Saturday, April 25, 2015

KIAM VI FIDELE SERVAS LA ETERNULON...

Estimataj, KIAM VI FIDELE SERVAS LA ETERNULON... "Post tiuj aferoj kaj verajxoj venis Sanhxerib, regxo de Asirio; li venis en Judujon, eksiegxis la fortikigitajn urbojn, kaj intencis forsxiri ilin al si" (2 Kronikoj 32:1). Regxo Hxizkija de Judujo estis unu el la bonaj regxoj kiuj faris bone sekvante la vojojn de la Eternulo. Li servis Dion fidele kaj kondukis la popolon al Dio. Li farigis ilin servi Lin ankau, kaj observi la Legxon je unika rimedo en la historio de la regno de Judujo (vidu: 2 Kronikoj 29-31). Tamen, malgrau lia fideleco je la servo de Dio, forta malamiko, Regxo Sanhxerib de Asirio, venis kontrau lia regno kaj intencis forsxiri ilin al si (2 Kronikoj 32:1). Regxo Hxizkija, tamen, fidis al sia Dio kaj kuragxigis siajn subulojn fidi al Dio. Dio ne nur savis lin kaj lian regnon de la malamiko, sed li ankau hontigis la malamikon (2 Kronikoj 32:20-22). Hxizkija poste farigxis fama pro sia grandeco cxar li servis Dion fidele (2 Kronikoj 32:23). Estas multaj tiaj situacioj kie persekutadoj, suferadoj, malfacilajxoj kaj similaj levas pro fideleco al Dio. Fideluloj kutime alfrontas tiajn malfacilajxojn pro sia fideleco al Dio. "Jes, kaj cxiuj, kiuj volas vivi pie en Kristo Jesuo, estos persekutataj" (2 Timoteo 3:12). Tamen, Dio scias savi la piulojn el malfacilajxo kaj donas al ili venkon sur iliaj malamikoj (vidu: 2 Petro 2:9; Psalmo 34:15-17). La ununura antaunecesajxo estas tuta fido al Li. Ne gravas la malamikeco, la fidelulo venkos je la fino. Cxu vi jam servas Dion fidele kaj sxajne ke oni rekompencas vin per malamikeco kaj malfacilajxo? Daurigu vian fidelecon. Fidu tute al Li. Vi baldau venkos sur viaj malamikoj. La malamikoj estos hontigitaj pro via vivo je la nomo de Jesuo. Amen. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, April 11, 2015

ESTI RELIGIA NE SUFICXAS!

Estimataj, ESTI RELIGIA NE SUFICXAS! "Ne cxiu, kiu diras al mi: Sinjoro, Sinjoro, eniros en la regnon de la cxielo; sed tiu, kiu plenumas la volon de mia Patro, kiu estas en la cxielo. Multaj diros al mi en tiu tago: Sinjoro, Sinjoro, cxu ni ne profetis en via nomo, kaj en via nomo elpelis demonojn, kaj en via nomo faris multajn potencańĶojn? Kaj tiam mi konfesos al ili: Mi neniam konis vin; forigxu de mi, vi farantoj de maljusteco"(Mateo 7:21-23). Cxi tie, je mia parto de la mondo (por esti preciza, en Nigxerio), homoj igxas pli kaj pli religiaj kaj religioj pozitive kaj negative influas multajn sferojn de vivo. Niaj stratoj estas plenaj de lokoj de adorservo kiel pregxejoj, moskeoj kaj ecx foje sanktejoj! Preskau cxiuj estas pastoro, profeto, imamo, au pastro. Ecx multaj veturiloj (inkluzive de komercaj) estas etikeditaj "klerikaro". Malgrau cxi tiu religieco, la socio plimalbonigxas cxiutage per cxiaj perverseco kaj korupto. Ecx, en la lokoj de adorservo, perverseco kaj korupto estas oftaj gxis tiom ke estas tre malfacile konstati verajn adorantojn. Bedaurinde, multaj religiaj gvidantoj permesas kaj ecx faras cxi tiujn agojn de perverseco kaj korupto. Sxajnas ke Jesuo Kristo sciis ke religiemo malsupreniros al cxi tiu nivelo kiam Li informpetis, "...kiam venos la Filo de homo, cxu li trovos fidon sur la tero?" (Luko 18:8). Li antaue avertis, ke ne cxiu kiu diras esti religia enirus la regno de la cxielo. Li sciis, ke multaj farus multajn religiajn aktivecojn ecx en Lia nomo. Tamen, li malkonfesus ilin cxar ili estas farantoj de maljusteco (vidu: Mateo 7:21-23). Tiaj personoj honoras Lin per siaj lipoj, sed ilia koro estas malproksimaj de Li. Ili adorservas Lin vane cxar iliaj instruoj estas nure homaj reguloj (vidu: Marko 7:6-7) kaj ili ne estas pretaj por plenumi Lian volon. Estas bone, ke pli kaj pli da homoj estas farigxantaj pli religiaj cxiutage. Tamen, esti religia estas ne suficxa. Cxeestado kaj aktivado en pregxejo au en ia ajn alia loko de adorservo ne estas suficxaj. Vi devas esti preta por vere fari la volon de Dio (vidu ankau: Mateo 12:50; Marko 3:35; Luko 11:28; Johano 6:40; 7:17; Romanoj 12: 2; Efesanoj 6: 6; Koloseanoj 4:12; 1 Tesalonikanoj 4: 3; 5:18; Hebreoj 13:21; 1 Petro 2:15, 4: 2; 1 Johano 3: 21-24; Apokalipso 22:14). Nur cxi tio garantios al vi lokon en la regno de Dio. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, April 4, 2015

SIN GARDU KONTRAU FLATACXANTOJ!

Estimataj, SIN GARDU KONTRAU FLATACXANTOJ! "Kaj kiam li estis en Jerusalem cxe la Pasko, dum la festo, multaj fidis al lia nomo, vidante la signojn, kiujn li faris. Sed Jesuo ne konfidis sin al ili, cxar li konis cxiujn, kaj ne bezonis, ke iu atestu pri la homo, cxar li mem sciis, kio estas en la homo" (Johano 2:23-25). Vortaro difinas flatacxanton kiel "persono kiu provas komplezi iun por gajni personan profiton." Tia persono ne estas fidinda, sed nur la kompetentuloj malkovrus lin/sxin kaj rilatus kun li/sxi laue. Naivaj homoj facile falas en la trompon de flatacxantoj kaj poste bedauros tian agon. Jesuo Kristo sciis tion bone kaj Li ne permesis al homoj trompi Lin per iliaj trompemaj servoj. Dufoje, en la Evangelio de Johano, Jesuo Kristo ne konfidis Sin al la homoj. En la unua okazo, dum Paska festo en Jerusalemo, multaj personoj komencis sekvi Lin, sed Li sciis tiujn kiuj ili estas (vidu: Johano 2:23-25). Je alia okazo, pro la signoj kiujn Jesuo Kristo faris, multaj personoj komencis laudi Lin kiel la atendatan Profeton. Ili ecx intencis perforte fari Lin ilia regxo. Tamen, Li foriris de ili, kaj iris al alia loko (vidu: Johano 6:14-15). Estas interese, ke la amaso en Jerusalem kiu honoris Jesuon Kriston kiam Li rajdis triumfe sur azeno en Jerusalemon (vidu: Johano 12:12-18) estis tiu je malpli ol semajno poste krianta "Krucumu lin! Krucumu lin!" Ili elektis por la liberigo de krimulo kaj insistis ke Jesuo Kristo estu krucumita (vidu: Luko 23:13-25). Cxi tio estas granda leciono por cxiu aparte tiuj en pozicio de cxefeco. Ne cxiu, kiu kantas vian laudon au kiu estas sxajne lojala al vi havas vian intereson cxe sia koro. Multaj homoj estas lojalaj al la personoj en pozicio de cxefeco pro tio kion ili povas preni de la cxefoj. Nur perceptantaj homoj agos prudente kaj ne permesas flatacxantojn trompi ilin per siaj falsaj laudoj. Homoj kiuj krias "Hosana" hodiau eble krios, "Krucumu lin! Krucumu lin!" je la morgauo Sin gardu kontrau flacxantoj! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).