Saturday, July 25, 2009

MALGRAU CXIUJ OBSTAKLOJ (Parto 2)

Estimataj,

MALGRAU CXIUJ OBSTAKLOJ (Parto 2)

"Tiam responde Jesuo diris al sxi: Ho virino, granda estas via fido; estu al vi, kiel vi volas. Kaj sxia filino estis sanigita de post tiu horo" (Mateo 15:28).

Pasintsemajne, mi komencis rakonton de siri-fenica virino kiu venis al Jesuo Kristo por helpo, sed alfrontita per multaj obstakloj. Unu el tiaj obstakloj estis la sxajna malgxentila respondo de Jesuo al sxia peto. La virino ne estis malkuragxa pro la respondo. Sxi venis pli apude kaj adoris Jesuon. La dua respondo de Jesuo (nun rekte al la virino) ne estis favora ankau. Li aludis al sxi kaj sxia infano kiel hundetoj! (La Judoj kutime aludis al ne-Judoj kiel "hundoj" cxar ili konsideris sin kiel la ununuraj homoj indaj de akiro de favoro de Dio.) Jesuo uzis la komunan esprimon por diri al la virino ke sxi ne meritis tion kion sxi petis. Li ne finis Sian taskon por la Judoj. Tamen, Jesuo volis provi sxian kredon plue. Cxi tio estis la kvara obstaklo – alia psikologia au emocia obstaklo. (Cxu vi ankorau memoras la unuajn tri sxajnajn obstaklojn kiel emfazitaj je la unua parto de cxi tiu mesagxo?)

La respondo de la virino estis klasika. Sxi konsentis ke sxi estas "hundo," sed sxi argumentis ke ecx hundoj povas mangxi la fragmentojn de mangxajxo kiuj falas el tablo de la infanoj, tial emfazante sian kredon ke sxi povas akiri malmulton el la favoro de Dio. Malgrau la sxajna humiligo, sxi kredis ke sxi povas esti benita je kelka malmulta rimedo. Sxi estis tiel humila akiri nur fragmenton. Jesuo laudis sxian grandan kredon kaj faris [plenumis] sxian peton. La sanigo de sxia filino "de post tiu horo" montris ke Jesuo estas preta sanigi iun ajn kiu venus al Li per granda kredo kaj persisteco.

Kia obstaklo alfrontas vin dum cxi tiu jaro finigxas? Ne forgesu cxi tiujn du faktojn. Unue, prokasto ne estas neado. La fakto ke Dio ne respondas al nia pregxo la unuan fojon ne signifas ke Li ne respondos al gxi se ni persistus je nia peto. Li eble volas scii kiel persistaj ni estas kiam ni faras peton de Li. Kiam la respondoj estas prokrastitaj. Dio instruas al ni pregxi plue, kaj plibone. Eble Lia tempo por ni ne venos. Due, ne gravas la situacio en kiu ni trovas nin, ni devas havi grandan kredon je Dio ke Li povas solvi niajn problemojn, kaj Li solvos ilin je Sia propra rimedo kaj je Sia propra tempo. Ni devas esti pretaj akcepti Liajn rimedon kaj tempon por ni.

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

MALGRAU CXIUJ OBSTAKLOJ (Parto 2)

Estimataj,

MALGRAU CXIUJ OBSTAKLOJ (Parto 2)

"Tiam responde Jesuo diris al sxi: Ho virino, granda estas via fido; estu al vi, kiel vi volas. Kaj sxia filino estis sanigita de post tiu horo" (Mateo 15:28).

Pasintsemajne, mi komencis rakonton de siri-fenica virino kiu venis al Jesuo Kristo por helpo, sed alfrontita per multaj obstakloj. Unu el tiaj obstakloj estis la sxajna malgxentila respondo de Jesuo al sxia peto. La virino ne estis malkuragxa pro la respondo. Sxi venis pli apude kaj adoris Jesuon. La dua respondo de Jesuo (nun rekte al la virino) ne estis favora ankau. Li aludis al sxi kaj sxia infano kiel hundetoj! (La Judoj kutime aludis al ne-Judoj kiel "hundoj" cxar ili konsideris sin kiel la ununuraj homoj indaj de akiro de favoro de Dio.) Jesuo uzis la komunan esprimon por diri al la virino ke sxi ne meritis tion kion sxi petis. Li ne finis Sian taskon por la Judoj. Tamen, Jesuo volis provi sxian kredon plue. Cxi tio estis la kvara obstaklo – alia psikologia au emocia obstaklo. (Cxu vi ankorau memoras la unuajn tri sxajnajn obstaklojn kiel emfazitaj je la unua parto de cxi tiu mesagxo?)

La respondo de la virino estis klasika. Sxi konsentis ke sxi estas "hundo," sed sxi argumentis ke ecx hundoj povas mangxi la fragmentojn de mangxajxo kiuj falas el tablo de la infanoj, tial emfazante sian kredon ke sxi povas akiri malmulton el la favoro de Dio. Malgrau la sxajna humiligo, sxi kredis ke sxi povas esti benita je kelka malmulta rimedo. Sxi estis tiel humila akiri nur fragmenton. Jesuo laudis sxian grandan kredon kaj faris [plenumis] sxian peton. La sanigo de sxia filino "de post tiu horo" montris ke Jesuo estas preta sanigi iun ajn kiu venus al Li per granda kredo kaj persisteco.

Kia obstaklo alfrontas vin dum cxi tiu jaro finigxas? Ne forgesu cxi tiujn du faktojn. Unue, prokasto ne estas neado. La fakto ke Dio ne respondas al nia pregxo la unuan fojon ne signifas ke Li ne respondos al gxi se ni persistus je nia peto. Li eble volas scii kiel persistaj ni estas kiam ni faras peton de Li. Kiam la respondoj estas prokrastitaj. Dio instruas al ni pregxi plue, kaj plibone. Eble Lia tempo por ni ne venos. Due, ne gravas la situacio en kiu ni trovas nin, ni devas havi grandan kredon je Dio ke Li povas solvi niajn problemojn, kaj Li solvos ilin je Sia propra rimedo kaj je Sia propra tempo. Ni devas esti pretaj akcepti Liajn rimedon kaj tempon por ni.

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, July 18, 2009

MALGRAU CXIUJ OBSTAKLOJ

Estimataj,

MALGRAU CXIUJ OBSTAKLOJ

"Kaj jen virino Kanaana, veninte el tiuj limlandoj, kriis, dirante: Ho Sinjoro, filo de David, kompatu min; mia filino estas terure turmentata de demono" (Mateo 15:22)

Ideale, iu ajn patrino povas fari ion ajn por akiri ion por siaj infanoj. Sxi povas iri ien ajn por ke sxi akiru sian deziron por siaj infanoj. Cxi tiu mesagxo temas pri iu virino kiu sercxis helpon por sia filino kiu estis terure turmentata de demono. Malgrau la obstakloj kiuj frontis al sxi, sxi ne perdis esperon gxis sxi akiris tion kion sxi volis.

Jesuo Kristo retirigxis de la lando Juda, kaj iris al la regionoj apud Tiro kaj Cidon, eble por havi iom da ripozo de la Juda homamaso. Iu virino de tiu regiono venis al Li kaj petis Lin. La enhavo de sxia peto estis ke Jesuo kompatu sxin kaj kuracu sxian filinon kiu estis terure turmentata de demono. Sxia pregxo estis mallonga. Sxi pregxis kun humileco. Sxi estis fervora kaj modesta. Sxi montris respekton. Kvankam sxi ne estis kredantino, sxi elmontris tutan fidon al la kompato de Jesuo. Kia bona ekzemplo por ni nuntempe je niaj pregxoj al Dio!

Unue, Jesuo ne respondis al sxi. Tio ne signifas ke Li ne audis sxian peton au ke Li volis ignori sxin. Li eble provis sxian kredon kaj persistecon. Li eble ecx volis instrui al Siaj disxciploj iun lecionon el la okazo. Cxi tio estis la unua sxajna obstaklo – psikologia obstaklo. Malgrau la neago de Jesuo, estis sxajne ke la virino ne perdis esperon. Sxi daurigis peti por kompato. La reago de la disxciploj montris cxi tion. Ili volis ke Jesuo forsendu sxin por ke sxi ne plu gxenu ilin per sia peto. Iliaj vortoj eble sugestis ke ili volis ke Jesuo faru ion palpeblan por la virino. Cxi tio estis la dua obstaklo – social obstaklo.

La respondo de Jesuo malplibonigis aferon por la virino – sxi ne estis kvalifikita ricevi Lian kompaton! Jesuo estis unue sendita al la Judoj, kaj poste al aliaj homoj. Li venis kiel ilia atendita Mesio. Li venis por prediki la evangelion per Si mem sole al la Judoj. Poste oni predikis la evangelion al nehebreoj sed la servo de Jesuo estis limigita preskau entute al la Judoj. Li konfirmis cxi tion je la Granda Komisio trovita en Mateo 28:18-20. Cxi tio estis la tria sxajna obstaklo – alia socia au religia obstaklo.

Kia speco de obstakloj frontas al vi dum cxi tiu jaro kiu iom post iom finigxas? Kiel vi reagas al cxi tiuj obstakloj? Ne gravas la obstakloj, "se vi kredos, vi vidos la gloron de Dio" (Johano 11:40). La konkludo de la rakonto venontsemajne atestos pri cxi tio

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, July 11, 2009

ATENTU PRI LA AMASOJ!

Estimataj,

ATENTU PRI LA AMASOJ!

"Kaj tiel dirante, ili apenau retenis la amasojn de oferado al ili. Sed alvenis Judoj el Antiohxia kaj Ikonio, kaj, instiginte la amasojn, ili prijxetis Paulon per sxtonoj, kaj trenis lin ekster la urbon, pensante, ke li mortis" (Agoj 14:18-19).

Je sia unua misia vojagxo cxe Listra, Paulo kaj Barnabas faris miraklon kiu igis la homoj de la urbo opinii ke ili estas dioj de la lando. Cxi tiu homamaso volis fari oferon al Paulo kaj Barnabas. Paulo kaj Barnabas havis malfacilajxon malhelpi la homamason de la oferado al ili. Tamen, estas interese noti ke la sama homamaso estis uzita de kelkaj el la Judoj por sxtonumi Paulon!

La amaso de homoj je ia formo au ia loko (ecx je la eklezio) povas esti tiel stranga. Ili ne estas antaudiritaj, kaj sxagxulo ne fidas al ili. Konsideru cxi tiun rakonton de Jesuo Kristo: "Kaj kiam li estis en Jerusalem cxe la Pasko, dum la festo, multaj fidis al lia nomo, vidante la signojn, kiujn li faris. Sed Jesuo ne konfidis sin al ili, cxar li konis cxiujn, kaj ne bezonis, ke iu atestu pri la homo, cxar li mem sciis, kio estas en la homo" (Johano 2:23-25). La homamaso de la tempo de Jesuo ja montris cxi tion al Li. Ili sekvis Lin, auskultis Lin, kaj ecx estis pretaj igi Lin regxo perforte (vidu: Johano 6:15), sed Li ne fidis al ili. La homamaso laudis Lin dirante, "Hosana! Estu benata la Regxo de Izrael, kiu venas en la nomo de la Eternulo!" (Johano 12:13), kaj je la sama semajno, ili kondamnis Lin, "Forigu, forigu, krucumu lin" (Johano 19:15). Dum Paulo estis bonsxanca supervivi la nestabilan, "duobla-busxo-havan" homamason, Jesuo ne estis "bonsxanca." Oni sxtonumis Paulon, sed li ne mortis, kvankam la homamaso pensis ke li jam mortis. Jesuo estis krucumita kaj mortis sur la kruco, sed Li levigxis el la mortintoj je la tria tago.

Multaj homoj jam farigxis viktimoj de cxi tiu duobla trakto de la homamaso. Ili permesis al la amaso konduki ilin al ilia ruinigxo per laudoj kaj flatacxeco de la homamaso. Cxu vi estas je la rando de tia ruinigxo? Kiu estas la homamaso je via vivo kiu laudas vin hodiau? La amaso eble povas esti viaj subuloj, kunlaborantoj, parencoj, au edz(in)o. Ili eble povos turni sin kontrau vi morgau. Ne permesu ke ili ruinigu vin. Atentu pri la amasoj!

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, July 4, 2009

"ILI ANKORAU MONTROS GXIN!"

Estimataj,

Dum ni eniris la duan parto de cxi tiu jaro, mi resendu al vi la mesagxon kiun mi unue dissendis je la jaro 2004:

"ILI ANKORAU MONTROS GXIN!"

"Esperu al la Eternulo; Tenu vin forte, forta estu via koro; Jes, esperu al la Eternulo" (Psalmo 27:14).

"Mi esperis al la Eternulo, esperis mia animo, Kaj Lian vorton mi fidis" (Psalmo 130:5).

Mia kvar-jaragxa filo montris fortan fidon kiu esta instiga por mi iun Sabaton matene. Li rigardis sian preferatan filmon - trukfilmon - je la televidilo. Subite la loka kanalo, kie li rigardis gxin, havis teknikan problemon. Post unu minuto, du minutoj, tri minutoj…. Gxi atingis dek minutojn, ankorau la kanalo ne povis korekti la problemon. Tial, mi konsilis al li sxangxi al alia kanalo. Lia respondo estis, "Ili ankorau montros gxin!" Li ne forlasis la kanalon gxis la problemo estis solvita kaj la trukfilmo estis telesendita je lia admiro.

Kia leciono por ni! Cxu vi gxuis la bonecon de Dio portempe, sed tiu boneco sajnas cxesi? Cxu vi atendis Lin vane revenigi tiun bonecon al vi? Cxu vi estas enuita atendante Lin? Cxu vi konsideras pruvi alian rimedon de akiro de placxo kaj boneco krom Dio?

Fidu al Dio! Ne perdu esperon. Li ne forgesis vin. Li ankorau montros Sian bonecon al vi. "…Cxar Lia kompatemeco ne finigxis, Sed cxiumatene gxi renovigxas; granda estas Via fideleco" (Plorkanto 3:22b-23). Rememoru ankau la vortojn de la Psalmisto, "Kiam la Eternulo revenigis la forkaptitojn al Cion, Tiam ni estis kiel songxantoj. Tiam nia busxo estis plena de gajeco, Kaj nia lango plena de kantado; Tiam oni diris inter la popoloj: Ion grandan la Eternulo faris por cxi tiuj. Ion grandan la Eternulo faris por ni: Ni gxojas" (Psalmo 126:1-3).

Maria kaj Marta povis atesti cxi tion. Ili atendis Jesuon Kriston por veni kaj resanigi sian fraton, Lazaro. Li ne alvenis gxis la viro mortis. Li fine alvenis post kiam la viro estis enterigita dum kvar tagoj. Ankorau, Li revenigis ilian gxojon, levigis Lazaron el la mortintoj! (Vidu Johano 11.)

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).