Saturday, February 28, 2015

NIA TEMPO EN LA TERO ESTAS MALLONGA

Estimataj, NIA TEMPO EN LA TERO ESTAS MALLONGA "Se liaj tagoj estas difinitaj, la nombro de liaj monatoj estas cxe [Dio]; Vi difinis lian limon, kiun li ne transpasos " (Ijob 14:5). La morto de Pastoro Tunde Taiwo (1969-2015), la altranga pastoro de Zion Baptist Church, Ilorin, Nigxerio, estas alia atesto ke iu ajn povas esti mortinta je ajna momento sen antaua avizo. Jen viro kiu forlasis la seminarion kie li faras sian postdiploman studon frue je la tago kaj iris al ripozeja kunveno por pastoroj kaj iliaj edzinoj kie li interagis kun multaj pastoro-kolegoj antau ol li iris reen hejmen malfrue je la nokto. Ankorau studante li vekigxis malfrue je nokto kiam morto frapis. Estis surprizo por multaj homoj kiuj vidis lin antaue tiun tagon ambau cxe la seminario kaj la kunveno ke iu kiu interagis kun ili je kelkaj horoj jam mortis. Li mortis kun multaj neplenumitaj aspiroj: aspiroj por lia vivo, aspiroj por lia edzino, aspiroj por liaj infanoj, aspiroj por liaj eklezio kaj membroj de la eklezio, aspiroj por lia lando, aspiroj por multaj homoj kaj aferoj. Ijob, en sia angoro, lamentis pri la mallongeco de la vivo. Auskultu lin: "Homo, naskita de virino, Havas mallongan vivon kaj abundon da afliktoj. Kiel floro li elkreskas kaj velkas; Li forkuras kiel ombro kaj ne restas.... Se liaj tagoj estas difinitaj, la nombro de liaj monatoj estas cxe [Dio]; Vi difinis lian limon, kiun li ne transpasos" (Ijob 14: 1-2, 5). Pasintaj estis la tagoj kiam persono povus vivi preskau por mil jaroj kiel Metusxelahx (vidu: Genezo 5:27). Apenau do homoj vivas gxis cent jaroj nuntempe. Moseo, en sia psalmo, estis de la opinio ke "La dauro de nia vivo estas sepdek jaroj, Kaj cxe forteco okdek jaroj; Kaj ilia tuta majesto estas penado kaj suferado, cxar gxi forkuras rapide kaj ni forflugas" (Psalmo 90:10). La amara vero estas, ke sendepende de niaj aspiroj kaj niaj statoj, morto povas veni en ajna momento sen avizo. Malgrau tio, Dio ne kaptigxas senkonscia pri ies morto. Se nia vivo sur la tero estas mallonga kaj morto povas veni sen antaua avizo, cxu vi pretas morti? Iu tezis ke ni ne estas pretaj por vivi gxis ni estas pretaj por morti. Se vi mortos hodiau, kion homoj diras pri vi? Kie vi trovos vin mem post la morto? Morto neniam estas la fino de ies vivo. Ekzistas vivo post morto. La verkisto de la letero al la Hebreoj metis gxin koncize: "Kaj kiel estas dekretite por homoj unufoje morti, kaj post tio jugxo" (Hebreoj 9:27). Por tiu jugxo, vidu ankau: Predikanto 11:9; Romanoj 14:9-12; 1 Korintanoj 4:5; 2 Korintanoj 5:10; 2 Timoteo 4:1; Apokalipso 20:11-15. Nia tempo en la tero estas ja mallonga, sed, kia jugxo estos via loto post morto? Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). NB Cxi tiu mesagxo estas dedicxita al Pastoro Oluwole Olatunde Taiwo (naskigxis la 19-an de septembro 1969, mortis la 21-an de februaro 2015 kaj entombigita la 26-an februaro, 2015), la altranga pastoro de la Zion Baptist Church, Ilorin, Nigxerio. La Sinjoro daure fortigu lian edzinon, infanojn, eklezion, kaj aliajn amatojn kiuj postvivas lin.

Saturday, February 21, 2015

FARU LA GXUSTAJXON GXUSTE

Estimataj, FARU LA GXUSTAJXON GXUSTE "Kaj [David] diris al [pastroj]: Vi, cxefoj de patrodomoj de la Levidoj, sanktigu vin kaj viajn fratojn, kaj alportu la keston de la Eternulo, Dio de Izrael, sur la lokon, kiun mi pretigis por gxi; cxar antaue, kiam ne vi tion faris, la Eternulo, nia Dio, frapis nin pro tio, ke ni sercxis Lin ne tiel, kiel oni devas" (1 Kronikoj 15:12-13). Kiel ofte homo faras la gxustajxon erare. Kelkaj faras tiele el nescio. Kelkaj faras tiele el fervoro. Aliaj faras tiele el malzorgo. Cxiu okazo ne kauzas bonan au deziratan rezulton multokaze. Alie, ili kauzas malfavorajn rezultojn je la farantoj kaj/au homoj cxe ili. Cxi tio estis tio kio okazis dum la regno de David kiel regno de Izrael. Li estis fervora por la Eternulo dankante Lin pro tio kion la Eternulo faris por li. Tial, li volis alporti la keston de la Eternulo, la simbolon de la cxeesto de Dio, al sia cxefurbo. Tamen, li faris la gxustajxon erare, kaj tio kostis la vivon de Uza, laiko kiun oni varbis por gvidi la sanktigitan ajxon (vidu: 1 Kronikoj 13:7-10). David poste pentis kaj varbis la pastrojn kiuj jam estis sanktigitaj por tiu devo (vidu: 1 Kronikoj 15:11-15). La posta ago estis sukcesa cxar David faris la gxustajxon gxuste. Ne gravas cxu la kauzo eble estas bona, oni devas fari gxin gxuste. Cxi tio estas la fakto kiun multaj homoj kiuj precipe volas servi au adori Dion ne scias. Ili pensas ke ili jxus povas servi Lin iel. Kelkaj el ili estas nesciaj pri la gxusta rimedo servi Lin. Kelkaj estas tre fervoraj servi Lin gxuste, sed ili ne estas, ecx kiam ili scias la gxustan rimedon. Aliaj servas Lin el malzorgo pro siaj tiel nomata familiareco kun Li. Cxu vi jam kontastis ke vi povas fari la gxustajxon erare? Cxi tio eble kauzas malfavoran rezulton je vi kaj/au homoj cxe vi. Tial, kion vi faras nuntempe? Cxu vi faras gxin gxuste? Cxu vi adorservas Dion gxuste? Petro diris, "...Kaj en neniu alia estas savo; cxar ne estas sub la cxielo alia nomo, donita inter homoj, per kiu ni devas esti savitaj [krom la nomo de Jesuo Kristo]" (Agoj 4: 10-12). Ia ajn ago de adoro al Dio (ne gravas kiel bona gxi estas) kiu ne estas tra Jesuo Kristo kondukos al pereo. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, February 14, 2015

CXU VI MIN AMAS?

Estimataj, CXU VI MIN AMAS? "[Jesuo Kristo] diris al li la trian fojon: Simon, filo de Jona, cxu vi min amas? Petro cxagrenigxis, ke li diris al li la trian fojon: Cxu vi min amas? kaj respondis al li: Sinjoro, vi scias cxion; vi scias, ke mi vin amas. Jesuo diris al li: Pasxtu miajn sxafojn" (Johano 21:17). Fakte, la plejparto de la sekvantoj de Jesuo Kristo sekvis Lin pro tio, kion ili povis akiri de li (vidu: Johano 6:26). Ne mirinde, kiam sxajnis al ili, ke Lia instruado estis malfacila, multaj el ili ne plu sekvis Lin (vidu: Johano 6:60-66). De tiu incidento, sxajnis ke liaj dek du discxiploj estis malsamaj cxar ili staris apud li (versoj 67-69). Tamen, kiel Jesuo Kristo antaudiris, unu el la Dek du - Judas Iskariota – perfidis Lin (verso 70; 13:21-30; Luko 22:1-6, 47-48) kaj Simon Petro - la proparolanto de la discxiploj - neis Lin trifoje (vidu: Luko 22:54-62). Tiu sama Petro kun kelkaj el la discxiploj reiris al ilia malnova profesio post la morto kaj resurekto de Jesuo Kristo (vidu: Johano 21:1-3). Kiam Jesuo Kristo aperis al ili, Li demandis de Petro trifoje gravan demandon: "Cxu vi amas min?" Petro cxagrenigxis ke Jesuo povis demandi de li cxi tiun demandon trifoje. Tiam Jesuo diris al li tion postulatan de li cxu li vere amis lin: li devus agi favore al Jesuo Kristo, ne favour al li (Petro). La Tago de Valentino por cxi tiu jaro jxus estas okazigita. Multaj personoj (speciale viroj) asertis ke ili amas iujn virinojn. La plejparto el tiaj virinoj estis uzitaj kaj forlasitaj post tia aserto. La vera signifo de la Tago (t.e. ofera amo kiel pruvita de iuj personoj kiuj estis hazarde nomata Valentino inter tria kaj kvara jarcentoj pK kiuj estis mortigitaj pro iliaj amo-rilataj agoj) estis disvenkitaj. Se iu asertas, ke li au sxi amas vin, vi demandu lin au sxin denove kaj denove, "Cxu vi vere amas min?" Se li au sxi respondas jese, tiam li au sxi pruvos tion per agado en via favoro. Jesuo Kristo montris la veran amon demetante Sian vivon por ni. Ni ankau devas fari same por niaj kunhomoj (kp: 1 Johano 3:16). Kial vi sekvas Jesuon Kriston? Cxu vi ne faras tion pro tio kion vi povas akiri de Li? Cxu vi estas preta tute cedi vian tutan vivon al Li kaj fari Liajn volojn? Kial vi amas tiun personon kiun vi asertas ke vi amas? Vera amo enradikigxas en tio kion viro au virino povas doni, ne en tio kion li au sxi povas akiri de la objekto de sia amo. Cxu vi vere min amas?" Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, February 7, 2015

DONU AL DIO LA GLORON!

Estimataj, DONU AL DIO LA GLORON! "Kaj en difinita tago Herodo, vestita en regxaj vestoj, sidis sur tribunala segxo kaj deklamis al ili. Kaj la popolo kriis: Gxi estas vocxo de dio, kaj ne de homo. Kaj angxelo de la Eternulo tuj frapis lin, pro tio, ke li ne donis al Dio la gloron; kaj mangxate de vermoj, li senspirigxis" (Agoj 12:21-23). Regxo Herodo Agripa I kiu regis inter p.K. 37 kaj 44 mortis mistere. La skribinto de la libro de la Agoj de la Apostoloj raportis lian hitorion je la dek dua cxapitro de la libro. La regxo ne estis favorkora al "la homoj de Tiro kaj Cidon" (verskilo 20). Akirante la favoron de unu de liaj fidelaj servantoj, ili venis por pacigxi kun li. Dum la paca kunveno, li faris paroladon kiu igis la homojn laudi lin kaj ecx atribui al li la oficon de dio. La Sankta Biblio diras ke iu angelo de la Eternulo frapis lin pro tio ke li ne redonis al Dio la laudon. Vermoj mangxis lin kaj li mortis (verskiloj 21-23). Iu ekster-biblia rakonto klarigis plibone ke "...fortegaj doloroj ekkaptis lin tuj kaj li mortis post kvin tagoj." Lia cxefa ofendo estis ke li ne donis al Dio la gloron. Regxo Nebukadnecar de Babel estis forpusxita el sia alta ofico kaj mangxis herbojn kiel bovoj dum sep jaroj cxar li ne donis al Dio la gloron por sia atingoj (vidu: Daniel 4:26-34). Nur Dio scias pri la nombro da homoj kiujn Li jam frapis pro la ofendo de nedonado al Li de gloro por tio kion Li jam faris je iliaj vivoj au tio kion Li jam faris je vivoj de aliaj homoj per ili. Spiritaj vermoj "mangxas" tiajn homojn nuntempe, kaj ili estos detruitaj se ili ne pentus. La Eternulo diras, "Mi estas la Eternulo, tia estas Mia nomo; kaj Mian honoron Mi ne donos al alia, nek Mian gloron al idoloj"(Jesaja 42:8). Vi devas scii ke "Dio kontraustaras al la fieruloj, sed al la humiluloj donas gracon" (1 Petro 5:5). Kiel vi atribuas la gloron de Dio al vi mem? Cxu vi memoras redoni la gloron al Li kiam homoj donas al vi tian gloron? Donu al Dio la gloron! Lasu Liajn benojn, ne Liajn malbenojn, esti viaj. "Al [Dio] estu la gloro nun kaj gxis la tago de eterneco. Amen" (2 Petro 3:18). Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).