Saturday, October 31, 2009

KRAJONOJ JE LA MANOJ DE DIO

Estimataj,
KRAJONOJ JE LA MANOJ DE DIO
"Cxu Mi ne povas agi kun vi, ho domo de Izrael, kiel tiu potisto? diras la Eternulo; jen kiel la argilo en la mano de la potisto, tiel vi estas en Mia mano, ho domo de Izrael" (Jeremia 18:6).
Antau nelonge, mi ricevis iun mesagxon per portebla telefonilo de unu el miaj retaj amikoj kiu estas tre inspirita. La mesagxo estas titolita "Kvin Pintoj de Krajono." Jen la pintoj:
1. Je io ajn kion vi faras, cxiam metu markon.
2. Vi povas cxiam korekti vian erarojn.
3. Tio kio estas grava estas tio kio estas en vi.
4. Je vivo, vi travivas kelkajn dolorigajn akrigojn kiu faros vin pli bona krajono.
5. Por esti plej bona krajono, vi devas lasi vin esti tenita kaj gvidita per la mano kiu tenas vin.
La mesagxo konkludas per cxi tiuj vortoj: Rememoru! Ni estas nenio sed krajonoj je la manoj de la Kreinto. (Interese, cxi tiu sentenco estas la slogano de la produktisto de iu populara nacia televida drama serio cxi tie en Nigxerio.)
La mesagxo estas sin-klariga. Cxiu el ni ja estas krajono je la manoj de Dio. Dio mem uzis alian analogion por konfirmi cxi tion al la popolo Izraela. La Eternulo sendis Profeton Jeremia-n al la domo de potisto por vidi lin dum li laboris sur la stablo. Kiam Jeremia alvenis al la loko, li vidis la potiston formanta kaj re-formanta la argilon gxis li akiris la deziritan rezulton. Tiam Dio egaligis la popolon Izraelan, kaj ankau iun alian homon, al la argilo je la manoj de la potisto.
Dio estas preta uzi vin bone se vi cedus vin al Li. Ne gravas la sxajna malfacila travivo, Li ankorau laboras elporti ion bonan el vi (Romanoj 8:28; 2 Korintanoj 4:15-17; 1 Petro 1:7-8). Ni ja estas krajonoj je Liaj manoj.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, October 24, 2009

CXU VI HAVAS SPIRALAJN RISORTOJN?

Estimataj,
CXU VI HAVAS SPIRALAJN RISORTOJN?
"Nur estu forta kaj tre kuragxa, penante agi lau la tuta instruo, kiun donis al vi Mia servanto Moseo; ne deklinigxu de gxi dekstren nek maldekstren, por ke vi sukcesu cxie, kien vi iros. Cxi tiu libro de la instruo ne forigxu de via busxo, sed meditu pri gxi tage kaj nokte, por ke vi zorge plenumu cxion, kio estas skribita en gxi; cxar tiam vi havos felicxon sur viaj vojoj, kaj tiam vi havos sukceson" (Josxua 1:7-8).
La projektantoj de diversaj specoj da veturiloj, aviadiloj kaj similaj faras kasxitajn aparatojn kiuj estas fiksitaj al la pneuoj de veturiloj por absorbi vibrojn kauzitajn de la neegaleco de la suprajxo de vojo. Cxi tiuj aparatoj estas nomitaj spiralaj risortoj. Neniu gxuas veturadon je ia veturilo kun neniu au malbona spiralaj risortoj. Ecx je glataj kaj bonaj vojoj, cxi tiuj aparatoj ankorau estas gravaj partoj de veturilo.
La mondo estas plena da neegaleco kaj neglataj vojoj. Nur "spiralaj risortoj" povas absorbi la "vibrojn" kauzitaj de neegaleco kaj neglataj vojoj de vivo. Cxi tiuj spiralaj risortoj estas taugaj kompreno kaj apliko de la vortoj de Dio dum la vibroj de vivo estas spertoj de vivo inkluzive la bonajn kiel sukceso, abundo, ofico de autoritato, kaj la malbonaj kiel afliktoj, suferado, persekutado, kaj similaj. 
Bedaurinde, multaj homoj estas indiferentaj al cxi tiuj spiralaj risortoj kaj cxi tio jam farigxis ilia ruinigo. Iu bona ekzemplo de tiuj homoj estis Regxo Salomono. Pro sia abundo, li ne obeis la vortojn de Dio skribitajn en la Legxo de Moseo (Readnomo 17:16-20) kaj ecx tiujn kiuj li rekte audis de Dio due (1 Regxoj 3:14; 9:3-9). Cxi tio kauzis lin peki kontrau Dio, kaj la Eternulo estis kolera kontrau li kaj sxiris la regnon de Izraelo de li kaj donis gxin al unu el liaj subuloj (vidu: 1 Regxoj 11). Jesuo Kristo estis diferenta. Li povis kontraubatali la tentojn de la Diablo per la vortoj de Dio (vidu: Mateo 4:1-11).
Cxu vi havas spiralajn risortojn por absorbi la vibrojn de vivo? Kiel bonaj ili estas? Kiel sciebla vi estas je la vortoj de Dio? Cxu vi meditas je ili ofte? Cxu vi havas taugan komprenon de ili? Cxu vi aplikas ilin al via cxiutaga vivado? La Psalmisto diris, "En mia koro mi konservas Vian diron, Por ke mi ne peku antau Vi" (119:11).
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, October 17, 2009

ESTAS ANKORAU ESPERO!

Estimataj,
ESTAS ANKORAU ESPERO!
"Cxar kiu trovigxas inter la vivuloj, tiu havas ankorau esperon; cxar ecx al hundo vivanta estas pli bone, ol al leono mortinta" (Predikanto 9:4).
La konsilanto sidis kviete dum la viro elversxis sian animo. Estis evidente ke la viro jam perdis cxian esperon. Li ne plu sciis tion kion li faru. La viro konkludis, "Nenio faras bone por mi. Mi estas malgxoja pro vivo. Estas pli bone se mi estas mortanta ol esti vivanta senespere."
Multaj homoj estas je similaj situacioj kiel tiu seniluziigita viro. Ili preferas morti anstatau vivi cxar ili jam perdis cxian esperon. Tamen, ne gravas la situacio, estas ankorau espero. Pro tio ke estas ankorau vivo, estas espero. Ecx, se oni estas tute senespera, iomete da oportuno povas turni onian historian al gloro. Ijob, je sia dolorego, diris: "Arbo havas esperon, se gxi estas dehakita, ke gxi denove sxangxigxos, Kaj gxi ne cxesos kreskigi brancxojn. Se gxia radiko maljunigxis en la tero, Kaj gxia trunko mortas en polvo, Tamen, eksentinte la odoron de akvo, gxi denove verdigxas, Kaj kreskas plue, kvazau jxus plantita" (Ijob 14:7-9).
Kio estas via nuntempa situacio? Cxu vi jam perdis esperon je tia situacio? Cxu vi deziras ke estas pli bone se vi estas mortanta ol vivanta? La skribinto de la libro de Predikanto diris, "Cxar kiu trovigxas inter la vivuloj, tiu havas ankorau esperon; cxar ecx al hundo vivanta estas pli bone, ol al leono mortinta" (9:4). Jes, al hundo vivanta estas pli bona ol al leono mortinta! Vivanta mizerulo estas pli bona al mortinta ricxulo. La kialo estas ke la vivo de la antaua povas esti plibonigita; estas neniu espero por la posta ecx je lia multekosta tombo.
Ne gravas via situacio, kiam estas vivo, estas espero. Ecx, je evidenta senespera situacio, Jesuo Kristo rememorigis Marta-n, "Cxu mi ne diris al vi, ke se vi kredos, vi vidos la gloron de Dio?" (Johano 11:40). Sxi ja vidis tiun gloron. Je via sxajna senespera situacion, estas ja ankarau espero!
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, October 10, 2009

LI NE BEZONAS IAN DEFENDON

Estimataj,
LI NE BEZONAS IAN DEFENDON
"Tiam diris Jesuo al li: Remetu vian glavon en gxian ingon; cxar cxiuj, kiuj glavon prenas, per glavo pereos. Cxu vi do supozas, ke mi ne povas alvoki mian Patron, kaj Li tuj liveros al mi pli ol dek du legiojn da angxeloj? Sed kiel plenumigxus la Skriboj, ke tiel devas okazi?" (Mateo 26:52-54).
Antau nelonge, mi ricevis ekspeditan cxenitan retmesagxon petantan min partopreni je afero por protesti al iu sociala reta servo forigi iun retejon kiu estas ofenda al la personeco de Jesuo Kristo
de la reta servo de la sociala reto. Centoj da homoj jam aligis siajn nomojn al la retmesagxo dum oni ekspedis gxin al aliaj homoj antau ol gxi atingis min. Mi volis aligi mian nomon, sed mi memoris ke estas neniu bezono komenci la aferon je la unua aferon cxefe cxar Jesuo Kristo ne bezonas ian ajn defendon de iu ajn.
Subtenantoj de multaj mondaj religioj, konfesioj, kaj aferoj estas pretaj defendi la inciatintojn de tiaj religioj, konfesioj, au aferoj per la lasta guto de sia sango. Tamen, Jesuo Kristo au la Dio kiun la kristanoj adorservas ne bezonas tian defendon. Li estas sin-suficxa, nesxangxebla kaj ne movebla. Nenio povas depreni ion ajn de Lia Esteco ne gravas la malestimiga vorto uzita por Li. Provoj defendi Li eble povas esti labori kontrau Lia volo!
Kiam oni volis aresti Jesuon Kriston, unu el Siaj disxciploj pruvis defendi Lin, sed Li avertis lin kaj sciigis lin ke Li povas regi la situacion. Je tiu tempo, gxi estis parto de la arangxo por plenumi la dian celon de Lia veno al la mondo. Malgrau la aresto, molesto, proceso, krucumado kaj morto de Jesuo Kristo, Li levigxis je la tria tago. Li estas tre alte superigita kaj ricevinta "nomon, kiu estas super cxia nomo, por ke en la nomo de Jesuo klinigxu cxiu genuo, de encxieluloj kaj surteruloj kaj subteruloj, kaj cxiu lango konfesu, ke Jesuo Kristo estas Sinjoro, al la gloro de Dio, la Patro" (Filipianoj 2:9-11). Neniu kvanto de malestimiga vorto povas redukti Lian suverenecon. Homoj kiuj uzas abomenajn vortojn kontrau Li nur malsxparas sian tempon.
Jesuo Kristo ne bezonas ian ajn defendon. Malgrau cxi tio, kiu estas Li al vi? Kiel vi rilatas al Li? Li jam venis kiel la Savinto de la mondo. Li nuntempe defendas tiujn kiuj kredas je Li. Li venos reen baldau kiel la Jugxo de la tuta mondo. Cxu vi estas preta alfronti Lin?
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, October 3, 2009

VEKU LIN!

Estimataj,
VEKU LIN!
"Kaj Li estis dormanta en la posta parto sur la kuseno; kaj ili vekis Lin, kaj diris al Li: Majstro, cxu vi ne zorgas pri tio, ke ni pereas?" (Marko 4:38).
Jesuo Kristo sxipveturis kun la discxiploj tra la nestabila Maro Galilea dum furioza sxtormo komencigxis. Gxi estis minaco por ili kaj iliaj posedajxoj. Mi opinias ke kelkaj el ili, kiel spertaj fisxkaptistoj, provis cxiajn taktikojn uzatajn en simila situacio. Tamen oni mirdemandas, kial Jesuo Kristo estis dormanta ie en la sxipeto. Kiel Li povis dormi en tia situacio? Tamen, la discxiploj agis gxuste: ili iris veki Lin. Vekite, Li tuj parolis al la sxtormo, kaj kaj cxio serenigxis!
Kristana vivo ne estas fugxo de dangxero, sed aserto de Lia cxiama cxeesto. Kio sxtormas en via vivo? Kio minacas gxin? Cxu vi provas trovi helpon? Kvankam "…ne dormetas kaj ne dormas la gardanto [Jesuo Kristo de Siaj popoloj]" (Psalmaro 121:4), tamen, vi devas voki Lin en la cxi-momenta situacio. Li estas apud vi, sxajne dormanta. Veku Lin!
Jen kelkaj promesoj de Dio por vi:
"Voku Min en la tago de mizero; Mi vin liberigos, kaj vi Min gloros" (Psalmaro 50:15).
"Voku al Min, kaj Mi respondos al vi, kaj Mi sciigos al vi grandajn kaj gravajn aferojn, kiujn vi ne scias" (Jeremia 33:3).
"Kaj mi diras al vi: Petu, kaj al vi estos donate; sercxu, kaj vi trovos; frapu, kaj al vi estos malfermite. Cxar cxiu petanto ricevas; kaj la sercxanto trovas; kaj al la frapanto estos malfermite" (Luko 11:9-10).
"Kaj estos tiel, ke antaux ol ili vokos, Mi respondos; ili estos ankoraux parolantaj, kaj Mi jam auxdos" (Jesaja 65:24).
"Proksima estas la Eternulo por cxiuj, kiuj [kiujn] Li vokas, por cxiuj, kiuj Lin vokas" (Psalmaro 145:18).
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).
PS
Cxi tiu prediko estis unue dissendita je la 14- a de Marto, 2004.