Saturday, January 29, 2011

VERO KAJ JUSTECO

Estimataj,
VERO KAJ JUSTECO
"Plenumado de vero kaj justeco estas al la Eternulo pli agrabla ol oferado" (Sentencoj 21:3).
La skribinto de la libro de la Sentencoj estis sincera je siaj rimarkoj pri kelkaj cxefaj aferoj. Vero kaj justeco estas unuj el tiaj aferoj. Ambau ili estas interrilataj. Iu vortaro de Esperanto difinas la vorton "vero" kiel "Tio, kio estas konforma al la ekzistantaj faktoj, al la realajxo." La sama vortaro difinas la vorton "justa" (el kiu denevas la vorto "justeco") kiel "Respektanta egale kaj senparte la rajtojn de la aliaj homoj, kaj haviganta al cxiu lian apartenajxon." Cxi tiuj du virtecoj estas pli agrablaj al Dio ol klopodoj placxi al Li per oferadoj kaj bonaj faroj.
Multaj nuntempe estas religiaj. Ili estas pretaj fari ion ajn por placxi al Dio, precipe kiam ili volas akiri ion de Li. Tamen, estas bedaurinde ke multaj el tiaj homoj ne estas veraj kaj justaj al Dio, ne menciite aliaj homoj cxe ili. Tiaj homoj trompas sin cxar iliaj agoj de religiemo ne povas esti agrablaj al Dio esceptinte ke ili kondutu vere kaj juste antau Li. Dio sendis Profeton Jesajan al Sia popolo ke Li ne interesigxis je la religiaj agoj de la popolo, ke ili anstatau "Lernu agi bone [kaj] celu justecon" (Jesaja 1:17. Vidu ankau: 1 Samuel 15:22; Jeremia 7:21-23; Hosxea 6:6; Mihxa 6:6-8; Marko 12:33).
Cxu vi volas ke viaj religia servoj estu akceptitaj de Dio? Cxu vi volas ke Li estu agrabla kun vi? Do, faru veron kaj justecon.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, January 22, 2011

PRIZORGU VIAJN PREGXAJN PETOJN!

Estimataj,
PRIZORGU VIAJN PREGXAJN PETOJN!
"En tiu tempo Hxizkija morte malsanigxis; kaj venis al li la profeto Jesaja, filo de Amoc, kaj diris al li: Tiele diras la Eternulo: Faru testamenton pri via domo, cxar vi mortos kaj ne vivos. Tiam Hxizkija turnis sian vizagxon al la muro, kaj ekpregxis al la Eternulo, kaj diris: Mi petas, ho Eternulo, rememoru, ke mi iradis antau Vi kun vero kaj koro fidela, kaj mi faradis tion, kio placxas al Vi. Kaj Hxizkija laute ekploris" (Jesaja 38:1-3).
Dum Dio eble decidas ne respondi al niaj pregxoj lau niaj voloj, Li eble iam permesus ke ni havos tion kion ni volas en niaj egoismaj pregxoj je nia malprofito. Tial, ni devas esti tre zorgaj pri niaj pregxaj petoj.
Regxo Hxizkija morte malsanigxis. La superega volo de Dio por li estis morto, supozeble cxar li jam plenumis sian taskon kiel regxo kaj la sekva afero por li je la memorlibro de Dio estis morti honore. Kiel ia ajn alia homo, Hxizkija ne volis morti. Li sciigis sian penson al Dio. Li pregxis kaj rememorigis Dion pri kiel fidela li estis servante Dion. Estis evidente el la enhavo de la pregxo ke Hxizkija estis egoisma. Je Sia nelima kompato, Dio audis la pregxon kaj etendis la vivon de Hxizkija per dek kvin jaroj. Tamen, tiuj dek kvin jaroj estis lia falo! Dio-centrita regxo subite farigxis mem-centrita. Li ne plu estis konscia pri la gloro de Dio, sed lia valoreco. Ne mirinde, kiam iu fremda regxo sendis emisariojn al li por gratuli lin pro lia resanigxo, anstatau adresiilin al Dio, li estis okupita montri al ili tion kion li posedis kiel regxo. Dio riprocxis lin severege pro cxi tio kaj gxi kondukis al la falo de lia regno, kvankam dum la tempo de liaj idoj (vidu: Jesaja 39). La lando Juda ne havus malbonan regxon en Manase kiu estis naskita dum tiuj aldonitaj dek kvin jaroj se Hxizkija akceptus la superegan volon de Dio por lia vivo (2 Regxo 20:21; 22:1; Jeremia 15:4).
Multafoje, ni ankau estas okupitaj per tio kion ni konsideras "bona" por ni. Ni ne estas prizorgaj pri la "plej bona," la superega volo de Dio por niaj vivoj. Ni devigas Dion fari tion kion ni volas, kaj kelkfoje, Li eble permesas al ni ke ni havos tion kion ni volas kiu eble havos malbonajn sinsekvojn. Jesuo Kristo, je la Gxardeno de Getsemane, permesis ke la superega volo de Dio estu plenumita je Sia vivo, ecx dum Li sciis ke tio rezultos al Sia morto (Mateo 26:39-42). Dio ja estis glorigita je la vivo kaj morto de Jesuo Kristo kaj Jesuo estis donita nomo kiu estas super cxiuj nomoj (Filipianoj 2:5-11).
Prizorgu viajn pregxajn petojn precipe kiam vi estas furioza akiri ion de Dio. Estas pli bone permesi la plej bonan superegan volon de Dio esti plenumita je niaj vivoj ol trudi nian bonan volon sur Li.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, January 15, 2011

LI HAVAS LA RIMEDOJN, SED...

Estimataj,
LI HAVAS LA RIMEDOJN, SED...
"Vi petas kaj ne ricevas, tial, ke vi petas malprave, por ke vi elspezu por viaj voluptoj" (Jakobo 4:3).
Multfoje, homoj miras kial Dio ne respondas al iliaj pregxoj je la rimedo kiun ili volas gxin. Cxi tio jam igis kelkajn homojn opinii ke Dio ne povas provizi tion kion ili petas de Li. Kelkaj ecx konkludis ke ekzistas neniu Dio. Tamen, Dio ekzistas kaj Li havas la potencon respondi al pregxoj kaj doni plie ol suficxe provizi por homoj kiuj petas ion ajn de Li. Paulo konsilis Timoteon admoni la mondajn ricxulojn ne fidi al iliaj ricxajxoj, sed sur Dion, kiu donas al ni ricxe cxion por gxuado" (1 Timoteo 6:17). Estas aliaj bibliaj veskiloj kiuj rediras pri la ricxeco de Dio (vidu: Psalmoj 36:8; 130:7; Romanoj 9:22; 11:33; Efesanoj 1:7, 18; 3:8, 16; Filipianoj 4:19). Malgrau cxi tio, Li eble decidas senigi nin de cxi tiuj ricxacxjoj se Li scius ke ni ne uzos ilin profite au por Lia gloro. Plej precipe, Li ne donos al ni niajn petojn se tiaj petoj estus kun malprava celo por propra kontentigo (vidu: Jakobo 4:3).
Mi komprenis cxi tiun principlon plie per nelonga okazajxo en mia familio. Mia dek-jara-agxa filo havas porteblan telefonon. Li deziras ke mi kutime kreditu lian telefonon. Pro lia nezorga uzo de antauaj kreditoj kiujn mi jam donis al li, mi decidis limigi la kvanton da kreditoj kiujn mi donos al li. Okaze mi ecx ne plu donis ian krediton al li dum longa tempo. Tiam, unu vesperon post kiam li jam enlitigxis, mia edzino proparoladis kun mi translokigi kelkajn kreditojn el la abundo de kreditoj kiujn mi havis en mia telefono. Mi cedis al la peto kaj faris la translokadon de la kredito sen la scio de mia filo. Tamen, mi avertis mian filon je la sekva tago ke mi ne donos al li pliajn kreditojn estonte se li ne uzus tion kion mi donis al li sagxe. La evidenta leciono kiun mi lernis el tiu okazo estas konsiderante ke mi estus malvolonta doni al mia filo krediton malgrau la fakto ke mi havas gxin abunde sed pro lia misuzo de antauaj kreditoj, Dio ankau estus malvolonta doni al ni ion ajn se ni petas malprave.
Kion vi petas de Dio? Kio estas la motivo de tia peto? Cxu la respondo de Dio al tia peto gloros Dion? Cxu gxi estos profita al vi kaj aliaj cxirkau vi? Cxu vi ne petas per malprava motivo pro propra kontentigo? Li ja havas la rimedojn respondi al viaj pregxoj, sed....
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, January 8, 2011

BENITA POR BENI ALIAJN

Estimataj,
BENITA POR BENI ALIAJN
“Kaj la Eternulo diris al Abram: Iru el via lando, el inter via parencaro, kaj el la domo de via patro, al la lando, kiun Mi montros al vi. Kaj Mi faros vin granda popolo, kaj Mi benos vin kaj grandigos vian nomon, kaj vi estos beno. Kaj Mi benos viajn benantojn, kaj viajn malbenantojn Mi malbenos, kaj benigxos per vi ?iuj gentoj de la tero. Kaj Abram iris, kiel la Eternulo diris al li...” (Genezo 12:1-4).
Mia novjara pregxaj deziroj al homoj en la dissendlistoj de mia reta servo estis bazitaj sur la promesoj kiujn Dio donis al Abraham kiam Li alvokis lin foriri el lia denaska lando al lando kiun Li montrus al li. Mi bazu ankau mian unuan predikon por la novjaro sur la promesoj. La promesoj estas fundamente promesoj de benoj. Dio promesis grandigi la nomon de Abraham. Cxi tiu promeso estis plenumita je la vivoj kaj lando de la popolo Izraela, la Judoj. Ecx, gxis nuntempe, cxi tiuj homoj kaj ilia lando ankorau estas grandaj. Dio promesis beni Abrahamon. Cxi tiu beno estis je multaj rimedoj. Tamen, li estus benita esti beno al aliaj homoj. Li estus kanalo de la benoj de Dio al aliaj homoj. Efektive, alia rilata promeso estas ke cxiuj homoj surtere estos benitaj per Abraham. Kvankam, multaj homoj kaj landoj estis benitaj per Abraham kaj liaj idoj, sendube, cxi tiu posta promeso estis plenumita per Jesuo Kristo kiu venis kiel la Semo de Abraham (vidu: Galatoj 3:16). La vivo de Abraham estis ja beno al multaj homoj kiuj renkontis lin. Li volonte alprenis Loton kun si kiam li forlasis sian popolon, kaj Lot farigxis granda homo per Abraham. Ecx kiam Lot sxajne trompis lin kaj suferis grande pro tio, Abraham iris por savi lin de liaj kaptintoj. Abraham estis beno al la regxo de Sodom kiam li rifuzis akiri la rabadon. Li estis tia beno ke li estis beno al angxeloj nescie per lia tutkora gastemo (vidu: Genezo 18; Hebreoj 13:2).
La promesoj al Abraham sxajne estas senkondicxe, sed estas evidente ke ili ne estus plenumitaj se Abraham decidus esti indiferenta al la frua ordono de Dio forlasi lian landon kaj liajn parencojn. Lia obeado al la alvoko de Dio estas cxefa al lia beno kaj estante beno al aliaj homoj.
Cxu vi volas esti benita cxi-jare? Estu preta obei Dion kaj esti beno al aliaj homoj. Li faros vin kanalo de Siaj benoj al aliaj homoj se vi faros vin uzebla de Li. Vi estos benita beni aliajn homojn cxi-jare je la nomo de Jesuo. Amen.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).