Saturday, January 17, 2009

NE AKCEPTU LA BONON!

Estimataj,

NE AKCEPTU LA BONON!

"Kaj Abraham diris al Dio: Ho, ke Isxmael vivu antau vi!" (Genezo 17:18).

Iu internacia parolanto, John L. Mason, verkis iun libron titolitan angle "An Enemy Called Average" (esperante: "Malamiko nomita Mezo"). Je la kovra pagxo de la libro, li diris, "Don't settle For An Average Life - God Wants To Launch You Past The Middle To The Top." (Esperante: "Ne akceptu Mezan Vivon - Dio Volas Lancxi Vin Preter la Mezon al la Supro.") La finaj vortoj de la autoro de la libro interalie estas, "Estu la tuta persono kiun Dio vokis vin esti. Ne akceptu ion ajn malpli."

Kvazau ke la autoro de la libro pensis pri Abraham kiam li elektis la titolon de la inspiriga libro. Dio vokis Abrahamon el liaj parencoj por fari lin patro de multaj popoloj (vidu: Genezo12:1-3). Dio promesis beni lin grande kaj igi liajn idojn multaj kaj grandaj (vidu: Genezo 15). Tamen, li ne havis infanojn. Li ecx jam konkludis je sia menso ke iu servisto heredus cxiujn liajn posedajxojn kaj la benojn de Dio! Dio certigis lin ke iu filo kiu elirus el lia internajxo, estos lia heredanto (vidu: Genezo 15:1-4). Kiam Dio ne plenumis la promeson frue, Abraham kaj sia edzino penis helpi Dion. Ili havis iun filon per Hagar, iu servistino (vidu: Genezo 16). Tamen, Dio insistis ke la promesita filo elirus per Sara (vidu: Genezo 17:15-16). Abraham opiniis ke tio estis sxerco kaj sugestis al Dio estu kontenta kun la bono kiun li (Abraham) helpis al Dio alpreni (vidu: Genezo 17:17-18). Li jam akceptu la bonon. Tamen, Dio insistis fari la plej bonon por li (vidu: Genezo 17:19).

Multfoje, ni ankau akceptas la bonon kiun ni havas kaj pregxas ke Dio benu gxin dum Dio planas la plej bonon por ni. Iu sentenco estas jene: "La tempo de Dio estas la plej bono." Tamen, multaj el ni preferas la bonan tempon kiun ni havas au kiun ni pripensas ol la plej bonan tempon de Dio. Tio ne estu tiel! Ni devas lerni kiel atendi la plej bonan tempon kaj la plej bonajxojn de Dio por ni. Ni ne devas akcepti la bonon au la mezon, sed la plej bonon.

Kion vi atendos de Dio? Cxu sxajnas ke gxi okazos malfrue? Cxu vi penas akcepti la bonon kiun vi havas nuntempe? La plej bono de Dio okazis je la vivoj de Abraham kaj Sara kiam ili ne atendis gxin (vidu: Genezo 21:1-7). Via plej bono ankau estos plenumita je la nomo de Jesuo. Amen. Sed, ne akceptu la bonon!

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Sunday, January 11, 2009

DECIDU ESTI DIFERENCA!

Estimataj,

DECIDU ESTI DIFERENCA!

"Kaj Hxanohx vivis sesdek kvin jarojn, kaj naskigxis al li Metusxelahx. Kaj Hxanohx iradis kun Dio, post kiam naskigxis al li Metusxelahx, tricent jarojn, kaj naskigxis al li filoj kaj filinoj. Kaj la tuta vivo de Hxanohx estis tricent sesdek kvin jaroj. Kaj Hxanohx iradis kun Dio; kaj li malaperis, cxar Dio lin prenis" (Genezo 5:21-24).

"La jenon do mi diras, kaj protestas en la Sinjoro, ke vi ne plu iru tiel, kiel iras ankau la nacianoj en la vanteco de siaj mensoj" (Efesanoj 4:17).

Genezo Cxapitro Kvina estas unu el la enuigaj cxapitroj en la Sankta Biblio. Gxi enhavas la liston de homoj kiuj vivis kaj mortis por nenio spektakla. Je la listo estas la historio de iu viro kiu estis diferenca-Hxanohx. Li vivis dum la plej mallonga tempo en la listo, sed li vivis kun celo, kaj la kronikistoj de la Sankta Biblio rekonis gxin. Due je la malpli ol kvin verskiloj kiujn oni dedicxis al li, estas kronikite ke li iradis kun Dio dum la plimulto de sia vivo. Iu komentanto de la Biblio diris jene: "[Hxanohx] iradis je la nomo kaj timo de Dio, lau Lia volo, je cxiuj ordonoj kaj legxoj de la Eternulo tiam konataj; li iradis per kredo je la promesoj de Dio, kaj je la vido de la Mesio, la promesita semo; li iradis honeste kaj sincere, kiel je la vido de Dio; li havis intiman komunikadon kun Li...." Je la Sankta Biblio, alia frazo por "por iradi" estas "por vivi."

Hxanohx diferencigis sin de la aliaj homoj en la listo per vivado por Dio. Dio repagis lin Liamaniere. La naturo de la repago jam farigxis temo de debato inter kleruloj pri la Biblio. Tamen, tio kio gravas cxi tie estas ke Dio notis la diferencon de Hxanohx kaj repagis lin pro gxi.

Dio sercxas homojn kiuj diferencigos sin je cxi tiu perversa mondo kiuj iradas kun Li. Li volas homojn kiuj decidos iradi au vivi je Liaj timo kaj volo, iradi kaj vivi je Liaj ordonoj kaj legxoj, iradi kaj vivi per kredo kaj tuta fido je Li, iradi kaj vivi honeste kaj sincere, iradi kaj vivi je intima komunikado kun Li. Li estas preta repagi tiajn homojn laue. Cxu vi estos unu el tiaj homoj? Cxi-jare, decidu esti diferenca!

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, January 3, 2009

LA ETERNULO PLIBONIGOS VIAN VIVON

Estimataj,

LA ETERNULO PLIBONIGOS VIAN VIVON

"Cxiu valo levigxu, kaj cxiu monto kaj monteto malaltigxu, kaj la malebenajxo farigxu ebenajxo, kaj la montaro farigxu valo. Kaj aperos la majesto de la Eternulo; kaj cxiu karno kune vidos, ke la busxo de la Eternulo parolis" (Jesaja 40:4-5).

Denove, mi deziras al vi felicxan kaj prosperan novjaron (2009). Mi bazu mian unuan predikon por la jaro sur la pregxoj (adapto de Jesaja 40:4-5) kiujn mi dissendis je la unua tago de la jaro.

Oni jam interpretis cxi tiujn profetajn dirajxojn de Jesaja multerimede. Kelkaj interpretas kaj aplikas ilin al la Izraela popolo kiu estis tiam en spirita dezerto. Aliaj komprenas ilin kiel aludon al Johano la Baptisto kiu venis por prepari la vojon por la Mesio. Ankorau, aliaj aplikas cxi tiujn dirajxojn al la estonto kiam Jesuo Kristo venos por regi sur la tero. Kiun ajn interpreton oni adoptas, la dirajxoj ne estas lauvortaj, sed figuraj.

En la Anktiva Oriento, regxoj sendis heraldojn antau si je vojagxo por forigi obstaklojn, fari digvojojn sur valoj, kaj malaltigi montetojn. Oni faris cxi tion por glatigi la vojojn kie la regxoj pasos. Estas kiel fari seriozan preparon por grava vizitanto. Cxi tiu preparo malkasxos la gloron de Dio kiu estos manifestita al cxiu karno. Cxi tio certe plenumigxos cxar Dio jam diris gxin, kaj tion kion Li jam diris Li faros, kaj tion kion Li jam parolis Li plenumos.

Cxi-novjare, la Eternulo glatigos vian vivon. Li glorigas Sin je via vivo gxis homoj malproskimaj kaj apudaj vidos gxin kaj laudos Lin pro tio kion Li faros je via vivo. Kielmaniere vi volas ke cxi tio plenumigxu? Li faros gxin cxar Li jam diris gxin! Tamen, vi devas cedi vin al Lia glatigo. Vi devas kunlabori kun Li. Li plibonigos vian
vivon je la nomo de Jesuo. Amen.

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).