Sunday, February 27, 2011

FARANTE LA NEEBLAN

Estimataj,
FARANTE LA NEEBLAN
"Kaj [Jesuo] diris: Venu. Kaj Petro, malsuprenirinte el la sxipeto, iris sur la akvo, por veni al Jesuo" (Mateo 14:29).
Mirakloj estas eksterordinaraj okazajxoj montrantaj dian intermeton enhomaj aferoj. Ili estas tio kion ni konsideras neebla. Multaj el la mirakloj estas lertaj respondoj al neeblaj situacioj. Estas fakto ke Dio ne venas de cxielo por fari ian miraklon. Li uzas homojn. Kelkfoje, la homoj kiujn Li uzas estas tiuj por kiuj la mirakloj okazos en iliaj vivoj. Cxi tio okazis en la rakonto kiu estas trovita en Mateo 14:25-33. Du homoj (Jesuo kaj Petro) faris ion kio estas neebla: iro sur la akvo. Oni eble ne estas surprizita ke Jesuo iris sur la akvo. Krom tio, Li estas la Sinjoro de cxio. Tamen, por Petro, ordinara homo, fari la neeblan irante sur la akvo li devis fari kelkajn aferojn kiuj estas notindaj.
La unua afero kiun Petro faris estis ke li rekonis la Sinjorecon de Jesuo (veskiloj 25-28a). Antaue, kiam la aliaj disxciploj kun Petro vidis Jesuon Kriston irante sur la turmentata maro nokte, ili pensis ke Jesuo estis "fantomo". Jesuo devis recertigi ilin ke gxi estis Li. Petro poste alparolis al Jesuo kiel "Sinjoro." Multaj homoj ankau ne rekonas Jesuon kiel la Sinjoron pro la cirkonstancoj cxirkau ili.
La dua afero kiun Petro faris estis ke li faris la iniciatadon (veskilo 28b). Li vidis Jesuo farante la neeblan, kal li faris la iniciatadon petante de Jesuo por ordoni lin ankau fari la saman aferon. Nia cxiela Patro scias tion kion ni bezonas, sed Li volas ke ni faru la iniciatadon petante de Li por tiuj bezonoj (vidu: Mateo 6:8). Jesuo ordonis Petron veni al Li post Petro jam faris la iniciatadon.
La tria afero kiun Petro faris estis ke li estis preta lasi sia komfortan lokon (tio estas, la komforton de la la sxipeto) (veskilo 29a). Malgrau la fakto ke la sxipeto estis turmenta per la ondoj, estis pli sekure esti en la sxipeto ol esti el la sxipeto en la akvo. Psikologike, forlasante la aliajn disxciplojn en la sxipeto estus problemo por Petro, sed li ne konsideris tion. Iu ajn kiu faros la neeblan devas esti preta lasi lasi sian komfortan lokon ne gravas kiom gxi kostas al li/ sxi. Tia persono ne estas kontenta per la meza kvanta situacio en kiu li/sxi trovas sin.
Cxu vi estas preta fari la neeblan irante sur la turmenta akvo de via vivo? Tial estu preta fari cxi tiujn tri emfazitajn aferojn. Pliaj aferoj kiujn Petro faris por fari la neeblan estos emfazitaj venontsemajne.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, February 19, 2011

NE MIA VOLO

Estimataj,
NE MIA VOLO
“Kaj irinte iom antauen, li falis sur sian vizagxon, pregxante, kaj dirante: Ho mia Patro, se povas esti, ĉi tiu kaliko pasu for de mi; tamen ne kiel mi volas, sed kiel Vi volas” (Mateo 26:39).
Antau kelkaj semajnoj, mi dissendis predikon de averto pri niaj pregxaj petoj bazita sur la travivajxo de Hxizkija kiam li ne estis preta akcepti la absolutan volon de Dio por sia vivo. Multaj el la homoj kiuj reagis al la prediko konsentis kun mi, dum kelkaj, atendite, malkonsentis kun mi pri la averto. La opinio de la homoj kiuj malkonsentis kun la prediko estas ke, kiel Hxizkija faris, oni povas peti de Dio tion kio sxajnas plej bone por si. Cxi tiuj homoj bazis sian opinion sur la libera volo de homo kaj la fakto ke Dio kiu estas kompata Dio estas preta fari kion ajn tion ni petas de Li.
Estas fakto ke homo havas la liberan volon decidi kaj peti ion ajn de Dio, malgrau cxio, Dio diris je multaj lokoj en la Sankta Biblio ke ni povus peti kaj Li respondos al ni (vidu: Jeremia 33:3; 29:12; Readmono 4:29; Psalmo 50:15; 91:15; 145:18; Jesaja 55:6-7; 65:24; Mateo 7:7-11; 21:22; Luko 11:9-10; Johano 14:13-14; 16:24). Tamen, mi devas rememori ke Dio ne respondus al niaj pregxoj se ili ne estas lau Lia volo. Apostolo Johano deklaris: “Kaj jen estas la kuragxo, kiun ni havas antau Li: ke se ni ion petas lau lia volo, Li nin auskultas” (1 Johano 5:14. Komparu cxi tiujn veskilojn ankau: 1 Johano 3:22; Jakobo 4:3; Johano 15:7; Jeremia 29:13).
Home, oni inklinus subteni Hxizkija-n je liaj pregxoj en 2 Regxoj 20:2-3 kaj Jesaja 38:2-3. Tamen, mi rekomendos la ekzemplon de la pregxo de nia Sinjoro Jesuo Kristo je la Gxadeno nomata Getsemane (Mateo 26:39-42). Ambau ili havis la oportunojn de scio de la absoluta volo de Dio por iliaj vivoj je tiuj punktoj de iliaj vivoj. Interese, tiu volo temis pri morto (tio kion neniu homo volus). Hxizkija decidis fari sia privilegion petante de Dio tion kion li (Hxizkija) volis. Dio donis al li la deziron de lia koro, kaj ni scias la finon de lia historio. Jesuo Kristo, alie, decidis lasi Dion fari tion kion Dio volis, kaj ni scias la finon de Lia historio ankau.
Kies ekzemplon vi volus sekvi: tiun de Hxizkija au tiun de Jesuo? Kion vi preferus: vian volon au la volon de Dio? Por mi, ne mia volo oh Eternulo, sed via absoluta volo estu farita en mia vivo!
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).
PS
Sendu vian reagon rekte al mi au kopiu min cxe au . Dio benu vin!

Saturday, February 12, 2011

AMO LEVIS MIN!

Estimataj,
AMO LEVIS MIN!
"Cxar kiam ni ankorau estis senfortaj, tiam Kristo gxustatempe mortis pro malpiuloj. Cxar apenau pro justulo iu mortus; cxar pro bonulo eble iu kuragxus morti. Sed Dio rekomendas al ni Sian amon en tio, ke dum ni ankorau estis pekuloj, Kristo mortis por ni" (Romanoj 5:6-8).
Sxajne, la verkinto de la himno, "Love Lifted Me!" (Amo Levis Min!), James Rowe, bazis la lirikon de la himno sur la okazo trovita en Mateo 14:22-32 kiam Jesuo Kristo, pro amo, levis Petron kiu estis dronanta en la maro dum li marsxis sur la maro al Jesuo Kristo. Tamen, se oni rigardus al la liriko tre bone, oni eltrovos ke gxi havas profundan signifon bazitan sur Romanoj 5:6-8. Pro la peko de Adam, homaro farigxis pekuloj kaj kondamnitaj antau Dio (Romanoj 5:16-19). Ecx, por tiuj kiuj ne kredas la doktrinon de la originala peko, homoj estis, kaj ankorau estas, dronintaj en siaj propraj pekoj. Kelkaj el ili jam klopodis per multaj rimedoj por forigi pekojn kaj pacigi Dion, sed neniu el iliaj propraj penoj povas repacigi ilin al Dio. Je cxi tiu punkto Dio montris Sian amon por la homaro kaj sendis Sian ununuran naskitan Filon, Jesuon Kriston, por morti por ni kaj savi nin de puno de peko.
Krom la maro de peko en kiu la homaro jam estis dronintaj, multaj homoj estas sub la maro de malfacilajxoj de vivo. Ili pruvis siajn eblajn plej bonojn kun malgranda au nenia sukceso. Dio atendas tiujn homojn alvoki al Li por levi ilin per Lia amo. Li deklaris, "Voku Min en la tago de mizero; Mi vin liberigos, kaj vi Min gloros" (Psalmo 50:15). "Kiam nenio alia povus helpi, Amo levis min!"
Kiel Jesuo fizike etendis Sian manon por levi dronantan Petron el la maro, tiel ankau nuntempe Li etendas Siajn manojn el amo por levi iun ajn kiu povas alvoki al Li kaj esti savita el ia ajn dangxero, precipe la puno de peko. Je cxi tiu sezono de Sankta Valentino, utilu cxi tiu dia amo de Kristo. Alvoku al Li kaj lasu Lin abunde doni Sian amon sur vi. "Animoj en dangxero rigardu supren, Jesuo tute savas, Li levos vin per Sia amo, el la kolera ondoj." Same, kiun vi povas levi en amo je cxi tiu sezono de Sankta Valentino?
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, February 5, 2011

CXU VI ESTAS GXUSTE REGISTRITA?

Estimataj,
CXU VI ESTAS GXUSTE REGISTRITA?
"Kaj se iu ne trovigxis skribita en la libro de vivo, tiu estis jxetita en la fajran lagon" (Apokalipso 20:15).
"kaj tute ne eniros en gxin io malpura, nek faranto de abomenindajo kaj mensogo; sed nur la skribitaj en la libro de vivo de la Sxafido" (Apokalipso 21:27).
Antau nelonge dum tri semajnoj, elekteblaj vocxdonantoj en Nigxerio iris por registrigxi por la venontaj gxeneralaj voxdonadoj en la lando. Multaj el ili havis malfacilajxojn fari tiel cxar estis fruaj logxistikaj problemoj. Unu ridinda aspekto de la malfacilajxoj estis la neeblo de la rektaj datenaj kaptitaj komputiloj rekoni la fingrojn de kelkaj el la estontaj vocxdonantoj. Cxi tio igis la autoritatulojn de la vocxdonado de la lando emfazi gxin ke antau ol oni povas esti gxuste registrita, cxiuj dek fingroj de oniaj manoj devas esti rekonitaj kaj kaptitaj per la komputilo. Oni devas fari cxi tion kaj akiri karton de vocxdonanto. La registrado jam venis kaj finigxis. Por povi vocxdoni poste je la jaro en Nigxerio, la demando kiun oni demandu estas, "Cxu vi estas gxuste registrita?" sendube, iu ajn kiu ne estas gxuste registrita ne povos trovi sian nomon je la registrolibro de vocxdonantoj kaj tia persono ne povos vocxdoni au esti elektita.
Estas alia registrolibro kiu estas super cxiuj registrolibroj surtere kaj ecx en la cxielo. Cxi tiu unika registrolibro estas nomita la Libro de Vivo. Cxi tio estas la cxiela libro en kiu la nomoj de la virtuloj kiuj jam estas elacxitaj au savitaj estas skribitaj. La elacxeto au savo aludita cxi tie estas tiu per Jesuo Kristo (Johano 1:12; 14:6; Agoj 4:10-12). Nur al homoj kiuj estas gxuste registritaj en cxi tiu libro estos permesite eniri la cxielo, kaj iu ajn kies nomo ne estas en la libro estos eterne disigita de Dio. Estas nenia malfacilajxo registri onian nomon en cxi tiu unika cxiela registrolibro. La Sankta Biblio diras, "cxar se vi per via busxo konfesas Jesuon Sinjoro, kaj kredas en via koro, ke Dio lin levis el la mortintoj, vi savigxos; cxar per la koro la homo kredas gxis justeco, kaj per la busxo konfesas gxis savo" (Romanoj 10:9-10).
La ultimataj demandoj estas: cxu via nomo jam estas skribita en la Libro de Vivo? Cxu vi jam estas gxuste registrita en tiu speciala registrolibro? Vere kredu al la Sinjoro Jesuo, kaj vi estos gxuste registrita en la Libro de Vivo (vidu: Agoj 16:31).
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).