Saturday, December 9, 2017

KIO ESTAS VIA KUPRA SERPENTO?

Estimataj, KIO ESTAS VIA KUPRA SERPENTO? "Ne faru al vi idolon, nek bildon de io, kio estas en la cxielo supre au sur la tero malsupre au en la akvo sub la tero" (Eliro 20:4). "[Hxizkija] forigis la altajxojn, rompis la statuojn, dehakis la sanktajn stangojn, kaj disbatis la kupran serpenton, kiun faris Moseo; cxar gxis tiu tempo la Izraelidoj incensadis al gxi, kaj oni nomis gxin Nehxusxtan" (2 Regxoj 18:4). Je sia vojo al la Promesita Lando en la dezerto, la Izraelidoj farigxis nepaciencaj kaj diris kontrau Dio kaj sia estro, Moseo. Tial, la Eternulo sendis al ili venenajn serpentojn kiuj mordis ilin kaj multaj el ili mortis. Post kiam la popolo pentis, Dio diris al Moseo fari kupra serpenton kaj levi gxin, ke iu ajn kiu rigardus al gxi vivos. Moseo faris kiel Dio instruis kaj ju pli da popolo Izraela kiu rigardis al la bildo, des pli pretervivis la venenon de la mortintaj serpertoj (vidu: Nombroj 21:4-9). Interese, la popolo Izraela konservis la kupran serpenton dum jarcentoj kaj incensadis al gxi. Alivorte, tio kion Dio uzis kiel tipon por savi la Izraelidojn el katastrofo estis turnita de ili al dio (nomita Nehxusxtan) kiun ili adorservis! Regxo Hxizkija detruis la bildon post centoj da jaroj. Nuntempe, homoj havas multe da sxajnaj kupraj serpentoj kiujn ili adorservas scie au nescie. Ecx, kelkaj kristanaj konfesioj kaj eklezioj partoprenas je cxi tiu eraro. Ili jam turnis multajn aferojn kiujn Dio uzis iam por plenumi Siajn celojn je iliaj vivoj al kutimoj. Tiaj aferoj jam farigxis tradicioj kiuj konkuras (au ecx anstatauas) la vorton de Dio! Ne gravas kiom bonaj tiaj tradicioj povus esti, oni devas forlasi ilin. Kiuj estas viaj sxajnaj "kupraj serpentoj"? Ili necese eble ne estas fizikaj bildoj. Je kia honoro vi ankorau "incensadas"? Kontrolu viajn vivon, kredojn kaj kutimojn. Io ajn kio ne konformas al la vorto de Dio devas esti forlasata, ne gravas kiel populara gxi estas. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu ke vi povu forigi ion ajn kio ne konformas al la vorto de Dio.

Saturday, December 2, 2017

ROK' ETERNA

Estimataj, ROK' ETERNA "Cxar Li kovros min en Sia kabano en la tago de malbono; Li kasxos min en sekreta loko de Sia tendo; Sur rokon Li levos min." (Psalmo 27:5). La himno "Rok' eterna" estas unu el la plej konataj kaj plej amataj himnoj. Augustus M. Toplady (1740-1778), pastoro de Anglikana konfesio, verkis gxin. La forta deklaro de la himno pri Jesuo Kristo kaj Lia faro sur la kruco kiel la ununura espero de savo por homo el jugxo kiun lia peko meritas donas al gxi lokon de honoro inter himnoj de graco. La analogio de Jesuo Kristo al roko havas siajn radikojn en la Sankta Biblio. Efektive, la vorto "roko" estas kutime uzata figure en la Sankta Biblio por diskuti pri Dio kaj Jesuo Kristo. Kiel Roko, Dio estas la Kreinto (Readmono 32:18), la forto de Lia popolo (Readmono 32:4), la defendo kaj rifugxo de Lia popolo (Psalmo 31:2-3; 94:22), kaj la savo de Lia popolo (Readmono 32:15; Psalmo 89:26). En la Nova Testamento, Jesuo Kristo estas la Roko el kiu la Spirito de vivo fluas (Johano 4:13-14; 1 Korintanoj 10:4), la fondajxo de la eklezio (Mateo 16:18) kaj gxia bazangula sxtono (Efesanoj 2:20). Aludante al la Izraelidoj dum ilia vagado en dezerto, Paulo skribis, "...cxar ili trinkis el spirita roko, kiu ilin sekvis; kaj la roko estis Kristo" (1 Korintanoj 10:4). Paulo sxanje aludis al la okazajxo rakontita en Eliro 17:6. Moseo, je la ordono de Dio, frapis la rokon en Horeb, mirakle elportante bezonitan provizon de akvo por la popolo de Dio. La fizika roko estas la bildo de Jesuo Kristo frapita por provizi la "akvon" bezonatan por kontentigi la spiritan bezonon de pekanta homo. Aldone, estas multaj versikloj de Malnova Testamento al la Eternulo kiel la "Roko" au "Roko de savo". La preciza bildo de Jesuo Kristo kiel roko malfernita por provizi lokon de spirita rifugxejo por pekantaj homoj estas certe cxerpita el la sperto de Moseo rakontita en Eliro 33:20-23. Cxar Moseo, falinta homo, ne povis vidi la vizagxon de Dio kaj vivi, Dio mem protektis Moseon metante lin en la fendon de roko dum Li pasis. Same, kasxante sin en Jesuo Kristo, la Roko je la kruco, la kredanto estas protektita de la eterna morto kiun li alfrontus kiam li staros antau la sankta, virta Dio. Cxi tiu himno ja emfazas la klaran instruon de la Sankta Biblio pri la tuta maleblo de homo, iel, doni al Dio ion ajn por akiri au meriti savon. Paulo diris al Tito, "...ne per laboroj faritaj en justeco, kiujn ni mem farus, sed lau Sia kompato [Jesuo Kristo] savis nin" (Tito 3:5a. Vidu ankau: Romanoj 3:20, 28; 4:5; 11:6; Galatoj 2:16; 3:16-21; Efesanoj 2:8-9; 2 Timoteo 1:9). Cxu vi estas en la fendo de cxi tiu Roko, au cxu vi ankorau fidas al viaj penoj esti savita? Kasxu vin en Li, kaj vi neniam bedauros ke vi faris tiel! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu ke vi ne fidu je io ajn sed povu esti en la fendo de Jesuo Kristo, la eterna Roko.

Saturday, November 25, 2017

NE NUR ESTU KANALO DE BENOJ!

Estimataj, NE NUR ESTU KANALO DE BENOJ! "Mi estas la vinberarbo; vi estas la brancxoj; kiu restadas en mi, kaj mi en li, tiu donas multe da frukto; cxar sen mi vi nenion povas fari" (Johano 15:5). Estas komuna afero audi homojn deziiri esti kanalo de la benoj de Dio al aliaj. Tio ankau estas mia deziro. Fakte gxi estas parto de la celoj de mia vivo ekde mia infanagxo. Tamen la deziro de Jesuo Kristo estas, ke Liaj sekvantoj ne nur estu kanaloj de Liaj benoj al aliaj, sed ke ili ankau partoprenu en la benoj. Li artikis cxi tion en Sia kategoria deklaro citita supre. Kio estas kanalo? Kanalo povas esti difinita en multaj manieroj precipe en informoj kaj komunikado. Tamen, simple por la celo de cxi tiu mesagxo, kanalo estas rimedo au ilo per kiu io pasas de unu fino al la alia. Kondukilo, pado, tubo, pasejo, inter aliaj estas aliaj vortoj uzataj por kanalo. Ili cxiuj havas unu aferon komuna: ili ne profitas per tio, kio tra ili pasas. Ili estas nur periloj por pasigi aferon de unu loko al la alia. Multaj homoj estas nur kanaloj de la boneco kaj benoj de Dio al aliaj. Ili estas kiel signajxoj. Ili permesas al Dio uzi ilin por potence beni aliajn, sed ili ne estas partoprenantoj de la benoj. Ne mirinde, ili ne portas la deziritan frukton, kiun Jesuo Kristo volas, ke ili portu. Rimarku, ke tiaj homoj abundas hodiau en la mondo. Ili estas tiuj, kiujn Jesuo Kristo diros, ke Li neniam konis, malgrau la fakto ke ili "profetis en [la nomo de Jesuo], kaj en [la nomo de Jesuo] elpelis demonojn, kaj [la nomo de Jesuo]faris multajn potencańĶojn" (Mateo 7:21-23). Jesuo Kristo ne aludis al Siaj sekvantoj kiel kanaloj, sed brancxoj. Por ke brancxo de arbo restu vivanta kaj portu fruktojn, gxi devas resti en la arbo, ricevi saporon el la arbo, uzi la guston kaj poste porti fruktojn. Brancxo, kiu ne restas en la arbo, ne povas gustumi de la arbo, kaj se gxi ne gustumas, gxi velkos kaj farigxos senutila krom utili por fajro kaj aliaj celoj, kiuj ne estas originale planitaj por gxi. Jesuo Kristo klare donis cxi tiun priskribon en Sia analogio de la rilato, kiun Siaj sekvantoj devus havi kun Li (vidu: Johano 15:2, 6). Cxu vi estas brancxo de Jesuo Kristo au nur kanalo de Liaj benoj al aliaj homoj? Se vi ne nur estos kanalo de la benoj de Dio, sed partoprenanto de Liaj benoj, vi devas esti "brancxo", kiu restos en Jesuo Kristo kaj estu preta porti frukton – frukton kiu dauros (vidu: Johano 15:2, 5, 16). Ne nur estu kanalo! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi ne nur estu kanalo de la benoj de Dio, sed ankau partoprenanto de cxi tiuj benoj.

Saturday, November 18, 2017

DONU FRUKTON AL LA GLORO DE DIO

Estimataj, DONU FRUKTON AL LA GLORO DE DIO "En tio mia Patro estas glorata, ke vi donas multe da frukto; kaj vi estos miaj discxiploj" (Johano 15:8). Cxu vi povas imagi planti arbon, kiu rifuzas doni deziritajn fruktojn? Kion vi farus al tia arbo? Kiel vi traktus arbon, kiu donas fruktojn je la venonta sezono? La parolado de Jesuo Kristo, kiu estas registrita en Johano 15, estis parto de Lia adiaua parolado al Siaj discxiploj. Kelkaj bibliaj erudiciuloj kredas, ke la parolado estis transdonita en la Templo, kie estis ora vinberarbo kiu simbolis la vivon de Israelo kiel la vinberarbo de Dio. Aliaj erudiciuloj kredas, ke gxi estis transdonita sur la Monto Olivarba, kie estis multaj vinberarboj kaj olivujoj. Cxi tiu parolado estis la lasta "MI ESTAS"-a dirajxoj el la sep tiaj dirajxoj en la Evangelio de Sankta Johano. Jesuo Kristo deklaris: "Mi estas la vera vinberarbo... vi estas la brancxoj; kiu restadas en mi, kaj mi en li, tiu donas multe da frukto... "(Johano 15:1, 5). La analogio de la vinberarbo estis konata al la discxiploj de Jesuo Kristo, cxar en la Malnova Testamento, la popolo Izraela estis nomata vinberarbo de Dio (Psalmo 80:8-16, Jesaja 5:1-7, Jeremia 2:21). Estis domagxe, ke la popolo Izraela malsukcesigis Dion en ne porti la deziritan bonan frukton. Ili farigxis sovagxa vinberarbo. Do Jesuo Kristo aludis al Si mem kiel la vera Vinberarbo cxar Li faris la volon de Sia patro, kaj Lia persona vivo atestas pri gxi. La sekreto de tio estis, ke Dio, la Gxardenisto, zorgis pri cxio, kion Li faris. Vinberarbo estas la komuna vinberarbo, kiu estas svelta kaj rampa sur la planko au klinaj apogoj. Gxi estas unu el la elstaraj plantoj en Palestino. Vi povas kompari gxin al iu elstara arbo en via najbararo. En Johano 15:5, Jesuo Kristo alparolis al Siaj discxiploj, kaj cxiu kristano, kiel la brancxoj de la vinberarbo. Brancxo ne povas ekzisti per si mem. Por postvivi, gxi devas resti en la planto. Plie, gxia cxefa celo estas doni fruktojn. Kristanoj devas doni fruktojn de Jesuo Kristo. Ili ne devas produkti la fruktojn. Doni devas elspezi de alia afero, sed produkti estas krei, kreski au fabriki ion. La fruktoj, kiujn ni devas doni, implicas pian vivon (Mateo 7:16-20), kaj virtojn de karaktero (Galatoj 5:22-23; Efesanoj 5:9; Filipianoj 1:11). Ni ne nur donas frukton, sed ankau por multe da fruktoj (Johano 15:2, 8). Cxi tiu estas la kialo, kial Jesuo Kristo pritondos al ni multe da frukto - frukto, kiu dauros (Johano 15:2, 8, 16). Tamen, por povi doni frukton por Kristo, kristanoj devas resti en Li (Johano 15:4). Tiel kiel ordinara brancxo devas resti en la planto por ke gxi postvivu, ni ankau devas resti en Jesuo Kristo. Se ni ne restos en Li, ni estas kiel trancxota brancxo, kiu baldau velkos kaj farigxos brulligno. Jesuo Kristo diris gxin klare, "...cxar sen mi vi nenion povas fari " (Johano 15:5b). Cxu vi estas en Kristo? Jesuo Kristo promesis du aferojn por tiuj, kiuj restas en Li kaj donas frukton por Li. Cxi tiuj du aferoj estas: kresko (Johano 15:2) kaj respondo al pregxo (Johano 15:7). Li promesis pritondi cxiun, kiu donas frukton por Li. En Palestino cxiun jaron, gxardenistoj pritondas siajn vitejojn. Ili trancxas la mortintan lignon, kiu ne havas vivon en si, kaj trancxas la vivajn brancxojn tiel ke ilia rendimento estos pli granda. Same, Dio vestas cxiun fruktodonan kredanton por ke li kresku en la fido. Krome, se iu restas en Jesuo Kristo, liaj pregxoj estos responditaj (vidu: Sentencoj 28:9). Dio pretas fari cxion, kion li volas, se gxi konsentas la volon de Dio (Johano 14:13; 1 Johano 3:21-22; 5:14-15), kaj donos al Dio gloron (vidu: Johano 15:8). La cxefa afero por porti frukton por Jesuo Kristo estas por Dio esti glorata (Johano 15:8). Cxio, kio ne alportas gloron al Dio, ne estas inda fari (vidu: Johano 2:11; 1 Korintanoj 10:31; 1 Peter 5:8-11). La deziro de la Sinjoro Jesuo Kristo estas, ke vi donas fruktojn, kiuj gloros Dion. Cxu vi donas frukton por Jesuo Kristo al la gloro de Dio? Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi daure donu frukton por Kristo, por ke Dio estu glorata en via vivo.

Saturday, November 11, 2017

VI BALDAU LAUDOS DION

Estimataj, VI BALDAU LAUDOS DION "Laudu, ho popoloj, nian Dion, Kaj laute audigu Lian gloron. Li donis vivon al nia animo, Kaj ne lasis falsxanceligxi nian piedon. Car Vi esploris nin, ho Dio; Vi refandis nin, kiel oni refandas argxenton. Vi enirigis nin en kaptilon, Vi metis sxargxon sur niajn lumbojn; Vi rajdigis homojn sur niaj kapoj; Ni trapasis fajron kaj akvon, Sed Vi elirigis nin en bonstaton" (Psalmo 66:8-12). Psalmo 66 estas unu el la dankecaj psalmoj. Gxi estas alvoko por laudi Dion pro Liaj timindeco, potenco, mirindaj faroj, regno, kaj gvideco sur Siaj homoj. Tamen, la psalmisto donis alian kialon por laudo de Li: Li elirigis Siajn homojn el malfelicxajxo. Farante cxi tion, Li esploris ilin; Li refandis ilin je fajro de vivo (kiel oni refandas argxenton au oron) por ke ili estu rafinitaj; Li igis ilin suferi multajn malfelicxajxojn; Li ecx lasis homojn brutali ilin. Tamen, finfine, Li elirigis ilin en bonstaton. Efektive, Li estu laudata! Dio traktas Siajn homojn same nuntempe. Li esploras ilin. Li lasas ilin trapasi multajn malfelicxajxojn de vivo. Kelkfoje, Li lasas homojn mistrakti ilin. Tamen, je cxi tio, Li estas kun ili. Li promesis, "Kiam vi transiros akvon, Mi estos kun vi, kaj trans riverojn, ili vin ne dronigos; kiam vi iros en fajron, vi ne brulvundigxos, kaj flamo vin ne bruligos" (Jesaja 43:2. Vidu ankau: Psalmoj 23:4; 46:4-7; 91:15; Jesaja 41:10). Li baldau igos ilin venki cxi tiujn malfelicxajxojn, kaj ili laudos ilin. Kion vi trapasas nuntempe? Kio estas via propra esploro de fido? Cxu vi estas mistraktita nuntempe? Cxu vi estas en "valo de densa mallumo" nune? Ne malkuragxigxu! Estas portempe. Vi jxus trapasas gxin. La Eternulo estas kun vi. Li eligos vin el gxi, kaj igos vin esti pli rafinita kaj pli pura ol oro. Vi baldau laudos Lin! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu ke vi povu laudi Dion antau la fino de cxi tiu jaro pro aparta afero kiun vi volas ke Li faru por vi.

Saturday, November 4, 2017

TEMPLEN POST RIKOLTO-FIN'

Estimataj, TEMPLEN POST RIKOLTO-FIN' "Eniru en Liajn pordegojn kun dankado, En Liajn kortojn kun laudado. Gloru Lin, benu Lian nomon" (Psalmo 100:4). Kiel iu, kiu kreskis parte en terkultura komunumo, kaj parte en kio nuntempe povas esti rigardata kiel tradicia pregxejo, mi facile identigxas kun Henry Alford, anglikana kleriko de 19a jarcento, kiu verkis la himnon "TEMPLEN POST RIKOLTO-FIN'", kiu farigxis tradicia kanto de rikolto, kiu nun estas asociita kun la Tago de Danko. Kiel ajna alia persono, kiu iam vivis en terkultura komunumo, mi scias la gravecon, kiu estas asociita kun la rikolto. La frukto de la laboro de la tuta jaro dependas de la rikolto. Cxi tio ne povas esti plenumita gxis la rikolto estas preta kaj kiu devas esti rikoltita diligente, ke pestoj au vetero ne difektu la rikolton. Dum la okupata rikoltosezono, kamparanoj lauvorte laboras senlacaj por fari la laboron. La kamparanoj malstrecxigxos kaj festos nur post la rikolto. Nu, se vi ne havus tiun travivajxon, vi povus aprezi la urgxecon de limtempoj, la gxojon de grava laboro bone farita, kaj la helpon de ripozo post okupata tempo cxe la laboro. Estis en cxi tiu kunteksto ke Pastoro Henry Alford verkis la popularan himnon de rikolto au danko. Li vokis dankemajn homojn veni kaj levi la kanton de rikolto cxar la tuta rikolto de la jaro estas sekure kolektita antau ol la vintraj sxtormoj komencigxas. Li atribuis cxi tiun rikolton al dia provizo. Do, homoj, kiuj dankas, devas veni por danki Dion en Lia templo. Alford asertis, ke la tuta mondo estas la propra kampo de Dio, kie pluraj aferoj okazas. Li tiam pregxis, ke la Sinjoro de rikolto ebligus al ni bonan rikolton de cxi tiu "kampo". Li plue rememorigis homojn, ke la Eternulo venos unutage por preni la rikolton hejmen, ke Li petos Siajn angxelojn jxeti "la pomojn" en la infero, sed la "fruktodonaj oreloj" estos konservitaj en la "greno" por eterneco . Cxi tio estas kompare al la parabolo de Jesuo Kristo en Mateo 13:24-30 kaj la vortoj de Johano la Baptisto en Mateo 3:12. Fine, Alford pregxis, ke Dio rapide venu kun Liaj angxeloj, por alporti Sian finan rikolton hejmen, kunigante siajn homojn, por ke ili estu liberaj de malgxojo kaj peko, kaj estu cxiam purigitaj kaj restantaj en Lia cxeesto. Rigarde, cxi tiu himno estas himno de dankemo kaj rikoltado. Efektive estas bone danki al Dio, cxar gxis nun Li helpis nin cxi-jare. Tamen, la vortoj de la himno estas pli pri la fina rikolto, kiun Dio faros en la estonteco. Kiel vi festas la Tagon de Rikolto kaj/au la Danko cxi-jare, cxu vi pretas por la lasta rikolto, kiam Dio "rikoltas" vin kaj lokos vin en la lokon, kiu al vi prave apartenas? Cxu tiu loko estos en Lia eterna cxeesto au la eterna damnado en la lago de fajro? Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxo: Pregxu, ke vi povu vivi vian vivon en dankemo de Dio kaj en maniero, ke Li povos rikolti vin en Sian cxeeston por cxiam.

Saturday, October 28, 2017

STARIGXU POR JESUO

Estimataj, STARIGXU POR JESUO “Staru do, cxirkauzoninte la lumbojn per vero, kaj surmetinte la kirason de justeco” (Efesanoj 6:14). La populara himno, "STARIGXU POR JESUO", estis inspiro, kiun D-ro George Duffield, Jr. (1818-1888) ricevis el la mortaj vortoj de sia amiko, Pastoro Dudley Atkins Tyng (1825-1858): "Starigxu por Jesuo, patro, kaj diru al miaj fratoj de la diservo stari por Jesuo.” Tyng estis fekunda predikisto en la frua dek-naua jarcento en Filadelfio, Usono. La brako de Tyng estis amputita pro lezo, kiun li ricevis en akcidento, kiun li havis kun sia mulo en sia bieno, kaj tio kondukis al sia morto malmultajn tagojn poste. Duffield, Jr. estis movita de la mortantaj vortoj de Tyng ke li predikis je la sekva dimancxo, admonante sian komunumon stari firme por Jesuo Kristo. Lia teksto estis Efesanoj 6:14, "Staru do, zoninte vian talion kun vero, metante sur la kirason de justeco." Je la fino de la prediko li recitis poemon, kiun li verkis. La poemo estas la vortoj de la himno, " STARIGXU POR JESUO". Cxi tiu himno havas klare militan tonon cxar gxi rilatas al kredantoj kiel kristanaj soldatoj, kaj bildigas Kriston kondukante Liajn adeptojn en batalo kontrau malbonaj fortoj. Gxi mencias obeadon al la trumpeto de Kristo. Gxi instigas surmeti la Evangelian armilaron, aludon al Efesanoj 6:10-18, kie Pauxlo diris, ke la armilaro de Dio estas la zono de la vero, la kiraso de justeco, la sxuoj de paco, la sxildo de fido, la kasko de savo, la glavo de la Spirito, kiu estas la vorto de Dio, kaj pregxo. Efektive, la himno-verkisto prave diris, ke "la homa brako cedos" cxar la militado ne estas karna sed spirita (vidu: 2 Korintanoj 10:3-6, Efesanoj 6:10-18). La lasta strofo plenumas promeson pri paco, ke "finigxos la batalo." Ni povas esti cxe la batalfronto hodiau, tago venos kiam ni havos "pac-signalon". Tial cxiu, kiu venkas, estos rekompencita per "krono de vivo" kaj regos eterne "kun la Regxo de Gloro" (vidu: Jakobo 1:12). Multaj homoj malkonsentas kun la vortoj de cxi tiu himno pro gxia agresivo kaj ia kuragxa kanto. Tiaj homoj preferas bonan kaj facilan vivon, kie ili povas ricevi ion ajn, kiun ili volas sen ia batalo. Tamen, la himno precize portretas la kristanan vivon kiel vivon plena de batalo kontrau malbono. Kristana vivo estas efektive milito kontrau la diablo kaj liaj kohortoj, kaj cxiu kristano devas esti preta stari por Jesuo, se li venkos je la spirita batalo. Cxu vi pretas stari por Jesuo? Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi povos stari por Jesuo kaj batali kontrau la diablo kaj liaj cohortoj gxis via venko.