Saturday, July 31, 2010

LA SAMA NOMBRO DE LA BRIKOJ SEN PROVIZO DE PAJLO

Estimataj,
LA SAMA NOMBRO DE LA BRIKOJ SEN PROVIZO DE PAJLO
"Ne donu plu pajlon al la popolo por la farado de la brikoj, kiel gxis nun; ili mem iru kaj kolektu al si pajlon. Sed la nombron de la brikoj, kiun ili pretigas gxis nun, postulu de ili, ne malgrandigu gxin" (Eliro 5:7-8).
Unu el la plej kruelaj traktoj fare de aliaj homoj estis rankontita je Eliro Cxapitro Kvin. La Egiptoj mistraktis la popolon Izraelan cxar la unuaj rigardis la lastan kiel landan minacon. La lasta sercxis vivindulgon kaj tio kondukis al plia mistrakto: la Izraelidoj devis fari brikojn sen la kutima provizo de pajlo kaj ilia cxiutaga produktajxo restis la sama. Ili protestis al la Faraono, la regxo de Egiptujo, kiu estis la kreinto de la mistrakto, sed li ne pretis auskulti. La Izraelidoj pensis ke sia Dio ne batalus por ili, sed Li ja batalis kaj savis ilin de cxi tiuj tiranoj.
Estas multaj manieroj en kiuj homoj mistraktas aliajn homojn nuntempe. Tiaj homoj pensas ke ili povas daurigi je siaj nefaraj kaj nehomaj agoj kontrau aliaj homoj sen puno. Tial, ili dautigas je tiaj agoj ecx kun fiero. Multfoje, la mistraktitoj eble pensas ke estas nenia solvo por ili. Tamen, Dio ja batalos por ili. Kiel Li faris por la Izraelidoj kaj savis ilin de tiaj tiranoj.
Cxu vi estas mistraktita iamaniere? Cxu oni postulas ke vi ankau faru la saman nombron de brikoj sen la provizo de pajlo kiel la Izraelidoj? Cxu sxajnas kvazau Dio ne batalas por vi? Li ja batalos por vi. La Psalmisto deklaris: "Kvankam mi iras meze de suferoj, tamen Vi konservas mian vivon; Kontrau la kolero de miaj malamikoj Vi etendas Vian brakon, Kaj Via dekstra mano min helpas" (138:7).
Tamen, se vi estas la tirano, memoru ke estas Iu (Dio) kiu repagos vin laue iutage.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, July 24, 2010

PARDONU DION! (Parto 5)

Estimataj,
PARDONU DION! (Parto 5)
"Kiam mi silentis, miaj ostoj senfortigxis De mia cxiutaga ploregado. Cxar tage kaj nokte pezis sur mi Via mano; La fresxecon de miaj sukoj anstatauis sekeco de somero. Mian pekon mi konfesis al Vi, kaj mian kulpon mi ne kasxis; Mi diris: Mi konfesos miajn krimojn al la Eternulo; Kaj Vi deprenis la kulpon de mia peko" (Psalmo 32:3-5).
Jen la konkluda parto de cxi tiu mesagxo. Por diri ke ekzistas nenia malbono au alfrontoj de vivo estas kiel kasxo malantau fingro. Por diri ke homoj ne estas koleraj kun Dio kiam tia malbono au afronto de vivo okazas estas ecx pli malbona. Homoj ja estas koleraj kun Dio, ecx la plej religiaj au spiritemaj homoj, kiam ili estas alfrontitaj per neplacxa flanko de vivo. La plej bonajxo estas konfesi cxi tiun fakton kaj "pardoni" Dion. "Se vi kolerus kontrau Dio kaj ne konfesus gxin, vi estas tiu kiu suferas." Malgrau la fakto ke Dio ne faris ion ajn malbonan kaj Li ne bezonas nian pardonon kiel ni bezonas la Lian. Tamen, cxar ni traktas Lin kvazau Li ofendas nin, ni devas fari la sekvojn.
"La multaj terminoj de la Sankta Biblio tradukitaj en aliaj lingvoj kiel "pardoni" montras kolekton de signifoj: por formeti au forjxeti pekojn; por savi, por purigi, por savi au liberigi pekulon." Por "pardoni" Dion signifas por esti pacigita kun Li per formetante la barilojn [per la formeto de la bariloj kiuj disigas nin de Li, precipe fidante Lin pro Tiu kiu Li estas.
La unua barilo estas la barilo de silento. Ne restu silenta kiam vi travivas ian ajn alfronton de vivo. Diru gxin al Dio. Esprimu al Li kiel vi sentas pri gxi, kaj petu al Li por helpi al vi trapasi tra la situacio sukcese.
La dua barilo estas la barilo de akreco. "Cxi tio estas eble la plej malfacila barilo formetota, por gxi necesas ke ni konfesu ke ni reale estas akraj al Dio. Cxi tio estas malfacila por multaj el ni, cxar kiu volas konfesi ke li havas la audacon havi domagxon kontrau Dio?" Tamen, konfesu ke vi estas akra pri la situacio kaj lasu Dion scii kiel akra vi estas.
Alia barilo estas tio de nedankemo. Multaj el la homoj kiuj estas koleraj kun Dio neniam pensas pri la boneco de Dio sur iliaj vivoj. Ili ne konsideras Dion kiam vivo estas placxa. Ili konsideras la bonajxojn de vivo kiel normalajxojn. Tamen, kiam ili estas alfrontitaj per la alia flanko de vivo, ili ekdubas la ekzistecon kaj potencon de Dio. Se dankemo al Dio jam estus nia vivostilo, estus malfacile esti kolera kun Li ecx kiam sxajnas ke Li ne zorgas pri tio kio okazas al ni. Tiu himna verkisto diris, "Kalkulu viajn benojn unu post unu, kaj vi estos surprizita pri tio kion la Eternulo jam faris." Efektive, multaj el la famaj himnoj estis verkitaj per homoj kiuj havis kialojn esti koleraj kun Dio pro iliaj akraj alfrontoj de vivo, sed cxar ili ne estis blokitaj per barilo de nedankemo, ili povis verki inspiran himnojn kiuj ankorau gloras Dion nuntempe.
Konklude, kiam Dio donas al vi malfacilan instruiston, asignon, au problemon por trakti, Li volas ke vi fidu al Li kaj pasigu bonkvalitan tempon kun Li. Vi ne devas esti kolera kun Li au havi domagxon kontrau Li. Li helpos al vi tra la alfrontoj de vivo, kaj vi baldau atestos pri Lia boneco je la nomo de Jesuo. Amen.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).
PS
1. Mi estas tre dankema al pastoro doktoro Fred Deegbe kiu donis al mi permeson adapti lian libron "Forgive God!" en cxi tiu seriigita mesagxo. Mi estas dankema ankau al cxiu kiu jam reagis cxu pozitive au negative al la mesagxo. La libro kaj viaj reagoj jam donis al mi grandan komprenon al la providenco de Dio kaj la suvereneco de Dio traktante la problemon de malbono kaj alfrontoj de vivo.
2. Se mankus al vi ia ajn parto de cxi tiu mesagxo au vi bezonus densigitan version de la tuta mesagxo, skribu al mi cxe spiritualdigest@yahoo.com. Memoru ke la mesagxo estas adaptita de iu libro. Mi povos sendi la anglan kopion de la libro al vi se vi bezonus gxin.
3. Mia du-semajna diserva-rilata vizito al Mozambiko cxi tiun semajnon estas prokrastita je la lasta minuto pro nova afero pri la Sudafrika transita vizo. Multajn dankojn al cxiuj kiuj pregxis por la vojagxo. Dauru pregxi kun mi dum mi procesos la Sudafrikan transitan vizon. La rezervita vojagxbileto estas replanita.
Dio benu vin!

Saturday, July 17, 2010

PARDONU DION! (Parto 4)

Estimataj,
PARDONU DION! (Parto 4)
"Antau ol la montoj naskigxis Kaj Vi kreis la teron kaj la mondon, Kaj de eterne gxis eterne, Vi estas Dio.... Cxar mil jaroj estas en Viaj okuloj Kiel la hieraua tago, kiu pasis, Kaj kiel nokta gardoparto" (Psalmo 90:2, 4).
"Kaj ni scias, ke por tiuj, kiuj amas Dion, por tiuj, kiuj estas vokitaj lau Lia intenco, cxio kunlaboras al bono" (Romanoj 8:28). Cxi tiu parto pridiskutos du gravajn doktrinojn pri Dio - la providencon de Dio kaj la suverenecon de Dio. Cxi tio igos onin kompreni plie la rimedojn per kiuj Dio traktas kun homoj, kaj gxi determinos cxu Dio reale bezonas la pardonon de homoj au cxu ne.
Estas evidente el la Sankta Biblio kaj homaj travivajxoj ke Dio estas fidela kaj efika je prizorgo de Sia kreitaro kaj je gvido de Sia popolo kie ajn ili iras lau Liaj celoj kaj planoj por cxiu persono. Homo kaj ia ajn kreitajxo estas kiel argilo dum Li estas la granda Potisto kiu formas la argilon lau Sia gusto. Li scias cxion. Li havas kialon por Sia permeso de io ajn kio okazas al Sia popolo. Oni eble ne scias nuntempe, sed oni eble scios poste. Tamen, estas certe ke cxio estosevidenta je la fino de la mondo. Tial, oni ne devas zorgi pri la alfrontoj de vivo. Dio scias kiel Li traktos ilin por ni. Tamen, se Li ne traktus ilin je la maniero kiun ni volas, ni devas scii ke Li havas pli bonan (kvankam nekonatan) planon por ni.
Proskime rilate al la providenco de Dio estas Lia suvereneco. "Cxi tiu doktrino instruas ke Dio estas la Sinjoro de la kreitajxo, la fonto de cxio, kiu estigis la mondon kaj kiu gvidas Siajn kreitajxojn al signifa fino kiel Li intencis gxin." Kiam ajn ia malbonajxo okazas, gxi eble estas pro la ago au neago de iu. Tamen, estas kelkaj malbonajxoj kiuj estas preter la homa penso. Kio ajn okazas, oni devas scii ke estas Dio kiu regas la universon. Konsentite, cxi tio jam igis multajn homojn esti koleraj kun Dio. Se Li regus, kial Li permesis al tia malbonajxo okazi? Sed, multfoje, Li permesas al malbonajxoj okazi pro pli bona celo por ni kaj aliaj homoj cxe ni. "La historio de Jozef en Genezo 37-50 estas ekzemplo de la montro de la suvereneco de Dio. Gxi montras laudindan sintenon je la tempo de malfelicxajxo, suferado, kaj maljusto." Je la fino de la historio, li diris al siaj fratoj (kiuj estis la unuaj kreintoj de liaj malfelicxajxoj, "Vi intencis fari al mi malbonon; sed Dio arangxis de tio bonon, por fari tiel, kiel nun estas, por konservi la vivon de multe da homoj" (Genezo 50:20). Kiel kristanoj, ni devas esti pretaj je cxiuj malgrandajxoj kiuj okazas al ni je fido sciante ke gxi estas parto de la pli grandaj kaj pli bonaj planoj de Dio por niaj vivoj. Jesuo Kristo estis maljuste krucumita dum fifama rabisto estis malliberigita, sed la morto kaj relevigxo de Jesuo Kristo alportis la savon de iu ajn kiu akceptas Lin kiel personan Savinton kaj Sinjoron.
Se Dio, je Sia providenco kaj suvereneco, scius la plej bonon por Siaj kreitajxoj ecx kiam sxajnas ke malbono superas, neniu homo devas esti kolera kun Li pro ia ajn kialo ne menciante pardonante Lin pro Lia ago au neago. Por diri ke ni devas pardoni Dion estas kiel blasfemo. Tamen, kiel ni rilatas kun Li kiam sxajnas ke Li ofendas nin per tio kio okazas al ni? Cxi tio estos la temo de la konkluda parto de cxi tiu mesagxo.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).
PS
Mi forvojagxos al Mozambiko cxi tiun semajnon por du-semajna diserva-rilata vizito. Cxar mi iros al la norda parto de la lando por aligxi al amiko je lia misia laboro tie, mi eble ne havos aliron al la interreto dum la vizito. Pregxu kun mi por sukcesa vizito precipe je cxiu loko kie mi servas en tiu lando. Gxis mi revenos. Dio benu vin!

Saturday, July 10, 2010

PARDONU DION! (Parto 3)

Estimataj,
PARDONU DION! (Parto 3)
“Tiam ekflamis la kolero de la Eternulo kontrau Uza, kaj Dio mortigis lin tie pro la peko, kaj li mortis tie apud la kesto de Dio. Kaj afliktigxis David pro tio, ke la Eternulo frapis Uzan, kaj li donis al tiu loko la nomon Perec-Uza, gxis la nuna tago” (2 Samuel 6:7-8).
Je la dua parto de cxi tiu mesagxo pasintsemajne, kvin kialoj estis klarigitaj kial homoj eble estas koleraj kun Dio. Je cxi tiu tria parto, kiel homoj traktas sian koleron estos diskutita. Tio jam konfirmita frue je cxi tiu serio ke kolero estas parto de homo. Tamen, “Konsilistoj jam notis ke estas kvar manieroj de trakto de kolero. Tri estas nebonaj: subpremo de kolero, malkasxa atako kaj pasiva atako. La kvara kiu estas la plej bona estas esprimo de kolero.”
Oni povas subpremi onian koleron kiam oni rifuzas au hezitas akcepti ke oni estas kolera. Tia homo ne volus ke aliaj homoj sciu ke li estas kolera. Ecx, kiam estas evidente ke li jam estas kolerigita, li pretendas kvazau nenio okazis. Tiaj homoj estas dangxeraj kaj ili reale ne amas sin.
Oni povas esprimi onian koleron je ataka maniero. Tia persono inklinas malkasxe kritiki, insulti, batali, au/kaj priklacxi la personon kun kiu li estas kolera. Se la persono estus kolera kun Dio, li eble neus la ekziston, potencon de Dio, au cxesus servi Lin. Tia persono ja devas pardoni Dion!
Homoj kiuj pasive ekpremas sian atakon eble estas silentaj kaj transigas tian atakon al alia persono. Tiaj homoj estas “serpento sub herbo.” David estis kolera kun Dio pro mortigo de Uza, sed li transigis sian koleron nerekte al Obed-Edom (vidu: 2 Samuel 6).
Oni tamen povas esprimi onian koleron je bona maniero se “la kolero estus direktita al nefaro au ago. Cxi-kaze, la prava au justa kolero estas disciplinita kaj sub rego.” Cxi tiu speco de esprimo estas celeca kaj klopodas korekti malbonan situacion. Jesuo Kristo montris cxi tion kiam li elpelis la homojn kiuj vendis kaj acxetis en la templo (vidu: Johano 2:14-16). Tamen, estas kelkaj ekzemploj je la Malnova Testamento de homoj kiuj esprimis sian koleron kontrau Dio kiam ili pensis ke Dio faris erare. Jona estas klasika ekzemplo (vidu: Jona 4).
En cxiu ajn kazo, la maniero lau kiu oni spektas vivon determinas la manieron en kiu oni esprimas onian koleron. Se oni konsentas ke vivo mem estas testo kaj lau Rick Warren, Dio testas nian kredon, karakteron, obeon, amon, kaj lojalecon per multaj el la cirkonstancoj kiujn ni alfrontas cxiutage kaj la elekto kiun ni faras,” tiam ecx se oni estus kolera kun Dio, oni facile pardonas Dion kaj sercxas tion kion Dio volas elporti el la testo de vivo cxu gxi estas neproporcia puno, sxajna maljusto, blokitaj celoj au neatingintaj deziroj, agoj de Satano, au ecx “agoj de Dio.”
Kiel vi traktas vian koleron? Cxu vi pretendas kvazau vi ne estas kolera, cxu vi transigas gxin al alia persono, cxu vi malkasxe kaj atake esprimi gxin, au cxu vi bone kaj celece esprimas gxi por pravigi la malpravajxon?
La sekva parto de cxi tiu mesagxo ebligos nin plue havi perspektivon pri niaj vivoj kaj cirkonstancoj kaj finfine pardoni Dion dum du tre gravaj doktrinoj - la providenco de Dio kaj la suvereno de Dio estos diskutitaj. Gxis venonta semajno, pardonu Dion!
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, July 3, 2010

PARDONU DION! (Parto 2)

Estimataj,
Atendite, estis kaj pozitivaj kaj negativaj reagoj al la unua parto de cxi tiu mesagxo pasintsemajne. Mi jam konfesis je tiu unua parto ke la titolo de cxi tiu mesagxo aspektas iel blasfema. Tamen, mi petu vin ke vi estu pacienca kaj sekvu cxi tiujn seriigitajn mesagxojn gxis la fina parto kaj eltrovu la konkludon de la originala autoro de la libro kiu estas adaptita kaj mian konkludon ankau.
Jen la dua parto de la adaptita mesagxo:
PARDONU DION! (Parto 2)
“Mi krias al Vi, sed Vi ne respondas al mi; Mi staras, ke Vi atentu min. Vi farigxis kruelulo por mi; Per la forto de Via mano Vi mantras al mi Vian malamon” (Ijob 30:20-21).
Du aferoj estis klarigitaj je la unua parto de cxi tiu mesagxo: unue, suferado kaj malbono estas neeviteblaj, due, oni devas pardoni Dion! Cxi tiu dua parto temas pri kial homoj koleras kun Dio.
Estas kvin kialoj kial homoj koleras kun Dio.
Kialo Unua: oni eble pensas ke la puno kiun oni havas pro onia nefaro troe superas la nefaron. Kain estis bona ekzemplo de cxi tio (vidu: Genezo 4).
Kialo Dua: oni eble pensas ke oni ne havas justan trakton au rekompencon de Dio au iu ajn homo/institucio pro oniaj bonaj faroj. La pli juna frato je la Parabolo de la Erarinta Filo (vidu: Luko 15:25-32) kaj la laborantoj je la Parabolo de la Laborantoj en la Vinberejo (vidu: Mateo 20:1-16) elmontris cxi tion.
Kialo Tria: oni eble estas kolera kun Dio se oni havus “blokitajn” celojn au neatingintajn dezirojn. Oni eble jam servis Dion per la espero ke Li faros oniajn dezirojn kaj helpos onin atingi oniajn celojn. Tamen, iu fakto de vivo estas jene: “Ni ne kutime akiras tion kion ni meritas au volas je vivo.” Cxi tio eble estas pro ne estante je la planoj kaj celoj de Dio por onia vivo, au pro negxustaj/egoismaj deziroj. Jakobo klarigis cxi tion je sia epistolo (4:3). Oni devas cxiam memori tiun deklaron de la Eternulo je Jesaja 55:8-9, “Cxar Miaj pensoj ne estas viaj pensoj, kaj viaj vojoj ne estas Miaj vojoj.... Kiom la cxielo estas pli alte ol la tero, tiom Miaj vojoj estas pli alte ol viaj vojoj, kaj Miaj pensoj ol viaj pensoj.”
Kialo Kvara: oni eble havas, precipe teruran, malsanon kaj heredajn kondicxojn kiuj estas alfrontoj de vivo. Tia “homo tiel afrontita kaj afliktita pensas tiel senhelpa kaj iam estas kolera kun Dio pro sia aflikto.” Kelkfoje, Dio ja glorigas Sin je tiaj afliktoj.
Kialo Kvina: Dio eble intence permesas al Satano kauzi malfacilajxon al homo, au Li eble permesas tion kio povas esti aludita kiel “agoj de Dio” (okazoj kiuj estas preta homa rego) okazoj kiuj igas homojn esti koleraj kun Dio. Ijob estas klasika ekzemplo cxi tie, kaj li elmontris sian koleron al Dio. Dum mi intence ne uzas iun el la realaj okazajxoj kiujn D-ro Deegbe uzis je sia libro por ilustri siajn argumentojn, mi uzu cxi tion kio okazis al iu intima virino antau kelkaj tagoj. Sxi planis sian edzan ceremonion pasintan semajnfinon, kaj la estonta edzo mortis mistere du tagojn antau la tago de la edza ceremonio. Gxi estas tiel doloriga. Kial Dio permesis tion?
Cxu vi estis, au estas je iu ajn el cxi tiuj situacioj? Kiel vi pensis, au pensas pro tia situacio? Kiel vi traktis, au traktas la situacion? Cxu la situacio igis au igas vin estis kolera kun vi mem, aliaj homoj cxe vi, au ecx Dio? Kiel vi devas trakti vian koleron en iu el cxi tiuj situacioj? Cxi tio estos la temo de la dua parto de cxi tiu adaptita mesagxo venontsemajne.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).
PS
Se vi komprenus la anglan, vi povas sendi vian reagojn rekte al P-ro D-ro Fred Deegbe (la autoro de la libro “Forgive God!”) per lia retadreso fdeegbe@gmail.com. D-ro Deegbe estas edukita konsilanto kaj ordinita pastoro de la konfesio de la ganaaj baptistoj. (Li ne komprenas Esperanton!) Dio benu vin!