Saturday, August 24, 2013

LI SENDIS LIN TIEN

Estimataj, LI SENDIS LIN TIEN "Li sendis antau ili homon: Jozef estis vendita kiel sklavo. Oni enpremis liajn piedojn en katenojn, fero sxargxis lian korpon" (Psalmo 105:17-18). La historio de Jozef estas unu el la kompatindaj sed interesaj historioj en la Sankta Biblio. Jozef, amata infano, kiu estis malamata de siaj maljunaj fratoj pro sia sorto. Li estis jxetita en malplenan puton de cxi tiuj fratoj kiuj frue planis mortigi lin. Ili vendis lin kiel sklavon al fremduloj kiuj prenis lin al Egiptujo. En Egiptujo, li estis sendita al malliberejo pro peko kiun li ne faris. Vi povas imagi la suferon kiun li havis kiel sklavo kaj malliberulo, la kontuzojn de katenoj je liaj piedoj, la dolorojn pro feraj cxenoj je lia korpo, ktp. Ecx, en la malliberejo, li estis forgesita de tiuj kiuj devis savi lin de cxi tiuj malfelicxoj. Malgrau tio, Dio laboris postkulise por lia bono. Memoru ke je la je cxiu el cxi tiuj situacioj, la Sankta Biblio kronikas ke la Eternulo donis la favoron je cxiu (vidu: Genezo 39:4, 5, 21-23). Efektive, li konfirmis gxin al siaj fratoj poste ke Dio sendis lin antau ili al Egiptujo por konservi vivojn (vidu: Genezo 45:5-7; 50:20). Fakte, la historio de Jozef ne estis tragedio, cxar oni igis lin la cxefministro de Egiptujo je la sama tago en kiu oni eligis lin el la malliberejo. Pensu pri vi mem. Kion vi trapasas? Kio okazas al vi nuntempe kiu sxajnas kiel malfelicxo? Kiaj katenoj kaj feroj de sufero vi spertas nun? Kiu scias, eble Dio sendis vin al cxi tiu sxajna malfelicxo por elpreni ion bonan el vi. Li eble purigas vin kiel oron en fajro de vivo por ke vi elvenu plibrile (vidu: 1 Petro 1:6-7). La Psalmisto subtenas cxi tion. Audu lin: Cxar Vi esploris nin, ho Dio; Vi refandis nin, kiel oni refandas argxenton. Vi enirigis nin en kaptilon, Vi metis sxargxon sur niajn lumbojn; Vi rajdigis homojn sur niaj kapoj; Ni trapasis fajron kaj akvon, Sed Vi elirigis nin en bonstaton (Psalmo 66:10-12). Estimataj, ne gravas tio kion vi trapasas, Dio scias pri gxi, kaj Li havas celon permesante gxin. Paulo konfirmas cxi tion en Romanoj 8:28. Kaj ni scias, ke por tiuj, kiuj amas Dion, por tiuj, kiuj estas vokitaj lau Lia intenco, cxio kunlaboras al bono. Li sendis vin tien – pro iu celo! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Sinjoro, permesu ke la celo pro kio vi alkondukis min estu plenumita je la nomo de Jesuo. Amen.

Saturday, August 17, 2013

SEKURAJ EN LA BRAKOJ DE JESUO

Estimataj, SEKURAJ EN LA BRAKOJ DE JESUO "La Dio antikva estas logxejo, Kaj malsupre estas brakoj eternaj" (Readmono 33:27). Mi cxiam estas allogita de himnoj verkitaj de Fanny Crosby - unu el la plej fekundaj verkistoj de himnoj en la kristana historio. Kvankam la himno, “Safe in the Arms of Jesus” [esperante: "Sekuraj en la Brakoj de Jesuo"], probable ne estas sxia plej konata himno, gxi estas alia inspira himno. Persona atesto de Fanny Crosby estas ne nur potenca, sed sxiaj skribajxoj estas konstantaj rememorigiloj por subteni la taugan perspektivon pri la vivo, pri graco, pri provoj kaj afliktoj, kaj pri Dio. La historio malantau tiu aparta himno estas iom malfacila. Lau iu fonto, la penso malantau tiu himno venis al sinjorino Crosby post terura tragedio en sxia vivo. Sxi estis graveda, sed perdis la bebon dum la akusxo. Sxi estis tiel persone detruita de la okazajxo, ke sxi apenau parolis al neniu pri tio. Jarojn poste, muzikisto, William H. Doan, haltis je sxia apartamento kaj volis ke sxi skribu vortojn por muzikpeco de li gxuste formita. Auskultinte la melodion, Crosby krietis, "Tio estas 'Sekuraj en la brakoj de Jesuo!" Sxi tuj retirigxis al apuda cxambro, kie sxi pasigis duonhoron sola kaj verkis la vortojn de tiu himno. Sxi sentis, ke sxi verkis por la seninfanaj, precipe patrinoj, kiuj perdis siajn infanojn. Fanny Crosby sentis sin sekura en la brakoj de Jesuo Kristo kaj en Lia milda brusto kie Lia amo estas superombrita. Do, sxia animo dolcxe ripozis en la brakoj. Sxi sentis sin sekure de korodantaj zorgoj, kaj de tentoj de la mondo. Tiel, la peko ne povas damagxi sxin tie. Sxi estis libera de la pesto de malgxojo, kaj de sxiaj duboj kaj timoj, kvankam tie restas nur kelke pli da provoj kaj kelke pli da larmoj. Jesuo estis kara Rifugxo de sxia koro cxar sxi kredis, ke Jesuo mortis por sxi. Konsekvence, sxia fido estis iam forte sur la Roko de agxo. Memfide, sxi povis atendi cxi tie pacience, gxis la nokto pasis, gxis sxi vidis la matenan Rompon sur la ora bordo. Malgrau akusxodoloroj de sxia vivo, sxi ja estis sekura en la brakoj de Jesuo Kristo. Kian provan tempon vi trapasas? Cxu vi estas sekura en la brakoj de Jesuo en via provaj tempoj? Cxu vi ne jxetu vin en tiujn sekurajn brakojn kaj mildan bruston de Jesuo Kristo? Via animo certe trovos ripozon de cxiuj korodantaj zorgoj, la pesto de malgxojo, duboj kaj timoj de cxi tiu mondo, se vi faras. Sekura en la brakoj de Jesuo! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Mi pregxas, ke vi estos sekura en la brakoj de Jesuo ne gravas la korodanta zorgo, la pesto de malgxojo, dubojn kaj timojn de tiu cxi mondo vi eble alfrontas je la nomo de Jesuo. Amen.

Saturday, August 10, 2013

VIA SITUACIO NE VENKOS VIN!

Estimataj, VIA SITUACIO NE VENKOS VIN! "Sed nun tiele diras la Eternulo, kiu vin kreis, ho Jakob, kaj kiu vin estigis, ho Izrael: Ne timu, cxar Mi vin savos; Mi vokos vin lau via nomo, vi estas Mia. Kiam vi transiros akvon, Mi estos kun vi, kaj trans riverojn, ili vin ne dronigos; kiam vi iros en fajron, vi ne brulvundigxos, kaj flamo vin ne bruligos. Cxar Mi estas la Eternulo, via Dio...." (Jesaja 43:1-3a). Estas polemikoj inter kleruloj de Biblio pri la dato kaj verkeco de la posta parto de la Libro de Jesaja speciale Cxapitroj 40-66. Tamen, cxu cxi tiu parto estis skribita kiel futurisma profetajxo au tuja, estas fakto ke la profetajxo estas aplikebla al ni hodiau. Permesu al mi bazi mian predikon cxi-semajne sur la unuaj verskiloj de Jesaja 43. El la historio kiel konfirmita de multaj verskiloj de la Biblio, Juda popolo estis prenita en kaptitecon en Babelon. Sxajnis, ke cxiu espero estis perdita por ili. Ili estis ja deprimitaj kaj malgajaj. Tamen, en cxi tiu senespera situacio, Dio rememorigis ilin, ke Li estis ilia Kreinto kiu liberigis ilin kaj kunvokis ilin per nomo, sekve, ili ne devis timi. Dio promesis esti kun ili en ilia mizera situacio kaj ke la situacio ne venkos ilin. Li memorigis al ili ke ili estas amataj de Li, kaj ke Li savos ilin el ilia maltrankvila situacio kaj revenigos ilin en ilian hejmolandon. Dio ja plenumis cxi tiujn promesojn por la popolo de la Judoj. La Eternulo estis fidela plenumante cxi tiujn promesojn por Sia popolo, precipe tiuj, kiuj diligente fidis al Li. Ili povas pasi tra multaj akvoj kaj riveroj de vivo, sed ili ne dronos en ili. Ili povas promeni tra la fajro de vivo, gxi ne bruligos ilin nek gxi brulvundos ilin. Ili devas ne timi cxiujn tiujn mizerojn de vivo cxar la Eternulo estos kun ili (komparu: Psalmo 23:4). Kion vi trapasas nun? Ne perdu esperon! Ne gravas la sxajna senespera situacio, la Eternulo estas kun vi. La situacio ne venkos vin.Vi ja venkos la situacion cxar la Eternulo estas kun vi. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Lau Via vorto, ho Eternulo, savu min el cxiuj miaj mizeroj kaj ne lasu mian situacion venki min je nomo de Jesuo Kristo. Amen.

Sunday, August 4, 2013

KIE ESTAS VIA DOMO?

Estimataj, KIE ESTAS VIA DOMO? "Tial cxiu, kiu audas cxi tiujn miajn parolojn kaj plenumas ilin, estos komparata al sagxa viro, kiu konstruis sian domon sur roko" (Mateo 7:24). En la reala vivo, cxiu el ni havas domon, kie ni restas je la fino de la tago. La domo, kiel unu el la bazaj necesoj de vivo protektas nin de iuj fizikaj dangxeroj. Cxi tiu domo povas aparteni al ni konstante au gxi povas esti luita dum periodo de tempo. Neniu volas havi domon kiu ne estas sekura por logxejo, do, ni faras cxion eblan por sekurigi la domon. Tamen, la vero de la afero estas, ke cxiu domo estas inklina al unu dangxero au la alia. La situo, fondo, kaj statuso de la domo determinos kiel la domo povos kontrauxstari la dangxeron. Simile, cxiu el ni havas spiritan kaj eternan domon kiu utilas kiel protekto de iu spirita kaj eterna dangxeroj. Cxi tiuj dangxeroj estas nepraj (vidu: Johano 16:33), sed la situo, fondo, kaj statuso de nia domo determinos kiel la domo povos kontrauxstari la spiritajn kaj eternajn dangxerojn. Kiel Jesuo Kristo konkludis Sian predikon sur la monto, Li diris parabolon pri du personoj - sagxa homo kaj malsagxa homo. Ambau el ili konstruis domojn por gastigi ilin. La domoj estis konfrontitaj per similaj dangxeroj. La domo de la sagxulo povis rezisti la dangxerojn dum la domo de la malsagxa homo ne povis. La lokoj kaj fundamentoj de cxiu domo determinis iliajn ekstremajn. Dum la sagxulo lokis sian domon sur solida fundamento, la malsagxa homo lokis sian domon sur tremanta fondo. La domo de la sagxulo rezistis la provon de tempo dum la domo de la homo malsagxa ne povis. Kie estas via spirita kaj eterna domo? Sur kiu fondo vi konstruis gxin? Cxu gxi rezistos la provon de tempo? En tiu parabolo, la sagxulo estis la persono kiu audis kaj obeis la instruojn de Jesuo Kristo, dum la malsagxa homo estis la persono kiu audis sed ne obeis la instruon de Jesuo Kristo. Cxu vi estas sagxulo au malsagxa homo? La himna verkisto, Edward Mote, deklaris: "Mia espero estas konstruita sur nenio malpli ol sango de Jesuo kaj justeco; Mi ne konfidas la plej dolcxan kadron, sed tute apogas sur la nomo de Jesuo. Sur la Kristo, la solida roko, mi staras; cxiuj aliaj teroj enprofundigxas kiel sablo, cxiuj aliaj tero enprofundigxas kiel sablo." Kie estas via domo? Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).