Saturday, September 27, 2014

PRIZORGU VIN MEM!

Estimataj, PRIZORGU VIN MEM! "Ne plu estu akvotrinkanto, sed uzu iom da vino pro la stomako kaj viaj oftaj malfortoj" (1 Timoteo 5:23). La supra eltirajxo el la Sankta Biblio jam farigxis unu el tiuj kiujn oni misinterpretas kaj misaplikas. Efektive, gxi estas unu el tiuj debateblaj versoj de la Sankta Biblio. Ebriuloj kaj tiuj kiuj estas emaj trinki tro da vino kaj alkoholaj trinkajxoj estas rapidaj aludi al la verso por subteni sian agadon. Tamen, dum mi cxeestis Dimancxan Lernejan klason iun dimancxon, mi trovis malsimilan aplikon al la konsilo de Paulo al Timoteo: Timoteo devis prizorgi sin. La rimedo de faro de cxi tio estis uzo de iom da vino. Aliaj lokoj kie la Sankta Biblio aludas vinon kiel ian medikamentan substancon estas: Dua Samuel 16:2 kie oni diris ke gxi revivigas la lacigxantojn; Sentencoj 31:6 kie oni diris ke gxi estas tauga kiel sedativo por homoj kiuj havas suferantajn animojn; Luko 10:13 kie la Samariano surversxis oleon kaj vinon sur la vundojn de la vundita vojagxanto; kaj Mateo 27:34 kaj Marko 15:23 kie oni miksis gxin kun galo por mildigi suferadon. Nu, cxi tiu prediko ne temas pri subteno au ne subteno de la uzo de vino, sed por substreki la gravecon de onia prizorgo. Paulo estis zorga pri la bonsano de Timoteo, kaj li rekomendis rimedon de lia prizorgo. Sendube, Timoteo sekvis cxi tiun konsilon je sia bono. Oni jam donis al multaj homoj medicinajn kaj aliajn konsilojn nuntempe, sed multaj homoj ne sekvas tiajn bonajn konsilojn je ilia malprofito. Cxu vi estas unu el tiaj homoj kiuj ne sekvas medicinajn, profesiajn, pastrecajn kaj aliajn specialigitajn konsilojn pri via sano, komerco, familio au aliaj klopodoj? Parto de prizorgo de vi estas sekvo de tiaj bonaj konsiloj. "Auskultu konsilon kaj akceptu admonon, por ke vi poste estu sagxa" (Sentencoj 19:20). Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro)

Saturday, September 20, 2014

CXU JESUO TROVOS VIN ATENDANTA?

Estimataj, CXU JESUO TROVOS VIN ATENDANTA? "Tial viglu, cxar vi ne scias la tagon nek la horon" (Mateo 25:13). La historio de la Dek Virgulinoj estas unu el la popularaj paraboloj de Jesuo Kristo. Gxi rakontas pri dek virgulinoj, kiuj atendis fiancxon. Interese, kvin el tiuj virgulinoj estis prudentaj por havi oleon en potoj kune kun siaj lampoj dum la aliaj kvin ne estis prudentaj por ne havi ekstran oleon per tio ne preparante sin por ajna eventualo. La fiancxo prokrastis veni kaj alvenis malfrue en la nokto. La pretaj sagxaj virgulinoj povis akompani la fiancxon al la geedzigxo al la bankedo dum la malsagxaj maltrafis la bankedon, cxar ili ne estis adekvate preparitaj. Probable cx tiu rakonto de la Sankta Biblio motivis la faman blindan himnoverkistino, Fanny Crosby, verki la anglan himnon “WILL JESUS FIND US WATCHING?” [esperante: " CXU JESUO TROVOS VIN ATENDANTA?"] je 1875. La vortoj de la himno atestas tion cxi. Crosby demandis cxu Jesuo trovos nin fidele atendante kun niaj lampoj cxiuj borderitaj kaj brilaj kiam Li venos por rekompenci Liajn servantojn, cxu je tagmezo au nokto. Cxu ni povas diri ke ni estas pretaj por la hela domo de la animo? Se Jesuo vokos nin unu post unu en la tagigxo de la frua mateno redoni niajn talentojn reen al Li, cxu Li povas diri "Gratulon" al ni? Ni havos gloran reston se nenio estas en niaj koroj por kondamni nin post ni estas fidelaj por la konfidon Li forlasis nin kaj ni celis fari nian plejeblon. Benita ja estas tiuj, kiujn la Eternulo trovas atendante cxar ili partoprenas en Lia gloro. Tamen, la granda demando estas, "Se li venos je la tagigxo au noktomeze, cxu Li trovos nin atendi?" Cxu vi estas vere preta se Jesuo Kristo revenus hodiau? Au cxu vi estas kiel la malprudentaj virgulinoj en la rakonto de la Sankta Biblio? Jesuo Kristo revenos iutage. Eble nun, eble poste. La fakto, ke Li ne venis al dum la lastaj du mil jaroj ne neas la certecon de Lia alveno. Cxu vi pretas por Lia veno? Cxu Li trovos vin atendanta? Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke la dua alveno de la Sinjoro Jesuo Kristo ne renkontos vin ne preta.

Saturday, September 13, 2014

KIAM SUKCESO OKAZAS

Estimataj, KIAM SUKCESO OKAZAS "Moseo ekkondukis la Izraelidojn for de la Rugxa Maro, kaj ili eliris al la dezerto Sxur; ili iris dum tri tagoj tra la dezerto kaj ne trovis akvon. Ili venis al Mara, sed ili ne povis trinki la akvon en Mara, cxar gxi estis maldolcxa; tial oni donis al la loko la nomon Mara" (Eliro 15:22-23). La popolo Izraela jxus havis grandan sukceson - Dio savis gxin tute de la premantaj Egiptanoj igante gxin trapasi la Rugxan Maron sur seka tero kaj tute dronigante gxiajn malamikojn en la maro (Eliro 14). Gxi konfesis cxi tiun venkon kantante kantojn de laudo al la Eternulo (Eliro 15:1-21). Tamen, tuj post forlaso de la Rugxa maro, malfacila tasko trafis gxin - vagado en la dezerto dum tri tagoj sen trovo de akvo. Ecx kiam la Izraelidoj finfine trovis akvon, ili ne povis trinki gxin cxar gxi estis maldolcxa. La reago de la popolo Izraela montris ke gxi ne povis regi sian sukceson nek povis fidi al la fonto de la sukceso. Tamen, la emfazo cxi tie ne temas pri la reago de la Izraelidoj, sed pri sekvo de la sukceso. La Sankta Biblio estas plena de sekvoj de sukcesoj: Noa ne povis regi sin post la unua frukto de sia laboro post la diluvo (Genezo 9); oni postulis Abrahamon oferi la filon kiun li havis je sia maljuneco (Genezo 22); la popolo Izraela iris trans la Rivero Jordano sur seka tero en la atendantajn manojn de la malamikaj Kanaanidoj (Josuo 3-10); Gideon falis en la pekon de idolkulto post kiam Dio donis al li kal la popolo Izraela venkon super la premantaj Midianidoj (Jugxistoj 8:22-27); Samson malsukcesis regi siajn multajn sukcesojn super la furiozantaj Filisxtoj kaj finfine falis en iliajn manojn (Jugxistoj 14-16); Samuel estis sukcesa pastro de Dio, sed li ne povis instrui al siaj filoj la vojojn de Dio (1 Samuel 7:13-8:3); avidado venkis Saulon post lia sukceso super la Amalekidoj (1 Samuel 15); David falis en pekojn de adulto kaj murdo post kiam Dio starigis lian regnon (2 Samuel 11); malgrau sia sagxo, Salomono amis kaj edzinigis multajn fremdajn virinojn je sia risko (1 Regxoj 11); notinda estis Uzijan kies sukceso igis lin iri kontrau la legxo de Dio (2 Kroniko 26:16-21). La listo ne povas esti elcxerpita. Cxu vi scias ke sukceso ne estas la fino de la rakonto en via vivo? Cxu vi cxiam preparas vin regi la sekvojn de via sukceso? Kiam sukceso okazas, estu preta alfronti pluajn malfacilajn taskojn. Tiaj taskoj eble estos pozitivaj au negativaj. Pregxu ke Dio ebligu al vi regi ilin sukcese. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, September 6, 2014

SERCXATA: DILIGENTA LABORULO!

Estimataj, SERCXATA: DILIGENTA LABORULO! “Unu fojon Eli kusxis sur sia loko… kaj la lucerno de Dio ankorau ne estingigxis, kaj Samuel kusxis… tiam la Eternulo vokis Samuelon” (1 Samuel 3:2-4). “Se vi vidas homon lertan en sia profesio, li staros antau regxoj; Li ne staros antau maleminentuloj” (Sentencoj 22:29). La knabo Samuel servis je la tabernaklo cxe Sxilo kiam li subite audis iun alvokante lian nomon. Li pensis ke estis Eli la pastro kiu alvokis lin. Tial, li alkuris al Eli por respondi la alvokon. Tamen, ne estis Eli. Eli diris al li iri kaj kusxi. Cxi tio okazis trifoje. Estis je la tria okazo ke Eli perceptis ke eble estis Dio kiu alvokis Samuelon, do, li diris al la knabo tion kion li dirus kiam li audos tian alvokon denove. Samuel audis la alvokon kvarafoje kaj faris kiel Eli diris al li. La rakonto estas plej bone konata precipe por la infanoj, sed estas leciono en gxi kiun multaj homoj ne kutime atentas: la preteco de Samuel fari ion ajn por sia estro, Eli, ecx je la nokto dum aliaj homoj jam dormis. Estis cxi tiu preteco servi kaj lia diligenteco kiu igis Dion alvoki lin kaj uzi lin grande anstatau la ribelaj filoj de Eli. Cxu vi ankau estas preta esti diligenta je via laboro gxis farante pluatempan laboron sen penso de pago por tia laboro? Cxu vi estas diligenta je via laboro gxis la amplekso ke via estro kaj ecx Dio distingos vin por plia granda respondeco kaj kompenso? Dio ne sercxas ordinarajn laborulojn, sed laborulojn kiuj estas pretaj labori por Li diligente. Sercxata: diligenta laborulo! Cxu vi estas preta esti tiu precipe je la servo de Dio? Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxaj Peto: 1. Dio, donu al mi la spiriton de diligenteco por esti plue diligenta je cxiu mia laboro. 2. Lasu mian diligentecon konduki min al alta loko je mia laborejo kaj je via servo en la nomo de Jesuo. Amen.