Saturday, January 30, 2010

FORTIKIGXU PER VIRTECO (Parto 4)

Estimataj,
FORTIKIGXU PER VIRTECO (Parto 4)
“Tio estas la heredajxo de la servantoj de la Eternulo, kaj ilia praveco antau Mi, diras la Eternulo” (Jesaja 54:17b).
“Kaj estu trovata en li, ne havante mian justecon, kiu devenas de la legxo, sed la justecon, kiu estas per la fido al Kristo, la justecon, kiu devenas de Dio sur fidon” (Filipianoj 3:9).
Cxi tio estas la lasta parto de cxi tiu mesagxo. Ekde la komenco de cxi tiu jaro, ni jam havis pli proksiman atenton pri Jesaja 54:14-17 kiu jam farigxis unu el la plej popularaj cititaj promesoj de Dio en la Sankta Biblio. La profetajxo finigxas per la aserto ke gxi estas la heredajxo de la servantoj de la Eternulo. Kiuj estas cxi tiuj homoj? La “servanto de la Eternulo” estas teologia koncepto en la Libro de Jesaja kiu aludas al Jesuo Kristo. (Eltirajxoj en la libro kiuj esprimas cxi tiun koncepton estas Jesaja 42:1-4; 49:1-6; 50:4-9; kaj 52:13-53:12.) Tamen, ecx antau la tempo de Jesaja, la koncepto estis ofte aplikita al tiuj kiuj faris kelkajn servon, taskon, au mision por la Eternulo. Ekzemple, la termino servanto estis aplikita al Abraham (Genezo 26:24), Isaak (Genezo 24:14), Jakob (Jehxekiel 28:25), Moseo (Readnomo 34:5), Josua (Josua 24:29) kaj multaj profetoj de la Malnova Testamento. La termino rilatas al la termino sanktulo: iu persono eminenta pro pieco au virteco au simple iu konsekrita au sanktigita persono.
La servantoj de la Eternulo al kiuj cxi tiu konsola profetajxo aplikigxas estas la homoj kiuj jam dedicxis siajn vivojn por Dio esti uzitaj per Li kiel iloj de honoro je Lia servo (vidu: 2 Timoteo 2:21). Cxi tiuj homoj kiuj vivas konsekritajn au sanktigitajn vivojn al la gloro de Dio. Gxi devas esti notita ke ili ne estas homoj kiuj vivas sinakirigitajn virtajn vivojn, sed homoj kiuj jam estis sanktigitaj per la sango de Jesuo Kristo kaj jam havis la imputitan virtecon de Jesuo Kristo per fido je Li (vidu: Romanoj 1:17; 3:21-22; 5:17; 10:4; Filipianoj 3:9).
La promesoj je Jesaja 54:14-17 kaj multaj aliaj konsolaj promesoj de Dio en la Sankta Biblio ne estas por cxiu. Ili estas por homoj kiuj estas pretaj dedicxi siajn vivojn al Dio kaj permesi al Li sanktigi ilin kaj igi ilin Liajn ilojn por noblaj celoj. Cxu vi estas unu el tiaj homoj?
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).
PS
Se al vi mankus ia parto de cxi tiu mesagxo, au vi volus densigitan version de la tuta mesagxo, skribu rekte al mi cxe . Dio benu vin!

Saturday, January 23, 2010

FORTIKIGXU PER VIRTECO (Parto 3)

Estimataj,
FORTIKIGXU PER VIRTECO (Parto 3)
“Jen Mi kreis la forgxiston, kiu blovas fajron sur karboj kaj ellaboras ilojn por siaj faroj; kaj Mi ankau kreis ekstermanton por detruado. Nenia ilo, kreita kontrau vi, havos sukceson; kaj cxiun langon, kiu batalos kontrau vi en la jugxo, vi malpravigos” (Jesaj 54:16-17a).
“Cxar Vi, ho Eternulo, estas mia defendo! La Plejaltulon vi elektis kiel vian rifugxejon. Ne trafos vin malbono, kaj frapo ne atingos vian tendon” (Psalmo 91:9-10).
La suvereneco de Dio estas la temo de cxi tiu parto. Dio estas la Kreinto de la cxieloj kaj la mondo kaj cxio je ili. La historio de kreado en Genezo 1 konfirmas cxi tion, kaj la Psalmisto asertis, “Al la Eternulo apartenas la tero, kaj cxio, kio gxin plenigas, La mondo kaj cxiuj gxiaj logxantoj. Cxar Li sur la maroj gxin fondis Kaj sur la akvoj gxin fortikigis” (24:1-2). Li estis tiu kiu kreis cxion en la mondo. Origine, cxio kion Li kreis inkluzive homon estis bona (Genezo 1:31). Tamen, la falo de homo rakontita en Genezo 3 difektis la bonan kreitajxon de Dio, “kaj la Eternulo vidis, ke granda estas la malboneco de la homoj sur la tero kaj ke cxiuj pensoj kaj intencoj de iliaj koroj estas nur malbono en cxiu tempo” (Genezo 6:5). Malgrau tio, Dio meniam forkonfesas Sian kreitajxon. La fakto ankorau restas ke Li estis, kaj ankorau estas, la Kreinto. Cxi tio estas tio kion Dio rememorigis al Sia popolo je Jesaja 54:16. Li ja havas la potenco regi la malbonojn.
Homoj kiujn Dio kreis uzas aliajn kreitajxojn por malbonaj celoj. Ili uzas cxi tiujn kreitajxojn kaj siajn pensojn kaj kapablojn por fari malbonon plejfoje. Cxi tio jam igis homojn miri se Dio ja ekzistas, au kulpigi Lin se Li ja ekzistas pro cxi tiuj malbonoj. Cxi tiu mesagxo ne temas pri la pridiskuto pri la problemo de malbono. Alie, la mesagxo temas pri la suvereneco de Dio sur cxi tiuj malbonoj kaj la fakto ke tiaj malbonoj ne superas Lian popolon. Ne gravas tio kion homo faras por difekti la popolon de Dio, gxi ne venkos ilin. Efektive, la popolode Dio venkos tian malbonon finfine.
La mondo estas plena de malbonoj faritaj de malbonuloj kiujn Dio origine kreis esti bonaj. Malgrau cxi tio, se vi estus fortikigxinta per virteco, neniam malbono trafos vi (vidu: Psalmo 91:9-10). Ecx se ia ajn malbono trafus vin, gxi ne venkos vin. Vi ja venkos cxian malbonon kaj malbonulonje la nomo de Jesuo. Amen.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, January 16, 2010

FORTIKIGXU PER VIRTECO (Parto 2)

Estimataj,
FORTIKIGXU PER VIRTECO (Parto 2)
“Certe, oni sin armos kontrau vi, sed tio ne estos de Mi; kiu sin armos kontrau vi, tiu falos antau vi” (Jesaja 54:15).
“En la mondo vi havos suferadon; sed kuragxu; mi venkis la mondon” (Johano 16:33).
La unua parto de cxi tiu prediko konkludis per admono permesi al Dio fortikigi nin per virteco. Aldone, estis konfirmita ke premiteco kaj teruro ja ne alproksimigxos al tiu kiu permesas al Dio fortikigi lin/sxin per virteco. Tamen, cxi tiu parto ekvilibrigos la veron. Fortikigxante per virteco ne signifas ke estos nenia problemo. Je la promeso de Dio en Jesaja 54:14-17, Dio klarigis ke oni armos kontrau Lia popolo, sed, tia atako ne estos de Li, kaj Li certe donos al Sia popolo venkon sur la atakantoj. Jesuo Kristo donis similan aserton dum Li estis forlasonta Siajn disxciplojn en Johano 16:33 citita supre.
Oni povas dedukti tri verojn el cxi tiu aserto. Unue, la fakto ke Dio jam fortitikigis iun personon per virteco ne signifas ke oni ne armos kontrau tia persono. Iu ajn infano de Dio kiu faras la volon de Dio ne estas libera el la atako de la malamiko. Cxi tiu atako eble venas ielmaniere. Due, tia atako ne estas de Dio. Je la Parablo de la Loloj, Jesuo diris ke la malamiko, la Diablo, kiu venis kiam cxiu dormis kaj semis lolon meze de la tritiko, kaj foriris (vidu: Mateo 13:24-30, 36-43). Multajn atakojn alfrontas Kristanoj nuntempe kiuj ne estas la faroj de Dio, sed la faroj de la Diablo kaj liaj subuloj. Trie, ne gravas la atako, venko estas certa por tiuj kiuj jam estas fortikigxintaj per virteco. La Eternulo ebligos Siajn amatojn venki ian problemon kiu venas al ili. Ne mirinde, la psalmisto povis kuragxe diri, “Vespere povas esti ploro, Sed matene venos gxojego” (Psalmo 30:5. Vidu ankau: Johano 16:20-22).
Malgrau la fakto ke multaj problemoj venos cxi-jare, sciu ke ili ne estos la faroj de Dio. Se vi estus fortikigxinta per virteco, viaj atakantoj falos antau vi je la nomo de Jesuo. Amen.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, January 9, 2010

FORTIKIGXU PER VIRTECO

Estimataj,
FORTIKIGXU PER VIRTECO
Per [virteco] vi fortikigxos; estu malproksima de premiteco, cxar vi ne bezonas timi, kaj de teruro, cxar gxi ne alproksimigxos al vi” (Jesaja 54:14).
Mi estis kondukita uzi Jesaja-n 54:14-17 kiel la pregxojn de mia familio por la nova jaro por homoj en mia reta servo. Mi pregxas denove ke tiuj pregxoj estu plenumitaj je la vivo de cxiu el vi je la nomo de Jesuo Kristo. Amen. Tamen, por la sekvontaj semajnoj, mi bazos miajn semajnajn predikojn sur cxi tiuj versikloj.
La bazo de la profetajxo en cxi tiuj versikloj kiuj estis turnitaj al pregxoj estas virteco. Dio promesis ke Li fortigos Sian popolon per virteco. Multaj kleruloj de la Sankta Biblio interpretas cxi tiun profetajxon al diversaj aroj da homoj. Kelkaj el ili aplikas gxin al la Judoj kiuj revenis el la ekzilo. Kelkaj opinias ke gxi estas aplikata al la judaj kristanoj, dum ili etendas la aplikon al cxiu kristano de cxiuj generacioj kaj nacioj. Kelkaj ecx aplikas gxin al la estonta Regno kiun Dio establos je la lastaj tagoj kaj la homoj en tiu regno. Kiu ajn la prava interpreto, la grava afero estas ke la homoj kiuj estis (au estos) fortikigitaj estis (au estos) fortikigitaj per virteco.
Esti virta esti senkulpa, more honesta, kaj havi pravan rilaton kun Dio. Iu sinonimo de la vorto “virteco” estas justeco: esti justa, senpartia kaj honesta. Tiu volas ke premiteco kaj teruro ne alproksimigxu al li kiu estas virta. Li devas permesi al Dio reale fortikigi lin en ago de virteco kaj li devas resti en gxi.
Permesu al Dio fortikigi vin per virteco alproksimigxante al Li je pregxado kaj meditado de Liaj vortoj cxi-jare. Estu justa al homoj cxe vi. Havu pravan rilaton kun via Dio. “Virto altigas popolon; sed peko pereigas gentojn” (Sentencoj 14:34). Tiam, premiteco kaj teruro ja ne alproksimigxos al vi.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).