Saturday, February 23, 2013

NE EKZISTAS ALIA INTERULO!

Estimataj, NE EKZISTAS ALIA INTERULO! "Jesuo diris al li: Mi estas la vojo kaj la vero kaj la vivo; neniu venas al la Patro krom per mi" (Johano 14:6). "Cxar ekzistas unu Dio, kaj unu interulo inter Dio kaj homoj, homo, Kristo Jesuo" (1 Timoteo 2:5). La supereco de Jesuo Kristo (kiel klarigite mallonge antau du semajnojn) ne povas esti tro emfazita. Cxi tiu estis la antauenpusxo de la letero al la Hebreoj. Tamen, amuzas min vidi iujn personojn kiuj provas meti aliajn profetojn, pastrojn, kaj ecx religiajn gvidantojn flanko al flanko kun Jesuo au ecx super Li, kiam tiuj personoj rilatas kun Dio. Por iuj el tiuj homoj, ili honoras Jesuon Kriston irante al Dio per aliaj rimedoj. Por aliaj, ili sekvas ekzemplojn de la Malnova Testamento de rilato kun Dio per profetoj, pastroj kaj angxeloj. Aliaj estas simple malkleraj pri sia pozicio en Dio au estas tro mallaboremaj por rilati kun Dio rekte, do, ili dependas je siaj religiaj gvidantoj rilati kun Dio por ili. Tamen, la vero de la afero estas ke ekzistas neniu alia interulo au peranto inter Dio kaj homo, krom Jesuo Kristo kaj Li kuragxigis nin veni kuragxe kaj rekte al Li. La celo de cxi tiu mesagxo ne povas akomodi cxiujn klarigojn kaj versiklojn de la Sankta Biblio pri tiu afero. Tamen, mi uzu cxi tiun ilustrajxon por subteni la aferon: mia filo kuragxe kaj rekte venos al mi por io ajn kion li bezonas, kaj mi ne bezonas ajnan peranton rilati kun li. Se li ne povas veni kuragxe kaj rekte al mi, tiam io malgxustas ie. Se Dio estas via cxiela Patro, kaj vi estas vere Lia filo au filino, vi devus povi rilati kun Li rekte sen ajna alia peranto krom Jesuo Kristo. Lasu min mallonge citi kelkajn verskilojn el la letero al la Hebreoj: "Dio, kiu multafoje kaj multamaniere parolis en la tempo antikva al niaj patroj en la profetoj, en tiuj lastaj tagoj parolis al ni en Filo, kiun Li nomis heredanto de cxio, per kiu ankau Li faris la mondagxojn" (Hebreoj 1:1-2). "Havante do cxefpastron grandan, trapasintan la cxielon, Jesuon, la Filon de Dio, ni tenu firme nian konfeson. Cxar ni havas cxefpastron ne tian, kiu ne povus simpatii kun niaj malfortajxoj, sed tentitan en cxio tiel same, tamen sen peko. Ni do alvenu kun kuragxo al la trono de graco, por ke ni ricevu kompaton kaj trovu gracon por gxustatempa helpo" (Hebreoj 4:14-16). "Sed nun li ricevis servadon des pli bonan, ju pli bona estas la interligo, kies interulo li farigxis kaj kiu sur pli bonaj promesoj estas dekretita" (Hebreoj 8:6). "...direktante la rigardon al la autoro kaj perfektiganto de la fido, Jesuo..." (Hebreoj 12:2). Vi povas demandi pri la roloj de religiaj gvidantoj. Ili ne estas perantoj inter Dio kaj homoj kiel pastroj kaj profetoj de la Malnova Testamento. Iliaj roloj estas nun konsultaj. Ili estas kiel pasxtisto al la sxafoj (vidu: 1 Petro 5:1-4). Ili estas por gvidi kaj discxipligi aliajn homojn kiuj povos gvidi kaj discxipligi aliajn homojn (vidu: Efesanoj 4:11-13; 2 Timoteo 2:2). Cxu vi ankorau rilatas kun Dio per ajna alia peranto krom Jesuo Kristo? Au, cxu vi faras homojn dependi je vi au aliaj rimedoj por rilati kun Dio? Tio estas aberacio. Ne ekzistas alia peranto inter homoj kaj Dio, krom Jesuo Kristo! Rilatu kun Li rekte kaj vi vere gxuos vian rilaton kun Li. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Dio, helpu al mi rilati kun vi rekte kaj kuragxe sen ajna alia peranto krom la Sinjoro Jesuo Kristo por tiel gxui Vin tute, kaj ne lasu min trompi aliulojn havi iun ajn alian peranton inter ili kaj Vi krom la Sinjoro Jesuo Kristo.

Saturday, February 16, 2013

LA FRATAMO DAURADU

Estimataj, Dum la Tago de Valentino de cxi tiu jaro venis kaj pasis, mi resendu iun mesagxon originale dissenditan je la 16-a de oktobro, 2010 por rememorigi vin pri vera amo: LA FRATAMO DAURADU La fratamo dauradu. Ne forgesu gastamon al nekonatoj; cxar per tio iuj gastigis angxelojn, ne sciante. Memoru la katenitojn, kvazau vi ankau estus katenitaj, kaj la suferantojn, cxar vi ankau estas en la korpo” (Hebreoj 13:1-3). La letero al la Hebreoj temas cxefe pri la supereco de Jesuo Kristo super la profetoj kaj religiaj sistemoj de la Malnova Testamento (kiel estis klarigite mallonge pasintsemajne). Konkludante la mesagxon, la verkinto de la letero admonis sian audantaron lasi fratamon dauradi. La greka vorto (filadelfia) tradukita “fratamo” en la Sankta Biblio en Esperanto povas signifi reciprokan amon de fratoj (kaj fratinoj) au “amo por onia samkredanto.” Gxi estas nesama kun alia greka vorto (agapee) ankau tradukita “amo” kiu estas la tuta kaj neparalela amo kiun Dio havas por la homaro. La impliko de la admono estis ke fratamo jam ekzistis cxe la Hebreoj al kiuj oni sendis la leteron. Tial, gxi devas dauri kaj la dauro devas havi nenian finon. La verkinto de la letero daurigis doni du klarigojn pri kiel oni povas montri fratamon (Hebreoj 13:2-3). Unue, gastamo al nekonatoj: li aludis al Abraham kiu nescie gastigis angxelojn (vidu: Genezo 19). Due, prizorgo por la suferantoj: Jesuo Kristo aludis al cxi tio je unu el Siaj paraboloj (vidu: Mateo 25:34-46). Estas aliaj rimedoj de montro de fratamo inter ni. Estas evidente el cxi tiuj du rimedoj de montro de fratamo ke la “frato” kiun oni devas ami eble ne necese estas gefratoj au samkredanto (lau iu komentanto) au iu de komuna intereso, sed iu ajn kiun oni povas helpi iam. La Samariano je la populara parabolo de la Bona Samariano jam estis klasika ekzemplo de montro de fratamo (vidu: Luko 10:25-37). Multaj homo dirus ke ili amas Dion, kaj ili estas pretaj fari ion ajn por Li. Tamen, cxu ili amas aliajn homojn? Tiaj homoj estas hipokrituloj! Apostolo Johano diris, “Se iu diras: Mi amas Dion, kaj malamas sian fraton - tiu estas mensoganto; cxar kiu ne amas sian fraton, kiun li vidis, tiu ne povas ami Dion, kiun li ne vidis” (1 Johano 4:20). Tre grava kialo kial oni devas daurigadi fratamon estas ke oni eble je iu okazo au la alia estas je la riceva fino de tia amo. La nekonato kiu bezonas la amon au zorgon eble esti VI! Cxu vi havas fratamon? Estu preta montri gxin al iu ajn kiun vi renkontas. La fratamo dauradu! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, February 9, 2013

LA SUPERECO DE JESUO KRISTO

Estimataj, LA SUPERECO DE JESUO KRISTO "[Jesuo Kristo] kiu, estante la elbrilo de Lia gloro kaj plena bildo de Lia substanco, kaj subtenante cxion per la vorto de sia potenco, kaj farinte la elpurigon de niaj pekoj, sidigxis dekstre de la Majesto en altajxoj; farigxinte tiom pli granda ol la angxeloj, kiom pli bonegan nomon ol ili li heredis" (Hebreoj 1:3-4). Kelkaj eklezioj kaj multaj aliaj nesciantaj kristanoj kredas je pregxado al la angxeloj. Estas komuna afero vidi ilin pregxi al Angxelo Mihxael, Angxelo Gabriel, Angxelo Rafael, kaj aliaj cxielaj estuloj. Estas ankau komuna praktiko inter tiuj eklezioj bruligi incensojn kaj kandelojn alpregxante la spiritojn de tiuj angxeloj. Foje, ili ecx iras al la punkto fari oferojn al la angxeloj. En la teologio de kelkaj el tiuj eklezioj, Angxelo Mihxael estas konsiderata kiel la tria persono de la Dieco! Tiu kredo je angxeloj kiel perantoj estas elprenita de afrika kredo en la fakto, ke Dio, la Supera Estulo, ne povas rekte proksimigxi, do oni devas iri tra diajxoj, kiuj siavice prenis homajn petojn al Dio. Interese, kelkaj judoj ankau havis similan kredon je angxeloj kiuj faris la verkinton al la Hebreoj trakti la temon kiam li pridiskutis la temon de supereco de Jesuo Kristo. Jesuo Kristo reprezentas la gxustan Estajxon de Dio. Kiel la Heredanto de cxio, Li subtenas cxion per Sia potenco. Li provizis purigadon pro pekoj de la homaro per Sia morto sur la kruco. Farinte tion, Li sidas dekstre de la Majesto en la cxielo kaj propetadas por ni. Kvankam, en la pasinteco, Dio traktis kun Sia popolo per la profetoj (kaj kelkfoje angxeloj), nun, li traktas kun la mondo pere de Jesuo Kristo pro la supereco de Jesuo super cxiu alia profeto kaj angxelo. Iu erudiciulo de Biblio akcentis la superecon de Jesuo al aliaj profetoj, kiuj deklaris la Vorton de Dio tiamaniere: dum Jesuo Kristo estas Dio la Filo, la profetoj estis nuraj viroj nomitaj de Dio; Jesuo Kristo estas ununura Filo de Dio, estis multaj profetoj de Dio; kaj Jesuo Kristo alportis la finan kaj kompletan mesagxon de savo, la profetoj nur alportis fragmentajn kaj nekompletajn mesagxojn. Jesuo Kristo ne nur estas supera al la profetoj. Li estas ankau supera al la angxeloj. Tio estas tiel pro Lia "posedajxo" kiel rezulto de tio, ke Li estas la Filo de Dio. Neniu angxelo povas esti heredanto de suvereneco, autoritato, kaj potenco de Dio, cxar neniu angxelo estis filo. La supereco de Jesuo ankau temas pri Lia elacxeta laboro kiel Savanto de la mondo. Neniu angxelo faris la laboron de Savanto. Do, angxeloj (kaj cxiuj aliaj profetoj) ne devas esti adorataj kaj ne devus esti objektoj de niaj pregxoj. Kiel vi vidas Jesuon Kriston en la lumo de aliaj profetoj kaj angxeloj? Cxu vi vidas Lin kiel Iun kiu estas supera al aliaj profetoj kaj angxeloj, au vi vidas Lin kiel nur unu el la profetoj? Agnosku la superecon de Jesuo Kristo al cxiu alia persono au estajxo, kaj vi neniam bedauros tion. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxo Punkto: Jesuo, helpu min cxiam agnoski Vian superecon kaj adorklinigxi nur al Vi.

Saturday, February 2, 2013

SE LA SURTERA REGXO NE VIDUS VIN...

Estimataj, SE LA SURTERA REGXO NE VIDUS VIN... "Cxar cxiun faron Dio venigos al jugxo, ecx cxion kasxitan, cxu gxi estas bona au malbona" (Predikanto 12:14). La joruboj havas proverbon kiu diras tiel: O tafa si oke yi odo bori, bi oba aye ko ri o, ti orun n wo o. Lauvorte, gxi signifas tiu, kiu faras ion sekrete, se la surtera regxo ne vidus lin, la cxiela regxo rigardas lin. Cxi tiu estas aplikebla al multaj personoj kiuj ne nur sekrete, sed ecx malkasxe, faras malbonajn agadojn kaj pensas ke ili povas foriri per gxi. Bedaurinde, la jugxaj sistemoj de iuj landoj kuragxigas tiujn homojn, kaj la homoj pensas ke ili estas super la legxo. Ili eble povas esti super la legxo de iliaj landoj, sed Dio venigos ilin al jugxo laue unutage. Ja ekzistas misaplikadoj de justeco en favoro de iuj tre gravaj personecoj cxi tie en Nigxerio. Nur antau kelkaj tagoj, estis tia okazo kie elstara publika servanto estis kondamnita al du jaroj en malliberejo kun alternativo de monpuno de la sumo de N750, 000 pro konspiro kaj sxtelado de N32.8 miliardoj el pensio-fondusoj de polico; monpuno kion la konviktito felicxe pagis surloke kaj formarsxis kiel libera viro. Kvankam, estis publika protesto kontrau la jugxo kaj la viro estis re-arestita pro pli krimaj sxargxoj, sed gxi ja sendas malbonan signalon al la pli juna generacio. Ekzistas multaj misaplikadoj de ofico de multaj elstaraj personecoj en la Biblio. Kvankam, cxi tiuj homoj pensis, ke homoj ne vidis ilin, au ne povis pridubi ilin pro iliaj maljustecoj, Dio vidis, kaj venigis ilin al jugxo laue. Mi citas du kazojn por pruvi tion. Regxo Davido faris adulton kun Bat-Sxeba, ruze murdis sxian edzon por kovri la pekon, kaj finfine edzigxis kun sxi. Dio sendis Profeton Natan al David por riprocxi lin kaj deklari jugxon pri li (vidu: 2 Samuel 11-12). Regxo Ahxab volis havi la vinbergxardenon de Nabot, cxar gxi estis proksima al lia palaco. Nabot ne volus fordoni sian familian heredajxon, do Izebel, edzino de Ahxab, konspiris kun iuj personoj, ili murdis Nabot kaj Izebel transdonis la vinberejon de Nabot al Ahxab. Tamen, la Regxo de regxoj, tion vidis, kaj sendis Sian profeton, Elija, por riprocxi la malvirtajn geedzojn kaj deklari jugxon pri ili (vidu: 1 Regxoj 21). Ja ekzistas multaj versikloj de la Sankta Biblio kiuj instruas pri jugxo de Dio en cxiu ago au bone au malbone, farita au sekrete au malkasxe (vidu: Psalmo 96:13; Predikoj 11:9; 12:14; Mateo 12:35; Luko 12:2; Johano 5:29; Agoj 17:31; Romanoj 14:10-12; 1 Korintanoj 4:5; 2 Korintanoj 5:10; Apokalipso 20:11-20). Cxu vi estas en ajna alta ofico? Kion vi faras per la ofico? Ne pensu, ke vi povas foriri kun ajna sekreta afero farita en tiu ofico. Homoj povas ne vidi, au sxajni ne vidi vin, sed memoru, ke la Granda Regxo – Dio – vidas vin kaj Li jugxos vin laue. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Dio mia, lasu min esti konscia de via cxeesto kaj jugxo nun kaj estonte.