Saturday, January 30, 2016

ESTAS BONE KUN MIA ANIMO

Estimataj, ESTAS BONE KUN MIA ANIMO "Sed Dio liberigos mian animon el la mano de Sxeol, Cxar Li prenos min" (Psalmo 49:15). La himno, "It is Well with My Soul" estas unu el la popularaj anglaj kristanaj himnoj. Horatio Gates Spafford (1828-1888) verkis gxin. Kiam Spafford estis kvardektrijara kiel aferisto en Chicago, li trapasis financan katastrofon en la Granda Fajro de Chicago de 1871. Li kaj lia edzino ankorau funebris pro la morto de sia filo mallonge antau la fajro, kaj li konstatis ke ili bezonis foriri por ferio. Sciante ke ilia amiko Dwight L. Moody estis predikonta en evangeliaj kampanioj en Anglujo tiun autunon, Spafford decidis porti la tutan familiaron al Anglujo. Liaj edzino kaj kvar filinoj iris antaue per sxipo, kaj li planis sekvi je kelkaj tagoj poste. Tamen, sur la Atlantika oceano, iu fera sxipo frapis tiun sxipon kaj la sxipo dronis gxis post dek du minutoj. Du cent kaj dudek ses vivoj estis perditaj—inkluzive de la kvar filinoj de Spafford. Kiam la postvivintoj estis kondukitaj al la bordo en Cardiff, Wales, S-ino Anna Spafford kablogramis sian edzon per du vortoj: "Savita sole." Spafford rezervigis lokon je sekva sxipo. Dum ili trairis la Atlantikon, la sxipestro montris la lokon kie li opiniis ke la unua sxipo dronis. Tiun nokton, Spafford verkis la vortojn de la himno angle: "When peace like a river attendeth my way. ...it is well, it is well with my soul." [Esperante: "Kiam paco kiel rivero cxeestas mian vojon... estas bone, estas bone kun mia animo."] Unu el la intimaj amikoj de Jesuo Kristo perfidis Lin. Oni arestis, jugxis, kaj kondamnis Lin ke Li mortu sur la kruco. Oni krucumis Lin kaj Li mortis. Tamen, kiel la Psalmisto profetis en Psalmo 49:15, Dio liberigis Lin el la potenco de morto, kaj Li levigxis je la tria tago. La sufero kaj morto de Jesuo Kristo ne estis placxaj, sed Li triumfis sur cxio. Hodiau, oni altigas Lian nomon super cxiu alia nomo "ke en la nomo de Jesuo klinigxu cxiu genuo, de encxieluloj kaj surteruloj kaj subteruloj, kaj cxiu lango konfesu, ke Jesuo Kristo estas Sinjoro, al la gloro de Dio, la Patro" (Filipianoj 2:10-11). Horatio kaj Anna Spafford poste relokigxis al Izraelo kaj farigxis kanaloj de la benoj de Dio al multaj homoj tie. Estis ja bone kun iliaj animoj. Aflikto, tento, malfacilajxo, katastrofo, morto de amato, au io ajn kio okazas al ni ne estas la fino de la vojo. Ne gravas tio kion vi trapasas, la Eternulo ja savos vin el cxio el gxi kaj vi aligxos al Horatio Spafford sincere kanti, "Estas bone kun mia animo, estas bone, estas bone kun mia animo." "Vespere povas esti ploro, Sed matene venos gxojego" (Psalmo 30:5). Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Eternulo, helpu al mi povi fidi al Vi ne gravas tion kio okazas al mi.

Sunday, January 24, 2016

DIO PARDONOS, SED...

Estimataj, DIO PARDONOS, SED... “Tiam David diris al Natan: Mi pekis antau la Eternulo. Kaj Natan diris al David: La Eternulo forigis vian pekon, vi ne mortos; sed cxar vi per tiu faro incitis la malamikojn de la Eternulo, tial la filo, kiu naskigxis al vi, mortos” (2 Samuel 12:13-14). Mi ankorau memoras klare renkonton kiun mi havis kun maljuna viro dum gxenerala kunsido de dimancxa lernejo en vilagxa pregxejo antau dudek jaroj. Estis tempo de demando, kaj demando estis demandita pri la vivo de Davido, precipe lia sufero kun Bat-sxeba. La maljuna viro opiniis ke se Dio povis pardoni Davidon post liaj pekoj kun Bat-sxeba, Li pardonos iun ajn kiu pekas kaj venas por pardono. Tiam mia respondo estis (kaj ankorau nuntempe estas) se la maljunulo volis ke tio kio okazis al David okazus al li, li daurigu peki kaj poste venos al Dio por pardono. Dio vere pardonos, sed.... Kio okazis al David post liaj pekoj kaj konfeso? La filo naskita el la adulto mortis (2 Samuel 12:14, 18); estis ne plu paco en la domanaro de David; unu el liaj filoj, Amnon, seksperfortis sian duonfratinon, Tamaron (2 Samuel 13:1-14); alia filo, Absxalom, mortigis Amnonon pro tio (2 Samuel 13:28-29); Absxalom planis pucxon kontrau sia patro, Davido (2 Samuel 15), kaj Absxalom sekse molestis publike dek el la edzinoj de David (2 Samuel 16:21-22). David ja estis pardonita, sed la sekvoj de liaj pekoj estis tro multe. Kvankam, kiel pardonita, la pekoj estis kiel vundo kiu restis en lia vivo eterne (vidu: 1 Regxoj 15:5). Estas multaj Biblio versoj kiuj instruas pri la pardono de pekoj. Jen kelkaj: "Se ni konfesas niajn pekojn, Li estas fidela kaj justa por pardoni al ni niajn pekojn kaj nin purigi de cxia maljusteco" (1 Johano 1:9). "Kiu kasxas siajn pekojn, tiu ne estos felicxa; Sed kiu ilin konfesas kaj forlasas, tiu estos pardonita" (Sentencoj 28:13). "Mian pekon mi konfesis al Vi, kaj mian kulpon mi ne kasxis; Mi diris: Mi konfesos miajn krimojn al la Eternulo; Kaj Vi deprenis la kulpon de mia peko" (Psalmo 32:5). Ankau estas aliaj kiel Levidoj 26:40-42 kaj 1 Regxoj 8:47, sed kio pri la sekvoj de la pekoj? Cxu vi ankau estas de la opinio ke vi povas peki cxar Dio pardonos vin se vi konfesus vian pekon? Bone. Li certe pardonos vin se vi konfesus, sed memoru la sekvon de la peko. Vundo en la korpo neniam povas esti kiel la aliaj partoj de la korpo. Estas pli bone ne peki kaj kuri al Dio por pardono. Li pardonos, sed.... Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi ne ludu kun peko pro la kompato de Dio.

Saturday, January 16, 2016

CXU VI ANKORAU BEZONAS INSTRUISTOJN?

Estimataj, CXU VI ANKORAU BEZONAS INSTRUISTOJN? "Cxar kvankam vi jam devus esti instruitaj, vi ankorau bezonas, ke oni instruu al vi, kiaj estas la komencaj elementoj de la orakoloj de Dio, kaj vi farigxis bezonantoj de lakto kaj ne de solida nutrajxo" (Hebreoj 5:12). La ricevantoj de la Epistolo al la Hebreoj estis en turbulenta tempo. Ili alfrontis multajn persekutojn pro ilia jxus trovita fido al la Sinjoro Jesuo Kristo. Anstatau kreskantaj en la fido, multaj el ili kontemplis reveni al judismo. La verkisto de la epistolo devis skribi al ili, en multaj manieroj, por aserti la superecon de Jesuo Kristo super angxeloj, profetoj, pastroj, pastroj de la Malnova Testamento kaj Levidaj legxoj kaj ajna alia persono au afero kiun oni povas pensi. Tiuj junaj kristanoj bezonas esti nutrataj per elementaj principoj de la fido antau ol ili nutros aliajn homojn kiuj fidas en fido post ili. Anstatau esti instruistoj kaj discxipligantoj al junaj kredantoj, ili ankorau bezonas instruistojn kaj gvidantojn kiuj nutru ilin per "lakto". Kiel estas bedaurinde! Estas pli bedaurinde nuntempe vidi multajn tiel nomatajn kristanojn en simila situacio. Tiuj personoj ne povas studi la vorton de Dio sendepende. Ili ne povas pregxi al Dio rekte sen viziti profeton au "patron (au patrinon) en la Sinjoro" kiuj pregxos por ili kaj audos de Dio por ili. Ili ne povas pritrakti vivajn defiojn cxar ili estas ankorau junaj infanoj en la fido. Ili fidas pli al siaj spiritaj mentoroj kaj religiaj gvidantoj pli ol Jesuo Kristo. Anstatau igxi discxipligitaj kaj komenci discipligi aliajn personojn, ili ankorau preferas sucxi lakton de la instruoj de liaj gvidantoj. Ili ne povas stari propre en la fido. Ili ankorau bezonos instruistojn! Estas nenio malbona havante spiritajn mentorojn au donante honoron al "patro (au patrino) en la Sinjoro". Tamen, igi tiajn mentorojn al duon-dioj estas tute nebiblia. La verkisto de la Epistolo al la Hebreoj poste diris, "Tial ankau ni, havante cxirkau ni tian nubegon da atestantoj [la herooj de fido en cxapitro 11], formetu cxion pezan kaj la pekon embarasantan, kaj persiste kuru la kuradon antau ni metitan, direktante la rigardon al la autoro kaj perfektiganto de la fido, Jesuo... [NE ajna mentoro au 'patro (au patrino) en la Sinjoro'] "(Hebreoj 12:1-2). Ni devas alveni "...kun kuragxo al la trono de graco, por ke ni ricevu kompaton kaj trovu gracon por gxustatempa helpo" (Hebreoj 4:16). Cxu vi estas en la kategorio de tiaj homoj? Cxu vi vere kreskas en via kristana fido? Cxu vi ankorau avidas por "lakto" anstatau solida nutrajxo de via fido? Cxu vi estas bone discxipligita kaj preparita en via fido? Cxu vi povas stari propre sen viziti profeton au "patron (au patrinon) en la Sinjoro"? Cxu vi povas discxipligi au instrui aliajn homojn en la vojojn de la Sinjoro? Au cxu vi ankorau bezonas instruistojn kiuj instruos al vi la komencajn elementojn de la vortoj de Dio? Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi povos stari en via kristana fido kaj igxi instruisto/discxipliganto al aliaj anstatau senfine rilatigi vin al mentoro.

Saturday, January 9, 2016

NE ESTAS ORDINARE!

Estimataj, NE ESTAS ORDINARE! "Mi kusxigxas kaj endormigxas, kaj mi vekigxas, cxar la Eternulo min subtenas" (Psalmo 3:6). Cxiumatene, mia vekhorlogxo intencis sonorigi je 4:30-a horo matene kaj mi devus vekigxi kaj komenci mian cxiutagan rutinon. Foje, mi estus vekita antau la sono de la alarmo. Cxi tio estas okazanta dum jaroj, kaj mi inklinas pensi ke gxi estas ordinara au kutima vekigxi frumatene cxu per la sono de la vekhorlogxo au antau ol gxi sonorigas. Tamen, gxi mi jxus sciis ke vere ne estas ordinare dormi kaj vekigxi; gxi estas diaj dispozicio kaj graco. Se vi ne konsentas kun tio, metu vekhorlogxon apud senviva viro kaj vidu cxu li vekigxas kiam la vekhorlogxo sonas. Ne estas ordinare au normale dormi kaj vekigxi Nur Dio igas nin fari tion cxiutage. La psalmisto sciis tion kaj deklaris, "Mi kusxigxas kaj endormigxas, Kaj mi vekigxas, cxar la Eternulo min subtenas" (Psalmo 3:6). "Pace mi kusxigxas kaj tuj endormigxas; cxar Vi, ho Eternulo, logxigas min sola en sendangxereco" (Psalmo 4:9). "Vane vi frue levigxas, malfrue sidas, Mangxas panon kun klopodoj: Al Sia amato [Dio] donas en dormo" (Psalmo 127:2). Dormado kaj vekigxo ne nur estas tio kion ni konsideras normalaj au ordinaraj. Spirado, mangxado, trinkado, babilado, audado, piedirado, levado de manoj kaj cxiu alia parto de nia korpo, fakte, cxio kion oni povas pensi kiel ordinaran au normalan ne vere estas ordinara kaj normala. Estas Dio en Sia senfina mizerikordo kiu arangxis ilin kaj permesas al ni gxui ilin. Kiel parto de Lia Interligo kun Noa post la diluvo Dio diris, "De nun tiel longe, kiel la tero ekzistos, semado kaj rikoltado, malvarmo kaj varmo, somero kaj vintro, tago kaj nokto ne cxesigxos" (Genezo 8:22). Li daure tenas tiun interligon! La implico de tio estas ke ni devus cxiam laudi Dion pri la donaco de vivo cxiutage kaj la kapablo fari tion kion ni povas fari cxiutage. Dankon Eternulo pro cxio. Ne estas ordinare! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Eternulo, helpu min ne supozi ke la sxajne ordinaraj aferoj de vivo estas ordinaraj, sed cxiam danki Vin pro cxio tio.

Wednesday, January 6, 2016

CXU VI LAUDOS DION CXI-JARE?

Estimataj, CXU VI LAUDOS DION CXI-JARE? "Haleluja! Cxar estas bone kanti al nia Dio, Cxar agrabla estas la glorkantado" (Psalmo 147:1). La pregxoj de mia familio kaj mi por la jaro 2016 por homoj en mia surreta servo estis bazitaj sur Psalmo 147:8-9, 13-14. Psalmo 147 estas unu el la "Halelujaj Psalmoj" – la lastaj kvin psalmoj kiuj komencigxis kaj finigxis per la esprimo, “Haleluja” (tio estas, "Gloru la Eternulon"). Je Psalmo 147, la psalmisto emfazis tiun Kiu estas la Eternulo kaj iuj el la aferoj kiujn Li faris kiuj igis lin (tio estas, la psalmiston) komenci kaj fini la psalmon per la esprimo "Gloru la Eternulon." La Eternulo estas granda kaj tre forta, kaj Lia kompreno estas senlima (verso 5). Per sia grandeco kaj potenco, mi difinas la nombron de la steloj kiel multnombraj ili estas kaj nomas cxiun el ili (verso 4). Liaj agoj inkludas restarigon (versoj 2-3), subtenadon (verso 6), provizon (versoj 8-9), forton (verso 13), benojn (verso 13), pacon (verso 14), kontentigon (verso 14), kontrolon super naturo (versoj 15-18), kaj revelacion de Siaj vortoj (verso 19). Ne mirinde, la psalmisto ordonis al siaj legantoj kanti al la Eternulo per dankesprimo, fari muzikon al Li sur la muzikaj instrumentoj, altigi Lin kaj glori Lin (versoj 7, 12). Estas ja bone, agrable kaj tauge prikanti la Eternulon (verso 1). Tamen, kiam la psalmisto emfazis tion kion la Eternulo faras, li mallonge menciis ion kiu placxigas la Eternulon – fido je Lia favorkoreco (verso 11). La Eternulo ne deziras homon fidi al si au io ajn alia afero krom Li, la Eternulo (verso 10). Nedubeble, fido al la Eternulo estas grava maniero laudi Lin. Efektive, la Eternulo meritas niajn laudojn por kiu Li estas kaj tio kion Li faras en niaj vivoj. Li jam faris multajn aferojn en niaj vivoj je la pasintaj jaroj; Li jam komencis fari tion en cxi tiu juna jaro; kaj Li daurigos fari tiele gxis la fino de la jarcentoj. Cxu vi ankau povas emfazi tion kion la Eternulo faris por vi en la pasinteco kaj tion kion Li estas ankorau faranta por vi nuntempe? Cxu vi Lin lauxdos cxi-jare precipe fidi plene al Li? Gloru Lin per via tuta koro kaj Li donos al vi pliajn kialojn por laudi Lin kaj pruvos Lian grandecon plie en via vivo. Gloru la Eternulon! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi gloru la Eternulon cxi-jare fare fidante tute al Li.

Friday, January 1, 2016

NIAJ PREGXOJ POR VI EN LA JARO 2016

Estimataj, NIAJ PREGXOJ POR VI EN LA JARO 2016 Bonan Novjaron (2016). Gloro al la Cxiopova Dio cxar Li ebligas al ni vidi cxi tiun novan jaron. Opeyemi (mia edzino), Boluwatife, IfeOluwa, Michael, Abraham (miaj infanoj) kaj mi bonvenigas vin al cxi tiu Novjaro per cxi tiuj profetaj pregxoj adaptitaj de Psalmo 147: 8-9, 13-14. Je cxi tiu nova jaro: - La Sinjoro kovros vin per Sia brilego; - Li fortigos kaj kreskigos vin florigita en cxiuj viaj klopodoj; - Li speciale renkontos vin cxe la punkto de via bezonoj kaj plenigos vin per la plejbono de Sia boneco; - Li benos vian idaron kie ajn ili estas; kaj - Li donos al vi pacon en viaj limoj je la nomo de Jesuo. Amen. Felicxan kaj prosperan Novan Jaron! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro), Irish School of Ecumenics (Trinity College Dublin cxe Belfasto) 683 Antrim Road, Belfast BT15 4EG Unuigxinta Regxlando (UK) +447438782552 +2348055159591 (Nur Teksto kaj WhatsApp) http://groups.yahoo.com/group/spiritualdigest2003/ http://groups.yahoo.com/group/spiritanutrajxo/ https://www.facebook.com/PastorBayoAfolaranmi (Facebook Fan Page) https://www.facebook.com/pastorbayo.afolaranmi.1 https://twitter.com/spiritualdigest