Saturday, July 28, 2012

PENTINTA, SED...

Estimataj,
PENTINTA, SED...
"En sia mizero li ekpetegis la Eternulon, sian Dion, kaj li tre humiligxis antau la Dio de siaj patroj. Kiam li pregxis al Li kaj petegis Lin, Li auskultis lian peton kaj revenigis lin en Jerusalemon al lia regno. Kaj Manase eksciis, ke la Eternulo estas la vera Dio" (2 Kroniko 33:12-13).
"Mi faros ilin objekto de teruro por cxiuj regnoj de la tero, pro Manase, filo de Hxizkija, regxo de Judujo, pro tio, kion li faris en Jerusalem" (Jeremia 15:4).
Nia Dio havas kompatemon kaj pardonemon (Daniel 9:9). Ankorau, oni devas esti zorgxema rilante al Li precipe plenumante Liajn ordonojn. La kialo estas ke se oni pekus kontrau Li kaj poste pentus, oni ankorau havos la konsekvencon de siaj pekoj (Sentencoj 11:21; 16:5).
La historio de Manase asertas cxi tion. Manase estis unu el la plej malbonaj regxoj en Izrael. Li estis la rekta malo de sia pia patro, Hxizkija. Li faris abomenindajxojn kolerigi la Eternulon. Lau tradicio, li estis tiu kiu mortigis profeton Jesajan. Post kiam Dio avertis lin kaj liajn popolon, kaj ili ne atentis la aventon de Dio, Dio igis lin malliberulo en la kortego de alia forta regxo. Tamen, en sia mizero, li pentis kaj petis pardonon de Dio.
La kompatema kaj pardonema Dio audis liajn pregxojn kaj revenigis lin al lia regno. Li poste vivis farante bonajxojn (vidu 2 Kroniko 33). Tamen, lia popolo havis la konsekvencon de liaj abomenajxoj (vidu Jeremia 15). La Eternulo promesis suferigi ilin pro tio kion li faris.
Oni ne vidu cxi tion kiel maljustecon je Dio. La popolo ankau havis sian propran parton de kulpo, sed tio ne estas la emfazo cxi tie. La emfazo estas iu aparta pentinta kaj pardonita persono estis uzita kiel aludo por venonta puno. Cxi tio indikas ke kvankam Dio pardonis Manasen, la puno de lia pekoj estis tie.
La puno de la pekoj de Manase eble ne rekte estis por li, sed la kazoj de David kaj Paulo estis malsamaj. David faris la pekojn de adulto kaj murdo. Alfrontite de profeto Natan, li pentis kaj pregxis la pregxon trovitan je Psalmo 51. Sendube, Dio pardonis lin je liaj pekoj, sed li pagis kare por ili (2 Samuel 12:13-14; 13-21). Paulo (antaue Saulo) persekutis la disxciplojn de Jesuo Kristo. Dum li havis rekontigxon kun Dio, Dio promesis, "cxar Mi montros al li, kiom li devas suferi pro Mia nomo" (Agoj 9:16). Li ja suferis.
Kion vi faras nun? Cxu gxi estas bona au malbona? Vi eble pensas pri posta pento. Tamen, audu la vortojn de Salomon: "Ni auskultu la finon de cxio: timu Dion, kaj plenumu Liajn ordonojn, cxar cxi tio estas cxio por la homo. Cxar cxiun faron Dio venigos al jugxo, ecx cxion kasxitan, cxu gxi estas bona au malbona" (Predikanko 12:13-14).
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).
PS
Cxi tiu mesagxo estis unue dissendita je la 14-a de novembro, 2004.

Saturday, July 21, 2012

CXU VI ESTAS SUR LA LISTO?

Estimataj,
CXU VI ESTAS SUR LA LISTO?
Ili sercxis siajn dokumentojn genealogiajn, sed cxi tiuj ne trovigxis; tial ili estis eligitaj el la listo de la pastroj. Kaj la regionestro diris al ili, ke ili ne mangxu el la plejsanktajxo" (Ezra 2:62-63a).
Kaj se iu ne trovigxis skribita en la libro de vivo, tiu estis jxetita en la fajran lagon" (Apokalipso 20:15).
La auxtobuso de la lernejo estis preta veturigi kelkajn lernantojn por ekskurso. Cxiu membro de la klaso volis iri, sed la kondicxo por la iro estis ke oni devis esti skribiginta sian nomon en listo de la klasinstruisto. Neniu el ili sciis la efektivajn homojn kiuj estis sur cxi tiu listo. Strange, estis ankoraux loko en la buso dum la instruisto finis elvoki la nomojn desur lia listo. La aliaj lernantoj petis ke li lasu ilin en la buson, sed li rifuzis cxar iliaj nomoj ne estis sur lia listo.
Sama evento okazis dum la Judoj revenis de ekzilo. La pastroj restarigis la adoron kaj oferojn al Dio laux la Mosea Legxo.Tamen, por diservi kiel pastro, oni devis konfirmi sian Levidan devenon - la ununura tribo kiu povis plenumi la pastrajn devojn. Tial venis kelkaj homoj de iuj urboj kiuj ne povis pruvi ecx sian apartenon al la Izraelidoj, des malpli al la Levidoj. Ili sercxis siajn dokumentojn genealogiajn, sed ili ne trovigxis; tial ili estis eligitaj el la listo de la pastroj.
Cxiu en la mondo gxuas la universalan bonecon de Dio. Dio ne diskriminacias benante multajn homojn surtere (Psalmo 145:9;Mateo 5:45; Agoj 14:17). Efektive, sxajnas ke Dio pli benas la malvirtulojn ol la virtulojn. Tamen, venos la tago kiam Dio turnigxos kontraux tiuj homoj, kies nomoj ne estas en Lia Libro de Vivo. Ili estos forigitaj de la cxeesto de Dio poreterne.
Por havi vian nomon en la Libro de Vivo, vi devas vere akcepti Jesuon Kriston - la ununuran Vojon al Dio (Johano10:7,9; 14:12) - kiel vian personan Savinton kaj Sinjoron (Johano 1:12; Agoj 16:31). Cxu vi estas sur la listo de la Libro de Vivo?
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).
PS
Cxi tiu mesagxo estis unue dissendita je la 27-a de junio, 2004.

Saturday, July 14, 2012

MI TROVIS AMIKON EN JESUO

Estimataj,
MI TROVIS AMIKON EN JESUO
"Mi jam ne nomas vin sklavoj, cxar la sklavo ne scias, kion lia sinjoro faras; sed mi nomis vin amikoj, cxar cxion, kion mi audis de mia Patro, mi sciigis al vi" (Johano 15:15).
La himno "I have found a friend in Jesus" [esperante: "Mi trovis amikon en Jesuo"] ankau konata kiel "The Lily of the Valley" [esperante: "La Lilio de Valoj"] estas unu el miaj preferataj himnoj. Oni scias malmulte pri la historio de la himno krom la fakto ke gxi estis verkita de William Charles Fry (1837-1882) en Lincoln, Anglio, laborante kun la Armeo de Savo (Salvation Army). Fry deklaris ke li trovis amikon en Jesuo cxar Li estas cxio por li. Li komparis Jesuon al la lilio de la valo, la "Amata" en la Kanto de Kantoj 'amaj karakteroj' (Kanto de Kantoj 2:1). Sendube, cxi tiu lilio de la valo simbolas la dolcxecan, purecan, fruktoplenecan, humilecan, kaj sanigan kvalitojn de Jesuo Kristo. Fry povis vidi nur en Jesuo cxion kion li bezonis esti purigita kaj esti farita plene. Li deklaris ke Jesuo estas lia konsolo en malgxojo kaj mizero cxar Jesuo diris al li forruli cxiun zorgon al Li cxar Li zorgas. Jesuo estas ja "la Lilio de la Valo, la Brila kaj Matena Stelo, Li estas la plej bela dek mil al mia animo."
Krom deklaro de William Charles Fry en tiu himno, Jesuo Kristo mem elektis cxiujn kiuj akceptas Lin kiel amikon kaj Li ne nur promesis fari multajn aferojn por Liaj amikoj, Li demetis Sian vivon kiel elacxeton por Liaj amikoj (vidu: Johano 15:13; Efesanoj 5:2; Romanoj 5:6-8; 1 Timoteo 2:6). Kiel amiko de Jesuo, iu ajn kiu akceptas Lin kiel sian Savanton kaj Sinjoron lernos multon de Li (Johano 15:15), fakte, Jesuo, per la Sankta Spirito, malkasxos multajn misterojn al li (Efesanoj 1:9; 3:5; Koloseanoj 1:26). Tia amiko havos rektan aliron al la trono de graco alproksimigi al Dio sen peranto, krom Jesuo Kristo (Hebreoj 4:14-16; 8:6; 9:15; 12:24; 1 Johano 2:1). Fakte, Li "...ofte amiko estas pli sindona ol frato" (Sentencoj 18:24).
Fry daurigis en sia himno atesti pli pri tiu granda Amiko kiu prenis lian malgxojon, metis cxiujn liajn malgxojojn, kaj farigxis lia forta kaj potenca turo en en tento. Li deklaris ke kvankam la tuta mondo forlasas lin kaj Satano dolore tentas lin, li sekure atingas la cxielan celon per Jesuo. Sekve, li forlasis cxion el sia koro por Li. Li ankau atestis ke Jesuo neniam, neniam forlasis lin, nek forlasos lin cxi tie, ke kiel li vivis per fido kaj plenumis la volon de Jesuo, Jesuo estus muro el fajro cxirkau gxin. Do, li havus nenian timon, cxar per manao de Jesuo Li plenigas lian malsatan animon. Efektive, li trovis grandan Amikon en Jesuo!
Cxu vi trovis tian Amikon en Jesuo Kristo? Cxu vi konfesos kiel William Charles Fry ke Jesuo Kristo estas cxio por vi? Invitu Lin en vian vivon hodiau kaj permesu Lin preni tutan kontrolon de via vivo. Vi vere gxuos Lin!
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, July 7, 2012

CXU DIO RESPONDOS AL MIAJ PREGXOJ? (Parto 2)

Estimataj,
CXU DIO RESPONDOS AL MIAJ PREGXOJ? (Parto 2)
"...Kaj ni scias, ke por tiuj, kiuj amas Dion, por tiuj, kiuj estas vokitaj lau Lia intenco, cxio kunlaboras al bono" (Romanoj 8:28).
Pasintsemajne, mi dissendis mesagxon pri la supra temo kaj emfazis, ke Dio respondos niajn pregxojn laux Sia volo en Sia propra maniero kaj Sia propra tempo. Atendite, iuj homoj malkonsentis kun tiu pozicio. Por ili, Dio respondos kion ajn ni petos de Li. Nu, mi adaptis mesagxon kiun mi dissendis antau kelkaj jaroj titolitan "Kiam Dio Diras NE."
Mi montris gxin pasintsemajne ke ekzemploj de tio kion mi instruas abundas en la Biblio, kaj mi donis klasikan ekzemplon en la kazo de David, kiam li volis konstrui templon por Dio (vidu: 2 Samuelo 7). Regxo David estis unika viro - viro lau la koro de Dio (vidu: Agoj 13:22). Li estis tia regxo kiu faris nenion sen unue demandi de Dio. Dio siavice faris lin sukcesa en sia tuta penado, sed nur en io Dio diris NE. Oni povas demandi kial Dio diris ne al tia bona kora deziro de David.
Kiel vi reagas al tia respondo de Dio? Cxu vi estos kiel tiu pastoro kiu rakontis al sia komunumo, ke "Kiam Dio diras NE, diras JES"? Kiel David reagis? Li reagis laudante Dion en kalkuli sian benon (vidu: 2 Samuelo 7:18-29). La "NE" respondo faris lin laudi Dion! Gxi faris lin alproksimigxi al Dio. Gxi faris lin akiri la promesojn de Dio (versoj 28-29).
David akceptis la volon de Dio al sia deziro, kaj Dio plenumis Sian planon por li. Salomono - lia filo - eventuale konstruis la templon al David kredito (vidu: 2 Regxoj 8). Hxizkija estis malsama viro. Dio diris, ke li mortu (2 Regxoj 20:1). Anstatau akcepti la volon de Dio por li, li pregxis kontrau gxi. Dio en Sia permisiva volo, aldonis dek kvin jarojn al lia vivo. Bedaurinde, tiuj aldonitaj jaroj estis la konsterno de lia vivo (vidu: 2 Regxoj 20:12 ff).
Jesuo Kristo akceptis la volon de Dio, kiam Li pregxis, ke Dio forprenu la pokalon de la kruco de Li (Luko 22:44). Li ecx kriis sur la kruco por pruvi la agonion de la "negativa" respondo kiun Li ricevis de Dio (Mark 15: 34). Tamen, la NE respondo de Dio al Jesuo, kaj Lia (tio estas, Jesuo) akcepto de gxi donis al Li nomon super cxiu alia nomo (Filipianoj 2:10-11). Cxi tiu unuopa ago de Jesuo Kristo ankau donas al cxiu kristano la esperon, kiu estas preter ia ajn alia espero ke se ni mortus hodiau, ni tuj regxos kun li.
Paulo pregxis trifoje ke Dio forprenu ian "dorno en sia karno" sed Dio sciigis al li, ke Lia graco suficxis por li (vidu: 2 Korintanoj 12:7-10). Anstatau nei la absolutan volon de Dio en cxi tiu nekontentiga situacio, Paulo prefere fieris pri sia malforteco kaj permesis ke Dio estu glorata en gxi.
Dio certe ne respondas cxiujn el niaj pregxoj ke ni volas ke Li faru tion. Tamen, estas certe ke Dio respondos niajn pregxojn lau Sia volo. Cxu vi pretas akcepti de Dio perfektan respondon al viaj pregxoj en Lia propra maniero kaj Lia propra tempo? Memoru, "... Kaj ni scias, ke por tiuj, kiuj amas Dion, por tiuj, kiuj estas vokitaj lau Lia intenco, CXIO kunlaboras al bono" (Romanoj 8:28).
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).