, kaj al la frapanto estos malfermite" (Mateo 7:7-8).

Antau ne longe, la principo de petado kaj donado estis montrita je mia hejmo. Mia infanoj kaj mi matenmangxis. La botelo de sukero estis cxe mia flanko de la mangxotablo. Mia filino volis aldoni plu da sukero al sia mangxajxo. Sxi sciis ke mi eble malpermesos sxin preni plu da sukero. Unue, sxi rigardis la botelon kaj min. Mi sciis sxian intencon, sed mi volis ke sxi esprimu gxin. Post kelka tempo, sxi kuragxigis sin kaj petis gxin, kaj mi volonte donis al sxi iom da sukero.

Multfoje, ni hezitas sciigi al Dio niajn petojn. Estas fakto ke kiel cxiuscia Dio, Li scias tion kion ni bezonas antau ol ni petas de Li (vidu: Psalmo 38:9; Mateo 6:8, 32; Luko 12:30), sed Li volas ke ni petu de Li. Efektive, Jesuo Kristo emfaze diris al Siaj disxciploj, "Gxis nun vi petis nenion en mia nomo; petu, kaj vi ricevos, por ke via gxojo estu plena" (Johano 16:24). Tamen, multaj homoj restas silentaj, au daurigas plendi au suferi anstatau libere peti de Sia cxiela Patro.

Dio estas preta fari ion ajn kion ni petas lau Lia volo, kondicxe ke ni petu de Li. Joseph M. Scriven je iu himno, "What A Friend We Have In Jesus," [esperante: Kian amikon ni havas en Jesuo] diris, "What a Friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear! What a privilege to carry everything to God in prayer! O what peace we often forfeit, O what needless pain we bear, All because we do not carry everything to God in prayer." [esperante: Kian amikon ni havas en Jesuo, cxiujn niajn pekojn kaj dolorojn elporti! Kia privilegio porti cxion al Dio en la pregxo! Ho kian pacon ni ofte rezignas, ho kia nebezono elporti dolorojn, cxar ni ne portas cxion al Dio en la pregxo.]

Cxi tiu principo de petado kaj donado estas ecx aplikebla al homoj. Multaj homoj ne donus gxis oni petos de ili. Tial, ne timu peti. Vi ricevos ion el cxi tiuj respondoj: "Jes, jen gxi," "Ne, vi ne povas akiri gxin," au "Atendu dum kelka tempo." Vi perdas nenion je petado, anstataue, vi perdas multon se vi ne petus.

Petu, kaj estos donite al vi.

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

PS
Mi intencas eldoni libron pri diservado per la Interreto en la angla lingvo. Mia vizio pri la dek-cxapitro-hava libro estas doni kopiojn de gxi senpage al multaj pastoroj kaj aliaj dedicxitaj kristanoj kiuj sentas ardon por Interreta servo. Mi uzas cxi tiun oportunon peti de vi financan helpon pro la projekto. Skribu private al mi cxe por detalo. Dio benu vin!

Saturday, May 23, 2009

PERMESU AL DIO TRAKTI LIN

Estimataj,

PERMESU AL DIO TRAKTI LIN

"Tiam Abisxaj diris al David: Dio transdonis hodiau vian malamikon en viajn manojn; nun permesu, ke mi trapiku lin per la lanco al la tero unu fojon; duan fojon mi tion ne faros al li. Sed David diris al Abisxaj: Ne pereigu lin; cxar kiu povas senpune etendi sian manon kontrau la sanktoleiton de la Eternulo? Kaj David diris: Mi jxuras per la Eternulo, ke nur la Eternulo lin frapos; au venos lia tago kaj li mortos, au li iros en militon kaj pereos" (1 Samuel 26:8-10).

Kiel vi traktas vian sxajnan malamikon se vi havus la oportunon trakti lin? Cxu vi traktus lin kiel li traktas vin? Alie, cxu vi lasus lin iri libere kaj permesus al Dio trakti lin je Liaj rimedo kaj tempo?

Regxo Saul estis konfirmita malamiko de David. Li eluzis multe da sia tempo por sercxi rimedon por mortigi Davidon. Tamen, dufoje, David havis oportunojn mortigi Saulon, sed li ne faris tiele (vidu: 1 Samuel 24, 26). La sekvantoj de David ne povis kompreni kial li ne uzus la plej bonan oportunon kaj mortigus sian cxefamalamikon kaj farigxus la regxo de Izrael. David preferis permesi al Dio trakti Saulon ol vengxi por si. Dio ja traktis Saulon je Sia tempo kaj Sia rimedo, kaj David finfine farigxis la regxo de Izrael anstatau Saul.

Multaj homoj ne farus tion - permesi al sxajna malamiko daurigi fari tion kion li volas, precipe kiam ili havas la oportunon vengxi tian malamikon. Estas nature forigi onian sxajnan malamikon, sed, tio kontrauas la instruojn de la Nova Testamento. Konsideru cxi tion: "Redonu al neniu malbonon pro malbono. Celu aprobindajxojn antau cxiuj homoj. Se estos eble, restu pacaj viaparte kun cxiuj homoj. Ne vengxu vin, amataj, sed cedu lokon al kolero; cxar estas skribite: Cxe Mi estas vengxo, Mi repagos, diras la Sinjoro. Sed se via malamiko malsatas, donu al li mangxi; se li soifas, donu al li trinki; cxar tion farante, fajrajn karbojn vi kolektos sur lia kapo" (Romanoj 12:17-21. Vidu ankau: Mateo 5:44; Luko 27-28; 23:34; Romanoj 12:14; 1 Korintanoj 4:12-13; 1 Petro 3:9). Oni devas esti matura spirite por sekvi tiajn instruojn kaj reale permesi al Dio trakti oniajn sxajnajn malamikojn je la rimedo kaj tempo de Dio.

Cxu vi pensas vengxi vian sxajnan malamikon? Permesu al Dio trakti lin. Dio faros tiele je Siaj rimedo kaj tempo. Li ja pravigos vin. Kiel David, vi venkos kaj atestos al boneco de Dio je via vivo.

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Sunday, May 17, 2009

ESTAS NE FINITE!

Estimataj,
ESTAS NE FINITE!
"Kaj ili ambau iradis, gxis ili alvenis en Bet-Lehxemon. Kaj kiam ili eniris en Bet-Lehxemon, la tuta logxantaro de la urbo ekbruis pri ili, dirante: Cxu tio estas Naomi? Kaj sxi respondis al ili: Ne nomu min Naomi, nomu min Mara; cxar la Plejpotenculo faris al mi maldolcxegon; kun pleneco mi foriris, sed la Eternulo revenigis min malplena; kial do vi nomus min Naomi, konsiderante, ke la Eternulo atestis kontrau mi kaj la Plejpotenculo afliktis min?" (Rut 1:19-21).
Antau nelonge, mia familio estas funebranta. Unu el miaj bofratoj mortis. Estas duobla tragedio cxar lia plej juna filo, la ununura infano de lia nova edzino, mortis kelkajn horojn post lia morto. Ni estis tiel malfelicxaj. Ni, precipe la vidvino, estis tiel senesperaj. Gxi estis tre amara travivo. Tamen, dum ni venis de la enterigo de la viro, ankorau tiel malfelicxaj, la Eternulo kondukis min al la vivoj de Naomi kaj Rut. Mi poste uzis la rakonton por konsoli la vidvinon kaj la ceterajn el ni.
Naomi, Elimelehx (sxia edzo) kaj iliaj du filoj iris la landon Moab por pli bona vivo. La du filoj geedzigxis dum ili estis je la la fremda lando. Bedaurinde, Elimelehx kaj la du filoj mortis je tiu fremda lando tiel ke Naomi kaj la du junaj virinoj restis senesperaj. Poste, Naomi decidis reiri hejmen. Rut, unu el la junaj vidvinoj decidis iri kun sxi. Naomi pensis ke estis finite por sxi kaj esprimis gxin dum homoj bonvenigis sxin. Lau sxi, la Eternulo jam afliktis sxin, kaj estis nenia espero. La juna Rut estis ankau senespera dum sxi sekvis sian bopatrinon al sxia patrujo. Tamen, Dio turnis ilian amaran rakonton al dolca rakonto dum Li reestablis Ruton kaj donis al sxi filon je sxia nova hejmo. Homoj venis por gxui kun ambau Naomi kaj Rut (Rut 4:13-17). Gxi ja estis ne finite por ambau ili!
Cxu vi estas je tia senespera situacio? Cxu vi pensas ke estas finite por vi? Cxu vi sxangxas vian nomon de "dolcxa" al "amara" (kiel Naomi faris) pro via situacio? Estas ne finite! Estas ankorau espero por vi. La Eternulo turnos vian rakonton de amara al dolcxa rakonto. Homoj ja venos por gxui kun vi.
Mi citu la tutan Psalmon 126: "Kiam la Eternulo revenigis la forkaptitojn al Cion, Tiam ni estis kiel songxantoj. Tiam nia busxo estis plena de gajeco, Kaj nia lango plena de kantado; Tiam oni diris inter la popoloj: Ion grandan la Eternulo faris por cxi tiuj. Ion grandan la Eternulo faris por ni: Ni gxojas. Revenigu, ho Eternulo, niajn forkaptitojn, Kiel riveretojn en sudan landon. Kiuj semas kun larmoj, Tiuj rikoltos kun kanto. Iras kaj ploras la portanto de semotajxo; Venos kun kanto la portanto de siaj garboj."
Estas ne finite!
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).
Pregxa Peto:
Aligxu al mi je pregxoj por la vidvino de mia bofrato, mia maljuna bopatrino, kaj la ceteraj el ni ke la Eternulo donu al ni la fortanimecon por porti la perdon, kaj ke homoj baldau venos gxui kun cxiu el ni kaj cxiuj kiuj estas je granda malgxojo nuntempe, precipe tiu juna virino kiu perdis sian edzon kaj ununuran infanon je la sama tago.

Saturday, May 9, 2009

LA SINDONECO DE PATRINECO

Estimataj,

LA SINDONECO DE PATRINECO

"Se iu trovis kapablan edzinon, sxia valoro estas pli granda ol perloj. ... Donu al sxi lau la fruktoj de sxiaj manoj; kaj sxiaj faroj sxin gloros cxe la pordegoj" (Sentencoj 31:10, 31).

Mi ne estas patrino, sed ekde mia infaneco, mi jam vidis la sindonecon de patrineco kiel montrita de mia patrino kaj multaj aliaj virinoj. Mia kara edzino jam montris cxi tiun sindonecon pli ol dek jaroj dum kiuj ni estas geedzigxintaj, ecx antau la nasko de nia unua infano. Mi kutime miras kaj ecx sentas jxaluzon pro la denaska karaktero kiu igas preskau cxiun virinon havi cxi tiun sindonecon de patrineco. Efektive, mi reale alte taksas gxin!

La skribinto de Sentencoj 31:10-31 brile priskribis kelkajn el la karakteroj de sindoneco de patrineco kiel montrita de nobla kaj virta edzino, kaj supozeble nobla kaj virta patrino. El sia patrineca sindoneco, sxi estas iu kiun sxia edzo povas fidi. Sxi estas fonto de kuragxigxo por li. Sxi estas diligenta je sia laboro. Sxi estas kreema. Sxi estas sindona. Sxi estas milda kaj sxagxa. Sxi estas zorganta. Ne mirinde la skribinto de la skribajxo konkludis sian priskribon per alvoko por doni al tia virino honoron.

Nature, virinoj gxenerale havas la sindonecon de patrineco. Tamen, kelkaj el ili estas eksterordinaraj kun la ecoj. Tiaj virinoj reale oferas sin por siaj edzoj kaj infanoj kaj iu au io ajn cxe ili. Tamen, estas virinoj kiuj ne pretas oferi ion ajn por siaj infanoj nemenciante siajn edzojn. Tiaj virinoj estas senindaj virinoj!

Kiel patrino, cxu vi montras la karakteron de la sindoneco de patrineco? Cxu viaj edzo kaj infanoj povas laudi vin pro via sindoneco al ili? Estu preta oferi plue por viaj infanoj kaj via edzo. La Eternulo repagos vin grande pro tio je la nomo de Jesuo. Amen. Viroj ankau devas alte taksi la sindonecon de patrineco kiel montritan de iliaj edzinoj, patrinoj kaj aliaj virinoj cxe ili.

Felicxan Tagon de La Patrinoj!

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Pregxa Peto:
Dum mi dedicxas cxi tiun mesagxon al virinoj tutmonde kiuj reale montras la karakteron de sindoneco de patrineco, pregxu ke kiel Dio rememoris Saran, Hxanan, kaj Elizabeton en la Sankta Biblio, Li rememoru la atendantajn patrinojn kiuj sopiras plene montri la sindonecon de patrineco al siaj propraj infanoj ankau.

Saturday, May 2, 2009

TEMPO POR RESTI SILENTA

Estmataj
TEMPO POR RESTI SILENTA
“Ekzistas tempo por cxio, tempo por resti silenta kaj tempo por paroli” (Predikanto 3:1, 7).
“Kaj Saul ankau iris al sia domo en Gibean; kaj iris kun li la militistoj, kies koron Dio ektusxis. Sed la sentauguloj diris: Kiamaniere helpos nin cxi tiu? Kaj ili malestimis lin, kaj ne alportis al li donacojn; sed li sxajnigi ke li ne audas" (1 Samuel 10:26-27).
Samuel jxus publike estis sanktoleinta Saul kiel unuan regxon de Israelo. La homoj estis kontentaj, ke ili ricevis kion ili deziris. Kelkaj ecx tuj enistigis sin en malkontenton pri la regxeco de Saul: “Kiamaniere helpos nin cxi tiu?” (1 Samuel 10:27). Ili malestimis lin kaj rifuzis al li la honoron kiun oni sxuldis al li. Saul tamen faris ion rimarkinda. La Biblio diris ke li restis silenta. Ekzistas tempoj, kiam ankau ni devas resti silentaj vidalvide de kritikoj kaj malaprobo. Ni devus scii, ke ne cxiuj homoj povas ami nin kaj apbrobi, kion ni faras.
Saul restis silenta kaj atendis gxis Dio vengxos lin. Tiu tempo venis. La viro kiu estis malestimata farigxis la liberiganto kiam la amonitoj venis por damagxi al la popolo de Israelo (vidu 1 Samuel 11).
Rememoru la pregxon de la psalmisto: "Miaj amikoj kaj kamaradoj repasxis pro mia pesto, kaj miaj proksimuloj starigxis malproksime. Kaj insidis kontrau mi tiuj, kiuj celas mian vivon, kaj miaj malbondezirantoj parolis pri mia pereo, kaj malicojn ili pripensas cxiutage. Kaj mi estas kiel surdulo kaj ne audas; kiel mutulo, kiu ne malfermas sian busxon. Mi estas kiel homo kiu ne audas kaj kiu ne havas en sia busxo reparolon. Sed al vi, ho Eternulo, mi esperas; vi auskultos, mia Sinjoro, mia Dio" (Psalmo 38:12-16).
Ne gravas akuzoj de homoj, se vi gxuste agas, lasu Dion vengxi vin. Oni diras ke kelkfoje silento estas la plej bona respondo al stultulo.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, April 25, 2009

CXU VI REMEMORAS REVENI POR DANKI DION?

Estimataj,

CXU VI REMEMORAS REVENI POR DANKI DION?

"Kaj unu el ili, vidinte, ke li resanigxis, revenis, glorante Dion per lauta vocxo" (Luko 17:15).

Multaj homoj nur servas Dion pro tio kion ili povas akiri de Li. Ili povas fari ion ajn eblan pregxi por Liaj benoj. Tamen, estas mafacile por ili reale adorservi Dion pro kiu Li estas. Ne miride, ili kutime ne rememoras danki Lin pro la boneco kiun Li jam faris, au faras, je iliaj vivoj. Kiaj nedankemaj homoj!

Tiaj homoj estas kiel nau el dek lepruloj kiuj renkontis Jesuon Kriston survoje al Jerusalemo (Luko 17:12-19). Cxi tiuj viroj petis Jesuon Kriston por resanigi ilin el la malsano. Jesuo diris al ili iri kaj montri sin al la pastroj je la kredo ke ili estos resanigitaj antau ol ili alvenos tie Ili iris je kredo, kaj survoje, ili estis resanigitaj el ilia terura malsano! El cxi tiuj dek viroj, nur unu pensis ke estas inde reveni al Jesuo Kristo por laudi Lin pro tio kion Li jam faris. La aliaj nau viroj foriris nedankemaj. Jesuo Kristo laudis cxi tiun dankeman viron kaj konfirmis lian kredon kiu savis lin. La viro sxajne akiris spiritan resanigon ankau. Lia resanigo estis tuta!

Estas multaj kialoj kial multaj homoj apenau rememoras reveni al Dio por laudi Lin pro la boneco kiun Li jam faris por ili. Kelkaj homoj ne scias ke ili devas reveni al Dio por danki Lin. Lau kelkaj, ne estas necese returni la gloron al Dio. Lau kelkaj, la boneco okazis hazarde. Malgrau cxio, Dio benas homojn kiuj ne petas gxin. Tamen, tiaj homoj senigas sin de pliaj benoj de Dio. Interese, la proporcio de homoj kiuj rememoras reveni danki Dion estas preskau unu al nau kiel tiuj dek resanigitaj viroj.

Cxu vi estas kiel unu el tiuj nedankemaj viroj au la unu dankema viro? Cxu vi rememoras reveni al Dio por danki Lin pro la boneco kiun Li jam faris por vi? Cxu vi servas Lin pro tio kion vi povas akiri de Li, au adorservas Lin pro tiu kiu Li estas? Rememoru reveni por danki Dion, kaj Li benos vin plue. La Psalmisto diris, "Benu, ho mia animo, la Eternulon, Kaj mia tuta internajxo Lian sanktan nomon. Benu, ho mia animo, la Eternulon, Kaj ne forgesu cxiujn Liajn bonfarojn" (103:1-2).

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Bayo Afolaranmi (Pastoro).
+234 805 515 9591
http://www.thewordthruthenet.org/
http://groups.yahoo.com/group/spiritualdigest2003/
http://groups.yahoo.com/group/spiritanutrajxo/
http://spiritanutrajxo.blogspot.com/

"Laux mia fervora atendado kaj espero, ke mi pri nenio hontigxos, sed ke per cxia liberparolo, kiel cxiam, tiel ankaux nun, Kristo estos glorata en mia korpo, cxu per vivo aux per morto. CXAR CXE MI LA VIVADO ESTAS KRISTO, KAJ MORTI ESTAS GAJNO" (Filipianoj 1:20-21).

Saturday, April 18, 2009

NEVIDATAJ TOMBOJ

Estimataj,

NEVIDATAJ TOMBOJ

"Ve al vi! cxar vi similas tombojn ne vidatajn; kaj la homoj, kiuj iras super ili, ne scias" (Luko 11:44).

Tombo estas loko kie multaj homoj ne volus alproksimigxas ne mencii alproksimigxi, por ne mencii iri super gxi.Tial, oni markas tombojn per specialaj markoj por distingi ilin de aliaj konstruajxoj au lokoj. Estas interese eltrovi ke Jesuo Kristo komparis la religiajn estrojn je Siaj tagoj surtere al tomboj kiujn oni ne markis kaj kio faris ke la homoj alproksimigxis al ili nescie. Homoj malalproksmigxus al ili se ili scius ilian veran identecon. La cxefa kialo por la komparo de la religiaj estroj kaj nevidataj tomboj estas la hipokriteco de la estroj. Ili pretendis esti religiaj dum ili nek estis spiritaj nek piaj. Homoj rigardas ilin kiel modelojn dum ili misgvidis la homojn.

Multaj homoj hodiau estas kiel tiuj religiaj estroj. Ili ja estas religiaj, sed ili estas malproksimaj de tio, ke ili estas piaj au kiel Kristo. Ekstere, ili deklaras esti kristanoj, sed ili estas malsamaj interne. Cxi tio kauzas la pliigitan nombron de pregxejoj, precipe je cxi tiu parto de la mondo, sed la homoj kiuj cxeestas cxi tiujn pregxejojn preskau cxiutage ne estas diferencaj de la homoj ekster la eklezio. Kelkfoje, ili estas malplibonaj ol la homoj ekstere. Ili havas la sxajnon de pieco, sed ilia kondukto neas la autentikecon de ilia deklaro (vidu: 2 Timoteo 3:5). Ili ja estas ne vidataj tomboj!

Cxu vi estas nevidata tombo? Cxu vi reale estas tiu kiun vi deklaras esti? Cxu homoj volos alproksmigxi al vi se ili scius vian veran identecon? Vi povas trompi homojn per viaj agoj de religieco, vi ne povas trompi la cxiu-sciantan Dion. Li repagos vin laue (vidu: Mateo 7:21-23; Galatoj 6:7).

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Thursday, April 9, 2009

KIO ESTAS BONA JE GXI? (mallongigita)

Estimataj,

Iuj cirkonstancoj ne permesis al mi verki la mesagxon por la venonta semajno. Anstataue, mi resendu mallongigitan version de serio da mesagxoj kiun mi iam sendis pri la efektivigoj de la pekliberiga morto de Jesuo Kristo kiam ni festas "La Sanktan Vendredon" hodiau:

KIO ESTAS BONA JE GXI? (mallongigita)
(LA PEKLIBERIGA MORTO DE JESUO KRISTO)

"Kaj kiun scias neniu el la regantoj de cxi tiu mondo; cxar se ili gxin scius, ili ne krucumus la Sinjoron de gloro" (1 Korintanoj 2:8).

Mi audis iun islaman predikanton iutage akuzanta la kristanojn: "Ili nomas la tagon 'La Sankta Vendredo.' Kio estas bona je gxi? Kio estas bona je la tago kiam oni krucumis ilian Savanton? Kio estas celebrinda je gxi?" ["La Sankta Vendredo" en la angla estas "The Good Friday" t.e "La Bona Vendredo."] Mi subridis. Kio estas bona je la Sankta Vendredo? Kial kristanoj celebras tian "teruran" tagon - tagon kiam nia Savanto estis jugxita, kondamnita al morto per krucumado, skurgxita, molestita, krucumita kruele, kaj mortis? Nekristanoj eble ne scias, sed cxiu kristano scias tion kio estas bona je gxi. Se Satano kaj liaj kohortoj scius ke la tago farigxos bona tago por la kristanoj kaj iu ajn kiu akceptas Jesuon Kriston kiel sian personan Savanton kaj Sinjoron, ili farus cxion eblan por preventi la eventon de tago de okazo.

Kio estas bona je La Sankta Vendredo? Kio estas la signifo de la morto de Jesuo Kristo sur la kruco? Cxi tio kondukos nin al la celo de la unua veno de Jesuo Kristo al la mondo: por SAVI homojn el ilia PEKO (Mateo 1:21; Johano 1:20; Agoj 3:26; 1 Timoteo 1:15; 1 Johano 3:5, 8; 4:9, 10). Jesuo Kristo efektivigis cxi tion per Sia morto je la kruco (Romanoj 5:6,8; Hebreoj 2:14-15; 10:5-10). La pekliberiga morto de Jesuo Kristo rilatas al niaj pekoj (elacxeto); gxi estas cele al Dio (pacigo), kaj samtempe cele al homoj (repacigo). Alivorte, Jesuo Kristo, per Sia pekliberiga morto, pagis la pagon de la peko de homo por forigi la koleron de Dio kaj per tio Li repacigas homon al Dio. Sendube, la tago dum kiu Jesuo Kristo efektivigis cxion ne nur estas bona tago, sed unu el la plej bonaj tagoj por kristanoj kaj iu ajn kiu akceptas Jesuon Kriston kiel sian personan Savanton kaj Sinjoron.

Tamen, cxu la morto de Jesuo Kristo estas efika je via vivo? Cxu vi jam estis repacigita al Dio? Kredu je la Sinjoro Jesuo Kristo por ke Lia morto ne estu vana en via vivo. Akceptu Lin hodiau kiel vian personan Savanton kaj Sinjoron. Vi spertos la bonecon de Lia morto en via vivo!

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

PS
Sendu viajn komentojn kaj rimarkojn pri cxi tiu mesagxo rekte al mi cxe spiritualdigest@yahoo.com. Se vi bezonus la plenan studon, informu min. Dio benu vin!!!

Saturday, April 4, 2009

ESTAS BONE KUN MIA ANIMO

Estimata,

ESTAS BONE KUN MIA ANIMO

"Sed Dio liberigos mian animon el la mano de Sxeol, Cxar Li prenos min" (Psalmo 49:15).

La himno, "It is Well with My Soul" estas unu el la popularaj anglaj kristanaj himnoj. Horatio Gates Spafford (1828-1888) verkis gxin. Kiam Spafford estis kvardektrijara kiel negocisto en Chicago, li trapasis financan katastrofon en la Granda Fajro de Chicago de 1871. Li kaj lia edzino ankorau funebris pro la morto de sia filo mallonge antau la fajro, kaj li konstatis ke ili bezonis foriri por ferio. Sciante ke ilia amiko Dwight L. Moody estis predikonta en evangeliaj kampajoj en Anglujo tiun autunon, Spafford decidis porti la tutan familiaron al Anglujo. Liaj edzino kaj kvar filinoj iris antaue per sxipo, kaj li planis sekvi je kelkaj tagoj poste. Tamen, sur la Atlantika oceano, iu fera sxipo frapis tiun sxipon kaj la sxipo dronis gxis post dek du minutoj. Du cent kaj dudek ses vivoj estis perditaj—inkluzive de la kvar filinoj de Spafford. Kiam la postvivintoj estis kondukitaj al la bordo en Cardiff, Wales, S-ino Anna Spafford kablogramis sian edzon per du vortoj: "Savita sole." Spafford rezervbigis lokon je sekva sxipo. Dum ili trairis la Atlantikon, la sxipestro montris la lokon kie li opinis ke la unua sxipo dronis. Tiun nokton, Spafford verkis la vortojn de la himno angle: "When peace like a river attendeth my way. . . it is well, it is well with my soul." [Esperante: "Kiam paco kiel rivero cxeestas mia vojo . . . estas bone, estas bone kun mia animo."]

Unu el la intimaj amikoj de Jesuo Kristo perfidis Lin. Oni arestis, jugxis, kaj kondamnis Lin ke Li mortu sur la kruco. Oni krucumis Lin kaj Li mortis. Tamen, kiel la Psalmisto profetis en Psalmo 49:15, Dio liberigis Lin el la potenco de morto, kaj Li levigxis je la tria tago. La sufero kaj morto de Jesuo Kristo ne estis placxaj, sed Li triumfis sur cxio. Hodiau, oni altigas Lian nomon super cxiu alia nomo "ke en la nomo de Jesuo klinigxu cxiu genuo, de encxieluloj kaj surteruloj kaj subteruloj, kaj cxiu lango konfesu, ke Jesuo Kristo estas Sinjoro, al la gloro de Dio, la Patro" (Filipianoj 2:10-11). Horatio kaj Anna Spafford poste relokigxis al Izraelo kaj farigxis kanaloj de la benoj de Dio al multaj homoj tie. Estis ja bone kun iliaj animoj.

Aflikto, tento, malfacilajxo, katastrofo, morto de amato, au io ajn kio okazas al ni ne estas la fino de la vojo. Ne gravas tio kion vi trapasas, la Eternulo ja savos vin el cxio el gxi kaj vi aligxos al Horatio Spafford sincere kanti, "Estas bone kun mia animo, estas bone, estas bone kun mia animo." "Vespere povas esti ploro, Sed matene venos gxojego" (Psalmo 30:5).

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, March 28, 2009

CXU VI MALAKCEPTUS LA PROPONON?

Estimataj,

CXU VI MALAKCEPTUS LA PROPONON?

"Li venis al siaj proprajxoj, kaj liaj propruloj lin ne akceptis. Sed al cxiuj, kiuj lin akceptis, li donis la rajton farigxi filoj de Dio, al la kredantoj al lia nomo" (Johano 1:11-12).

Oni diris la rakonton pri iu prezidanta jugxanto kiu jugxis proceson de sia propra filo. La filo estis kondamnita pro la krimo pri kiu oni akuzis lin. Lau la legxo, la filo devis esti kondamnita al kvin jaroj da malliberigo kun malfacila laboro au pagi monpunon de iu kvanto. La patro, la jugxanto, eldiris la jugxon, sed li ne volis ke sia filo iru al la malliberejo. Tial, li proponis pagi la monpunon. Tamen, surprize, la filo malakceptis la proponon!

Oni kulpigus cxi tiun ribeleman filon pro malakcepto de la propono de la monpuno de sia patro kaj pro decido iri al la malliberejo anstataue. Alie, la patro agis juste kondamnante lin al malliberejo kvankam li, la patro, ne volis ke la filo iru al la malliberejo. Same, nia cxiela Patro estas justa kondamnante iun ajn kiu ne akcepti Lian proponon de savo al eterna kondamno. Apostolo Paulo klarigis, "[Jesuo Kristo] kiun Dio antaudifinis kiel repacigilon per fido en lia sango, por la elmontrado de Sia justeco per la pardono de la pekoj, antaue faritaj lau la toleremeco de Dio; por la elmontrado de Lia justeco en la nuna tempo, kaj ke Li estas mem justa, kaj estas la praviganto de tiu, kiu havas fidon en Jesuo" (Romanoj 3:25-26).

Cxu vi jam akceptis cxi tiun proponon de savo? Alie, cxu vi malakceptus la proponon? La skribinto de la libro de Hebreoj avertis, "Pro tio ni devas pli diligente atenti la auditajxojn, por ke ni de ili ne forflosu. Cxar se la vorto parolata per angxeloj montrigxis konstanta, kaj cxiu deklinigxo kaj malobeo ricevis justan rekompencon, kiamaniere ni forsavigxos, malsxatinte tian gravan savon? kiu, unue ekanoncite per la Sinjoro, estas konfirmita al ni de la audintoj" (Hebreoj 2:1-3). Akceptu Jesuon Kriston hodiau kiel vian personan Savinton kaj Sinjoron. Cxu vi estus kiel tiu ribelema filo? Cxu vi malakceptus la proponon?

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).