Sunday, November 22, 2015

CXU VI REMEMORAS LA TAGON?

Estimataj, CXU VI REMEMORAS LA TAGON? "Kaj [la estro de la malliberejo en Filipi] kondukis ilin en sian domon, kaj arangxis por ili mangxotablon, kaj tre gxojis kun sia tuta domanaro, ekkredinte al Dio"(Agoj 16:34). Mi estis invitita al kunveno antau nelonge kie mi renkontis blankan sinjorinon. Cxi kvardek-jara damo estis tiel emociita por rakonti al iu ajn kiu zorgis auskulti kiel sxi havis personan renkonton kun Jesuo Kristo en simila kunveno antau kelkaj semajnoj. Sxi rakontis, kiel sxi estis antaue religia, kiel sxi legis la Sanktan Biblion multfoje kaj iris al pregxejo kaj aliaj religiaj kunvenoj antaue. Sxi konkludis ke ekde tiu renkonto, sxi nun havas internajn gxojon kaj pacon kiujn antaue sxi ne havis. De sxia vizagxo, estas certe, ke sxi estas felicxa kun sia jxus trovita rilato kun la Savinto Jesuo Kristo. La travivajxo de cxi tiu sinjorino memorigas min pri multaj travivajxoj de homoj en la Sankta Biblio, kiuj ankau havis personajn renkontojn kun Jesuo Kristo. Estis granda gxojo en la urbo Samario kiam multaj personoj venis al la savanta scio de Jesuo Kristo per Filipo (vidu: Agoj 8:8). La discxiploj en Pisidia Antiohxio "plenigxis de gxojo kaj de la Sankta Spirito" post kiam Pauxlo predikis al ili (Agoj 13:52). La travivajxoj de la Etiopia eunuko kiu "iris sian vojon, gxojante" post kiam li akceptis Jesuon Kriston en sian vivon (Agoj 8:39) kaj la estro de la malliberejo en Filipi kiu "tre gxojis... ekkredinte al Dio” (Agoj 16:34) estas klasikaj kiam oni parolas pri homoj kun personaj renkontoj kun la Savinto. Tia tago estas efektive felicxa tago! Cxu vi havis la travivajxon? Cxu vi rememoras la tagon kiam vi havis personan renkonton kun Jesuo Kristo? Cxu vi povas rakonti la tarvivajxon? Esti religia ne suficxas por havi tian travivajxon. Vi devas difinite kaj konscie akcepti Jesuon Kriston en vian vivon. Asertis Apostolo Johano, "... al cxiuj, kiuj lin akceptis, li donis la rajton farigxi filoj de Dio, al la kredantoj al lia nomo, kiuj naskigxis nek el sango, nek el volo de karno, nek el volo de homo, sed el Dio” (Johano 1:12-13). Estas nur per kredo je Jesuo Kristo, ke vi povas havi tiun internajn gxojon kaj pacon en vivo (vidu: Johano 20:31). La himnoverkisto Philip Doddridge (1702-1751) metis gxin tiamaniere je la angla: “Happy day, happy day, when Jesus washed my sins away! He taught me how to watch and pray, and live rejoicing every day; Happy day, happy day, when Jesus washed my sins away.” [Esperante: "Felicxa tago, felicxa tago, kiam Jesuo lavis miajn pekojn for! Li instruis min kiel rigardi kaj pregxi kaj vivi gxojante cxiutage; Felicxa tago, felicxa tago, kiam Jesuo lavis miajn pekojn for."] Cxu vi rememoras la tagon? Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu ke vi daure havu la internajn gxojon kaj pacon de savo en la Savanto Jesuo Kristo.

Sunday, November 15, 2015

"KIE VI ESTAS?"

Estimataj, "KIE VI ESTAS?" "Kaj ili audis la vocxon de Dio la Eternulo, kiu marsxis en la gxardeno dum la malvarmeto de la tago; kaj Adam kaj lia edzino kasxigxis de Dio la Eternulo inter la arboj de la gxardeno. Kaj Dio la Eternulo vokis Adamon, kaj diris al li: Kie vi estas? Kaj tiu diris: Vian vocxon mi audis en la gxardeno, kaj mi ektimis, cxar mi estas nuda; kaj mi kasxis min" (Genezo 3:8-10). Tiu demando "Kie vi estas?" supozeble estis la unua demando kiun Dio faris al la unua homo - Adam. La demando kondukis al alia serio da demandoj. Cxu gxi signifas ke la cxioscia Dio ne vere scias kie Adam estis? Se Li sciis, kial Li demandis de Adamo kie li estis? Kial Li ne elportis Adamo el kie li estis kasxita? Kial Li volis ke Adam elmontru sin? Kial Dio devas demandi aliajn demandojn en Genezo 3:9-13? Dio ne demandis tiujn demandojn cxar Li bezonis informojn. Estante la cxioscia Dio, Li scias cxion. Prefere, Li demandis por la bono de Adam kaj lia edzino doni al ili la sxancon alfronti faktojn, esti honesta, kaj konfesi iliajn pekojn. Bedaurinde, ambau Adam kaj Eva provis defendi sin per defendi sin transdonante la kulpigon al aliaj (vidu: Genezo 3:11-13). Tio faris Dion prononci severajn jugxojn sur ili. Probable se ili akceptus siajn erarojn kaj petus pardonon, Dio pardonus ilin. Multaj homoj konscie pekas kaj pensas ke ili povas kasxi sin de Dio. En Sia kompatemo, Dio estas demandanta ilin, "Kie vi estas?" Tamen, kiel Adam, ili ankorau ne akceptas siajn nebonajn agojn. Fakte, multaj estus raciigi la nebonajn agojn. Ili opinas ke Dio estas entrudulo kiu ne volas ke ili vivu siajn vivojn kiel ili volas. Iuj homoj pekas senvole kaj Dio demandos ilin, "Kie vi estas?" Li faras tion por alporti ilin reen al iliaj sentoj. Li volas ke ili estu honestaj kun si mem kaj petu pardonon. Nur kelkaj homoj konfesas siajn pekojn kaj venas sentime al Dio por pardono. Dio estas ankorau demandanta vin, "Kie vi estas?" Cxu vi agnoskas viajn pekojn kaj petas Lian pardonon aux estu raciigi viajn nebonajn antaux Li? La Biblio diras, "Kiu kasxas siajn pekojn, tiu ne estos felicxa; Sed kiu ilin konfesas kaj forlasas, tiu estos pardonita" (Sentencoj 28:13. Vidu ankau: Levidoj 26:40-42; 1 Regxoj 8:48-49; Jeremia 3:12-13; 1 Johano 1:8-10). Dio sercxas personojn kiuj venos sentime al Li konfesi siajn pekojn kaj petas Lian pardonon. Cxu vi venos al li NUNE? "Kie vi estas?" Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi ne raciigos viajn nebonajn farojn sed cxiam venas al Dio por pardono.

Saturday, November 7, 2015

KIO IRAS CXIRKAUE...

Estimataj, KIO IRAS CXIRKAUE... "Ne trompigxu; Dio ne estas mokata; cxar cxion, kion oni semas, tion ankau li rikoltos. Cxar kiu semas por sia karno, el la karno tiu rikoltos putradon; sed kiu semas por la Spirito, el la Spirito tiu rikoltos eternan vivon" (Galatoj 6:7-8). Mia kunuleco kun iuj malnovaj plenkreskuloj en prizorga hejmo en Belfasto, UK estis tiel fascina al mi. La persona interago kiun mi havis kun unu el la plenkreskuloj estis rimarkinda. La maljunulino kiu estas en siaj okdekaj jaroj sciigis al mi sperton de sxia infanagxo, sxian familian fonon, kaj la fakton ke sxi estis iam profesia kuratoro en unu el la prizorgaj hejmoj kiam sxi estis pli juna. Sxi konkludis ke sxi ne sciis tiam ke gxi finos estante en prizorga hejmo en sia maljuneco. Interese, sxia nura filino estas unu el la profesiaj kuratoroj en tiu prizorga hejmo kie sxi nun ricevas zorgon. La vivo de tiu maljuna virino memorigas min pri la populara proverbo: "Kio iras cxirkaue venas cxirkaue." Tio kion vi nun faras revenos al vi en la proksima estonteco. Efektive, cxu bonaj au malbonaj, oni rikoltos ion ajn oni semas en vivo. Gxi eble ne estas rekte en onia elektita profesio. Tiu principo estas re-ehxita tra la Skriboj. Jen kelkaj el la veskiloj de la Sankta Biblio pri tio: "Kiel mi vidis, tiuj, kiuj plugis pekojn kaj semis malbonagojn, Tiuj ilin rikoltas" (Ijob 4:8). "Ili mangxu la fruktojn de sia agado, Kaj ili satigxu de siaj pripensoj" (Sentencoj 1:31). "Malvirtulo akiras profiton malveran, Kaj la semanto de virto veran rekompencon” (Sentencoj 11:18). "[Dio] kiu redonos al cxiu homo lau liaj faroj; al tiuj, kiuj per pacienco en bonfarado celas al gloro kaj honoro kaj senmorteco, eternan vivon; sed al tiuj, kiuj estas malpacemaj kaj ne obeas al la vero, sed obeas al maljusteco, koleron kaj indignon, aflikton kaj maltrankvilon, sur cxiun animon de homo, kiu faras malbonon, de Judo unue kaj de Greko; sed gloron kaj honoron kaj pacon al cxiu, kiu faras bonon, al Judo unue kaj al Greko; cxar ne estas personfavorado cxe Dio" (Romanoj 2:6-11). "Sed jen: Tiu, kiu semas sxpare, ankau rikoltos sxpare; kaj tiu, kiu semas malavare, ankau rikoltos malavare" (2 Korintanoj 9:6). Por pliaj versikloj de la Sankta Biblio, vidu: Psalmo 62:12; Sentencoj 24:12; Hosxea 8:7; 10:12; Luko 16:25; Galatoj 6:7-8. Cxi tio estas kaj konsolanta kaj timiganta. Gxi estas konsolanta se tio kion oni faras estas bona cxar estas certe ke bonajxoj estos faritaj al oni poste. Gxi estas timiganta cxar se oni faras malbonajn aferojn kontrau aliaj personoj, oni estos rekompencita per malbonaj aferoj poste en vivo cxu oni sxatas au ne. Tio ankau estas difinita kiel "la legxo de Karmo" au "la legxo de vengxo". Kion vi faras nun? Cxu vi volas esti cxe la akceptflanko de tio kion vi faras nun en la proksima estonteco? Ne estas eblo. Kio iras cxirkaue iam venos cxirkaue. Vi iam rikoltos kion vi semas nun. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi konscie faru bonon tiel ke vi ricevu bonajn ajxojn en estonteco.

Saturday, October 31, 2015

CXU VI ANKORAU VIVAS?

Estimataj, CXU VI ANKORAU VIVAS? "Kaj al la angxelo de la eklezio en Sardes skribu: Tiele diras tiu, kiu havas la sep Spiritojn de Dio, kaj la sep stelojn: Mi scias viajn farojn, ke vi estas nomata viva, kaj estas malviva. Farigxu vigla, kaj firmigu la restajxojn, kiuj estis preskau mortantaj; cxar mi ne trovis viajn farojn plenumitaj antau mia Dio" (Apokalipso 3:1-2). Multaj homoj reagis al mia mesagxo, "LASI: IAMA PREGXEJO", kun bedauro pasintsemajne. La reagoj venis ambau de la evoluanta mondo kaj la okcidenta mondo. Reago de ricevanto en unu el la surreta grupoj al kiu mi afisxis la mesagxon plejparte tusxas mian koron. Lau li, "[Miaj] sperto kaj observo en Britio estas ne nur okcidenta fenomeno. Estas jam cxi tie kun ni en Nigxerio." Li antaueniris reliefigi iujn el la aferoj kiuj okazas en pregxejoj en Nigxerio. Li listigis kiel pregxejoj farigxis amuzaj centroj kie KRISTO ne suficxas plu en multaj pregxejoj. Altiri homojn al pregxejo okazajxoj, “komikuloj au elstaraj humuristoj" estas bezonataj tiel igante homojn veni al pregxejo malplena kaj lasi malplena. Cxar tempo okazos kiam homoj preferos iri al amuzaj centroj ol iri al pregxejoj cxar amuzo nun okupas la centran etapon en multaj pregxejoj. Cxi ricevanto ankau atentigis min pri la fakto ke la kruco farigxis malnova modo kaj estas forestanta sur la sxildoj de multaj pregxejoj. Prefere, la portreto de pastoro de la pregxejo kaj lia bela edzino estas tio kio estas elstara sur multaj sxildoj de pregxejoj. Foje, gxi estas la portreto de la gxenerala kontrolisto de la pregxejo. La pastoro au la gxenerala kontrolisto farigxis la centro de altiro en multaj pregxejoj. Ne mirinde, iuj batalas nun por pozicioj en multaj pregxejoj hodiau en Nigxerio. Estis kazoj de murdoj de pastoroj pro pozicioj en kelkaj pregxejoj hodiau en Nigxerio. Por aldoni al liaj observoj, multaj pregxejoj ne plu investas kvalitan tempon al la studo de la Vorto de Dio kaj discxipligeco de novaj kredantoj. La emfazo nun estas pregxo por trarompo, venko super perceptitaj malamikoj kaj aliaj mem-centrita temoj. Sankteco, justeco, la dua alveno de Kristo kaj la lasta jugxo kaj aliaj sonaj bibliaj instruadoj estas metitaj flanken en multaj pregxejoj. Cxi tiuj faris multajn pregxejo irantoj al fusxaj kristanoj. Multaj estas nur religiaj, ili ne estas spiritaj. La konkludo de tiu ricevanto estas, "Dio malpermesu ... nigxeriaj pregxejoj eble iutage farigxos ... “LASI, IAMA PREGXEJO". Dum estas certe ke multaj pregxejoj en la okcidenta mondo estas mortintaj, multaj pregxejoj en Nigxerio estas kiel la eklezio en Sardes. Jesuo Kristo diris al la eklezio, "Mi scias viajn farojn, ke vi estas nomata viva, kaj estas malviva" (Apokalipso 3:1). Li plie sxargxis la eklezion veki kaj fortigi tion kio restas kaj estas mortonta, cxar alie Li venus neatendite jugxi la eklezion. Cxu via eklezio en cxi tiu kategorio? Cxu via eklezio ankorau viva kaj Kristo-centrita? Kio pri vi kiel individuo? Cxu vi ankorau vivas en Kristo, au vi simple havas la reputacion esti kristano? Vekigxu! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi ne estos agonianta kristano sed la Sinjoro devas konservi vian vivon je Li.

Saturday, October 24, 2015

LASI, IAMA PREGXEJO

Estimataj, LASI, IAMA PREGXEJO "Iru do al Mia loko en Sxilo, kie Mi antaue logxigis Mian nomon, kaj rigardu, kion Mi faris al gxi pro la malbonagoj de Mia popolo Izrael" (Jeremia 7:12). Mi estis preta por multaj kulturaj kolizioj kaj surprizoj kiam mi unuafoje lasis Afrikon por la Okcidenta Mondo pasintmonate. Mi ja havis, kaj mi ankorau havas, multajn tiajn koliziojn dum la malpli ol du monatoj de mia restado en tiu tielnomita evoluinta parto de la mondo. Tio kio surprizas min plej estas la grandaj pregxejoj kaj katedraloj kun malmultaj au neniuj adorantoj je kultadaj tagoj. Plejparto de tiuj malmultaj adorantoj estas maljunuloj. La junuloj nenie estas trovitaj. Mi estis pli surprizita unutage kiam mi ekvidis anoncon metitan sur granda malnova pregxejo kie oni legas en la angla: “To Let: Former Church” [esperante "Lasi: Iama Pregxejo"]. Mi rigardis la pregxejon kaj estis afliktita en mi. Do, tio kion iuj homoj diras ke multaj el la malnovaj pregxejoj en la okcidenta mondo jam farigxis salonoj por sekularaj celoj estas vera. Mi ne mirus se iu el tiuj pregxejoj estas acxetitaj de islamanoj kaj ili turnos ilin al moskeoj. Dum mi pensis pri tio, la situacioj de Sxilo kaj poste Jerusalemo venis al mia menso. La tabernaklo (la tabernaklo de kunveno) kun la Kesto de Interligo estis starigita en Sxilo (vidu: Josxua 18:1-10). La urbo igxis la religia centro por la popola Israelo (vidu: Jugxistoj 21:1-2, 19; 1 Samuel 1: 3). Pro la malboneco de la pastroj de Sxilo (kaj sxajne aliaj homoj de Israelo), Dio forlasis la urbon kaj permesis al la Filisxtoj kapti la Keston de Interligo kaj detrui la urbon (vidu: 1 Samuel 3:11-14; 4: 1-22; Psalmo 78:60). Jeremia profetis pri la okazonta simila detruo al la templo en Jerusalemo (vidu: Jeremia 7). Anstatau cedi al liaj avertoj, la personoj persekutis lin. La templo kaj la urbo estis detruitaj (vidu: 2 Regxoj 25). Mi ne volas esti prijugxa pri la malkresko en la kresko de kristanismo en la okcidenta mondo kiu rezultigas je la forlaso de pregxejoj, sed estas certe, ke la kristanoj tie estas kulpaj. Memkontento en ilia parto faris Kristanismo nepopulara, kaj multaj pregxejoj farigxas senvivaj laugrade dum kelkaj estas jam senvivaj. Kiel individua kristano, cxu vi estas tiel fervora en la Sinjoro, kiel kiam vi unue igxis naskita denove? Cxu memkontento ne farigas vin esti for de Dio? Cxu Dio povas ankorau dependi je vi? Gardu vin ke vi ne igxos forlasita instrumento en la manoj de Dio. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi ne farigxos forlasita instrumento sed ke vi daurigos esti utila en la aferoj de la Sinjoro.

Saturday, October 10, 2015

ATENDU LA DIFITAN TEMPON DE DIO

Estimataj, ATENDU LA DIFITAN TEMPON DE DIO "Silentu antau la Eternulo kaj esperu al Li; Ne incitigxu, kiam sukcesas homo" (Psalmo 37:7). Post la malobeado de Saulo je la ordono de Dio tute detrui la Amakidojn kaj lia malakcepto de Dio kiel la regxo de Izrael, Dio sendis profeton Samuelon sankolei Davidon kiel la novan regxon. David servis Regxon Saulon dum multaj jaroj malgrau tio ke li sciis ke li estis la gxusta persono aprobita de Dio esti regxo de Izrael. Li batalis multajn militojn je merito de Saulo. Ecx, dum Saulo malamis lin kaj penis mortigi lin, li ne provis refrapi kaj perforte preni la tronon. Li havis du bonajn oportunojn mortigi Saulon kaj farigxi la regxo, ankorau, li savis lian vivon je du okazoj (1 Samuel 24, 26). Li diligente esperis por sia tempo. La tempo finfine venis kiam la viroj de lia tribo venis kaj sanktoleis lin kiel regxon super ili, kaj kiam la tuta popolo Izraela venis post kelkaj jaroj proklami lin kiel regxon super la tuta lando (2 Samuel 2, 5). Li atendis sian difinitan tempon. Je unu el la jorubaj legendoj pri sorto, iu viro jam elektis antau ol li venis al la mondo ke li farigxos ricxa kiam li maljunigxos je kvardek jaroj. Kiam li venis al la mondo, li ekpenis de unu loko al alia por ke li farigxu ricxa. Cxiuj liaj penoj estis malsukcesaj. Li farigxis ridajxo inter siaj samtempuloj precipe tiuj kiuj estis sukcesaj en iliaj klopodoj. Je la agxo 39, dum li ne povis elteni la mokadon de siaj amikoj, li mortigis sin. Kiam li atingis la pordegon de cxielo, la pordogardanto rigardis lin bedaure kaj kondukis lin al la loko kie la registroj de la sortoj de homoj estis konservitaj. Kiam li vidis sian propran registron, li malkrovis ke restis nur unu jaro por ke li farigxu ricxa. Li postulis la gardanton permesi lin reiri al la mondo, sed li ne plu havis tian oportunon. Li ne atendis sian difinitan tempon. Dum mi ne kredis tiajn legendojn, estas leciono en gxi - atendante onian difinitan tempon - la tempon de Dio kiu estas la plej bona. Cxu Dio promesis ion al vi? Ne hastu akiri tiun promeson. Ne provu helpi al Dio plenumi la promeson. Abraham kaj Sara provis helpi al Dio plenumante Liajn promesojn por ili. Ilia helpo preskau pereigis lian pacan familion (vidu: Genezo 16, 21). Atendu la difinitan tempon de Dio. Li plenumos Sian promeson Siatempe kaj Siamaniere. Ecx, kiam sxajnas ke la tempo ne venas. Atendu la difinitan tempon de Dio. Ne perdu esperon. Lia difita tempo por vi venos! "Cxar vi havas bezonon de pacienco, por ke, plenuminte la volon de Dio, vi ricevu la promeson. Cxar ankorau iomete da tempo, la venonto venos, kaj ne malfruos" (Hebreoj 10:36-37). Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, October 3, 2015

CXU DIO FORLASIS MIN?

Estimataj, CXU DIO FORLASIS MIN? "Mia Dio, mia Dio, kial vi forlasis min, kaj estas malproksima de mia savo, de miaj plendaj paroloj?" (Psalmo 22:1). Psalmo 22 estas uneu el tiuj psalmoj kelkfoje nomitaj Psalmoj de Pasiono. Jesuo Kristo uzis la enkondukan krion sur la kruco kaj la miriga elekto de vortoj de versoj 6-8 kaj 13-18 igis la psalmon precipe grava por kristanoj. Estas en la psalmo eksterordinara kombino de laudo kaj plendo. La psalmisto trovis sin en malfacila situacio kiu igis lin pensi ke Dio jam forlasis lin (versoj 1-2). Lia situacio kaj la fakto ke Dio ne agis por li je tiu gxusta tempo igis homojn moki lin (versoj 6-8, 12-18). Tamen, en la mezo de cxi tiu protesto pro sxajna neglekto, li ankorau povis laudi Dion pro tio kion Li faris, kaj ankorau faras (versoj 3-5, 22-31). Estas rimarkinde ke estas neniu referenco al peko kiel la kauzo de la problemo, neniu peto de senkulpeco, neniu pretendo de justeco, kaj neniu vengxo. La psamisto nur kriis al Dio por helpo (versoj 19-20). Jesuo Kristo ankau trovis Sin en simila situacio, kaj Li ankau agis kiel la psalmisto: Li kriis al Dio (vidu: Mateo 27:46; Marko 15:34; Luko 23:46). Estas evidente, tamen, ke Dio ne forlasis Jesuon Kriston, kiel Li ne forlasis la psalmiston ankau. Dio lasis la situacion elporti ion en la vivojn de la psalmisto kaj Jesuo Kristo. Ni eble ne scias tion kion Dio elportis en la vivon de la psamisto per la malfacila situacio, sed ni scias ke la morto kaj la relevigxo de nia Sinjoro Jesuo Kristo elportis nian eternan savon (Romanoj 5:6, 8; Hebreoj 2:14-15; 5:9; 10:5-10). Ne mirinde, la psalmisto povis laudi Dion ecx dum li ne sciis la rezulton de sia malfacilajxo. Kian situacion vi trapasas? Cxu vi pregxis kaj Dio ne respondis al viaj pregxoj? Cxu sxajnas kvasau Dio jam forlasis vin? Cxu homoj cxirkau vi mokas vin pro via malfacilajxo? Nu, DIO NE FORLASIS VIN! Legu cxi tion: "Sed Cion diris: La Eternulo min forlasis, kaj mia Sinjoro min forgesis. Cxu povas virino forgesi sian infaneton kaj ne kompati la idon de sia ventro? Ecx se ili forgesos, MI VIN NE FORGESOS. Jen sur Miaj manoj Mi vin gravuris; viaj muroj estas cxiam antau Mi. Rapidos viaj konstruantoj; viaj detruantoj kaj viaj ekstermantoj eliros for de vi. Levu cxirkauen viajn okulojn, kaj rigardu: cxiuj kolektigxis, venas al vi. Kiel Mi vivas, diras la Eternulo, vi cxiujn metos sur vin kiel ornamon, kaj vi cxirkauligos vin per ili kiel fiancxino. Cxar viaj dezertigitaj kaj senhomigitaj lokoj kaj via ruinigita lando estas tro malvastaj por la logxantoj, kaj viaj ekstermantoj estos malproksimigitaj. Viaj malaperintaj infanoj ankorau diros en viajn orelojn: Tro malvasta estas por mi la loko; cedu al mi, ke mi povu logxi. Tiam vi diros en via koro: Kiu naskis al mi cxi tiujn? mi estis ja seninfana kaj soleca, elpelita kaj forpusxita; kiu do edukis ilin? mi restis ja sola; kie do estis cxi tiuj?" (Jesaja 49:14-21). Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, September 26, 2015

NE MALTRANKVILIGXU VIA KORO

Estimataj, NE MALTRANKVILIGXU VIA KORO "Ne maltrankviligxu via koro; vi kredas al Dio, kredu ankau al mi…. Ne maltrankviligxu via koro, nek senkuragxigxu" (Johano 14: 1, 27). Estas multe da problemoj kaj malfacilajxoj nuntempe kiuj faras la mondon neeltenebla por vivado. Neniu estas imuna kontrau cxi tiuj aferoj kiuj alfrontas homaron cxiutage. Multaj perdis cxiujn esperojn kaj atendas la plej malbonon. Kelkaj jam mortigis sin pro tio. Tamen, je cxi tio, Jesuo Kristo diras, "Ne maltrankviligxu via koro." Jesuo Kristo estis kun Siaj disxciploj en la supra cxambro donante Sian adiauan parolon dum Li faris cxi tiun deklaron. Liaj disxciploj maltrankviligxis pro kelkaj eventoj kiujn Jesuo Kristo antaudiris: Li foriros (Johano 7:34; 8:21; 12:8, 35; 13:33); Li mortos (Johano 12:32-33); Unu el ili estos perfidanto (Johano 13:21); Satano agos kontrau cxiuj ili (Luko 22:31-32); ili ne povos sekvi lin kien Li iros (Johano 13:36); Petro malkonfesos Lin trifoje (Johano 13:38); kaj cxiuj ili ofendigxos pro Li (Mateo 26:31). Tamen, Jesuo Kristo konsilis ilin fidi al Li (Johano 14:1). Li reale diris ke ili devus kredi je, resti en, fidi al, kaj dependi de Li. Fido estas la granda kontrauveneno por afliktita koro. Vidante Dion super niaj problemoj niaj koroj ne maltrankviligxos. Jesuo Kristo ne nur diris al Siaj disxciploj fidi al Li kiel kontrauveneno por iliaj afliktitaj koroj, Li ankau donis al ili kialojn por Sia admono. Li asertis la realecon de cxielo kie Li estis ironta prepari lokon por la disxciploj (kiel same aliaj kredantoj), kaj reveni por preni ilin(Johano 14:2-3). La rekompenco de kristana servo en la estonto estas kuragxigo por la discxiploj kaj ecx kredantoj nuntempe persisti en afliktoj de kredo. Jesuo Kristo ne forlasos Siajn discxiplojn en la mondo. Li promesis ke la Patro sendos alian Konsolanton al ili, Iu kiu restos kun ili por eterne (Johano 14:15-17, 26). Cxi tiu estos la Sankta Spirito. Malgrau tio ke Jesuo Kristo forlasis Siajn discxiplojn, Li donos al ili Sian pacon (John 14:27). Cxi tiu paco estos malsama ol la monda paco au ia ajn paco kiun ili povas pripensi. Sed cxi tiu paco, lau Paulo, "…superas cxian intelekton, [kaj gxi] gardos viajn korojn kaj pensojn en Kristo Jesuo" (Filipanoj 4:7). Cxi tio estos por ili, kiel parto de iliaj vivoj en eterneco, sed kiel grava aspekto de iliaj vivoj surtere. La paco estas ankau por cxiuj kiuj tute fidas al Jesuo Kristo. Jesuo Kristo mallonge menciis gxin dum Li finis Sian adiauan parolon ke Li jam venkis Satanon, la princon de cxi tiu mondo (Johano 14:30). Satano ja venis al cxi tiu mondo, tamen li ne venkos la discxiplojn. Jesuo Kristo reasertis cxi tion en Johano 16:33 ke Li jam venkis la mondon. Kion vi travivas kiu maltrankviligas vian koron? Memoru la admonon de Jesuo Kristo, "Ne maltrankviligxu via koro." Li jam iris por prepari nian eternan lokon por ni. Li revenos por preni nin al Li. Venu al Dio per Li, la ununura vera Vojo. Lasu la Sanktan Spiriton fari Sian volon en via vivo. Vi spertos Lian pacon. "Cxar nia malpeza kaj momenta sufero elfaras por ni, pli kaj pli ekster mezuro, eternan pezon da gloro; dum ni rigardas ne la vidatajxojn, sed la nevidatajxojn; cxar la vidatajxoj estas tempaj, sed la nevidatajxoj estas eternaj (2 Korintanoj 4:17-18). Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, September 19, 2015

VIAJ SILENTAJ JAROJ

Estimataj, VIAJ SILENTAJ JAROJ "Kaj Jesuo progresis en sagxeco kaj staturo, kaj en graco cxe Dio kaj homoj" (Luko 2:52). La skribintoj de la Evangelioj ne skribis multe pri la fruaj jaroj de Jesuo Kristo surtere. Krom la rakontoj pri Lia nasko (Mateo 1:18—2:23; Luko 1:26-38; 2:1-39) kaj okazajxo kiam Li estis dekdujara (vidu: Luko 2:42-52), nenio estas sciata pri Li de la Sankta Biblio gxis Li estis cxirkau tridekjara (vidu: Luko 3:23). Kelkaj kleruloj pri la Biblio jam aludis al cxi tiuj nesciataj jaroj kiel la silentaj jaroj de Jesuo surtere. Luko uzis nur unu verson por priskribi cxi tiujn silentajn jarojn (vidu: Luko 2:52). Preskau cxiuj homoj havis siajn silentajn jarojn. Multe ne estas sciate pri la fruaj jaroj de multe da cxi tiuj homoj. La silentaj jaroj estis jaroj dum kiuj Dio preparis cxiun el cxi tiuj grandaj viroj kaj virinoj. Multe da ili ne havis la plejbonon de tempo kiel Jesuo je siaj silentaj jaroj, sed poste Dio jam preparis ilin per diversaj rimedoj sekrete, Li eljxetis ilin en iliajn publikajn asignojn. Sendube, cxiu el ni nuntempe ankau havas siajn proprajn silentajn jarojn dum neniu sciis pri ni antau nun kiam ni farigxas konataj. Efektive, multaj homoj ankorau estas ecx je siaj silentaj jaroj. Ili ne estas konataj. Dio ankorau preparas ilin por la elmontro de Sia gloro je iliaj vivoj. Tiaj homoj ankorau estas kiel raupoj en siaj kokonoj. Ili atendas la maturan tempon por malfermi la kokonojn kaj farigxi belaj papilioj. Ia ajn peno malfermi la kokonojn antautempe kauzos tre kontrauan efikon sur la kreskantajn papiliojn. Cxu vi ankorau estas je viaj silentaj jaroj? Dio preparas vin por elmontro de Sia gloro je via vivo. La preparado eble ne estas placxa nuntempe. Tamen, atendu gxis tiam kiam Dio finos Sian laboron en vi. Estu pacienca. Vi ja brilos por la gloro de Dio, kaj homoj gloros vin. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Mia nova UK-a portebla telfonnumero: +447438782552

Saturday, September 12, 2015

RESPONDU AL MI, JUSTA MIA DIO!

Estimataj, RESPONDU AL MI, JUSTA MIA DIO! "Kiam mi vokas, respondu al mi, justa mia Dio! En premo Vi liberigas min; Korfavoru min, kaj auskultu mian pregxon" (Psalmo 4:1). La kvara psalmo estas atribuita al Regxo David. Oni kredas ke li verkis gxin, en rilato kun la tria psalmo, kiam li estis en problemo, eble kiam li forkuris de sia filo, Absxalom. Gxi estas unu el la alvokoj por helpo de la psalmisto. Li vokis al Dio por respondi al li. Li ankau petis por korfavoro de Dio. Li esprimis sian konfidon je Dio kiu jam liberigis lin de lia aflikto je la pasinteco, kaj kredis ke Li povas ankorau fari gxin denove. Li miris kial homoj kiuj persekutis lin faris tiele. Tamen, li esprimis denove sian konfidon je Dio kiu jam elektis lin. Li admonis siajn malamikojn pripensi cxi tion kaj servi Dion je la gxusta maniero kaj fidi al Li anstatau fari malbonajxon. Malgrau sia problemo, David gxojis je Dio cxar li konstatis ke Dio jam donis al li gxojon kiu estis pli ol tiu de liaj malamikoj. Tial li havus ripozon de animo ecx je sia dormo cxar Dio estis tie por protekti lin. Kion vi trapasas nuntempe? Cxu vi estas persekutita? Alvoku al Dio! Li estas preta respondi al vi. Li jam faris gxin je la pasinteco, kaj Li povas fari gxin denove. Fidu al Li, kaj Li donos al vi ripozon de cxiuj viaj problemoj. Li promesas, "Voku Min en la tago de mizero; Mi vin liberigos, kaj vi Min gloros" (Psalmo 50:15). "Li vokos Min, kaj Mi lin auskultos; Mi estos kun li en mizero; Mi lin liberigos kaj honoratigos" (Psalm 91:15). "Voku al Mi, kaj Mi respondos al vi, kaj Mi sciigos al vi grandajn kaj gravajn aferojn, kiujn vi ne scias" (Jeremia 33:3). Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, August 8, 2015

DECIDU ESTI DIFERENCA

Estimataj, DECIDU ESTI DIFERENCA "Daniel metis en sian koron, ke li ne malpurigos sin per la mangxajoj de la regxo, nek per la vino, kiun cxi tiu trinkas; tial li petis la korteganestron, ke al li estu permesate ne malpurigi sin" (Daniel 1:8). La popolo juda estis kondukita al ekzilo en kaptiteco pro sia malobeeco al Dio. La templo de Dio kaj la urbo Jerusalem - la fieroj de Izraelo - estis detruitaj. La digno de la popolo estis difektita. Ili ne plu estis lando kiu estas libera de eksteraj influoj. Efektive, ili nun estis kaptitoj en fremda lando. Ili ne povis adorservi sian Dion en la maniero kiun ili preferis, kaj iliaj infanoj nun estis sklavoj kiuj servis siajn kaptintojn. Malgrau cxi tiuj malfacilajxoj, Daniel kaj liaj kolegoj decidis diferencigi sin je tiu fremda lando ne malpurigante sin per la ajxoj kiuj aspektis ordinare sed kiuj povis igi ilin for de ilia Dio. Cxi tiuj kvar judaj junuloj ne estis kiel multaj homoj hodiau kiuj estas pretaj fari ion ajn lau modo. Ili decidis esti diferencaj, kaj Dio rekompencis ilin per reputacio kaj pozicio de autoritato en tiu lando de kaptiteco. Cxu vi ankau estas preta decidi esti diferenca je cxi tiu dibocxiga mondo? La Sankta Biblio diras, "Ne sekvu la amason por malbonajxoj" (Eliroj 23:2). Decidu esti diferenca por Dio rifuzante fari ecx tiujn sxajne bonajn aferojn kiuj povas senbriligi la bildon de Dio je vi. Josxua diris al la popolo Izraela, "Sed se ne placxas al vi servi al la Eternulo, tiam elektu al vi hodiau, al kiu vi volas servi: cxu al la dioj, al kiuj servis viaj patroj, kiuj logxis transe de la Rivero, cxu al la dioj de la Amoridoj, en kies lando vi logxas; sed mi kaj mia domo servos al la Eternulo" (Josxua 24:15). Decidu esti diferenca por Dio! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, July 25, 2015

"CXU CXI TIU NE ESTAS LA CXARPENTISTO?"

Estimataj, "CXU CXI TIU NE ESTAS LA CXARPENTISTO?" "kaj multaj, lin audante, miris, dirante: De kie tiu viro havas tion? kaj: Kia estas la sagxeco donita al li? kaj kiaj estas tiaj potencajxoj farataj per liaj manoj? Cxu cxi tiu ne estas la cxarpentisto? Kaj ili ofendigxis pro li" (Marko 6:2-3). Estas jam multaj opinioj pri Jesuo Kristo. Lau kelkaj homoj, Li estis granda religia estro. Kelkaj konsideras ke Li estis granda instruinto. Por kelkaj homoj, Li estis unu el la mesagxistoj kiujn Dio sendis al la mondo, precipe al specifa popolo. Aliaj rigardas Lin nur kiel Savinton. Homo kiel mi kredas je Li kiel la Savinto kaj Sinjoro de la tuta mondo. Tamen, lau Liaj surteraj samurbanoj, Li gxuste estis cxarpentisto kies historion ili sciis tre multe. Tamen, Li estis, kaj ankorau estas, pli ol cxarpentisto. Li ecx estas pli ol tio pri kiu vi povas pensi. La kialo estas ke Li estas Dio, la Kreinto de la cxieloj kaj la tero. Multaj homoj malkonsentos cxi tion, ecx nuntempe, cxar ili, kiel tiuj Judoj, estas spirite blindaj. Kiu estas via opinio pri Jesuo Kristo? Kiu estas Li? Audinte tion kion homoj diris pri kiu Li estis, Li iam demandis de Siaj disxciploj cxi tiun demandon: "Kiun vi diras, ke mi estas?" (Luko 9:20). Nur Simon Petro povis doni respondon: "La Kristo de Dio." Tio estis la naiva respondo de Petro. Li estis prava! Kio estus via respondo al tia demando? Jesuo ne nur estas la Savinto de la mondo. Li ankau estas la Sinjoro! Tio signifas ke al Li apartenas la mondo kaj cxiu kiu estas en gxi inkuzive de vi! La impliko de cxi tio estas ke ecx se vi konsiderus ion pri Li, au vi nuntempe ofendigxas pro Li kiel tiuj Judo, venos iu tago dum vi staros antau Li cxe Lia trono kie li gvidos kiel la Jugxisto. Vi ne havos ian ajn elekton ol rakonti kiel vi eluzas vian vivon surtere. La demando tiam estos: "Kion Jesuo faras pri mi?" "Cxu cxi tiu ne estas la cxarpentisto?" Jes! Jesuo Kristo estis tiu cxarpentisto de Nazaret, sed Li estas pli ol cxarpentisto. Li estas la Savinto kaj Sinjoro de la tuta universo. Cxu vi jam akceptis Lin? La Sankta Biblio diras, "[Jesuo Kristo] venis al siaj proprajxoj, kaj liaj propruloj lin ne akceptis. Sed al cxiuj, kiuj lin akceptis, li donis la rajton farigxi filoj de Dio, al la kredantoj al lia nomo, kiuj naskigxis nek el sango, nek el volo de karno, nek el volo de homo, sed el Dio" (Johano 1:11-13). Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, July 18, 2015

LA MANOJ DE ESAV

Estimataj, LA MANOJ DE ESAV "Kaj Jakob alproksimigxis al sia patro Isaak, kaj tiu lin palpis, kaj diris: La vocxo estas vocxo de Jakob, sed la manoj estas manoj de Esav" (Genezo 27:22). Esav kaj Jakob estis gxemelaj fratoj kiuj estis preferatoj de siaj patro kaj patrino respektive. Isaak ilia patro volis doni sian lastan benon al sia preferato kiu estis Esav la unuanaskito, sed Rebeka ilia patrino volis ke la beno estu la aparteno de sia preferato, Jakob. Tial, sxi konspiris kun Jakob por trompi Isaakon por ke Jakob akiru la benon. Parto de la konspiro estis ke Jakob uzis felojn de la kapridoj por kovri kelkajn partojn de sia korpo por ke Isaak kredu ke Jakob ja estas Esav kiu nature estis homo harkovrita. Dum la konspiro, Isaak malkovris ke la vocxo de la persono kiu venis por la beno estis tiu de Jakob, sed la feloj de la kapridoj trompis lin por pensi ke la manoj de tiu persono estas tiuj de Esav. Multaj homoj ankorau uzas la taktikon de la vocxo de Jakob kaj la manoj de Esav por trompi homojn por ke ili sukcesu je siaj klopodoj nuntempe. Estas interese malkrovi ke multaj homoj ecx penas uzi gxin je Dio por akiri Liajn benojn! Tamen, la Sankta Biblio diras, "Ne trompigxu; Dio ne estas mokata" (Galatoj 6:7). Li estas cxioscia! La Judoj, precipe la Fariseoj kaj la skribistoj, je la tempo de Jesuo Kristo sur la tero, kaj multaj homoj nuntempe, estis hipokrituloj kiuj penis uzi sian religiecon por trompi aliajn homojn kaj Dion. Tamen, Jesuo Kristo diras jene pri ili: "Bone profetis Jesaja pri vi hipokrituloj, kiel estas skribite: Cxi tiu popolo honoras Min per siaj lipoj, sed ilia koro estas malproksime de Mi. Sed vane ili Min adoras, instruante kiel doktrinojn ordonojn de homoj. Cxar, forlasinte la ordonon de Dio, vi tenas la tradicion de homoj" (Mark 7:6-8). Kiel vi ankau uzas la manojn de Esav por trompi homojn? Cxu vi ankau penas fari tion kun Dio? Cxu vi estas hipokritulo? Iu joruba proverbo lauvorte diras jene, "Sxtelisto [kaj trompanto] eble sukcesas cxiutage, sed vengxo arestas lin iutage." Alia proverbo estas jene, "Longe sxtelas sxtelisto, tamen fine li pendos." Plue, vi ne povas trompi Dion. "Cxar cxion, kion oni semas, tion ankau li rikoltos. Cxar kiu semas por sia karno, el la karno tiu rikoltos putradon; sed kiu semas por la Spirito, el la Spirito tiu rikoltos eternan vivon" (Galatoj 6:7-8). Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, July 11, 2015

JESUO KRISTO LA PLEJ GRANDA CXEFPASTRO

Estimataj, JESUO KRISTO LA PLEJ GRANDA CXEFPASTRO "Havante do cxefpastron grandan, trapasintan la cxielon, Jesuon, la Filon de Dio, ni tenu firme nian konfeson" (Hebreoj 4:14). Tradicie, pastro reprezentas la popolon antau la dioj. Li helpas al gxi oferi oferajxojn al la dioj. Li prizorgas la sanktejon kaj aliajn ajxojn/aferojn rilate al la adorservo de la dioj. En la historio de la popolo Izraela, la cxefpastro, kun la helpo de aliaj pastroj kaj la Levidoj, plenumis cxi tiujn rolojn. Bedaurinde, ili ne estis perfektaj, kaj ili ne povis reprezenti la popolon bone antau la Eternulo Cebaot. Tamen, la skribinto de la letero al la Hebreoj prezentis Jesuon Kriston kiel la plej grandan cxefpastron kiu superas cxiujn aliajn cxefpastrojn. Cxi tio estas unu el la temoj de la letero. Jesuo Kristo kvalifikis Sin kompatema kaj fidela Cxefpastro farigxante homo (2:11-18) kiu estas solidara kun la malforto de homoj (4:15). Jesuo Kristo ne alprenis la oficon de cxefpastro pro sin-gloro (5:5), sed Li estis alvokita de Dio al la ofico kaj ne lau la maniero de Melkicedek(5:10). Jesuo Kristo ne bezonis, kiel la idoj de Aaron, oferi oferajxojn pro Siaj pekoj, kaj poste pro la pekoj de la popolo, cxar Li havis nenian pekon (7:27-28). La aliaj cxefpastroj oferis la sangon de bestoj kiu ne povis forpreni pekon (10:1-4), sed Jesuo Kristo oferis Sian propran sangon (9:12) unufoje (9:26; 10:10, 12). Pro sia morteco, estis multaj cxefpatroj kun portempa pastreco (7:23); sed la pastreco de Jesuo Kristo estas eterna pastreco cxar Li vivas poreterne (7:25). La pastreco de la aliaj cxefpastroj estis konformita je la monda modelo de la aktuala sanktejo en la cxielo (8:5), sed Jesuo Kristo konformas Sian servon je la cxielo (4:14; 9:11), sidante je la dekstra flanko de Dio (10:12). Per Sia ununura oferajxo, Li atingis Sian celon – la sanktigon de Sia popolo. Kia granda Cxefpastro! Ne mirinde, iu ajn kiu akceptas Lin kiel sian personan Savinton kaj Sinjoron - la ununura interulo inter Dio kaj homoj (vidu: 1 Timoteo 2:5) – povas veni rekte al la cxeesto de Dio. Estis, kaj ankorau estas, multaj sin-proklamitaj interuloj inter Dio kaj homoj. Neniu el ili havas la kvalifikojn kiuj distingas Jesuon Kriston kiel la plej grandan Cxefpastron. Tial, ili ne povas savi iun kiu sekvas ilin. Kiu estas via reprezentanto antau Dio? Akceptu Jesuon Kriston hodiau kaj havu la kuragxon de renkonto kun Dio nun kaj estonte. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Monday, July 6, 2015

SAMSEKSEMA GEEDZECO: LA VORTO DE DIO RESTAS NESXANGXEBLA

Estimataj, Mi dissendis cxi tiun predikon antau malpli monato. Tamen, la antaunelonga jugxo de la Amerika Superega Tribunalo subtante la samseksema geedzeco farigos min dissendi cxi tiun predokon denove. Ne gravas ia homo-farita legxo, LA VORTO DE DIO RESTAS NESXANGXEBLA Cxar: Cxiu karno estas herbo, Kaj cxiu gxia cxarmo estas kiel kampa floreto. Sekigxas herbo, velkas floreto; Sed la vorto de la Eternulo restas eterne. Kaj cxi tiu estas la parolo, kiu estas predikita al vi” (1 Petro 1:24-25). Antau nelonge, mi surretelegis artikolon titolitan je la angla, "Are Christians Changing Their Minds On Gay Marriage?” [esperante: "Cxu Kristanoj Sxangxanta Iliajn Mensojn Sur La Samseksema Geedzeco?"] La verkisto de la artikolo estis malaprobita cxe la opinioj de iuj konsiderindaj kristanoj en Ameriko kiuj sxangxas sian opinion en favoro de samseksemo. La verkisto ankau ripetis la starpunkton de la Vorto de Dio pri tiu nenormala ago. Kiam mi legis la artikolon, mi rememoris la lastatempan vocxdonon en favoro de la samseksemo en Respubliko Irlando, lando kiu supozeble estas regata cxefe de kristano. Estas hontinde, ke kelkaj eklezioj ankau jam akceptis tiun deturnitan agon kaj nun ekzistas samseksemaj pasxtistoj kaj ecx samseksemaj episkopoj! Mi tute ne povas imagi kiel tia afero farigxos debato au praktiko inter kristanoj kiam la ordonoj de la Sankta Biblio estas tre klaraj pri tio. Jen kelkaj el la ordonoj: “Kaj kun virseksulo ne kusxu, kiel oni kusxas kun virino: tio estas abomenajxo” (Levidoj 18:22). “Kaj se iu kusxis kun viro kiel kun virino, abomenajxon ili ambau faris: ili estu mortigitaj, ilia sango estu sur ili” (Levidoj 20:13). “Tial Dio fordonis ilin al malhonoraj pasioj; cxar iliaj virinoj sxangxis la naturan uzadon en kontraunaturan; kaj tiel same ankau la viroj, forlasante la naturan uzadon de la virino, brulis en sia volupto unu al alia, kaj viroj kun viroj faris hontindajxon kaj ricevis en si mem la taugan rekompencon de sia malvirto” (Romanoj 1:26-27). “Au cxu vi ne scias, ke la maljustuloj ne heredos la regnon de Dio? Ne trompigxu: nek malcxastuloj, nek idolanoj, nek adultuloj, nek molmoruloj, nek viruzacxantoj, nek sxtelistoj, nek aviduloj, nek drinkuloj, nek insultantoj, nek rabemuloj, heredos la regnon de Dio” (1 Korintanoj 6:9-10). “Sed ni scias, ke la legxo estas bona, se oni gxin laulegxe uzas, sciante, ke la legxo ekzistas ne por justulo, sed por homoj senlegxaj kaj malobeemaj, malpiaj kaj pekemaj, malsanktaj kaj profanaj, por patromortigantoj kaj patrinomortigantoj, hommortigantoj, malcxastuloj kaj viruzacxantoj, homsxtelistoj, mensogantoj, falsejxurantoj, kaj cxio ajn alia kontraua al la sana doktrino; lau la konfidita al mi evangelio de la gloro de la benata Dio” (1 Timoteo 1:8-11). Per cxi tiuj bibliaj ordonoj, la praktiko au debato cxu konsideri au akcepti samseksemon en kristanaro estis disvenkita kaj neniu rajto-pensanta kristano devus stari kontrau la ago negrave kiom populara gxi farigxas en nia socio . La Vorto de Dio anstatauas ajnan alian normon. Iuj tiel nomataj kristanoj povus sxangxi siajn opiniojn pri ajna polemika temo, la Vorto de Dio staras firma kaj restas nesxangxita negrave la sxangxigxantaj tendencoj en la mondo. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Pukto: Pregxu, ke vi restos fidela al la Vorto de Dio negrave la populara tendenco cxirkau vi.

Saturday, June 27, 2015

SE NE PRO DIO...

Estimataj, SE NE PRO DIO... "Gxi estas favorkoreco de la Eternulo, ke ni ne tute pereis; cxar Lia kompatemeco ne finigxis, Sed cxiumatene gxi renovigxas; granda estas Via fideleco" (Plorkantoj 3:22-23). Ni jam estas je la mezo de la jaro. Cxu vi iam rememoris tion kion Dio jam faris por vi cxi-jare? Mi faris, kaj konstatis ke se ne pro Dio, precipe pro Lia fideleco sur mia vivo, probable mi ne plu ekzistus nuntempe. Mi havas kuzinon kiu kreskis kun mi. Nia intimeco tiam igis homojn aludis al ni kiel "edzo kaj edzino." Tamen, edzeca kaj aliaj devigoj de vivo disigis nin dum multaj jaroj, kvankam ni telefonadas unu al la alia. Sxia nelonga vizito al mia familio estis rememorigo de niaj infanecaj jaroj. Ni rememorigis tiam kiam ni kreskis kaj nuntempe dum ambau ni jam estas felicxe edzigitaj kun infanoj. Ni pridiskutis niajn travivajxojn je la pasintaj jaroj. Kiel aktiva flegistino, sxi rakontis multajn travivajxojn de mortantaj homoj kiuj mortis je sxia cxeesto. Sxi notis ke multaj el tiaj homoj estis pli junaj ol sxi. Tio kio kutime venas al sxia menso kiam ajn tiaj homoj mortas estas, kio faras sxin pli bona ol cxi tiuj homoj, kaj igas Dion savi sxian vivon gxis nuntempe. Mi ankau rememorigis multajn fojojn kiam mi vojagxis precipe sur la dangxera vojo de mia lernejo. Kial Dio savis min el cxiuj specoj de timindaj akcidentoj kiuj mortigis multajn homojn? Mia kuzino kaj mi konkludis ke estas la graco de Dio kiu igas nin ankorau esti vivaj hodiau. Se ne pro la fideleco kaj graco de Dio, la sxtormo de vivo devus konsumi nin! Se vi rememorus, vi vidas multajn aferojn kiujn Dio jam faris por vi. En tiu himno, "Count Your Blessings" ("Nombru Viajn Benojn"), Johnson Oatman verkis, "Kiam vi rigardas aliajn kun iliaj teroj kaj oro ... nombru viajn multajn benojn kiujn mono ne povas acxeti.... Nombru viajn benojn, nomu ilin unu post la alia; Nombru viajn benojn, Vidu tion kion Dio jam faris; Nombru viajn benojn, nomu ilin unu post la alia; Nombru viajn multajn benojn, vidu tion kion Dio jam faris." Se ne pro la fideleco kaj graco de Dio.... Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, June 20, 2015

LA PLEJ GRANDA AMO DE PATRO

Estimataj, LA PLEJ GRANDA AMO DE PATRO "Rigardu, kian amon la Patro donis al ni, ke ni estas nomataj infanoj de Dio; kaj tiaj ni estas. Pro tio la mondo nin ne konas, cxar gxi Lin ne konis" (1 Johano 3:1). Regxo Davido estis tia amema patro. Li amis siajn infanojn tiel ke li ne volis ke io malbona trafu ilin, ecx kiam la infanoj estis ribelaj kaj celis ke li mortu. La kazo de Absxalom estas bona ekzemplo pri tio. Jen filo kiu volis renversi sian patron kaj ecx ne zorgis se la patro mortis (vidu: 2 Samuel 15). Malgrau tio, Davido ankorau zorgis pri li kaj ordonis al siaj militestroj prizorgi la vivon de Absxalom en la sekva civila milito (vidu: 2 Samuel 18:5). David ploris amare kiam li lernis pri la eventuala morto de Absxalom kaj deziris ke li (David) mortus anstataux Absxalom (vidu: 2 Samuel 18:28-33). Kia granda amo de patro! Tamen, estas plia la amo pruvita de nia cxiela Patro. Dio, la Kreinto de la Universo amas homon tiel ke Li faris lin la krono de Sia kreado. Li kreis la homon por regi super cxiuj kreitajxoj (vidu: Genezo 1:28-30; Psalmo 8:5-7). Malgrau tio, homo malobeis Dion kaj falis el favoro kun Dio. Dio elpelas homon el Sia gxardeno (vidu: Genezo 3). Tamen, Dio rapide komencis vojon de savo por homo (Genezo 3:15, 21). Malgrau tio, homo daurigis sian ribelecon (Genezo 6:5-7), Dio ne forlasis la homon plene. Li ankorau konservis restajxon je la persono de Noa kaj renovigis Sian interligon kun homo (Genezo 9). Dio vokis Abrahamon el liaj parencoj kaj establis nacion tra liaj posteuloj. “El lia idaro Dio lau promeso venigis al Izrael Savanton, Jesuon" (Agoj 13:23). Jesuo Kristo venis en la mondon kaj pagis la finfinan oferon pro la peko de homaro. Kiel zorga kaj amanta Patro, Dio faris cxion tion kiam homo daurigis esti ribela. Apostolo Paulo resumis tiel: "Sed Dio rekomendas al ni Sian amon en tio, ke dum ni ankorau estis pekuloj, Kristo mortis por ni" (Romanoj 5:8. Vidu ankau: Johano 3:16; 15:13; Romanoj 3: 5, 5:6-7; 8:39; 1 Johano 4:10). Al cxiu, kiu kredas en Jesuo Kristo, estas donita la rajto farigxi infano de Dio (vidu: Johano 1:11-13). Ne mirinde, Apostolo Johano povis ekkrii: "Rigardu, kian amon la Patro donis al ni, ke ni estas nomataj infanoj de Dio; kaj tiaj ni estas" (1 Johano 3:1). Kia pli granda amo de nia cxiela Patro! La cxiela Patro pruvis tian grandan amon por ni ecx dum ni ne meritas gxin. Cxu vi proprigis tiun amon en via vivo ricevante Jesuon Kriston kiel vian personan Savanton kaj Sinjoron? Kiel patro, cxu vi amas viajn infanojn malgrau tio kio ili estas au kion ili faras al vi? Felicxan Tagon de Patro! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke patroj povos ami siajn infanojn malgrau cxiu antauvideblajxo.

Saturday, June 13, 2015

LA VORTO DE DIO RESTAS NESXANGXEBLA

Estimataj, LA VORTO DE DIO RESTAS NESXANGXEBLA Cxar: Cxiu karno estas herbo, Kaj cxiu gxia cxarmo estas kiel kampa floreto. Sekigxas herbo, velkas floreto; Sed la vorto de la Eternulo restas eterne. Kaj cxi tiu estas la parolo, kiu estas predikita al vi” (1 Petro 1:24-25). Antau nelonge, mi surretelegis artikolon titolitan je la angla, "Are Christians Changing Their Minds On Gay Marriage?” [esperante: "Cxu Kristanoj Sxangxanta Iliajn Mensojn Sur La Samseksema Geedzeco?"] La verkisto de la artikolo estis malaprobita cxe la opinioj de iuj konsiderindaj kristanoj en Ameriko kiuj sxangxas sian opinion en favoro de samseksemo. La verkisto ankau ripetis la starpunkton de la Vorto de Dio pri tiu nenormala ago. Kiam mi legis la artikolon, mi rememoris la lastatempan vocxdonon en favoro de la samseksemo en Respubliko Irlando, lando kiu supozeble estas regata cxefe de kristano. Estas hontinde, ke kelkaj eklezioj ankau jam akceptis tiun deturnitan agon kaj nun ekzistas samseksemaj pasxtistoj kaj ecx samseksemaj episkopoj! Mi tute ne povas imagi kiel tia afero farigxos debato au praktiko inter kristanoj kiam la ordonoj de la Sankta Biblio estas tre klaraj pri tio. Jen kelkaj el la ordonoj: “Kaj kun virseksulo ne kusxu, kiel oni kusxas kun virino: tio estas abomenajxo” (Levidoj 18:22). “Kaj se iu kusxis kun viro kiel kun virino, abomenajxon ili ambau faris: ili estu mortigitaj, ilia sango estu sur ili” (Levidoj 20:13). “Tial Dio fordonis ilin al malhonoraj pasioj; cxar iliaj virinoj sxangxis la naturan uzadon en kontraunaturan; kaj tiel same ankau la viroj, forlasante la naturan uzadon de la virino, brulis en sia volupto unu al alia, kaj viroj kun viroj faris hontindajxon kaj ricevis en si mem la taugan rekompencon de sia malvirto” (Romanoj 1:26-27). “Au cxu vi ne scias, ke la maljustuloj ne heredos la regnon de Dio? Ne trompigxu: nek malcxastuloj, nek idolanoj, nek adultuloj, nek molmoruloj, nek viruzacxantoj, nek sxtelistoj, nek aviduloj, nek drinkuloj, nek insultantoj, nek rabemuloj, heredos la regnon de Dio” (1 Korintanoj 6:9-10). “Sed ni scias, ke la legxo estas bona, se oni gxin laulegxe uzas, sciante, ke la legxo ekzistas ne por justulo, sed por homoj senlegxaj kaj malobeemaj, malpiaj kaj pekemaj, malsanktaj kaj profanaj, por patromortigantoj kaj patrinomortigantoj, hommortigantoj, malcxastuloj kaj viruzacxantoj, homsxtelistoj, mensogantoj, falsejxurantoj, kaj cxio ajn alia kontraua al la sana doktrino; lau la konfidita al mi evangelio de la gloro de la benata Dio” (1 Timoteo 1:8-11). Per cxi tiuj bibliaj ordonoj, la praktiko au debato cxu konsideri au akcepti samseksemon en kristanaro estis disvenkita kaj neniu rajto-pensanta kristano devus stari kontrau la ago negrave kiom populara gxi farigxas en nia socio . La Vorto de Dio anstatauas ajnan alian normon. Iuj tiel nomataj kristanoj povus sxangxi siajn opiniojn pri ajna polemika temo, la Vorto de Dio staras firma kaj restas nesxangxita negrave la sxangxigxantaj tendencoj en la mondo. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Pukto: Pregxu, ke vi restos fidela al la Vorto de Dio negrave la populara tendenco cxirkau vi.

Saturday, June 6, 2015

MI APARTENAS NE AL CXIUJ

Estimataj, MI APARTENAS NE AL CXIUJ "Au cxu vi ne scias, ke via korpo estas templo de la Sankta Spirito, kiu estas en vi kaj kiun vi havas de Dio? kaj vi ne apartenas al vi mem, cxar vi estas acxetitaj per prezo; gloru do Dion en via korpo" (1 Korintanoj 6:19-20). Je la 29-a de majo, 2015, en sia inaugura parolado kiel la nove jxurinta kvina plenuma prezidanto de Federacia Respubliko Nigxerio, Muhammadu Buhari inter aliaj aferoj diris, "Mi apartenas al cxiuj kaj mi apartenas al neniu." Tiu deklaro tuj famigxis kaj multaj homoj donis plurajn klarigojn. Tamen, malpli ol dudek kvar horojn postkiam la deklaro estis farita, estis emanita portreto de sxajna paro kie la edzo estis demandante sian edzinon kial sxi ne estis fidela al li kaj la edzino estis respondante, "Mi apartenas al cxiuj kaj mi apartenas al neniu." La kreinto de la portreto kaj personoj kiuj diskonigis gxin sur la sociaj rimedoj nedubeble mokis pri la deklaro. Bedaurinde, ekzistis multaj aliaj amuzaj portretoj kaj subtitoloj rilatante al tiu deklaro. Dum cxi mesagxo ne temas pri la signifo au apliko de la menciita deklaro, estas certe ke gxi ne signifis por amuzo au krimo, fare de iu edz(in)o au ajna alia persono en serioza rilato. Tamen, la deklaro devus memorigi vin kiel kristano pri grava fakto ke vi ne apartenas al cxiuj au neniu. Fakte, vi ne apartenas al vi mem. Vi apartenas al Dio. Vi estis acxetita por prezo, kaj vi devas, do, glori Dion, en via korpo (vidu: 1 Korintanoj 6:19-20). La impliko de tio por kristano estas ke la kristano devas deteni sin de ajxoj kiuj malhonoras Dion en siaj agoj kaj vortoj, kaj li/sxi devas cxiam prezenti lin/sxin kiel vivantan oferon al la Sinjoro (vidu: Romanoj 12:1). Vi ne povas uzi vian korpon kvazau gxi apartenas al vi au ajna alia elemento ekster vi. Cxio pri vi devas cxiam glori Dion. Apostolo Paulo klarigis tion jene: "Cxar se ni vivas, ni vivas al la Sinjoro, kaj se ni mortas, ni mortas al la Sinjoro; cxu ni vivas do, au mortas, al la Sinjoro ni apartenas" (Romanoj 14:8. Vidu ankau: 1 Korintanoj 10:31; Filipianoj 1:20; Koloseanoj 3:23; 1 Tesalonikanoj 5:10; 1 Petro 2:9). Tiu fakto cesigas cxiujn argumentojn pri tio kion ni surmetis, tio kion ni metis en nian busxon, kaj kiel ni vivas niajn vivojn. Mi apartenas NE al cxiuj au neniu. Mi apartenas al Iu. Mi apartenas al mia Dio! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi cxiam estos konscia pri la fakto ke vi apartenas al Dio.

Saturday, May 30, 2015

KIAM ONI MISTRAKTAS VIN

Estimataj, KIAM ONI MISTRAKTAS VIN "Kaj la sinjoro de Jozef prenis lin kaj fordonis lin en malliberejon. Kaj la Eternulo estis kun Jozef kaj estis favorkora al li kaj havigis al li la favoron de la estro de la malliberejo" (Genezo 39:20-21). La historio de Jozef cxiam estas atentiga al mi. Lia patro amis lin cxar lia patrino estis la plej sxatata edzino de lia patro. Tamen, estis alia kialo por la speciala amo de lia patro por li. La Sankta Biblio diras, "kaj malbonajn famojn pri Jozef liaj fratoj raportadis al ilia patro " (Genezo 37:2). La amo de la patro kaj la ago de Jozef igis liajn fratojn malami lin. Malgrau ilia malamo, Jozef diris al ili pri sia estonto kiel li antauvidis gxin per songxoj. Cxi tio ankau igis ilin malami lin plue. La penso kiu venis en iliajn animojn kiam ili havis la oportunon vundi Jozefon estis mortigi lin! Ili mistraktis lin jxetante lin en puton senakvan. Ili poste decidis vendi lin kiel sklavon al kelkaj komercistoj. La komercistoj siavice vendis lin al kortegano egipta. Je la sklaveco, la edzino de lia sinjoro malprave akuzis lin je la kulpo kiun li ne faris. Bedaurinde, la sinjoro ne kontrolis la verecon de la akuzo antau ol li sendis Jozefon en malliberejon. Kia serio de mistrakto! Tamen, je cxio, Dio ne forlasis Jozefon. Li estis favorkora al li kaj je la domo de la kortegano egipta kaj ecx je la malliberejo. Dio faris cxion, kio estis konfidita al Jozef esti sukceso. Ecx, dum alia kortegano de Faraono forgesis lin en la malliberejo, la Eternulo ankorau estis kun li. Ne mirinde, je la tempo destinita de Dio, oni rememoris lin kaj altigis lin al la plej alta pozicio en Egiptujo je la dua rango post Faraono. Cxu oni mistraktas vin cxar vi faris bonajxon? Kiam oni mistraktas vin, estu certa ke estas pro la faro de bonajxo, ne pro aliaj kialoj. Petro diras, "Cxar pli bone estus, se tiel volus Dio, suferi pro bonfarado, ol pro malbonfarado" kaj "Tial ankau tiuj, kiuj suferas lau la volo de Dio, alkonfidu siajn animojn en bonfarado al fidela Kreinto" (1 Petro 3:17; 4:19). Dio ja altigos vin kiam oni mistraktos vin pro faro de bonajxo. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxaj Petoj: 1. Cxu oni mistraktas vin pro faro de bonajxo? Pregxu ke Dio donu al vi la gracon elteni gxin gxis la tempo kiam Li altigos vin. 2. Pregxu ke Dio pravigu tiujn kiujn oni mistraktas pro faro de bonajxo kaj donu al Si gloron je iliaj vivoj.

Saturday, May 23, 2015

NE EKZISTAS ALIA VOJO!

Estimataj, NE EKZISTAS ALIA VOJO! "...estu sciate al vi cxiuj kaj al la tuta popolo Izraela, ke en la nomo de Jesuo Kristo, la Nazaretano, kiun vi krucumis, kiun Dio levis el la mortintoj, cxi tiu staras sana antau vi. Tiu estas la sxtono, kiun vi konstruantoj malsxatis, kaj kiu farigxis sxtono bazangula. Kaj en neniu alia estas savo; cxar ne estas sub la cxielo alia nomo, donita inter homoj, per kiu ni devas esti savitaj" (Agoj 4:10-12). Multaj homoj volas servi Dion. Ili faras kaj kredas ke cxiaj aferoj placxas al Li. Multaj provas atingi Lin per aliaj homoj kaj/au estuloj. Ne mirinde, ekzistas miloj da religioj en la tuta mondo. Ecx, kiuj asertas ne kredi je la ekzisto de Dio havas ajxojn en ili, kiujn ili tenas en alta estimo anstatau Dio. Tamen, Dio ne kasxas Sin de Lia kreado. Li faris sin konata en multaj manieroj. Li malkasxis Sin en la Sankta Biblio kaj klare lasas homojn scii tion kio placxos al Li. Li povas nur esti plene konata kaj atingita per Lia Filo, Jesuo Kristo. Jesuo Kristo faris cxi tion konata kiam Li alparolis al Siaj discxiploj: "Mi estas la vojo kaj la vero kaj la vivo; neniu venas al la Patro krom per mi" (Johano 14: 6). Kiam Petro kaj Johano defendis sian kredon antau la Sinedrio post la resanigo de la kriplulo, ili koncize deklaris tiun fakton (vidu: Agoj 4:10-12). Simile, en sia unua epistolo, Johano resumis gxin: Dio ordonas, ke homoj venu al Li, per Jesuo Kristo (1 Johano 3:23). Nur tiuj kiuj obeus cxi tiun ordonon vivos en Li, kaj Li vivos en ili ankau. Ne ekzistas alia vojo en kiu Dio faris Sin konata kio estas akceptata de Li krom cxi tio. Gxi ja faras kristanismo esti ekskluziva el cxiuj mondaj religioj. Ne ekzistas diskutado pri gxi. En kio aux kiu vi kredas? Cxu vi vere kredas je Jesuo Kristo kiel la Savanto kaj Sinjoro de via vivo? Eble ekzistas multaj vojoj en kiuj homoj provos atingi kaj komplezi Dion. Tamen, ekzistas nur unu vojo fari tion. Jesuo Kristo estas la Vojo. Ne ekzistas alia vojo! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu ke la Eternulo malfermu la okulojn de homoj kiuj sercas Lin je la malpravaj vojoj al la prava Vojo.

Saturday, May 16, 2015

MI SERVAS LA MIRINDAJXOJ-LABORANTAN DION!

Estimataj, MI SERVAS LA MIRINDAJXOJ-LABORANTAN DION! "Multon Vi faris, ho Eternulo, mia Dio! Viaj mirakloj kaj pensoj estas pri ni. Neniu egalas Vin. Mi rakontos kaj parolos, Sed ili estas super cxiu kalkulo" (Psalmo 40:6). Oni kredas ke Davido estis la verkisto de Psalmo 40 atestante la mirindajxojn de Dio kaj dankante Lin pro Lia boneco super li. La kauzo estas klara je la historio de Davido. Pro pekoj de Saul kontrau Dio, Dio malakceptis lin kiel regxon de Izrael kaj sendis Samuelon por sanktolei Davidon kiel la sekvan regxon (1 Samuel 15-16). David alfrontis multajn malamikecojn kaj mizerojn ecx de siaj fratoj. Li igxis fugxanto en sia propra lando. Li devis relokigi siajn gepatrojn al fremda lando por sekureco (vidu: 1 Samuel 22:3-4). Li dufoje sercxis rifugxon kun la malamikoj de sia nacio (vidu: 1 Samuel 21:10-15; 27:1-12). Malgrau cxiuj liaj embarasaj situacioj, la Eternulo ne forlasis lin. Li turnis Sin al li kaj levis lin el la pereiga foso, el la sxlima marcxo. La Eternulo starigis siajn piedojn sur roko kaj donis al li firman lokon por stari en Izrael kaj inter aliaj nacioj. La Eternulo metis novan kanton en sia lian busxon, himnon de laudo. Multaj ja vidis tion kaj timis kaj fidis al la Eternulo dum la vivdauro de David. Ne mirinde, Davido povis deklari la mirindajxojn de Dio en cxi tiu psalmo. Ecx en pereiga situacio, Ijob ankau povis deklari: "[Dio] faras neesploreblajn grandajxojn, Kaj nekalkuleblajn mirindajxojn" (Ijob 9:10). Vivo estas plena de prosperoj kaj malprosperoj. Cxiu persono havas sian propran dilemon por alfronti. Tamen, la Eternulo estas preta fari mirindajxojn en la vivo de cxiu kiu povas pacience atendi Lin. Li povas fari ke tia persono sukcese venku ajnan dilemon kaj kantu kanton de laudoj kiel Davido. Kion vi alfrontas nune? Fidu al la Eternulo! Li faros mirindajxojn en via vivo. Li elkondukos vin el la embaraso. Li levos vin el la sxlima marcxo de vivo. Li faros viajn piedojn sur roko kaj donos al vi firman lokon por stari inter viaj samtempuloj. Li metos novan kanton en vian busxon, himnon de laudo al Lia sankta nomo. Multaj homoj ja vidos gxin kaj laudos Dion kun vi. Ili timos kaj fidos al Dio pri tio kion Li faros en via vivo. Mi servas mirindajxoj-laborantan Dion! "Glorata estu Dio la Eternulo, Dio de Izrael, Kiu sola faras miraklojn" (Psalmo 72:18). Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi spertu mirindajxoj-laborantan Dion mirinde en cxiu sfero de via vivo.

Saturday, May 9, 2015

SXPARU LA VERGON...

Estimataj, SXPARU LA VERGON... "Kiu sxparas sian vergon, tiu malamas sian filon; Sed kiu lin amas, tiu baldau lin punas" (Sentencoj 13:24). "Kano kaj instruo donas sagxon; Sed knabo, lasita al si mem, hontigas sian patrinon" (Sentencoj 29:15). La heroeco au alie de Ms. Toya Graham, la virino kiu publike manbatis sian dekkelkjaran filon dum la lastaj tumultoj en Baltimoro, Usono, ankorau mirigas min. Kio estas vere heroeco en tiu ago? La publikeco kiun la incidento altiris kaj reagoj kaj komentoj de homoj por kaj kontrau gxi provas la dibocxigon en la rolo de gepatroj eduki siajn infanojn en la gxusta maniero. Estas bedaurinde ke disciplino kaj al edukado de infanoj estas donitaj malsamaj signifoj en multaj partoj de la civilizita mondo. En tiuj lokoj, gepatroj ne povas libere puni siajn infanojn pro iuj tiel nomataj legxoj de infana misuzo. Bedaurinde, multaj infanoj kaj junuloj farigxis kapricaj kaj dibocxigxintaj en iliaj pensado kaj kondutoj kaj la socio farigxas pli kaj pli korupta morale. Cxi tio ne estas tiel en Afriko kaj en la Antikva Proksima Oriento kie disciplino de infanoj estas unuavice respondeco de la gepatroj kaj same la kunrespondeco de la socio gxenerale. Tamen, iuj infanoj kaj junuloj, kaj ecx iuj kreskuloj, en Afriko kaj aliaj partoj de la mondo kie estas valoro por disciplino de infanoj pledas por libereco de infanoj kaj junularo en la nomo de homaj rajtoj. Malgrau tio, multaj homoj tra la tuta mondo ankorau altetaksas gepatran disciplinon de infanoj. Ne mirinde, tio kion la Baltimora virino faris publike estis aklamita de multaj kiel ago de heroeco kaj farigis multajn ecx deklari la virinon kiel la panjo de la jaro! La Sankta Biblio estas klara pri gepatra disciplino de infanoj. Konsideru cxi tiujn versiklojn de la Sankta Biblio: "Kiu sxparas sian vergon, tiu malamas sian filon; Sed kiu lin amas, tiu baldau lin punas" (Sentencoj 13:24). "Punu vian filon, dum ekzistas espero, Sed via koro ne deziru lian pereon" (Sentencoj 19:18). "Instruu knabon konforme al lia vojo, Kaj ecx maljunigxinte li ne deklinigxos de gxi" (Sentencoj 22:6). "Malsagxeco forte sidas en la koro de knabo; Sed vergo punanta gxin elpelas el gxi" (Sentencoj 22:15). "Ne malvolu puni knabon: Se vi batos lin per kano, li ne mortos. Vi batos lin per kano, Kaj lian animon vi savos de Sxeol" (Sentencoj 23:13-14). "Kano kaj instruo donas sagxon; Sed knabo, lasita al si mem, hontigas sian patrinon.... Punu vian filon, kaj li vin trankviligos, Kaj li donos gxojon al via animo" (Sentencoj 29:15, 17). "[Gepatroj], ne kolerigu viajn infanojn; sed nutradu ilin en la disciplino kaj admono de la Sinjoro" (Efesanoj 6:4). Sendepende de opinioj de la mondo pri gepatra disciplino, gepatroj devus ne esti hezitemaj puni siajn infanojn cxu publike au private. Cxi tio certe farus cxi tiun mondon pli bona loko. Sxparu la vergon kaj trodorlotu ne nur la infanon, sed la socion ankau. Al gepatroj kiel Ms. Toya Graham, mi deziras al vi Felicxan Tagon de Patrino! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi ne estos kondamnita pro fiasko puni viajn infanojn cxu publike au private. PS Cxi tiu mesagxo estas dedicxita al Ms. Toya Graham kaj aliaj patrinoj kiuj altetaksas disciplinon de infanoj negrave kie.

Saturday, May 2, 2015

RESTU KUN MI

Estimataj, RESTU KUN MI "Kaj ili retenis lin, dirante: Restu cxe ni, cxar estas preskau vespere, kaj la tago jam malkreskas. Kaj li eniris, por resti cxe ili" (Luko 24:29). Unu el anglaj preferataj himnoj estas “ABIDE WITH ME” [esperante: "RESTU KUN MI"] verkita de Henry Francis Lyte (1793-1847), anglikana pastro kiu servis preskau duonon el sia vivo kiel parohxestro de pregxejo cxe Brixham, Anglio. Lau historio, Lyte verkis la himnon je posttagmezo de la dimancxo kiam li predikis sian adiauan predikon en la parohxo kie li servis tiel multajn jarojn. Estis kvazau li estis preta por morti en tiu tago, kiam li kontraubatalis la mortigan malsanon de tuberkulozo. Li mortis kelkajn semajnojn poste. La himno estas aminda en kaj lingvo kaj sento. Tamen, sxajnas strange ke himno pri morto povus farigxi tiel populara kiel cxi tio. Je pli proksima observado, la motivo sxajnas klara cxar la himno al ni parolas, ne nur pri la morto, sed ankau pri la vivo. Gxi certigas nin pri cxeesto kaj helpo de Dio je vivo kaj je morto. La himno estas himno de espero en Dio kiu povas resti kun ni en ajna situacio ecx kiam cxiu espero estas perdita kaj sxajne surteraj helpantoj malsukcesos helpi. La himno estas himno de paco kaj komforto. La mondo povas esti malstabila kaj nefidinda, la himno certigas nin ke la nesxangxebla Dio restos kun ni. La himno rememorigas nin pri la bezono de la cxeesto kaj graco de Dio en cxiu pasanta horo. Cxi tiuj povas malebligi la potencon de la diablo. Cxar la Eternulo estas tie restadi kun ni kaj beni nin, ne estas neceso de timo de ajna malamiko, malsano au ecx morto. Malgrau sia difektita sano, Henry Francis Lyte povis verki cxi inspiran himnon cxar li metis sian fidon en Dion. Li pretis morti pro li cedis sian vivon al Dio kaj permesis ke Li restu cxe li. La du discxiploj survoje al Emaus invitis Jesuon Kriston resti cxe ili, kaj ili spertis Lin pli (vidu: Luko 24:28-35). Nur tiuj kiuj fidas je Dio kaj invitas Lin resti cxe ili povas gxui Lian cxeeston kaj gracon kaj je vivo kaj je morto. Tiaj homoj povos diri kiel Apostolo Pauxlo: "Cxar cxe mi la vivado estas Kristo, kaj morti estas gajno" (Filipianoj 1:21). La Eternulo, restu kun mi! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, April 25, 2015

KIAM VI FIDELE SERVAS LA ETERNULON...

Estimataj, KIAM VI FIDELE SERVAS LA ETERNULON... "Post tiuj aferoj kaj verajxoj venis Sanhxerib, regxo de Asirio; li venis en Judujon, eksiegxis la fortikigitajn urbojn, kaj intencis forsxiri ilin al si" (2 Kronikoj 32:1). Regxo Hxizkija de Judujo estis unu el la bonaj regxoj kiuj faris bone sekvante la vojojn de la Eternulo. Li servis Dion fidele kaj kondukis la popolon al Dio. Li farigis ilin servi Lin ankau, kaj observi la Legxon je unika rimedo en la historio de la regno de Judujo (vidu: 2 Kronikoj 29-31). Tamen, malgrau lia fideleco je la servo de Dio, forta malamiko, Regxo Sanhxerib de Asirio, venis kontrau lia regno kaj intencis forsxiri ilin al si (2 Kronikoj 32:1). Regxo Hxizkija, tamen, fidis al sia Dio kaj kuragxigis siajn subulojn fidi al Dio. Dio ne nur savis lin kaj lian regnon de la malamiko, sed li ankau hontigis la malamikon (2 Kronikoj 32:20-22). Hxizkija poste farigxis fama pro sia grandeco cxar li servis Dion fidele (2 Kronikoj 32:23). Estas multaj tiaj situacioj kie persekutadoj, suferadoj, malfacilajxoj kaj similaj levas pro fideleco al Dio. Fideluloj kutime alfrontas tiajn malfacilajxojn pro sia fideleco al Dio. "Jes, kaj cxiuj, kiuj volas vivi pie en Kristo Jesuo, estos persekutataj" (2 Timoteo 3:12). Tamen, Dio scias savi la piulojn el malfacilajxo kaj donas al ili venkon sur iliaj malamikoj (vidu: 2 Petro 2:9; Psalmo 34:15-17). La ununura antaunecesajxo estas tuta fido al Li. Ne gravas la malamikeco, la fidelulo venkos je la fino. Cxu vi jam servas Dion fidele kaj sxajne ke oni rekompencas vin per malamikeco kaj malfacilajxo? Daurigu vian fidelecon. Fidu tute al Li. Vi baldau venkos sur viaj malamikoj. La malamikoj estos hontigitaj pro via vivo je la nomo de Jesuo. Amen. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, April 11, 2015

ESTI RELIGIA NE SUFICXAS!

Estimataj, ESTI RELIGIA NE SUFICXAS! "Ne cxiu, kiu diras al mi: Sinjoro, Sinjoro, eniros en la regnon de la cxielo; sed tiu, kiu plenumas la volon de mia Patro, kiu estas en la cxielo. Multaj diros al mi en tiu tago: Sinjoro, Sinjoro, cxu ni ne profetis en via nomo, kaj en via nomo elpelis demonojn, kaj en via nomo faris multajn potencańĶojn? Kaj tiam mi konfesos al ili: Mi neniam konis vin; forigxu de mi, vi farantoj de maljusteco"(Mateo 7:21-23). Cxi tie, je mia parto de la mondo (por esti preciza, en Nigxerio), homoj igxas pli kaj pli religiaj kaj religioj pozitive kaj negative influas multajn sferojn de vivo. Niaj stratoj estas plenaj de lokoj de adorservo kiel pregxejoj, moskeoj kaj ecx foje sanktejoj! Preskau cxiuj estas pastoro, profeto, imamo, au pastro. Ecx multaj veturiloj (inkluzive de komercaj) estas etikeditaj "klerikaro". Malgrau cxi tiu religieco, la socio plimalbonigxas cxiutage per cxiaj perverseco kaj korupto. Ecx, en la lokoj de adorservo, perverseco kaj korupto estas oftaj gxis tiom ke estas tre malfacile konstati verajn adorantojn. Bedaurinde, multaj religiaj gvidantoj permesas kaj ecx faras cxi tiujn agojn de perverseco kaj korupto. Sxajnas ke Jesuo Kristo sciis ke religiemo malsupreniros al cxi tiu nivelo kiam Li informpetis, "...kiam venos la Filo de homo, cxu li trovos fidon sur la tero?" (Luko 18:8). Li antaue avertis, ke ne cxiu kiu diras esti religia enirus la regno de la cxielo. Li sciis, ke multaj farus multajn religiajn aktivecojn ecx en Lia nomo. Tamen, li malkonfesus ilin cxar ili estas farantoj de maljusteco (vidu: Mateo 7:21-23). Tiaj personoj honoras Lin per siaj lipoj, sed ilia koro estas malproksimaj de Li. Ili adorservas Lin vane cxar iliaj instruoj estas nure homaj reguloj (vidu: Marko 7:6-7) kaj ili ne estas pretaj por plenumi Lian volon. Estas bone, ke pli kaj pli da homoj estas farigxantaj pli religiaj cxiutage. Tamen, esti religia estas ne suficxa. Cxeestado kaj aktivado en pregxejo au en ia ajn alia loko de adorservo ne estas suficxaj. Vi devas esti preta por vere fari la volon de Dio (vidu ankau: Mateo 12:50; Marko 3:35; Luko 11:28; Johano 6:40; 7:17; Romanoj 12: 2; Efesanoj 6: 6; Koloseanoj 4:12; 1 Tesalonikanoj 4: 3; 5:18; Hebreoj 13:21; 1 Petro 2:15, 4: 2; 1 Johano 3: 21-24; Apokalipso 22:14). Nur cxi tio garantios al vi lokon en la regno de Dio. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, April 4, 2015

SIN GARDU KONTRAU FLATACXANTOJ!

Estimataj, SIN GARDU KONTRAU FLATACXANTOJ! "Kaj kiam li estis en Jerusalem cxe la Pasko, dum la festo, multaj fidis al lia nomo, vidante la signojn, kiujn li faris. Sed Jesuo ne konfidis sin al ili, cxar li konis cxiujn, kaj ne bezonis, ke iu atestu pri la homo, cxar li mem sciis, kio estas en la homo" (Johano 2:23-25). Vortaro difinas flatacxanton kiel "persono kiu provas komplezi iun por gajni personan profiton." Tia persono ne estas fidinda, sed nur la kompetentuloj malkovrus lin/sxin kaj rilatus kun li/sxi laue. Naivaj homoj facile falas en la trompon de flatacxantoj kaj poste bedauros tian agon. Jesuo Kristo sciis tion bone kaj Li ne permesis al homoj trompi Lin per iliaj trompemaj servoj. Dufoje, en la Evangelio de Johano, Jesuo Kristo ne konfidis Sin al la homoj. En la unua okazo, dum Paska festo en Jerusalemo, multaj personoj komencis sekvi Lin, sed Li sciis tiujn kiuj ili estas (vidu: Johano 2:23-25). Je alia okazo, pro la signoj kiujn Jesuo Kristo faris, multaj personoj komencis laudi Lin kiel la atendatan Profeton. Ili ecx intencis perforte fari Lin ilia regxo. Tamen, Li foriris de ili, kaj iris al alia loko (vidu: Johano 6:14-15). Estas interese, ke la amaso en Jerusalem kiu honoris Jesuon Kriston kiam Li rajdis triumfe sur azeno en Jerusalemon (vidu: Johano 12:12-18) estis tiu je malpli ol semajno poste krianta "Krucumu lin! Krucumu lin!" Ili elektis por la liberigo de krimulo kaj insistis ke Jesuo Kristo estu krucumita (vidu: Luko 23:13-25). Cxi tio estas granda leciono por cxiu aparte tiuj en pozicio de cxefeco. Ne cxiu, kiu kantas vian laudon au kiu estas sxajne lojala al vi havas vian intereson cxe sia koro. Multaj homoj estas lojalaj al la personoj en pozicio de cxefeco pro tio kion ili povas preni de la cxefoj. Nur perceptantaj homoj agos prudente kaj ne permesas flatacxantojn trompi ilin per siaj falsaj laudoj. Homoj kiuj krias "Hosana" hodiau eble krios, "Krucumu lin! Krucumu lin!" je la morgauo Sin gardu kontrau flacxantoj! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, March 28, 2015

RAJDU DAURE, RAJDU DAURE MAJESTE

Estimataj, RAJDU DAURE, RAJDU DAURE MAJESTE "Kaj la discxiploj iris, kaj faris, kiel Jesuo ordonis al ili, kaj alkondukis la azeninon kaj la azenidon, kaj surmetis sur ilin siajn vestojn; kaj li sidis sur tion. Kaj la pli granda parto de la homamaso sternis siajn vestojn sur la vojo; kaj aliaj detrancxis brancxojn de la arboj, kaj dismetis ilin sur la vojon. Kaj la homamaso, kiu iris antau li, kaj kiu sekvis lin, kriis, dirante: Hosana al la Filo de David! Estu benata tiu, kiu venas en la nomo de la Eternulo; Hosana en la supera alto!" (Mateo 21:6-9). Henry Hart Milman (1791-1868) verkis cxi tiun popularan anglan himnon, RIDE ON RIDE IN MAJESTY [esperante: RAJDU DAURE, RAJDU DAURE MAJESTE], por memorfesti la Triumfan Eniron de Jesuo Kristo en Jerusalemon kiam Li preparis por fari la finfinan oferon sur la kruco. La himno kunigas mildecon kaj majeston, oferon kaj konkeron, suferadon kaj gloron. Cxiu strofo de la himno komencigxas per "Rajdu daure, rajdu daure majeste." Majesto estas la temo de la himno kiel Henry Hart Milman helpas nin travivi la kombinon de venko kaj tragedio kiu karakterizas la Triumfan Eniron. Jesuo Kristo estas salutita per "Hosana" kiel Li rajdadis, por esti krucumita. Homoj honoris Lin per palmoj kaj disjxetitaj vestoj sur la vojon kiun Li volis trairi. Li sciis ke Li estos mortinta en Jerusalem, sed Lia morto alportus venkon. Estas Lia triumfo sur kaptita morto kaj konkerita peko. La armeo de la cxielo rigardis malsupren per malgxojaj kaj mirantaj okuloj atendante la venkon de Jesuo Kristo kiel kun atendo. Kiam Jesuo Kristo volis havi Sian lastan kaj plej furiozan kverelon, Dio la Patro ankau atendis Lin en venko. Fine, Henry Hart Milman ekkriis ke Jesuo Kristo rajdis "en humila pompa rajdo" malgrau la morta doloro preni Lia "potenco kaj regxos!" Cxi tiu okazajxo estis signifa okazajxo, ne nur al la popoloj de la tagoj de Jesuo Kristo sur la tero, sed al cxiuj kristanoj tra la historio. Gxi estas signifa cxar gxi estas la rakonto de la Regxo, kiu venis kiel humila servisto sur azeno, ne dancanta cxevalo, ne en regxaj vestoj, sed en la vesto de la malricxa kaj humila homo. Jesuo Kristo ne venis por konkeri perforte kiel surteraj regxoj, sed per amo, graco, kompato kaj Sia ofero por Sia popolo. La Lia ne estas regno de armeoj kaj brilego, sed de humileco kaj servanteco. Li konkeras ne popolojn, sed korojn kaj mensojn. Lia mesagxo estas tio de paco kun Dio, ne de portempa paco. Se Jesuo farus triumfan eniron en niajn korojn, Li regas tie en paco kaj amo. Kiel Liaj sekvantoj, ni eksponas tiujn samajn kvalitojn, kaj la mondo vidas la veran Regxon vivantan kaj regxantan en triumfo en ni. Permesu al Li rajdi daure majeste en via vivo! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, March 21, 2015

KIO ESTOS LA REZULTO DE CXI TIU ELEKTO?

Estimataj, KIO ESTOS LA REZULTO DE CXI TIU ELEKTO? "Kaj ili lotis pri tio, kaj la loto falis por Mattias; kaj li estis alkalkulita al la dek unu apostoloj" (Agoj 1:26). Post la morto, resurekto kaj cxieliro de Jesuo Kristo, la Apostoloj kaj aliaj sekvantoj de Jesuo Kristo kunvenis en la supra cxambro en Jerusalem. Sub la gvido de Simon Petro, ili decidis elekti alian personon por anstataui Judason Iskariotan, unu el la dek du Apostoloj, kiu perfidis Jesuon kaj poste mortigis sin. Iu gvidlinio estis donita pri kiu la elektota persono estus. Du homoj estis proponitaj: Jozefo, nomata Barsabas (ankau konata kiel Justulo) kaj Mattias. La discxiploj fervore pregxis por kiuj ili elektos el cxi tiuj du homoj. Post iliaj pregxoj, oni lotis, kaj la loto falis por Mattias. La rezulto de la elekto estis ke Matthias estis alkalkulita al la dek unu apostoloj, kaj la diservo dauris (vidu: Agoj 1:12-26). Estas nenia rankoro de ajna speco. Fakte, la sekva rakonto estis la eksplodo de la Sankta Spirito je la Tago de Pentekosto (vidu: Agoj 2). En malpli ol semajno, la homoj de Nigxerio iros al la balotoj por elekti alian Plenuman Prezidanton de la nacio por fari postenon de la nuna Prezidanto post la finigxo de lia mandato je la 29-a de majo, 2015. El dekkvar kandidatoj kiuj oficiale sercxas elektigxi al la altega posteno, nur du estas elstaraj - la nuna prezidanto, D-ro. Goodluck Jonathan, kiu celas re-elekton kaj emerita Generalo Muhammad Buhari (antaua milita reganto de la nacio) de la cxefa opozicia partio. Estas jam elektaj kampanjoj cxiaspecaj por kaj kontrau cxiu alia inter la du grandaj konkurantoj kaj iliaj sekvantoj. Ekzistas proponoj por la prokrasto de la elektoj en iuj kvartaloj. Ekzistas ecx iuj kortegaj kazoj kiuj minacas la pacan konduton de la elekto. Kio estos la rezulto de cxi tiu elekto? Por nigxerianoj kiuj estas balotrajtaj, via rajto estas iri kaj fari vian vocxdonon je la balota tago. Kolektu vian konstantan karton de vocxdonanto (PVC) (se vi ankorau ne faris tion). Vocxdonu sagxe kaj kiel vi estas kondukataj per via konscienco. Ne bazu vian vocxdonon sur iu ajn sento. Civile konduku vin dum vi praktikos vian civitanan devon. Ne faru iun agon kiu rompas la pacon de via komunumo. Por la kandidatoj kaj iliaj subtenantoj, sciu ke nur unu persono estos deklarita elektita kiel la venonta Plenuma Prezidanto de Nigxerio. Perdintoj devus preni la rezulto en bona fido. Ne faru perforton de ajna speco. Elekta tribunalo estas tie por kompensi ajnan plendajxon. La rezulto de cxi tiu elekto determinos la progreson au alie de la lando Nigxerio. Kio estos la rezulto de cxi tiu elekto? Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxaj Petoj: mi alvokas cxiujn amantojn de bona registaro, precipe kristanojn tra la mondo, por pregxi por Nigxerio kaj nigxerianoj kiel ni faros cxi tiun esencan decidon. Pregxu por la paco kaj trankvileco antau, dum kaj post la elekto. Pregxu por la sekureco de vivoj de vocxdonaj funkciuloj kiel gvidos cxi tiun elekton. Pregxu, ke ili vere estu senpartiaj en cxi tiu ekzerco.

Saturday, March 14, 2015

EN KIO VI BAZAS VIAN FIDON?

Estimataj, EN KIO VI BAZAS VIAN FIDON? "Sed se al iu el vi mankas sagxeco, li petu Dion, kiu donacas al cxiuj malavare kaj ne riprocxas, kaj gxi estos al li donata. Sed li petu en fido, neniel dubante; cxar la dubanto similas ondon de la maro, ventopelatan kaj skuatan. CXar tiu homo ne pensu, ke li ricevos ion de la Sinjoro – duoblanima homo, sxanceligxa en cxiuj siaj vojoj" (Jakobo 1:5-8). Antau nelonge frumatene, mi havis renkonton kun unu el miaj BBM kontaktoj. Li diris ke la biblia verso kiun mi uzis por la tago temante pri esti optimisma estis por li kiel li intencas skribi ekzamenon la postan tagon. Li tiam petis ke mi diru kelkajn vortojn de pregxo por li, kaj mi tuj faris tion. Tamen, li insistis kaj ecx petegis min, ke mi devus surbendigi mian pregxon kaj sendi gxin al li kiel audan mesagxon cxar li kredas pli en auda pregxo ol skribita pregxo. Mi igis lin kompreni ke se li ne povus kredi je la simpla skribita pregxo, estos malfacile por li kredi je mia daura pregxo por li. Mi ecx dubas, cxu la auda pregxo kiun li volis estus efika se mi aprobus la peton. Mi miras, kial li bazis sian kredon en auda pregxo. Cxi tiu BBM kontakto estas diferenca de la centestro kies rakonto estis registrita en Mateo 8:5-13 kaj Luko 7:1-10. Unu el la servantoj de tiu centestro malsanis al la punkto de morto. La centestro eliris al Jesuo Kristo kaj petis lin veni kaj sanigi la servanton. Jesuo Kristo konsentis sekvi la centestron al lia domo, sed la viro respondis: "Sinjoro, mi ne estas inda, ke vi venu sub mian tegmenton; sed nur parolu vorte, kaj mia knabo sanigxos. Cxar mi ankau estas homo sub autoritato, havante soldatojn sub mi; kaj mi diras al cxi tiu: Iru; kaj li iras; kaj al alia: Venu; kaj li venas; kaj al mia sklavo: Faru cxi tion; kaj li gxin faras" (Mateo 8:8-9). Jesuo Kristo ja laudis tian grandan fidon kaj la malsana servanto sanigxis je tiu horo. La centestro ne kredas je la fizika cxeesto de Jesuo Kristo, sed bazis sian kredon je efika vortoj de Jesuo Kristo. Multaj homoj nuntempe estus preferintaj, ke Jesuo Kristo estas fizike cxeestanta por sanigi ilin au interveni en iliaj situacioj. Cxar cxi tio estas ne ebla, tiuj personoj turnas sin al tio, ke ili bazas sian fidon sur tio kion ili povas vidi, tusxi, senti, audi, kaj/au flari antau ol ili povas kredi, ke ili estas resanigitaj au ke Jesuo Kristo intervenis en iliaj situacioj. Ne mirinde, tiaj personoj estas trompitaj de falsaj profetoj/pastoroj kaj "pregxaj komercistoj" de la moderna tago. En kio vi bazas vian fidon? Bazu vian fidon en la efikeco de simpla pregxo en fido al Dio. Io ajn krom tio estas nura forvelkado de onia tempo (vidu: Jakobo 1:5-8; Mateo 21:22; Marko 11:22-24; Hebreoj 11:6). Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, March 7, 2015

KIU ESTAS VIA KOLEGO?

Estimataj, KIU ESTAS VIA KOLEGO? "Ne trompigxu; Malbonaj kunigxoj malbonigas bonajn morojn" (1 Korintanoj 15:33). Tiam Eliezer, filo de Dodava, el Maresxa, eldiris profetajxon pri Jehosxafat jene: Pro tio, ke vi kunigxis kun Ahxazja, la Eternulo disbatis viajn aferojn. Kaj la sxipoj rompigxis kaj ne povis iri en Tarsxisxon" (2 Kronikoj 20:37). Regxo Jehosxafat de Judujo estis unu el la bonaj regxoj kiuj faris bone sekvante la vojojn de la Eternulo. La skribintoj de la Sankta Skribo skribis bonajxojn pri li kaj lia regno. Dio kompense benis lin cxeestante kun li kaj igante lin prospera (vidu: 2 Kronikoj 17:1-5). Li havis sukcesojn je cxiuj siaj militaj agadoj (versiklo 10; 2 Kronikoj 20). Pro la paco kiun Dio donis al li, li konstruis multajn kastelojn kaj grenurbojn en Judujo, krom la bravaj militistoj kiujn li havis (vidu: 2 Kronikoj 17:12-19). Tamen, li kunigxis kun malvirtaj regxoj, Regxoj Ahxab kaj Ahxazja de Izrael (vidu: 2 Kronikoj 18:1; 20:35). Cxi tio faris lin havi edzan ligon kun ili. Li kunigis sin al ili je milito, kaj provis komerci kun ili. Cxiu el cxi tiuj kunigxoj havis malbonajn rezultojn je Jehosxafat. Oni preskau mortigis lin je la milito (2 Kronikoj 18); la partnereco kun Ahxazja malsukcesis mizere (2 Kronikoj 20:37); kaj la edza kunigxo renovigis idolecon kaj malvirtecon en Judujo. Efektive, Atalja, la filino de Ahxab kiu edzigis la filon de Jehosxafat, poste preskau ekstermis la tutan regxan sangolinion de Jehosxafat. Sxi faris grandajn abomenajxojn je la lando antau ol Dio intervenis (vidu: 2 Kronikoj 22:10-23:15). Kia granda sinsekvo de malbona kunigxo! Multaj homoj nuntempe jam faris malbonajn rezultojn je si pro homoj kun kiuj ili kunigxas. Multaj el tiaj homoj estas bonaj homoj, sed iliaj kolegoj ne estas bonaj. Kelkaj el homoj jam farigxis koruptitaj pro siaj kolegoj. Krome, kiel Dio povas beni tiajn partnerecojn? Dio emfaze diris al Jehosxafat ke Li detruos tian partnerecon, kaj Li faris tiele! (2 Kronikoj 20:37). Li jam antaue avertis lin, sed li ne cedis al tia averto (vidu: 2 Kronikoj 19:2). Kiuj estas viaj kolegoj? Kun kiuj vi kunlaboras je partnereco? Cxu via partnereco kun tiaj homoj alportos la benojn de Dio, au Liajn koleron kaj detruon? Kunigxu kun piaj homoj por ke vi estu pli sukcesa je cxiuj viaj klopodoj. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, February 28, 2015

NIA TEMPO EN LA TERO ESTAS MALLONGA

Estimataj, NIA TEMPO EN LA TERO ESTAS MALLONGA "Se liaj tagoj estas difinitaj, la nombro de liaj monatoj estas cxe [Dio]; Vi difinis lian limon, kiun li ne transpasos " (Ijob 14:5). La morto de Pastoro Tunde Taiwo (1969-2015), la altranga pastoro de Zion Baptist Church, Ilorin, Nigxerio, estas alia atesto ke iu ajn povas esti mortinta je ajna momento sen antaua avizo. Jen viro kiu forlasis la seminarion kie li faras sian postdiploman studon frue je la tago kaj iris al ripozeja kunveno por pastoroj kaj iliaj edzinoj kie li interagis kun multaj pastoro-kolegoj antau ol li iris reen hejmen malfrue je la nokto. Ankorau studante li vekigxis malfrue je nokto kiam morto frapis. Estis surprizo por multaj homoj kiuj vidis lin antaue tiun tagon ambau cxe la seminario kaj la kunveno ke iu kiu interagis kun ili je kelkaj horoj jam mortis. Li mortis kun multaj neplenumitaj aspiroj: aspiroj por lia vivo, aspiroj por lia edzino, aspiroj por liaj infanoj, aspiroj por liaj eklezio kaj membroj de la eklezio, aspiroj por lia lando, aspiroj por multaj homoj kaj aferoj. Ijob, en sia angoro, lamentis pri la mallongeco de la vivo. Auskultu lin: "Homo, naskita de virino, Havas mallongan vivon kaj abundon da afliktoj. Kiel floro li elkreskas kaj velkas; Li forkuras kiel ombro kaj ne restas.... Se liaj tagoj estas difinitaj, la nombro de liaj monatoj estas cxe [Dio]; Vi difinis lian limon, kiun li ne transpasos" (Ijob 14: 1-2, 5). Pasintaj estis la tagoj kiam persono povus vivi preskau por mil jaroj kiel Metusxelahx (vidu: Genezo 5:27). Apenau do homoj vivas gxis cent jaroj nuntempe. Moseo, en sia psalmo, estis de la opinio ke "La dauro de nia vivo estas sepdek jaroj, Kaj cxe forteco okdek jaroj; Kaj ilia tuta majesto estas penado kaj suferado, cxar gxi forkuras rapide kaj ni forflugas" (Psalmo 90:10). La amara vero estas, ke sendepende de niaj aspiroj kaj niaj statoj, morto povas veni en ajna momento sen avizo. Malgrau tio, Dio ne kaptigxas senkonscia pri ies morto. Se nia vivo sur la tero estas mallonga kaj morto povas veni sen antaua avizo, cxu vi pretas morti? Iu tezis ke ni ne estas pretaj por vivi gxis ni estas pretaj por morti. Se vi mortos hodiau, kion homoj diras pri vi? Kie vi trovos vin mem post la morto? Morto neniam estas la fino de ies vivo. Ekzistas vivo post morto. La verkisto de la letero al la Hebreoj metis gxin koncize: "Kaj kiel estas dekretite por homoj unufoje morti, kaj post tio jugxo" (Hebreoj 9:27). Por tiu jugxo, vidu ankau: Predikanto 11:9; Romanoj 14:9-12; 1 Korintanoj 4:5; 2 Korintanoj 5:10; 2 Timoteo 4:1; Apokalipso 20:11-15. Nia tempo en la tero estas ja mallonga, sed, kia jugxo estos via loto post morto? Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). NB Cxi tiu mesagxo estas dedicxita al Pastoro Oluwole Olatunde Taiwo (naskigxis la 19-an de septembro 1969, mortis la 21-an de februaro 2015 kaj entombigita la 26-an februaro, 2015), la altranga pastoro de la Zion Baptist Church, Ilorin, Nigxerio. La Sinjoro daure fortigu lian edzinon, infanojn, eklezion, kaj aliajn amatojn kiuj postvivas lin.

Saturday, February 21, 2015

FARU LA GXUSTAJXON GXUSTE

Estimataj, FARU LA GXUSTAJXON GXUSTE "Kaj [David] diris al [pastroj]: Vi, cxefoj de patrodomoj de la Levidoj, sanktigu vin kaj viajn fratojn, kaj alportu la keston de la Eternulo, Dio de Izrael, sur la lokon, kiun mi pretigis por gxi; cxar antaue, kiam ne vi tion faris, la Eternulo, nia Dio, frapis nin pro tio, ke ni sercxis Lin ne tiel, kiel oni devas" (1 Kronikoj 15:12-13). Kiel ofte homo faras la gxustajxon erare. Kelkaj faras tiele el nescio. Kelkaj faras tiele el fervoro. Aliaj faras tiele el malzorgo. Cxiu okazo ne kauzas bonan au deziratan rezulton multokaze. Alie, ili kauzas malfavorajn rezultojn je la farantoj kaj/au homoj cxe ili. Cxi tio estis tio kio okazis dum la regno de David kiel regno de Izrael. Li estis fervora por la Eternulo dankante Lin pro tio kion la Eternulo faris por li. Tial, li volis alporti la keston de la Eternulo, la simbolon de la cxeesto de Dio, al sia cxefurbo. Tamen, li faris la gxustajxon erare, kaj tio kostis la vivon de Uza, laiko kiun oni varbis por gvidi la sanktigitan ajxon (vidu: 1 Kronikoj 13:7-10). David poste pentis kaj varbis la pastrojn kiuj jam estis sanktigitaj por tiu devo (vidu: 1 Kronikoj 15:11-15). La posta ago estis sukcesa cxar David faris la gxustajxon gxuste. Ne gravas cxu la kauzo eble estas bona, oni devas fari gxin gxuste. Cxi tio estas la fakto kiun multaj homoj kiuj precipe volas servi au adori Dion ne scias. Ili pensas ke ili jxus povas servi Lin iel. Kelkaj el ili estas nesciaj pri la gxusta rimedo servi Lin. Kelkaj estas tre fervoraj servi Lin gxuste, sed ili ne estas, ecx kiam ili scias la gxustan rimedon. Aliaj servas Lin el malzorgo pro siaj tiel nomata familiareco kun Li. Cxu vi jam kontastis ke vi povas fari la gxustajxon erare? Cxi tio eble kauzas malfavoran rezulton je vi kaj/au homoj cxe vi. Tial, kion vi faras nuntempe? Cxu vi faras gxin gxuste? Cxu vi adorservas Dion gxuste? Petro diris, "...Kaj en neniu alia estas savo; cxar ne estas sub la cxielo alia nomo, donita inter homoj, per kiu ni devas esti savitaj [krom la nomo de Jesuo Kristo]" (Agoj 4: 10-12). Ia ajn ago de adoro al Dio (ne gravas kiel bona gxi estas) kiu ne estas tra Jesuo Kristo kondukos al pereo. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, February 14, 2015

CXU VI MIN AMAS?

Estimataj, CXU VI MIN AMAS? "[Jesuo Kristo] diris al li la trian fojon: Simon, filo de Jona, cxu vi min amas? Petro cxagrenigxis, ke li diris al li la trian fojon: Cxu vi min amas? kaj respondis al li: Sinjoro, vi scias cxion; vi scias, ke mi vin amas. Jesuo diris al li: Pasxtu miajn sxafojn" (Johano 21:17). Fakte, la plejparto de la sekvantoj de Jesuo Kristo sekvis Lin pro tio, kion ili povis akiri de li (vidu: Johano 6:26). Ne mirinde, kiam sxajnis al ili, ke Lia instruado estis malfacila, multaj el ili ne plu sekvis Lin (vidu: Johano 6:60-66). De tiu incidento, sxajnis ke liaj dek du discxiploj estis malsamaj cxar ili staris apud li (versoj 67-69). Tamen, kiel Jesuo Kristo antaudiris, unu el la Dek du - Judas Iskariota – perfidis Lin (verso 70; 13:21-30; Luko 22:1-6, 47-48) kaj Simon Petro - la proparolanto de la discxiploj - neis Lin trifoje (vidu: Luko 22:54-62). Tiu sama Petro kun kelkaj el la discxiploj reiris al ilia malnova profesio post la morto kaj resurekto de Jesuo Kristo (vidu: Johano 21:1-3). Kiam Jesuo Kristo aperis al ili, Li demandis de Petro trifoje gravan demandon: "Cxu vi amas min?" Petro cxagrenigxis ke Jesuo povis demandi de li cxi tiun demandon trifoje. Tiam Jesuo diris al li tion postulatan de li cxu li vere amis lin: li devus agi favore al Jesuo Kristo, ne favour al li (Petro). La Tago de Valentino por cxi tiu jaro jxus estas okazigita. Multaj personoj (speciale viroj) asertis ke ili amas iujn virinojn. La plejparto el tiaj virinoj estis uzitaj kaj forlasitaj post tia aserto. La vera signifo de la Tago (t.e. ofera amo kiel pruvita de iuj personoj kiuj estis hazarde nomata Valentino inter tria kaj kvara jarcentoj pK kiuj estis mortigitaj pro iliaj amo-rilataj agoj) estis disvenkitaj. Se iu asertas, ke li au sxi amas vin, vi demandu lin au sxin denove kaj denove, "Cxu vi vere amas min?" Se li au sxi respondas jese, tiam li au sxi pruvos tion per agado en via favoro. Jesuo Kristo montris la veran amon demetante Sian vivon por ni. Ni ankau devas fari same por niaj kunhomoj (kp: 1 Johano 3:16). Kial vi sekvas Jesuon Kriston? Cxu vi ne faras tion pro tio kion vi povas akiri de Li? Cxu vi estas preta tute cedi vian tutan vivon al Li kaj fari Liajn volojn? Kial vi amas tiun personon kiun vi asertas ke vi amas? Vera amo enradikigxas en tio kion viro au virino povas doni, ne en tio kion li au sxi povas akiri de la objekto de sia amo. Cxu vi vere min amas?" Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, February 7, 2015

DONU AL DIO LA GLORON!

Estimataj, DONU AL DIO LA GLORON! "Kaj en difinita tago Herodo, vestita en regxaj vestoj, sidis sur tribunala segxo kaj deklamis al ili. Kaj la popolo kriis: Gxi estas vocxo de dio, kaj ne de homo. Kaj angxelo de la Eternulo tuj frapis lin, pro tio, ke li ne donis al Dio la gloron; kaj mangxate de vermoj, li senspirigxis" (Agoj 12:21-23). Regxo Herodo Agripa I kiu regis inter p.K. 37 kaj 44 mortis mistere. La skribinto de la libro de la Agoj de la Apostoloj raportis lian hitorion je la dek dua cxapitro de la libro. La regxo ne estis favorkora al "la homoj de Tiro kaj Cidon" (verskilo 20). Akirante la favoron de unu de liaj fidelaj servantoj, ili venis por pacigxi kun li. Dum la paca kunveno, li faris paroladon kiu igis la homojn laudi lin kaj ecx atribui al li la oficon de dio. La Sankta Biblio diras ke iu angelo de la Eternulo frapis lin pro tio ke li ne redonis al Dio la laudon. Vermoj mangxis lin kaj li mortis (verskiloj 21-23). Iu ekster-biblia rakonto klarigis plibone ke "...fortegaj doloroj ekkaptis lin tuj kaj li mortis post kvin tagoj." Lia cxefa ofendo estis ke li ne donis al Dio la gloron. Regxo Nebukadnecar de Babel estis forpusxita el sia alta ofico kaj mangxis herbojn kiel bovoj dum sep jaroj cxar li ne donis al Dio la gloron por sia atingoj (vidu: Daniel 4:26-34). Nur Dio scias pri la nombro da homoj kiujn Li jam frapis pro la ofendo de nedonado al Li de gloro por tio kion Li jam faris je iliaj vivoj au tio kion Li jam faris je vivoj de aliaj homoj per ili. Spiritaj vermoj "mangxas" tiajn homojn nuntempe, kaj ili estos detruitaj se ili ne pentus. La Eternulo diras, "Mi estas la Eternulo, tia estas Mia nomo; kaj Mian honoron Mi ne donos al alia, nek Mian gloron al idoloj"(Jesaja 42:8). Vi devas scii ke "Dio kontraustaras al la fieruloj, sed al la humiluloj donas gracon" (1 Petro 5:5). Kiel vi atribuas la gloron de Dio al vi mem? Cxu vi memoras redoni la gloron al Li kiam homoj donas al vi tian gloron? Donu al Dio la gloron! Lasu Liajn benojn, ne Liajn malbenojn, esti viaj. "Al [Dio] estu la gloro nun kaj gxis la tago de eterneco. Amen" (2 Petro 3:18). Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, January 31, 2015

MI DEVAS SCIIGI JESUON

Estimataj, MI DEVAS SCIIGI JESUON "Metu vian sxargxon sur la Eternulon, kaj Li vin subtenos; neniam Li lasos fali piulon” (Psalmo 55:23). La verkinto de la angla himno "I MUST TELL JESUS” [esperante: Mi devas sciigi Jesuon], Elisxa Albright Hoffman (1839-1929) estis pastoro de pregxejo en Libano, Pensilvanio, Usono, kiam li vizitis virinon kiu trapasis multajn suferojn kaj afliktojn. La virino estis malkonsilita pro sia embaraso. Kun peza koro sxi demandis de Pastoro Hoffman, kion sxi faros. Hoffman kuragxigis sxin el la Vorto de Dio kaj konkludis ke sxi ne povas fari pli bone ol preni cxiujn siajn suferojn al Jesuo. La virino sxajnis esti perdita en meditado dum momento, tiam sxiaj okuloj lumigxis dum si ekdiris, "Jes, mi devas sciigi Jesuon." Kiel Pastoro Hoffman lasis sxian hejmon, li estis inspirita por verki la vortojn de la himno. Kiel la virino ekkriis, Hoffman re-ehxis multajn fojojn en la himno, "Mi devas sciigi Jesuon." Vi nepre sciigas Jesuon pri cxiuj viaj afliktoj cxar vi ne sole povas elteni viajn sxargxojn. Cxar Li cxiam amas kaj zorgas pri Siaj proprajxoj Li bonvolos helpi vin en via mizero. Vi devas sciigis Jesuon pri cxiuj viaj problemoj cxar Li estas bonkora, kompatema Amiko. Li certe helpos vin se vi petos Lin, kaj rapide metos finon al viaj problemoj. La mondo povas allogi vin kaj tenti vian koron al peko. Vi devas sciigi Jesuon, kaj Li helpos vin por havi venkon super la mondo kaj gxiaj tentoj. Ne gravas la situacio kiun vi trapasas, sciigu Jesuon pri gxi. Li diris, "Venu al mi cxiuj, kiuj estas laborantaj kaj sxargxitaj, kaj mi vin ripozigos" (Mateo 11:28). "Se iu soifas, tiu venu al mi kaj trinku" (Johano 7:37). Vi povas vidi similajn alvokojn en Psalmo 37:5; Jesaja 50:10; 55:1-3; Jeremia 33:3; Mateo 7:7-11; Luko 11:9-13; Johano 16:24; Filipianoj 4:6; 1 Petro 5:7. Cxi tiu granda himno ja rememorigas nin pri la bezono fidi al nia mirinda Savinto, la Sinjoro Jesuo Kristo, en cxiu situacio kaj aflikto de vivo. Mi devas sciigi Jesuon! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, January 24, 2015

CXU DIO DE NEEBLECO?

Estimataj, CXU DIO DE NEEBLECO? "Nun al Tiu, kiu povas tre abunde fari, super cxio, kion ni povas peti au pensi, lau la potenco, kiu energias en ni, estu gloro en la eklezio kaj en Kristo Jesuo gxis cxiuj generacioj por cxiam kaj eterne. Amen" (Efesanoj 3:20-21). Kelkaj homoj en unu el miaj BBM retoj estis surprizitaj vidi montran mesagxon en Reto Mia BBM: "Mi servas Dion de neebleco". Ili pensis, ke gxi devas esti ia eraro, kaj ili atentigis min pri gxi. Lau ili, Dio ne povas esti Dio de neebleco. Mi provis klarigi ke Dio estas samtempe Dio de eblecoj kaj Dio de neeblecoj. Por plia klarigo, mi plie diris ke Dio estas Dio de neebleco cxar Li specialigxas turnante neeblojn al ebloj. Estas facile akcepti Dion kiel Dion de ebloj cxar Li nature faras tion cxiutage. Tamen, estas malfacile vidi Lin kiel Dion de neebleco cxar ni malfacile notas Liajn agojn kiam Li igas neeblecojn al eblecoj. Estis multaj homoj en la Sankta Biblio, kiuj ankau trovis malfacile vidi Dion, kiel Dion de neeblecoj. Abraham kaj Sara estis tipaj ekzemploj de tiaj homoj. En Genezo 17, Dio promesis al Abraham, ke Li “benos [Sara-n], kaj [Li] donos de sxi al [Abraham] filon... kaj de sxi devenos popoloj, regxoj de popoloj devenos de sxi" (verso 16). Abraham ne kredas kaj ecx sugestis homan eblan metodon plenumi tian promeson. Tamen, la Dio de neeblecoj certigis Abrahamon ke Li fakte faros la neeblecon per Sara. En Genezo 18: Dio re-ehxis cxi tiun promeson. Kiam Sarah audis lin, sxi ankau ne kredis. Pro tio Dio pridemandis Abrahamon: " Cxu por la Eternulo io estas malfacila? En la difinita tempo mi revenos al vi en la venonta jaro, kaj Sara havos filon"(verso 14). Je la preciza tempo kiun Dio de neeblecoj promesis, Li plenumis sian promeson kaj Sarah naskis filon en sia maljuneco. Vi povas legi Nombroj 11:18-23; 2 Regxoj 7:1-2; Mateo 10:23-27; 11:20-25; Luko 1:11-20, 26-38 por vidi aliajn rakontojn pri multaj aliaj personoj kiuj malfacile kredis Dion de neeblecoj en la Sankta Biblio. Rigardu specife cxi tiujn versoj de la Biblio: "Tiam la Eternulo diris al Moseo: Cxu la brako de la Eternulo estas tro mallonga? Nun vi vidos, cxu plenumigxos al vi Mia vorto, au ne" (Nombroj 11:23). "Mi scias, ke Vi cxion povas fari, Kaj ke nenio, kion Vi entreprenas, estas malfacila por Vi" (Ijob 42:2). "Ho Sinjoro, ho Eternulo! Vi kreis la cxielon kaj la teron per Via granda forto kaj per Via etendita brako; nenia afero estas nefarebla por Vi" (Jeremia 32:17). "Kaj Jesuo, rigardante ilin, diris al ili: CXe homoj tio estas neebla, sed cxe Dio cxio estas ebla" (Mateo 19:26). "Mi cxion povas fari en tiu, kiu min fortikigas" (Filipianoj 4:13). Estas multaj realaj vivaj rakontoj krom la bibliaj rakontoj kiuj atestas la fakton ke Dio estas ne nur la Dion de neeblecoj, Li estas super cxia neebleco. Fakte, diri ke Dio kiun mi servas estas Dio de neebleco estas maltroigo. Li estas la Dio, kiu regas super cxiuj neeblecoj de vivo. Li volonte igas neeblecojn al eblecoj cxiutage. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, January 17, 2015

TEMAS PRI VIA BONO!

Estimataj, TEMAS PRI VIA BONO! "Cxar Mi scias la intencojn, kiujn Mi havas koncerne vin, diras la Eternulo, intencojn al bono kaj ne al malbono, por doni al vi estontecon kaj esperon" (Jeremia 29:11). "Bone estas esperi pacience helpon de la Eternulo" (Plorkanto 3:26). Ekde preskau kvar semajnoj antaue kiam mia edzino decidis bredi la kokidojn kiuj subite farigxis senpatrinaj per la mistera morto de ilia patrino, mi jam daurigis lerni pluajn lecionojn de vivo. Unu el tiaj lecionoj estas la rimedo kiu taskas nian situacion, precipe kiam ne placxas al ni tia rimedo. Mia edzino ne permesas al la senpatrinaj kokidoj movigxi libere ekster nia hejmo dum sxi ne estas hejme por prizorgi ilian movadon. Tial, sxi kutime enfermas ilin en enfermajxo. Kiam ajn cxi tio okazas, ili kutime bruas kompatinde. Oni vidas la gxojon de libereco en ili tuj kiam oni liberigas ilin kaj ili povas movigxi libere en nia korto por trovi tion kion ili mangxas propravole. Unutage, kiam mia edzino ne estis hejme, pro kompato por la kokidoj, unu el niaj infanoj liberigis ilin el ilia enfermajxo. Ve! Unu el la kokidoj farigxis predajxo de falko. Se la aliaj kokidoj povus pensi, ili kulpigus la personon kiu malzorgeme liberigis ilin, kaj alte valorigus mian edzinon kiu kutime enfermas ilin al sekureco kaj permesas ilin movigxi libere ekstere je sxia prizorgo. Ili scius ke sia enfermado temas pri sia bono. Dio, kelkfoje, rilatas kun ni en simila rimedo! Li "enfermas" nin en Siaj volo kaj celo por ke nenia malbono okazu al ni. Li liberigas nin por fari libere tion kion ni volas kiam Li scias ke estas nenia dangxero antau ni, au kiam Li estas preta prizorgi nin. Je tiaj okazoj de "enfermecoj," ni eble gxemas kaj pregxas ke Li liberigu nin, sed Li ne faros tion se tio ne estus por nia bono. Ia provo cxe ni fari kontrau Liaj volo kaj celo eble havos malfavorajn sekvojn. Cxu vi jam pregxas ke Dio faru ion por vi, kaj Li ne faras gxin? Eble Li konservas vin en Liaj volo kaj celo por via vivo, kaj Li eble atendas la taugan tempon por respondi la pregxon je Sia rimedo. Ne konsternigxu. Temas pri via bono! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, January 10, 2015

KIU SCIAS LA HORON?

Estimataj, KIU SCIAS LA HORON? "Cxar ecx ne scias la homo sian sorton." (Predikanto 9:12). La morto de Pastoro Josiah Adegoke Adeleke (1967-2005), mia mentoro, amiko, kaj frato en Kristo, en terura automobila akcidento kun alia amiko, Pastoro Chris Tayo Orodiji (1973-2005), je mardo la 11-a de januaro, 2005 estas ankorau miragxo por mi. Malgrau la fakto ke mi estis je la kadavrejo doninte al ili la finajn banon kaj vestadon preparite por ilia entombigo, kaj la fakto ke mi estis unu el tiuj kiuj malaltigis iliajn cxerkojn en iliajn tombojn, mi ankorau malfacile kredas ke tiuj du grandaj viroj de Dio kiuj mortis je ilia cxefa agxo en aga servo jam foriris eterne. Mi vidos ilin nur en cxielo kiam mi ankau mortos au cxe la geedzigxa festo de la Sxafido post la ravigo de la sanktuloj. Ambau ili estis tre intimaj amikoj kiuj parolis kun mi multajn aferojn pri niaj personaj, edukaj, kaj precipe pastrecaj klopodoj. Tiel, cxiuj planoj, revoj, kaj aspiroj kiujn ili havis jam foriris kun ili neplenumitaj! Tiel, ili jam forlasis siajn talentajn pastrecajn karierojn por ni! Tiel, ili ne eldonos tiujn verkajxojn pri kiuj ili jam verkis iliajn skizojn! Tiel, ili jam forlasis siajn edzinojn kaj tre junajn infanojn alfronti la baraktojn de vivo sole! Tiel, ili jam.... Iliaj mallongaj vivoj kaj subita morto estas ja alfronto por la vivantaj ke "Homo, naskita de virino, Havas mallongan vivon kaj abundon da afliktoj. Kiel floro li elkreskas kaj velkas; Li forkuras kiel ombro kaj ne restas.. Se liaj tagoj estas difinitaj, la nombro de liaj monatoj estas cxe Vi; Vi difinis lian limon, kiun li ne transpasos.. Sed homo mortas kaj malaperas; Kiam la homo finigxis, kie li estas? Forfluas la akvo el lago, Kaj rivero elcxerpigxas kaj elsekigxas: Tiel homo kusxigxas, kaj ne plu levigxas; Tiel longe, kiel la cxielo ekzistas, ili ne plu vekigxos, Nek revigligxos el sia dormado (Ijob 14:1-5, 10-12). Iliaj mallongaj vivoj kaj subita morto estas forta konfirmo de la vortoj de Salomono, "Vantajxo de vantajxoj, diris la Predikanto; vantajxo de vantajxoj, cxio estas vantajxo," kaj "Kaj kio restas al la homo de lia tuta laborado kaj de la zorgoj de lia koro, kion li laboras sub la suno?" (Predikanto 1:2; 2:22). Pro kio reale ni vivas se morto povas farigi cxion vana en la dauro de sekundoj sen averto? Kial ni penas farigxi iu je la mondo dum estas certe ke ni forlasos cxion iutage? Cxi tio farigas la vortojn de Paulo en Filippianoj 1:21 taugaj cxi tie: "Cxar cxe mi la vivado estas Kristo, kaj morti estas gajno." Vivante por Jesuo Kristo ni faros nian vivadon je la mondo signifa kaj nian morton gajna por ni. GOKE kaj TAYO vivis por Kristo kaj ilia morto estas ja gajno por ili kaj Jesuo Kristo. Pro kiu vi vivas? Iliaj mallongaj vivoj kaj subita morto estas nun averto por mi ke mi devas "plenumi [mian] servadon" (2 Timoteo 4:5). Ree, la vortoj de Paulo al Arhxipo klare venis en mian penson: "Zorgu pri la diakoneco, kiun vi ricevis en la Sinjoro, por ke vi plenumu gxin" (Koloseanoj 4:17). Mi devas esti agema cxar mi ne scias kiam Dio ankau alvokos min hejmen. Mi ne scias pri tio kion homoj diros kiam mi estos for. Mi ne scias cxu mia Sinjoro laudos min per vortoj kiel, "Bone, vi bona kaj fidela servisto; vi estis fidela pri malmultaj aferoj, mi starigos vin super multaj; envenu en la gxojon de via sinjoro" (Mateo 25:21). Mi ne scias…. Iliaj mallongaj vivoj kaj subita morto ja estas alfronto kaj averto por ni "Batali la bonan batalon de la fido, kaj ekteni la eternan vivon, al kiu vi estas vokita kaj konfesis la bonan konfeson antau multaj atestantoj" (1 Timoteo 6:12). Se tiuj du grandaj viroj de Dio mortis je ilia cxefa agxo, tial, iu ajn eble estos la sekvanta esti vokita hejme. Mi konkludu per cxi tiuj vortoj de Salomono, "Cxar ecx ne scias la homo sian sorton; kiel fisxoj, kaptitaj en pereigan reton, kaj kiel birdoj, implikigxintaj en kaptilon, tiel kaptigxas la homoj en tempo malbona, kiam gxi atakas ilin neatendite" (Predikanto 9:12). Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). PS Cxi tiu mesagxo estis unue dissendita je la 30-a de Januaro, 2005. Mi denove dissendas gxin omagxe al la du honoritaj pastoroj de Dio.