Saturday, April 29, 2017

DECIDU ESTI DIFERENCA!

Estimataj, DECIDU ESTI DIFERENCA! "Kaj Hxanohx vivis sesdek kvin jarojn, kaj naskigxis al li Metusxelahx. Kaj Hxanohx iradis kun Dio, post kiam naskigxis al li Metusxelahx, tricent jarojn, kaj naskigxis al li filoj kaj filinoj. Kaj la tuta vivo de Hxanohx estis tricent sesdek kvin jaroj. Kaj Hxanohx iradis kun Dio; kaj li malaperis, cxar Dio lin prenis" (Genezo 5:21-24). "La jenon do mi diras, kaj protestas en la Sinjoro, ke vi ne plu iru tiel, kiel iras ankau la nacianoj en la vanteco de siaj mensoj" (Efesanoj 4:17). Genezo Cxapitro Kvina estas unu el la enuigaj cxapitroj en la Sankta Biblio. Gxi enhavas la liston de homoj kiuj vivis kaj mortis por nenio spektakla. Je la listo estas la historio de iu viro kiu estis diferenca-Hxanohx. Li vivis dum la plej mallonga tempo en la listo, sed li vivis kun celo, kaj la kronikistoj de la Sankta Biblio rekonis gxin. Due je la malpli ol kvin verskiloj kiujn oni dedicxis al li, estas kronikite ke li iradis kun Dio dum la plimulto de sia vivo. Iu komentanto de la Biblio diris jene: "[Hxanohx] iradis je la nomo kaj timo de Dio, lau Lia volo, je cxiuj ordonoj kaj legxoj de la Eternulo tiam konataj; li iradis per kredo je la promesoj de Dio, kaj je la vido de la Mesio, la promesita semo; li iradis honeste kaj sincere, kiel je la vido de Dio; li havis intiman komunikadon kun Li...." Je la Sankta Biblio, alia frazo por "por iradi" estas "por vivi." Hxanohx diferencigis sin de la aliaj homoj en la listo per vivado por Dio. Dio repagis lin Liamaniere. La naturo de la repago jam farigxis temo de debato inter kleruloj pri la Biblio. Tamen, tio kio gravas cxi tie estas ke Dio notis la diferencon de Hxanohx kaj repagis lin pro gxi. Dio sercxas homojn kiuj diferencigos sin je cxi tiu perversa mondo kiuj iradas kun Li. Li volas homojn kiuj decidos iradi au vivi je Liaj timo kaj volo, iradi kaj vivi je Liaj ordonoj kaj legxoj, iradi kaj vivi per kredo kaj tuta fido je Li, iradi kaj vivi honeste kaj sincere, iradi kaj vivi je intima komunikado kun Li. Li estas preta repagi tiajn homojn laue. Cxu vi estos unu el tiaj homoj? Cxi-jare, decidu esti diferenca! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Helpu al mi, ho Eternulo, esti diferenca por via gloro kie ajn mi trovas min.

Saturday, April 22, 2017

LA SANGO DE MARTIROJ

Estimataj, LA SANGO DE MARTIROJ "Vere, vere, mi diras al vi: Se la tritika grenero ne falas en la teron kaj ne mortas, gxi restas sola; sed se gxi mortas, gxi donas multe da frukto" (Johano 12:24). Antau nelonge kiam mi volis dormi, mi kontrolis la WhatsApp-on por vidi cxu estas iu urgxa mesagxo por esti priastentataj (tiu estas por mi cxiutaga praktiko). Mi trovis videoklipon en WhatsApp grupo kun subtitolo "Pregxu por Sirio". Mi ne povis elteni rigardi la videoklipon je la fino kiam gxi montrigxis ke gxi estis unu el tiuj incidentoj kie iuj kristanoj estis senkapigitaj unu post la alia de siaj persekutantoj. La hororo vidi sangon cxesigxi el la koloj de la senkapigitaj homoj cxe la oblikvo de la glavo ne povis min daurigi por rigardi la videoklipon. Fakte, mi kulpigis min mem por rigardi tian hororajxon kiam mi volis dormi tiunokte. Estis, kvazau mi neniam audis au ecx rigardis tiajn terurajn videoklipojn de kristanoj kiuj estis bucxitaj kiel bestoj antaue. Mi daure scivolas kial homo estas kruele mortigi aliajn homojn pro batalado por unu dio kiu ne povas defendi sin. Tiam mi memoris la parafrazon de deklaro farita de frua eklezia patro nomita Tertuliano en 197 pK: "La sango de la martiroj estas la semo de la eklezio." Kiom vera estas tiu deklaro? Jesuo Kristo proverbe deklaris ke la tritika grenero devas fali en la teron kaj morti antau ol gxi povos produkti plian grajnon (vidu: Johano 12:24). Li pruvis tion mortante sur la kruco, por ke la homaro havu eternan vivon. Ekde la morto de la unua konata kristana martiro, Stefano en la Agoj 7, gxis la nuntempaj kristanaj martiroj, la sango de tiuj martiroj, je plej multaj okazoj, vere farigxas la semo de la disvastigxo de kristanismo. Cxi tio estas pruvita de la historio. Tamen, mi daure scivolas: cxu homoj devus esti mortigitaj antau ol ekzistas disvastigxo en kristana kredo? Persekutado de cxiuj formoj estas neevitebla en la kristana vivo (vidu: 2 Timoteo 3:12). Ju pli la kristano estas persekutita au provita, des pli forta li farigxas en sia kristana kredo (vidu: 1 Petro 1:7-9). Ju pli kristanoj estas mortigitaj pro sia kredo, des pli aliaj kristanoj estas kunigitaj en pregxo, kaj des pli la disvastigxo de kristanismo. Efektive, "La sango de la martiroj estas la semo de la eklezio." Tamen, cxu vi pretas elmeti vian vivon por via fido? Vi eble ne povas lauvorte esti mortigita kiel martiro, sed cxu vi pretas vere esti atestanto per viaj ago kaj vortoj por kristana kredo? (Interese, la vorto, martiro, venas de la vorto por atestanto en la originala greka!) Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxaj Punktoj: 1. Pregxu ke via vivo vere estu "martiro" (atestanto) pri via kristana fido kaj ke gxi kontribuu al la disvastigxo de kristanismo je via loko. 2. Pregxu por kristanoj en persekutitaj lokoj de la mondo, ke ili daure akiru la garcon rezisti al la persekutadoj.

Saturday, April 15, 2017

RESUREKTIS KRIST' JESUO

Estimataj, RESUREKTIS KRIST' JESUO "Kaj la angxelo responde diris al la virinoj: Ne timu; cxar mi scias, ke vi sercxas Jesuon, la krucumitan. Li ne estas cxi tie; cxar li levigxis, kiel li diris. Venu, vidu la lokon, kie la Sinjoro kusxis" (Mateo 28:5-6). Unu el la popularaj himnoj kiujn oni cxiam kantas dum Paska festo estas la angla himno “CHRIST THE LORD IS RISEN TODAY” ("RESUREKTIS KRIST' JESUO" en la Esperanto) verkita de tiu granda himnoverkisto, Charles Wesley (1708-1788) en 1739 por memorfesti la relevigxon de la Sinjoro Jesuo Kristo, kiam Li levigxis de la tombo por konkeri la morton kaj gxian potencon. La originala versio de la himno havis dek unu strofojn, sed ne havis la "Haleluja!" kiu distingis gxin hodiau. Nekonata komponisto poste aldonis la "Haleluja!" konvene al] gxia muzika melodio. Ekzistas varioj en strofoj de la himno en diversaj himnaroj haveblaj hodiau. Tamen, la himno estas alvoko por celebri la morton kaj speciale la relevigxon de Jesuo Kristo. Elstara trajto de la himno estas ke gxiaj originalaj kantotekstoj estas skribitaj en la prezenco. "Kristo la Eternulo resurektas hodiau" - ne "resurektis" (kiel gxi estas tradukita je la Esperanta versio). Tio estas potenca cxar gxi metas nin (kristanojn vivantajn baldau) en komunumon kun tiuj kiuj vere travivis la relevigxon en la propra vivo, kaj konfirmas nian esperon esti liberigita de morto. Dum angxeloj anoncis la novajxon de la resurektinta Sinjoro, Charles Wesley en la himno ordonis cxielon kaj teron levi iliajn gxojon kaj triumfon alte en festo de la resurektinta Sinjoro. Charles Wesley mokis morton, tombon, la sxtonon (kiun oni ruligis super la tombon), la sigelon sur la sxtono, kaj la gardistojn por ilia malsukceso deteni Jesuon Kriston de revivigxo. Charles Wesley parolis pri la elacxetanta laboro kiu estis farita kaj la batalo kiu estis gajnita sur la kruco. Kiel Jesuo Kristo soris super morto kaj tombo, tiel ankau kristanoj sxvebas kie Li gvidis estante similigitaj al Li kaj levitaj kiel Li. Efektive, la resurektinta Kristo estas salutita kaj laudita. Haleluja! "Haleluja!" (en la hebrea) origine signifas: "Danku la Eternulon". Cxi tiu vorto elstare kondukas Psalmojn 106, 111, 112, 113, 117, 135 kaj precipe la "Halelujajn Psalmojn" - Psalmojn 146-150. La vorto estas re-ehxita en Apokalipso 19 signifante la finan venkon de la sanktuloj. La vorto estas perfekte ekipita poste en la kantotekstoj de cxi tiu granda himno por festi la resurektintan Sinjoron. Haleluja, Kristo Sinjoro vere resurektis! Cxu vi jam kredas al tiu resurektinta Kristo, au cxu vi ankorau sekvas mortan au senpovan gvidanton? Neniu alia religia gvidanto estas valora sekvi cxar ili jam mortis au mortos iun tagon. Nur Jesuo Kristo mortis kaj relevigxis. Haleluja! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Dank 'al Dio pro la resurektinta Kristo kaj Lia finita laboro de savo sur la kruco.

Saturday, April 8, 2017

KIU RICEVAS LA LAUDON?

Estimataj, KIU RICEVAS LA LAUDON? "Kaj Jozef respondis al Faraono, dirante: Gxi ne dependas de mi; Dio respondos bonon al Faraono" (Genezo 41:16). "Daniel respondis al la regxo kaj diris: La kasxitajxon, pri kiu la regxo demandas, ne povas malkasxi al la regxo la sagxuloj, nek la sorcxistoj, nek la astrologoj, nek la divenistoj; sed en la cxielo ekzistas Dio, kiu malkasxas kasxitajxon" (Daniel 2:27-28a). Dio jam donis al cxiu el ni unu au pliajn kapablojn fari iojn. Lau homa naturo, ni kutime volas esti laudita pro ia bonajxo kiun ni faris per cxi tiuj kapabloj. Ni kutime atribuas honoron al ni mem pro tiaj kapabloj. Kelkfoje, ni ecx provas ricevi la laudon pro la bonajxoj kiujn aliaj cxe ni faris. Cxi tiu homa naturo estas ofta en la vivo de tiu kiu ne tute cedis sian vivon al la Sinjoreco de Jesuo Kristo kaj la gvideco de la Sankta Spirito. Gxi igas homojn strebi por la laudo kaj aprobo de aliaj homoj, kaj ecx igas ilin fari cxian eblajxon cxe ili estri por ke homoj vidu ilin kiel iujn kiuj havas specialan kapablon kiun aliaj homoj ne havas. Cxi tiu jam farigxis la ruino de kelkaj estroj kiuj ne volas forlasi siajn poziciojn por aliaj homoj. Jozef kaj Daniel estis homoj kiuj preferis lasi Dion, kaj ne sin, ricevi la laudon pro iliaj Dio donataj kapabloj. Ili ambau havis similajn situaciojn. Faraono, la regxo de Egpitujo songxis du songxojn kiuj gxenis lin. Li trovis la interpreton de cxi tiuj songxoj cxe la sorcxistoj kaj sagxuloj de Egiptujo, sed neniu el ili povis interpreti la songxojn. Oni venigis Jozefon al la cxeesto de Faraono. Kiam la regxo penis laudi Jozefon pro lia kapablo, Jozef rapide donis la laudon al Dio (Genezo 41:1-16). Daniel faris same en Daniel 2:27-28 kaj ecx rifuzis akiri ian rekompecon por la kapablo en Daniel 5:17. Cxi tiuj du homoj humiligis sin kaj donis al Dio la laudon pro tio, kion ili faris, kaj Dio altigis ilin al altaj pozicioj en fremdaj landoj. Kiu ricevas la laudon pro via kapablo kaj la potenco por fari tiujn bonajxojn kiujn vi faras? Cxu vi kutime donas la laudon al Dio? La Sankta Biblio diras, "Tiele diras la Eternulo: Ne fieru sagxulo pri sia sagxeco, ne fieru fortulo pri sia forteco, ne fieru ricxulo pri sia ricxeco; sed kiu volas fieri, tiu fieru nur pri tio, ke li komprenas kaj konas Min, ke Mi estas la Eternulo, kiu faras korfavorajxon, jugxon, kaj justajxon sur la tero; cxar cxi tio placxas al Mi, diras la Eternulo" (Jeremia 9:23-24). Cedu vin tute al la Sinjoreco de Jesuo Kristo kaj la gvideco de la Sankta Spirito por esti ebla fari cxi tion. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxaj Punktoj: 1. Danku Dion pro viaj Dio-donataj kapabloj. 2. Pregxu ke vi posedu la humilan koron por kutime memori doni al Dio la laudon pro cxi tiuj kapabloj. 3. Pregxu ke Dio altigu vin dum vi donas al Li la laudon pro la kapabloj.

Saturday, April 1, 2017

ESTAS ESPERO!

Estimataj, ESTAS ESPERO! "Cxar Mi scias la intencojn, kiujn Mi havas koncerne vin, diras la Eternulo, intencojn al bono kaj ne al malbono, por doni al vi estontecon kaj esperon. Vi vokos al Mi, kaj vi iros, kaj vi pregxos al Mi; kaj Mi auskultos vin" (Jeremia 29:11-12). Mi jam legis cxi tiun parton de la Sankta Biblio fojojn sennombre. Mi jam audis homojn citante gxin mi jam ecx uzis gxin predikante au kuragxigante per gxi aliajn homojn multfoje. Tamen, kiam mi studis gxin je gxia kunteksto antau nelonge, mi havis pli klaran komprenon de gxia reala signifo. La kunteksto de la partajxo estas letero skribita de profeto Jeremia al ekzilitaj Judoj en Babelo. Kvankam la popolo de Judujo pekis kontrau Dio, kaj Dio punis ilin sendante ilin al ekzilo, ankorau, Jeremia konsilis al ili havi kuragxon kaj logxi en tiu fremda lando cxar Dio ne tute forlasis ilin. Li prezentis Dion kiel la joruban proverban patron kiu punas sian infanon per la dekstra mano kaj altiras gxin al si en amo per la maldestra mano. Kio ajn la konsekvenco de ies peko, Dio ankorau estas kompatema kaj pardonema (Daniel 9:9). Li havas intencojn revenigi nin al Si. Li ne forlasos Siajn proprulojn por eterne! La partajxo de la Sakta Biblio estas vorto de espero por homoj kiuj suferas pro siaj nefaroj. Gxi estas vorto de espero por aliaj ankau kiuj pensas ke Dio jam forgesis ilin. Gxi estas vorto de espero por cxiu ido de Dio. Dio havas intencojn por ni - intencojn ne difekti nin, sed prosperigi nin. Intencojn doni al ni esperon. Intencojn doni al ni bonan estontecon. Intencojn ne forlasi nin ecx kiam ni devojigxas. Intencojn auskulti nin kiam ni vokas al Li. "Tiele diras la Eternulo: Jen Mi revenigos el kaptiteco la tendojn de Jakob, kaj liajn logxejojn Mi kompatos; kaj la urbo estos konstruita sur sia monteto, kaj la templo estos starigita lau sia ordo. Kaj eliros el ili dankado kaj vocxo de gajuloj; Mi multigos ilin kaj ili ne malmultigxos; Mi donos al ili honoron, kaj ili ne malaltigxos. Kaj ili havos filojn kiel antaue, kaj ilia komunumo forte staros antau Mi, kaj Mi punos cxiujn iliajn premintojn. Kaj ilia potenculo estos el ili mem, kaj ilia reganto devenos el ilia propra mezo; Mi alproksimigos lin, kaj li aliros al Mi; cxar kiu alia kuragxos en sia koro alproksimigxi al Mi? diras la Eternulo. Kaj vi estos Mia popolo, kaj Mi estos via Dio" (Jeremia 30:18-22. Vidu ankau: 19:14; 31:27-28; 32:42-44; 33:6-26; Plorkanto 3:31-33). Kio ajn la situacio, estas ja espero! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu ke la intencoj kaj celo de Dio por via vivo estu plenumitaj je Lia fiksita tempo.