Saturday, May 30, 2015

KIAM ONI MISTRAKTAS VIN

Estimataj, KIAM ONI MISTRAKTAS VIN "Kaj la sinjoro de Jozef prenis lin kaj fordonis lin en malliberejon. Kaj la Eternulo estis kun Jozef kaj estis favorkora al li kaj havigis al li la favoron de la estro de la malliberejo" (Genezo 39:20-21). La historio de Jozef cxiam estas atentiga al mi. Lia patro amis lin cxar lia patrino estis la plej sxatata edzino de lia patro. Tamen, estis alia kialo por la speciala amo de lia patro por li. La Sankta Biblio diras, "kaj malbonajn famojn pri Jozef liaj fratoj raportadis al ilia patro " (Genezo 37:2). La amo de la patro kaj la ago de Jozef igis liajn fratojn malami lin. Malgrau ilia malamo, Jozef diris al ili pri sia estonto kiel li antauvidis gxin per songxoj. Cxi tio ankau igis ilin malami lin plue. La penso kiu venis en iliajn animojn kiam ili havis la oportunon vundi Jozefon estis mortigi lin! Ili mistraktis lin jxetante lin en puton senakvan. Ili poste decidis vendi lin kiel sklavon al kelkaj komercistoj. La komercistoj siavice vendis lin al kortegano egipta. Je la sklaveco, la edzino de lia sinjoro malprave akuzis lin je la kulpo kiun li ne faris. Bedaurinde, la sinjoro ne kontrolis la verecon de la akuzo antau ol li sendis Jozefon en malliberejon. Kia serio de mistrakto! Tamen, je cxio, Dio ne forlasis Jozefon. Li estis favorkora al li kaj je la domo de la kortegano egipta kaj ecx je la malliberejo. Dio faris cxion, kio estis konfidita al Jozef esti sukceso. Ecx, dum alia kortegano de Faraono forgesis lin en la malliberejo, la Eternulo ankorau estis kun li. Ne mirinde, je la tempo destinita de Dio, oni rememoris lin kaj altigis lin al la plej alta pozicio en Egiptujo je la dua rango post Faraono. Cxu oni mistraktas vin cxar vi faris bonajxon? Kiam oni mistraktas vin, estu certa ke estas pro la faro de bonajxo, ne pro aliaj kialoj. Petro diras, "Cxar pli bone estus, se tiel volus Dio, suferi pro bonfarado, ol pro malbonfarado" kaj "Tial ankau tiuj, kiuj suferas lau la volo de Dio, alkonfidu siajn animojn en bonfarado al fidela Kreinto" (1 Petro 3:17; 4:19). Dio ja altigos vin kiam oni mistraktos vin pro faro de bonajxo. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxaj Petoj: 1. Cxu oni mistraktas vin pro faro de bonajxo? Pregxu ke Dio donu al vi la gracon elteni gxin gxis la tempo kiam Li altigos vin. 2. Pregxu ke Dio pravigu tiujn kiujn oni mistraktas pro faro de bonajxo kaj donu al Si gloron je iliaj vivoj.

Saturday, May 23, 2015

NE EKZISTAS ALIA VOJO!

Estimataj, NE EKZISTAS ALIA VOJO! "...estu sciate al vi cxiuj kaj al la tuta popolo Izraela, ke en la nomo de Jesuo Kristo, la Nazaretano, kiun vi krucumis, kiun Dio levis el la mortintoj, cxi tiu staras sana antau vi. Tiu estas la sxtono, kiun vi konstruantoj malsxatis, kaj kiu farigxis sxtono bazangula. Kaj en neniu alia estas savo; cxar ne estas sub la cxielo alia nomo, donita inter homoj, per kiu ni devas esti savitaj" (Agoj 4:10-12). Multaj homoj volas servi Dion. Ili faras kaj kredas ke cxiaj aferoj placxas al Li. Multaj provas atingi Lin per aliaj homoj kaj/au estuloj. Ne mirinde, ekzistas miloj da religioj en la tuta mondo. Ecx, kiuj asertas ne kredi je la ekzisto de Dio havas ajxojn en ili, kiujn ili tenas en alta estimo anstatau Dio. Tamen, Dio ne kasxas Sin de Lia kreado. Li faris sin konata en multaj manieroj. Li malkasxis Sin en la Sankta Biblio kaj klare lasas homojn scii tion kio placxos al Li. Li povas nur esti plene konata kaj atingita per Lia Filo, Jesuo Kristo. Jesuo Kristo faris cxi tion konata kiam Li alparolis al Siaj discxiploj: "Mi estas la vojo kaj la vero kaj la vivo; neniu venas al la Patro krom per mi" (Johano 14: 6). Kiam Petro kaj Johano defendis sian kredon antau la Sinedrio post la resanigo de la kriplulo, ili koncize deklaris tiun fakton (vidu: Agoj 4:10-12). Simile, en sia unua epistolo, Johano resumis gxin: Dio ordonas, ke homoj venu al Li, per Jesuo Kristo (1 Johano 3:23). Nur tiuj kiuj obeus cxi tiun ordonon vivos en Li, kaj Li vivos en ili ankau. Ne ekzistas alia vojo en kiu Dio faris Sin konata kio estas akceptata de Li krom cxi tio. Gxi ja faras kristanismo esti ekskluziva el cxiuj mondaj religioj. Ne ekzistas diskutado pri gxi. En kio aux kiu vi kredas? Cxu vi vere kredas je Jesuo Kristo kiel la Savanto kaj Sinjoro de via vivo? Eble ekzistas multaj vojoj en kiuj homoj provos atingi kaj komplezi Dion. Tamen, ekzistas nur unu vojo fari tion. Jesuo Kristo estas la Vojo. Ne ekzistas alia vojo! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu ke la Eternulo malfermu la okulojn de homoj kiuj sercas Lin je la malpravaj vojoj al la prava Vojo.

Saturday, May 16, 2015

MI SERVAS LA MIRINDAJXOJ-LABORANTAN DION!

Estimataj, MI SERVAS LA MIRINDAJXOJ-LABORANTAN DION! "Multon Vi faris, ho Eternulo, mia Dio! Viaj mirakloj kaj pensoj estas pri ni. Neniu egalas Vin. Mi rakontos kaj parolos, Sed ili estas super cxiu kalkulo" (Psalmo 40:6). Oni kredas ke Davido estis la verkisto de Psalmo 40 atestante la mirindajxojn de Dio kaj dankante Lin pro Lia boneco super li. La kauzo estas klara je la historio de Davido. Pro pekoj de Saul kontrau Dio, Dio malakceptis lin kiel regxon de Izrael kaj sendis Samuelon por sanktolei Davidon kiel la sekvan regxon (1 Samuel 15-16). David alfrontis multajn malamikecojn kaj mizerojn ecx de siaj fratoj. Li igxis fugxanto en sia propra lando. Li devis relokigi siajn gepatrojn al fremda lando por sekureco (vidu: 1 Samuel 22:3-4). Li dufoje sercxis rifugxon kun la malamikoj de sia nacio (vidu: 1 Samuel 21:10-15; 27:1-12). Malgrau cxiuj liaj embarasaj situacioj, la Eternulo ne forlasis lin. Li turnis Sin al li kaj levis lin el la pereiga foso, el la sxlima marcxo. La Eternulo starigis siajn piedojn sur roko kaj donis al li firman lokon por stari en Izrael kaj inter aliaj nacioj. La Eternulo metis novan kanton en sia lian busxon, himnon de laudo. Multaj ja vidis tion kaj timis kaj fidis al la Eternulo dum la vivdauro de David. Ne mirinde, Davido povis deklari la mirindajxojn de Dio en cxi tiu psalmo. Ecx en pereiga situacio, Ijob ankau povis deklari: "[Dio] faras neesploreblajn grandajxojn, Kaj nekalkuleblajn mirindajxojn" (Ijob 9:10). Vivo estas plena de prosperoj kaj malprosperoj. Cxiu persono havas sian propran dilemon por alfronti. Tamen, la Eternulo estas preta fari mirindajxojn en la vivo de cxiu kiu povas pacience atendi Lin. Li povas fari ke tia persono sukcese venku ajnan dilemon kaj kantu kanton de laudoj kiel Davido. Kion vi alfrontas nune? Fidu al la Eternulo! Li faros mirindajxojn en via vivo. Li elkondukos vin el la embaraso. Li levos vin el la sxlima marcxo de vivo. Li faros viajn piedojn sur roko kaj donos al vi firman lokon por stari inter viaj samtempuloj. Li metos novan kanton en vian busxon, himnon de laudo al Lia sankta nomo. Multaj homoj ja vidos gxin kaj laudos Dion kun vi. Ili timos kaj fidos al Dio pri tio kion Li faros en via vivo. Mi servas mirindajxoj-laborantan Dion! "Glorata estu Dio la Eternulo, Dio de Izrael, Kiu sola faras miraklojn" (Psalmo 72:18). Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi spertu mirindajxoj-laborantan Dion mirinde en cxiu sfero de via vivo.

Saturday, May 9, 2015

SXPARU LA VERGON...

Estimataj, SXPARU LA VERGON... "Kiu sxparas sian vergon, tiu malamas sian filon; Sed kiu lin amas, tiu baldau lin punas" (Sentencoj 13:24). "Kano kaj instruo donas sagxon; Sed knabo, lasita al si mem, hontigas sian patrinon" (Sentencoj 29:15). La heroeco au alie de Ms. Toya Graham, la virino kiu publike manbatis sian dekkelkjaran filon dum la lastaj tumultoj en Baltimoro, Usono, ankorau mirigas min. Kio estas vere heroeco en tiu ago? La publikeco kiun la incidento altiris kaj reagoj kaj komentoj de homoj por kaj kontrau gxi provas la dibocxigon en la rolo de gepatroj eduki siajn infanojn en la gxusta maniero. Estas bedaurinde ke disciplino kaj al edukado de infanoj estas donitaj malsamaj signifoj en multaj partoj de la civilizita mondo. En tiuj lokoj, gepatroj ne povas libere puni siajn infanojn pro iuj tiel nomataj legxoj de infana misuzo. Bedaurinde, multaj infanoj kaj junuloj farigxis kapricaj kaj dibocxigxintaj en iliaj pensado kaj kondutoj kaj la socio farigxas pli kaj pli korupta morale. Cxi tio ne estas tiel en Afriko kaj en la Antikva Proksima Oriento kie disciplino de infanoj estas unuavice respondeco de la gepatroj kaj same la kunrespondeco de la socio gxenerale. Tamen, iuj infanoj kaj junuloj, kaj ecx iuj kreskuloj, en Afriko kaj aliaj partoj de la mondo kie estas valoro por disciplino de infanoj pledas por libereco de infanoj kaj junularo en la nomo de homaj rajtoj. Malgrau tio, multaj homoj tra la tuta mondo ankorau altetaksas gepatran disciplinon de infanoj. Ne mirinde, tio kion la Baltimora virino faris publike estis aklamita de multaj kiel ago de heroeco kaj farigis multajn ecx deklari la virinon kiel la panjo de la jaro! La Sankta Biblio estas klara pri gepatra disciplino de infanoj. Konsideru cxi tiujn versiklojn de la Sankta Biblio: "Kiu sxparas sian vergon, tiu malamas sian filon; Sed kiu lin amas, tiu baldau lin punas" (Sentencoj 13:24). "Punu vian filon, dum ekzistas espero, Sed via koro ne deziru lian pereon" (Sentencoj 19:18). "Instruu knabon konforme al lia vojo, Kaj ecx maljunigxinte li ne deklinigxos de gxi" (Sentencoj 22:6). "Malsagxeco forte sidas en la koro de knabo; Sed vergo punanta gxin elpelas el gxi" (Sentencoj 22:15). "Ne malvolu puni knabon: Se vi batos lin per kano, li ne mortos. Vi batos lin per kano, Kaj lian animon vi savos de Sxeol" (Sentencoj 23:13-14). "Kano kaj instruo donas sagxon; Sed knabo, lasita al si mem, hontigas sian patrinon.... Punu vian filon, kaj li vin trankviligos, Kaj li donos gxojon al via animo" (Sentencoj 29:15, 17). "[Gepatroj], ne kolerigu viajn infanojn; sed nutradu ilin en la disciplino kaj admono de la Sinjoro" (Efesanoj 6:4). Sendepende de opinioj de la mondo pri gepatra disciplino, gepatroj devus ne esti hezitemaj puni siajn infanojn cxu publike au private. Cxi tio certe farus cxi tiun mondon pli bona loko. Sxparu la vergon kaj trodorlotu ne nur la infanon, sed la socion ankau. Al gepatroj kiel Ms. Toya Graham, mi deziras al vi Felicxan Tagon de Patrino! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi ne estos kondamnita pro fiasko puni viajn infanojn cxu publike au private. PS Cxi tiu mesagxo estas dedicxita al Ms. Toya Graham kaj aliaj patrinoj kiuj altetaksas disciplinon de infanoj negrave kie.

Saturday, May 2, 2015

RESTU KUN MI

Estimataj, RESTU KUN MI "Kaj ili retenis lin, dirante: Restu cxe ni, cxar estas preskau vespere, kaj la tago jam malkreskas. Kaj li eniris, por resti cxe ili" (Luko 24:29). Unu el anglaj preferataj himnoj estas “ABIDE WITH ME” [esperante: "RESTU KUN MI"] verkita de Henry Francis Lyte (1793-1847), anglikana pastro kiu servis preskau duonon el sia vivo kiel parohxestro de pregxejo cxe Brixham, Anglio. Lau historio, Lyte verkis la himnon je posttagmezo de la dimancxo kiam li predikis sian adiauan predikon en la parohxo kie li servis tiel multajn jarojn. Estis kvazau li estis preta por morti en tiu tago, kiam li kontraubatalis la mortigan malsanon de tuberkulozo. Li mortis kelkajn semajnojn poste. La himno estas aminda en kaj lingvo kaj sento. Tamen, sxajnas strange ke himno pri morto povus farigxi tiel populara kiel cxi tio. Je pli proksima observado, la motivo sxajnas klara cxar la himno al ni parolas, ne nur pri la morto, sed ankau pri la vivo. Gxi certigas nin pri cxeesto kaj helpo de Dio je vivo kaj je morto. La himno estas himno de espero en Dio kiu povas resti kun ni en ajna situacio ecx kiam cxiu espero estas perdita kaj sxajne surteraj helpantoj malsukcesos helpi. La himno estas himno de paco kaj komforto. La mondo povas esti malstabila kaj nefidinda, la himno certigas nin ke la nesxangxebla Dio restos kun ni. La himno rememorigas nin pri la bezono de la cxeesto kaj graco de Dio en cxiu pasanta horo. Cxi tiuj povas malebligi la potencon de la diablo. Cxar la Eternulo estas tie restadi kun ni kaj beni nin, ne estas neceso de timo de ajna malamiko, malsano au ecx morto. Malgrau sia difektita sano, Henry Francis Lyte povis verki cxi inspiran himnon cxar li metis sian fidon en Dion. Li pretis morti pro li cedis sian vivon al Dio kaj permesis ke Li restu cxe li. La du discxiploj survoje al Emaus invitis Jesuon Kriston resti cxe ili, kaj ili spertis Lin pli (vidu: Luko 24:28-35). Nur tiuj kiuj fidas je Dio kaj invitas Lin resti cxe ili povas gxui Lian cxeeston kaj gracon kaj je vivo kaj je morto. Tiaj homoj povos diri kiel Apostolo Pauxlo: "Cxar cxe mi la vivado estas Kristo, kaj morti estas gajno" (Filipianoj 1:21). La Eternulo, restu kun mi! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).