Saturday, May 30, 2009

PETU KAJ ESTOS DONITE AL VI

Estimataj,

PETU KAJ ESTOS DONITE AL VI

"Petu, kaj estos donite al vi; sercxu, kaj vi trovos; frapu, kaj estos malfermite al vi; cxar cxiu petanto ricevas, kaj la sercxanto trovas, kaj al la frapanto estos malfermite" (Mateo 7:7-8).

Antau ne longe, la principo de petado kaj donado estis montrita je mia hejmo. Mia infanoj kaj mi matenmangxis. La botelo de sukero estis cxe mia flanko de la mangxotablo. Mia filino volis aldoni plu da sukero al sia mangxajxo. Sxi sciis ke mi eble malpermesos sxin preni plu da sukero. Unue, sxi rigardis la botelon kaj min. Mi sciis sxian intencon, sed mi volis ke sxi esprimu gxin. Post kelka tempo, sxi kuragxigis sin kaj petis gxin, kaj mi volonte donis al sxi iom da sukero.

Multfoje, ni hezitas sciigi al Dio niajn petojn. Estas fakto ke kiel cxiuscia Dio, Li scias tion kion ni bezonas antau ol ni petas de Li (vidu: Psalmo 38:9; Mateo 6:8, 32; Luko 12:30), sed Li volas ke ni petu de Li. Efektive, Jesuo Kristo emfaze diris al Siaj disxciploj, "Gxis nun vi petis nenion en mia nomo; petu, kaj vi ricevos, por ke via gxojo estu plena" (Johano 16:24). Tamen, multaj homoj restas silentaj, au daurigas plendi au suferi anstatau libere peti de Sia cxiela Patro.

Dio estas preta fari ion ajn kion ni petas lau Lia volo, kondicxe ke ni petu de Li. Joseph M. Scriven je iu himno, "What A Friend We Have In Jesus," [esperante: Kian amikon ni havas en Jesuo] diris, "What a Friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear! What a privilege to carry everything to God in prayer! O what peace we often forfeit, O what needless pain we bear, All because we do not carry everything to God in prayer." [esperante: Kian amikon ni havas en Jesuo, cxiujn niajn pekojn kaj dolorojn elporti! Kia privilegio porti cxion al Dio en la pregxo! Ho kian pacon ni ofte rezignas, ho kia nebezono elporti dolorojn, cxar ni ne portas cxion al Dio en la pregxo.]

Cxi tiu principo de petado kaj donado estas ecx aplikebla al homoj. Multaj homoj ne donus gxis oni petos de ili. Tial, ne timu peti. Vi ricevos ion el cxi tiuj respondoj: "Jes, jen gxi," "Ne, vi ne povas akiri gxin," au "Atendu dum kelka tempo." Vi perdas nenion je petado, anstataue, vi perdas multon se vi ne petus.

Petu, kaj estos donite al vi.

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

PS
Mi intencas eldoni libron pri diservado per la Interreto en la angla lingvo. Mia vizio pri la dek-cxapitro-hava libro estas doni kopiojn de gxi senpage al multaj pastoroj kaj aliaj dedicxitaj kristanoj kiuj sentas ardon por Interreta servo. Mi uzas cxi tiun oportunon peti de vi financan helpon pro la projekto. Skribu private al mi cxe por detalo. Dio benu vin!

Saturday, May 23, 2009

PERMESU AL DIO TRAKTI LIN

Estimataj,

PERMESU AL DIO TRAKTI LIN

"Tiam Abisxaj diris al David: Dio transdonis hodiau vian malamikon en viajn manojn; nun permesu, ke mi trapiku lin per la lanco al la tero unu fojon; duan fojon mi tion ne faros al li. Sed David diris al Abisxaj: Ne pereigu lin; cxar kiu povas senpune etendi sian manon kontrau la sanktoleiton de la Eternulo? Kaj David diris: Mi jxuras per la Eternulo, ke nur la Eternulo lin frapos; au venos lia tago kaj li mortos, au li iros en militon kaj pereos" (1 Samuel 26:8-10).

Kiel vi traktas vian sxajnan malamikon se vi havus la oportunon trakti lin? Cxu vi traktus lin kiel li traktas vin? Alie, cxu vi lasus lin iri libere kaj permesus al Dio trakti lin je Liaj rimedo kaj tempo?

Regxo Saul estis konfirmita malamiko de David. Li eluzis multe da sia tempo por sercxi rimedon por mortigi Davidon. Tamen, dufoje, David havis oportunojn mortigi Saulon, sed li ne faris tiele (vidu: 1 Samuel 24, 26). La sekvantoj de David ne povis kompreni kial li ne uzus la plej bonan oportunon kaj mortigus sian cxefamalamikon kaj farigxus la regxo de Izrael. David preferis permesi al Dio trakti Saulon ol vengxi por si. Dio ja traktis Saulon je Sia tempo kaj Sia rimedo, kaj David finfine farigxis la regxo de Izrael anstatau Saul.

Multaj homoj ne farus tion - permesi al sxajna malamiko daurigi fari tion kion li volas, precipe kiam ili havas la oportunon vengxi tian malamikon. Estas nature forigi onian sxajnan malamikon, sed, tio kontrauas la instruojn de la Nova Testamento. Konsideru cxi tion: "Redonu al neniu malbonon pro malbono. Celu aprobindajxojn antau cxiuj homoj. Se estos eble, restu pacaj viaparte kun cxiuj homoj. Ne vengxu vin, amataj, sed cedu lokon al kolero; cxar estas skribite: Cxe Mi estas vengxo, Mi repagos, diras la Sinjoro. Sed se via malamiko malsatas, donu al li mangxi; se li soifas, donu al li trinki; cxar tion farante, fajrajn karbojn vi kolektos sur lia kapo" (Romanoj 12:17-21. Vidu ankau: Mateo 5:44; Luko 27-28; 23:34; Romanoj 12:14; 1 Korintanoj 4:12-13; 1 Petro 3:9). Oni devas esti matura spirite por sekvi tiajn instruojn kaj reale permesi al Dio trakti oniajn sxajnajn malamikojn je la rimedo kaj tempo de Dio.

Cxu vi pensas vengxi vian sxajnan malamikon? Permesu al Dio trakti lin. Dio faros tiele je Siaj rimedo kaj tempo. Li ja pravigos vin. Kiel David, vi venkos kaj atestos al boneco de Dio je via vivo.

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Sunday, May 17, 2009

ESTAS NE FINITE!

Estimataj,
ESTAS NE FINITE!
"Kaj ili ambau iradis, gxis ili alvenis en Bet-Lehxemon. Kaj kiam ili eniris en Bet-Lehxemon, la tuta logxantaro de la urbo ekbruis pri ili, dirante: Cxu tio estas Naomi? Kaj sxi respondis al ili: Ne nomu min Naomi, nomu min Mara; cxar la Plejpotenculo faris al mi maldolcxegon; kun pleneco mi foriris, sed la Eternulo revenigis min malplena; kial do vi nomus min Naomi, konsiderante, ke la Eternulo atestis kontrau mi kaj la Plejpotenculo afliktis min?" (Rut 1:19-21).
Antau nelonge, mia familio estas funebranta. Unu el miaj bofratoj mortis. Estas duobla tragedio cxar lia plej juna filo, la ununura infano de lia nova edzino, mortis kelkajn horojn post lia morto. Ni estis tiel malfelicxaj. Ni, precipe la vidvino, estis tiel senesperaj. Gxi estis tre amara travivo. Tamen, dum ni venis de la enterigo de la viro, ankorau tiel malfelicxaj, la Eternulo kondukis min al la vivoj de Naomi kaj Rut. Mi poste uzis la rakonton por konsoli la vidvinon kaj la ceterajn el ni.
Naomi, Elimelehx (sxia edzo) kaj iliaj du filoj iris la landon Moab por pli bona vivo. La du filoj geedzigxis dum ili estis je la la fremda lando. Bedaurinde, Elimelehx kaj la du filoj mortis je tiu fremda lando tiel ke Naomi kaj la du junaj virinoj restis senesperaj. Poste, Naomi decidis reiri hejmen. Rut, unu el la junaj vidvinoj decidis iri kun sxi. Naomi pensis ke estis finite por sxi kaj esprimis gxin dum homoj bonvenigis sxin. Lau sxi, la Eternulo jam afliktis sxin, kaj estis nenia espero. La juna Rut estis ankau senespera dum sxi sekvis sian bopatrinon al sxia patrujo. Tamen, Dio turnis ilian amaran rakonton al dolca rakonto dum Li reestablis Ruton kaj donis al sxi filon je sxia nova hejmo. Homoj venis por gxui kun ambau Naomi kaj Rut (Rut 4:13-17). Gxi ja estis ne finite por ambau ili!
Cxu vi estas je tia senespera situacio? Cxu vi pensas ke estas finite por vi? Cxu vi sxangxas vian nomon de "dolcxa" al "amara" (kiel Naomi faris) pro via situacio? Estas ne finite! Estas ankorau espero por vi. La Eternulo turnos vian rakonton de amara al dolcxa rakonto. Homoj ja venos por gxui kun vi.
Mi citu la tutan Psalmon 126: "Kiam la Eternulo revenigis la forkaptitojn al Cion, Tiam ni estis kiel songxantoj. Tiam nia busxo estis plena de gajeco, Kaj nia lango plena de kantado; Tiam oni diris inter la popoloj: Ion grandan la Eternulo faris por cxi tiuj. Ion grandan la Eternulo faris por ni: Ni gxojas. Revenigu, ho Eternulo, niajn forkaptitojn, Kiel riveretojn en sudan landon. Kiuj semas kun larmoj, Tiuj rikoltos kun kanto. Iras kaj ploras la portanto de semotajxo; Venos kun kanto la portanto de siaj garboj."
Estas ne finite!
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).
Pregxa Peto:
Aligxu al mi je pregxoj por la vidvino de mia bofrato, mia maljuna bopatrino, kaj la ceteraj el ni ke la Eternulo donu al ni la fortanimecon por porti la perdon, kaj ke homoj baldau venos gxui kun cxiu el ni kaj cxiuj kiuj estas je granda malgxojo nuntempe, precipe tiu juna virino kiu perdis sian edzon kaj ununuran infanon je la sama tago.

Saturday, May 9, 2009

LA SINDONECO DE PATRINECO

Estimataj,

LA SINDONECO DE PATRINECO

"Se iu trovis kapablan edzinon, sxia valoro estas pli granda ol perloj. ... Donu al sxi lau la fruktoj de sxiaj manoj; kaj sxiaj faroj sxin gloros cxe la pordegoj" (Sentencoj 31:10, 31).

Mi ne estas patrino, sed ekde mia infaneco, mi jam vidis la sindonecon de patrineco kiel montrita de mia patrino kaj multaj aliaj virinoj. Mia kara edzino jam montris cxi tiun sindonecon pli ol dek jaroj dum kiuj ni estas geedzigxintaj, ecx antau la nasko de nia unua infano. Mi kutime miras kaj ecx sentas jxaluzon pro la denaska karaktero kiu igas preskau cxiun virinon havi cxi tiun sindonecon de patrineco. Efektive, mi reale alte taksas gxin!

La skribinto de Sentencoj 31:10-31 brile priskribis kelkajn el la karakteroj de sindoneco de patrineco kiel montrita de nobla kaj virta edzino, kaj supozeble nobla kaj virta patrino. El sia patrineca sindoneco, sxi estas iu kiun sxia edzo povas fidi. Sxi estas fonto de kuragxigxo por li. Sxi estas diligenta je sia laboro. Sxi estas kreema. Sxi estas sindona. Sxi estas milda kaj sxagxa. Sxi estas zorganta. Ne mirinde la skribinto de la skribajxo konkludis sian priskribon per alvoko por doni al tia virino honoron.

Nature, virinoj gxenerale havas la sindonecon de patrineco. Tamen, kelkaj el ili estas eksterordinaraj kun la ecoj. Tiaj virinoj reale oferas sin por siaj edzoj kaj infanoj kaj iu au io ajn cxe ili. Tamen, estas virinoj kiuj ne pretas oferi ion ajn por siaj infanoj nemenciante siajn edzojn. Tiaj virinoj estas senindaj virinoj!

Kiel patrino, cxu vi montras la karakteron de la sindoneco de patrineco? Cxu viaj edzo kaj infanoj povas laudi vin pro via sindoneco al ili? Estu preta oferi plue por viaj infanoj kaj via edzo. La Eternulo repagos vin grande pro tio je la nomo de Jesuo. Amen. Viroj ankau devas alte taksi la sindonecon de patrineco kiel montritan de iliaj edzinoj, patrinoj kaj aliaj virinoj cxe ili.

Felicxan Tagon de La Patrinoj!

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Pregxa Peto:
Dum mi dedicxas cxi tiun mesagxon al virinoj tutmonde kiuj reale montras la karakteron de sindoneco de patrineco, pregxu ke kiel Dio rememoris Saran, Hxanan, kaj Elizabeton en la Sankta Biblio, Li rememoru la atendantajn patrinojn kiuj sopiras plene montri la sindonecon de patrineco al siaj propraj infanoj ankau.

Saturday, May 2, 2009

TEMPO POR RESTI SILENTA

Estmataj
TEMPO POR RESTI SILENTA
“Ekzistas tempo por cxio, tempo por resti silenta kaj tempo por paroli” (Predikanto 3:1, 7).
“Kaj Saul ankau iris al sia domo en Gibean; kaj iris kun li la militistoj, kies koron Dio ektusxis. Sed la sentauguloj diris: Kiamaniere helpos nin cxi tiu? Kaj ili malestimis lin, kaj ne alportis al li donacojn; sed li sxajnigi ke li ne audas" (1 Samuel 10:26-27).
Samuel jxus publike estis sanktoleinta Saul kiel unuan regxon de Israelo. La homoj estis kontentaj, ke ili ricevis kion ili deziris. Kelkaj ecx tuj enistigis sin en malkontenton pri la regxeco de Saul: “Kiamaniere helpos nin cxi tiu?” (1 Samuel 10:27). Ili malestimis lin kaj rifuzis al li la honoron kiun oni sxuldis al li. Saul tamen faris ion rimarkinda. La Biblio diris ke li restis silenta. Ekzistas tempoj, kiam ankau ni devas resti silentaj vidalvide de kritikoj kaj malaprobo. Ni devus scii, ke ne cxiuj homoj povas ami nin kaj apbrobi, kion ni faras.
Saul restis silenta kaj atendis gxis Dio vengxos lin. Tiu tempo venis. La viro kiu estis malestimata farigxis la liberiganto kiam la amonitoj venis por damagxi al la popolo de Israelo (vidu 1 Samuel 11).
Rememoru la pregxon de la psalmisto: "Miaj amikoj kaj kamaradoj repasxis pro mia pesto, kaj miaj proksimuloj starigxis malproksime. Kaj insidis kontrau mi tiuj, kiuj celas mian vivon, kaj miaj malbondezirantoj parolis pri mia pereo, kaj malicojn ili pripensas cxiutage. Kaj mi estas kiel surdulo kaj ne audas; kiel mutulo, kiu ne malfermas sian busxon. Mi estas kiel homo kiu ne audas kaj kiu ne havas en sia busxo reparolon. Sed al vi, ho Eternulo, mi esperas; vi auskultos, mia Sinjoro, mia Dio" (Psalmo 38:12-16).
Ne gravas akuzoj de homoj, se vi gxuste agas, lasu Dion vengxi vin. Oni diras ke kelkfoje silento estas la plej bona respondo al stultulo.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).