Saturday, March 26, 2011

DUM NIGXERIANOJ VOCXDONOS

Estimataj,
DUM NIGXERIANOJ VOCXDONOS
"Deziru pacon al Jerusalem; Bonan staton havu viaj amantoj. Paco estu inter viaj muroj, Bonstato en viaj palacoj" (Psalmo 122:6-7).
Mia mesagxo cxi-semajne estas malsama ol la kutimaj cxar gxi estas alvoko por pregxoj dum Nigxerianoj vocxdonos novajn politikajn estrojn venontmonate kiuj regos je la diversaj oficoj dum la sekvaj kvar jaroj. Se vi estus nigxeriano, bone, se ne, bonvolu aligxi al ni pregxi por la plej popolnombra lando en Afriko.
Pregxu ke Dio gvidu la nigxerian elektontaron vocxdoni la pravajn kandidantojn por la diversaj oficoj ekde anoj de sxtataj parlamentejoj, sxtataj regantoj, federaj parlamentejoj gxis la prezidanto de la lando.
Pregxu ke cxiu vocxdono estos signifa kaj ke je la fino de la ago, la elektoj de homoj estu la elektontaj estroj.
Pregxu kontrau ia formo de elektaj maluzadoj antau, dum kaj post la vocxdonoj.
Pregxu ke la elektaj jugxantoj konduku la vocxdonojn per timo de Dio sen ia formo de partieco
Pregxu por paco kaj sekuro de vivoj kaj posedajxoj antau, dum kaj post la vocxdonoj.
Vi povas aldoni pliajn pregxajn petojn al cxi tiuj kiel vi estas kondukita.
Plej grave, pregxu ke la tuta volo de Dio estu plenumita je la tuta ago.
"Petego de justulo multe efikas per sia energio" (Jakobo 5:16).
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).
PS
Por nigxerianoj kiuj rajtas vocxdoni, bonvolu eliri por fari vian civilan devon. Dio benu vin!

Saturday, March 19, 2011

KIE ESTAS VIA TREZOREJO?

Estimataj,
KIE ESTAS VIA TREZOREJO?
"Ne provizu al vi trezorojn sur la tero, kie tineo kaj rusto konsumas, kaj kie sxtelistoj trafosas kaj sxtelas; sed provizu al vi trezorojn en la cxielo, kie nek tineo nek rusto konsumas, kaj kie sxtelistoj nek trafosas nek sxtelas; cxar kie estas via trezoro, tie estos ankau via koro" (Mateo 6:19-21).
La jxusaj okazajxoj en la mondo konfirmas la instruojn de la Sankta Biblio pri financaj kaj materialaj posedajxoj. Procentdoni monon en la kapitala merkato iam estis bona konsilo por homoj gxis antaunelonga ekonomia malpliigxo, kiam la valoroj de multaj akcioj je la akcia merkato malpliigxis grandege. Teraj posedajxoj jam estis pli valoraj kaj fidindaj procentdonoj cxar ili ne maltaksigxas sed alte taksigxas valore. Sed, okazajxoj kiel uragano Katrina en Usono, la antaunelonga cunamo en kelka Aziaj landoj kaj la ne-tre-longa tertremo en Japanio kiu igis multajn homojn sendomaj kaj detruis multajn terajn posedajxojn jam igas homojn dufoje pensi nuntempe antau ol procentdoni en teraj posedajxoj. Multaj homoj jam grande estas deprimitaj per la okazajxoj. Kelkaj (se ne multaj) homoj nune pensas pri la plej bona rimedo procentdoni au sxpari siajn monrimedojn por estontaj celoj.
La Sankta Biblio klare instruas je multaj lokoj ke oni devas ne fidi je mondaj posedajxoj, sed esti ricxa al Dio (vidu: Ijob 31:24; Psalmo 39:6; 62:10; Sentencoj 11:14; 16:16; 23:5; Predikanto 2:26; 5:10-14; Luko 12:21; 18:24; 1 Timoteo 6:8-10, 17; Hebreoj 13:5; Jakobo 5:1-3; 1 Johano 2:15-16). La supre citita veskiloj (Mateo 6:19-21) estas suficxaj pri tio kio devas esti onia sinteno al mondaj posedajxoj kaj kie oni devas konservi ilin. Jesuo Kristo klarigis la aferon ke gxusta sinteno al ricxeco estas marko de vera spiriteco. Se oni posedus la veran virtecon de Kristo je onia vivo, tiam oni havas gxustan sintenon al materiala ricxeco. Cxi tio ne signifas ke Jesuo pligrandigis malricxecon au kritikis la pravan akiron de ricxeco. Estas ne malprave posedi mondajn posedajxojn, sed estas malprave por mondaj posedajxoj posedi homon. Oni devas ne fari ilin la unua antaueco nek fidi je ili por estonta sekuro kaj provizo je estonta tempo. La kialo estas ke ili inklinas al perdo kaj putro kiel tiuj veskiloj indikas kaj antaunelongaj okazajxoj jam pruvis gxin. Provizi al si trezorojn en la cxielo signifas igante Dion la unua antaueco kaj uzante oniajn monrimedojn por Lia kauzo kaj la gajnoj de homaro. Nur monrimedoj uzitaj por Dio, aliaj homoj kaj si je edifaj kaj gajnaj rimedoj estas sxparitaj por eternaj dividendoj.
Kie estas via trezorejo? Kie vi metas vian fidon: en mondaj posedajxoj au Dio? Kio estas via sinteno al mondaj posedajxoj? Cxu vi rigardas ilin kiel ajxojn kiuj estas portempaj? Provizu al vi trezorojn en Dio kaj vi ne bedauros ke vi faris tiel.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).
PS
Cxi tiu mesagxo estas dedicxita al homoj en Japanio kiuj estis dislokigitaj per la antaunelonga tertremo. Se vi povus, sendu financan kaj materialan helpon al cxi tiuj homoj. Dio benu vin!

Saturday, March 12, 2011

FARANTE LA NEEBLAN (Parto 3)

Estimataj,
FARANTE LA NEEBLAN (Parto 3)
"Kaj tuj Jesuo etendis la manon kaj ektenis lin, dirante al li: Ho malgrandfidulo, kial vi dubis?" (Mateo 14: 31).
La unuaj du partoj de cxi tiu mesagxo emfazis kelkajn aferojn kiujn Simon Petro faris por fari la neeblan irante sur la akvo: li rekonis la Sinjorecon de Jesuo; li faris la iniciatadon; li estis preta lasi sia komfortan lokon (tio estas, la komforton de la la sxipeto); li movigxis al Jesuo; li estis provita; kaj li alvokis la Sinjoron. Cxi tiu konkluda parto estas pli au malpli tio kion Jesuo Kristo faris respondante al la agoj de Petro.
Iu ajn kiu faros la neeblan certe spertos la fidelecon de Jesuo (versiklo 31). Petro jam faris eksterordinare bone antau ol li faris la malpravajxon relokiginte sian atenton el Jesuo, kaj li havis la sinsekvon. Tamen, li repasxis siajn pasxojn alvokante Jesuon por helpo. La interesajxo cxi tie estas ke Jesuo estis preta helpi Petron, kaj Li ja helpis lin. Malgrau la sxajna malfideleco kaj la malgranda fido de Petro, Jesuo restis fidela. Apostolo Paulo konfirmis cxi tion: "Fidinda estas la diro: ...se ni malfidas, li restas fidela; cxar li ne povas malkonfesi sin mem" (2 Timoteo 2:11, 13. Vidu ankau: Ploradoj 3:22-23).
Iu ajn kiu faros la neeblan lernos ion de Jesuo (veskilo 31). Atentu bone cxi tiun veskilon: cxu la komento de Jesuo cxi tie estis riprocxo au laudo? Se gxi estus riprocxo, kial Jesuo riprocxis Petron kaj ne la aliajn discxiplojn? Tamen, lau mi, gxi estis kaj laudo kaj riprocxo. Almenau, Petro havis malgrandan fidon dum la aliaj disxciploj havis nenion. Oni ne bezonas grandegan fidon por movigi montojn. Audu Jesuon: "cxar vere mi diras al vi: Se vi havas fidon, kiel semero de sinapo [tre malgranda semero], vi diros al cxi tiu monto: Translokigxu tien de cxi tie, kaj gxi translokigxos; kaj nenio estos neebla por vi" (Mateo 17:20). Jesuo atendas ke ni faru tiun malgrandan pasxon ecx se ni faletos je gxi. Rampanta infano ne estas tima ke li faletos dum li faras siajn pasxojn. Kvankam, li falas, li provas denove. Jesuo riprocxis Petron ne cxar li faris pasxojn de fido, sed pro dubemo je la procedo. Se vi farus la neeblan, ne dubu ke Dio povas fari la neeblan per kaj en vi. La aliaj disxciploj kiuj estis en la komforto de la sxipeto estis nek riprocxitaj nek lauditaj.
Fine, iu ajn kiu faros la neeblan ja spertos ke Dio faras la neeblan se li estus preta fari la emfazitajn aferojn kiujn Petro faris. Petro volis fari la neeblan, li faris kelkajn aferojn, kaj li spertis la Dion kiu estas super cxiu la neebla en lia vivo.
Cxu vi ankau volas sperti cxi tiun Dion? Tiam, kuragxu fari la neeblan farante kiel Petro. Vi ja faros la neeblan irante sur la turmenta akvo de via vivo en la nomo de Jesuo.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).
PS
Se vi malhavas ian parton de cxi tiu mesagxo au vi volas ke mi sendu la tutan mesgxon al vi, kontaktu min cxe au . Dio benu vin!

Saturday, March 5, 2011

FARANTE LA NEEBLAN (Parto 2)

Estimataj,
FARANTE LA NEEBLAN (Parto 2)
Sed vidante la venton, [Petro] timis, kaj komencante subakvigxi, li ekkriis, dirante: Sinjoro, savu min" (Mateo 14:30).
Je la unua parto de cxi tiu mesagxo, ni vidis kiel Petro estis preta fari la neeblan farante tri aferojn: li rekonis la Sinjorecon de Jesuo; li faris la iniciatadon; kaj li estis preta lasi sia komfortan lokon (tio estas, la komforton de la la sxipeto). Li ankau faris aliajn aferojn kiuj estas notindaj por iu ajn kiu volas fari la neeblan.
La kvara afero kiun Petro faris estis ke li movigxis al Jesuo (versiklo 29b). Kiam li eliris el la sxipeto kaj ekiris sur la akvon, li ne movigxis al ia ajn alia flanko krom la flanko de Jesuo. Li sciis ke li estas iranta sur la akvo pro Jesuo cxar sen Jesuo li povis fari nenion (vidu: Johano 15:5b). Ni ne estis fiera pri si. Iu ajn kiu volas fari la neeblan povas esti preta esti Dio-konscia kaj ne egoisma.
La kvina afero estas ke iu ajn kiu volas fari la neeblan povas esti preta por provoj de kredo (veskilo 30). Oni devas noti ion cxi tie pri kiu la skribintoj de la Evangelioj estis silentaj: kion la aliaj disxciploj diris au faris kiam Petro estis eliranta el la sxipeto kaj ekiris sur la akvon? Cxu ili malkuragxigis au kuragxigis lin? Se ili ne diris au faris ion ajn kiel la Sankta Biblio montras gxin, kio estis la sinsekvo de ilia apatio por Petro? Nu, Petro estis iranta sur la akvo, sed li konsideris la regan cirkumstancon (la venton) kaj li komencis subakvigxi. La ago au neago de la aliaj disxciploj kaj la turmenta vento estis provoj de kredo por li. Bedaurinde, li perdis fokuson de Jesuo al kiu li estis movanta. Cxi tio igis lin komenci subakvigxi. Laufakte, je cxi tiu mondo, iu ajn kiu faros la neeblan alfrontos multajn provojn de kredo. Tiaj provoj, kiuj eble estos en formo de io ajn au bona au malbona, estas neeviteblaj (vidu: Johano 16:33; Agoj 14:22; 1 Tesalonikanoj 3:4; 2 Timoteo 3:12). Kiel vi reagas al ili? Cxu estis ebla ke Petro dubis dum li iris sur la akvo? Jakobo diris, "Sed li petu en fido, neniel dubante; cxar la dubanto similas ondon de la maro, ventopelatan kaj skuatan. Cxar tiu homo ne pensu, ke li ricevos ion de la Sinjoro - duoblanima homo, sxanceligxa en cxiuj siaj vojoj" (Jakobo 1:6-8).
Petro faris la pravajxon: li alvokis la Sinjoron (veskilo 30b). Li ne fidis al io alia. Kiel profesia fisxkaptisto, li povis fidi al sia profesia sperto kaj provi nagxi au reen al la sekuro de la sxipeto au al Jesuo. Li eble memoris unu el la multaj promesoj de Dio. Unu el tiaj promesoj estas, "Voku Min en la tago de mizero; Mi vin liberigos, kaj vi Min gloros" (Psalmo 50:15. Vidu ankau: Psalmo 91:15; Jeremia 33:3; Mateo 7:7; Jakobo 5:13).
Cxu vi estas preta fari la neeblan irante sur la turmenta akvo de via vivo? Tial estu preta fari cxi tiujn emfazitajn aferojn. Atendu la konkludan parton venontsemajne.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).