Saturday, June 16, 2018

PATROJ ANKAU DEVAS ESTI AMATAJ!

Estimataj, PATROJ ANKAU DEVAS ESTI AMATAJ! "Kiel patro korfavoras filojn... [Tiel] Respektu vian patron..." (Psalmo 103:13; Eliro 20:12). Kiam mi pripensis pri la okazigo de la Tago de la Patro por cxi tiu jaro, mi trovis cxi tiun citajxon atribuitan al la mortinta respektinda monda evangeliisto, Billy Graham: “Bona patro estas unu el la plej nerekompencitaj, nelauditaj, ne rimarkitaj, kaj tamen unu el la plej valoraj aktivoj en nia socio.” Cxi tiu citajxo estas nediskutebla fakto! Patrinoj estas tiel amataj en cxiu socio. Multaj poemoj, kantoj, subtitoloj kaj similajxoj estis verkitaj kaj dedicxitaj por patrinoj. Patrinoj estas celebrataj tutmonde dufoje cxiun jaron (en marto en iuj partoj de la mondo kaj en majo en aliaj partoj de la mondo). Ecx alia tago etikedas "Internacian Tagon de Virinoj" en marto por "festi la socian, ekonomian, kulturan kaj politikan atingojn de virinoj." Virinoj gxenerale kaj patrinoj aparte meritas cxi tiujn festojn kaj felicxojn pro kiuj ili estas kaj kio ili faras al/por siaj infanoj. Tamen, kiel Billy Graham prave diris, patroj apenau rekonas kaj meritas honoron malgrau la fakto, ke ili estas unu el la plej valoraj aktivoj, kiujn infano iam povus havi en vivo. Patroj devas esti amataj, cxar la Sankta Biblio prezentas Dion kiel nia cxielan Patron au "Nian Patron, kiu estas en la cxielo." Fakte, la centra bildo de Dio estas tiu de Patro (vidu: Psalmo 103:13; Hebreoj 12:5-9; Jakobo 1:17). Cxi tiu prediko ne temas pri Dio la Patro. Skribita en patriarka fikso, la Sankta Biblio estas plena de multaj patroj, kiuj faris specialajn rolojn (ambau pozitivajn kaj negativajn) en la vivoj de iliaj infanoj. Inter la plej malbonaj patroj en la Biblio estis Eli, la permesema patro (1 Samuel 2:22-25, 29; 3:13); Samuel, egala fiasko kiel Eli (1 Samuel 8:1-6); David, kvankam homo lau la propra koro de Dio, estis patro foresta, kiu ne sciis, kio okazas al siaj infanoj (vidu: 2 Samuel 13-15); Ahxaz adorklinigxis al idoloj kaj oferis siajn infanojn al demonoj (vidu: 2 Regxoj 16:2-4); Manase, kiu ankau oferis siajn infanojn al demonoj (2 Regxoj 21:1-9; Psalmo 106:35-41) kaj multaj aliaj. Inter la plej bonaj patroj en la Biblio estis Abraham, la patro de fido, kiu starigis siajn familiajn membrojn antau sia morto (vidu: Genezo 25:5-6); Ijob, kiu partoprenis kun siaj infanoj socie kaj pregxis por ili spirite (vidu Ijob 1:4-5); Jonadab, filo de Rehxab, kiu estis respektata patro, kies filoj obeis al Li (2 Regxoj 10:15-16, Jeremia 35); Jozef, la surtera patro de Jesuo Kristo, kvankam unu el la plej nerekonitaj patroj en la Biblio, sed per grandaj doloroj protektis sian edzinon Maria, la bebon Jesuon (vidu: Mateo 2:19-23) kaj aliajn filojn kiel Jakobo, Joses, Judas (au Judo) kaj Simon (vidu: Marko 6:3) kaj donis al ili edukadon kaj bezonojn dum ili kreskis; la patro de la demono-posedata knabo, kiu alportis la knabon al la discxiploj de Jesuo Kristo por ke li estu resanigita (vidu: Marko 9:14-27); la amanta patro en la Parabolo de la Dibocxema Filo, kiu malgrau la kondutoj de siaj du filoj ankorau montris sian patran amon al ili (vidu: Luko 15:11-32); Filipo, kiu prizorgis kvar filinojn, kiuj farigxis profetinoj (vidu: Agoj 21:8-9) kaj multaj aliaj. Mia surtera patro mortis antau kvar jaroj, sed mi ankorau amas tion, kion li faris dum mi kreskis. La instrukcioj tiam estis kiel maldolcxaj piloloj por gluti por mi, sed hodiau mi estas dankema pro li kaj la patraj roloj, kiujn li ludis en mia vivo. Mi deziras, ke miaj infanoj havu multajn pozitivajn aferojn por lerni de mi, kiel mi daure prizorgas ilin. Rigardu la rolon, kiun via patro ludis en via vivo. Cxu ili estas pozitivaj au negativaj? Cxu vi estas patro? Kiujn rolojn vi ludas en la vivo de viaj infanoj nun? Tamen, ne gravas la rolo, kiun via patro ludis en via vivo, cxu vi amas lin? Cxu vi festas vian patron kiel vi festas vian patrinon? Patroj ankau devas esti amataj! Felicxan Tagon de Patro! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu por la graco, ke vi cxiam amu la patrojn, kiel vi amas patrinojn.

Saturday, June 2, 2018

LA JUSTECO DE DIO KONTRAU LA MALJUSTULO

Estimataj, LA JUSTECO DE DIO KONTRAU LA MALJUSTULO “Cxar tiele diras la Eternulo pri Sxalum, filo de Josxija, regxo de Judujo, kiu regxis post sia patro Josxija kaj foriris de cxi tiu loko: Li ne plu revenos cxi tien; sed sur la loko, kien oni translogxigis lin en kaptitecon, tie li mortos kaj cxi tiun landon li ne plu vidos” (Jeremia 22:11-12). "Kia ago, tia repago" kaj "kia la semo, tia la rikolto" estas diroj pri rekompenco. Oni repagu per tio, kio faris bonon au malbonon. Cxi tio ne estas bondeziro, nek gxi estas malbeno. Gxi estas fakto de vivo. Gxi estas la legxo pri semado kaj rikoltado. Cxiu, kiu estas justa al aliaj homoj, ricevos justecon, dum iu, kiu estas maljusta estos maljuste traktata unu tagon. Tio estis la kazo de Sxalum, filo de Josxija, maljusta regxo de Judujo. Li (ankau konata kiel Jehoahxaz) regis dum nur tri monatoj post la morto de sia justa patro, Josxija, en Jerusalem. Tamen, li ne estis same kiel sia patro, cxar li "agadis malbone antau la Eternulo..." (2 Regxoj 23:32). Li faris cxi tiun malbonon konstruante sian palacon per maljusteco igante sian propran popolon labori, sen pagi ilin por ilia laboro (vidu: Jeremia 22:13). Faraono Neko, regxo de Egiptujo, deportis lin kaj faris unu el liaj fratoj regxo anstatau li. Profeto Jeremia profetis kontrau li, ke li neniam revenos el sia ekzilo sed mortos en sia loko de kaptiteco (vidu: Jeremia 22:11-12). Ne estis alia biblia historio pri cxi tiu maljusta regxo. Li semis maljustecon kaj rikoltis malbonon (komparu: Sentencoj 22:8). Neniu povas trompi Dion. Li estas Dio de justeco kiu redonos problemojn al tiuj, kiuj estas maljustaj (vidu: Galatoj 6:7; 2 Tesalonikanoj 1:6). Li repagos cxi tie sur la tero kaj en la cxielo (vidu: Predikanto 12:14; Jesaja 3:10; Romanoj 12:19; Galatoj 6:8; Koloseanoj 3:25; Hebreoj 9:27). Cxu vi estas maljusta en viaj aferoj kun aliaj homoj? Au, kiel vi agas maljuste kun homoj cxirkau vi? Memoru la justecon de Dio. Li rekompencos vin laue. Agu juste kun homoj cxirkau vi. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu por la graco esti justa en viaj aferoj kun aliaj, por ke vi ankau ricevu justecon de Dio.

Saturday, May 26, 2018

CXU VI MEMORAS VIAN MEZURILON DE BENZINO?

Estimataj, CXU VI MEMORAS VIAN MEZURILON DE BENZINO? "Kaj [Delila] diris: Filisxtoj iras al vi, Sximsxon! Li vekigxis de sia dormo, kaj diris: Mi eliros, kiel cxiufoje, kaj mi vigligxos; sed li ne sciis, ke la Eternulo forlasis lin" (Jugxistoj 16:20). "Kaj ne ebriigxu per vino, en kio estas dibocxo, sed plenigxu per la Spirito" (Efesanoj 5:18). Antau nelonge, la mezurilo de benzino en la panelo de mia auto trompis min. Au cxu mi preferus diri, ke mi ne konsideras la kvanton da benzino de la auto, cxar mi sciis la lastan fojon, kiam mi plenigis la benzinujon kaj la kvanton, kiun mi acxetis tiam. Estis dum la fruhoro de la tago, kiam cxiuj rapidis al sia oficejo. Mi lasis hejmon frue kiel kutime por venki la tipajn trafikojn, kiuj cxiam karakterizas la vojon al mia oficejo. Mi estis duonvoje al mia oficejo kiam la auto malrapidigxis kaj rifuzis daurigi. Mi tuj eksciis, ke la automotoro estis sen la benzino. Mi sukcesis parki la auton cxe la rando de la vojo. Bonsxance por mi, estis malplena benzinujeto en la kofrujo de mia auto. Mi prenis la benzinujeton al proksima benzinstacio por acxeti iujn litrojn da benzino, replenigis la benzinujon kaj daurigis al mia oficejo. La okazajxo memorigis al mi pri la historio de Sximsxon en la Biblio en Jugxistoj 13-16. Sximsxon estis la lasta el la jugxistoj de la antikvaj Izraelidoj menciitaj en la Libro de Jugxistoj en la Biblio kaj unu el la lastaj estroj, kiuj "jugxis" Israelo antau la institucio de la monarkio. Li estis Nazirito. Al li estis donita grandega forto por helpi lin kontrau siaj malamikoj kaj permesi al li fari superhomajn heroajxojn, inkluzive mortigante [mortigi] leonon per siaj nudaj manoj kaj masakri tutan armeon de Filisxtoj uzante nur la makzelon de azeno. Tamen, lia amantino, Delila, perfidis lin ordonante al servisto trancxi la harojn dum li dormis per tio, ke li perdi sian supernaturan potencon. Li ne rimarkis tion, kiam li volis eliri kiel kutime por kontraubatali siajn malamikojn. Lia supernatura benzino forkuris! Liaj malamikoj, la Filisxtoj, kaptis lin, frapis liajn okulojn kaj malliberigis lin. Kvankam, li poste reakiris sian supernaturan forton, mortigis multajn el la Filisxtoj, kiel ili faris al li plej bonan en sia templo, kaj mortis kun ili en la okazajxo. Estas multaj debatoj pri cxu la Sankta Spirito povos lasi/lasos kredanton kiam la kredanto pekas. La celo de cxi tiu prediko ne temas pri tio. Kio estas certa estas, ke ekzistas diferenco inter la logxado de Sankta Spirito (kiu okazas en konvertigxo al cxiu kredanto) kaj enfluajxo de la potenco de la Sankta Spirito (tio okazas konstante). Multaj kredantoj en Kristo ne memoras la takson de la potenco de la Sankta Spirito en iliaj vivoj. Ili estas nur vivantaj gxis ili forkuras de la potenco de la Spirito. Ili estas kiel Sximsxon, kiu ne rimarkis, ke li forkuris el la supernatura potenco, kaj volis eliri kiel li devis fari. Cxu vi cxiam plenigas la potencon de la Sankta Spirito? Apostolo Paulo ordonis: "...plenigxu per la Spirito" (Efesanoj 5:18). Cxu vi memoras la takson de potenco de la Sankta Spirito en via vivo? La potenco de la Sankta Spirito estas la brulajxo de cxiu kredanto en Kristo. Cxu vi replenigas gxin konstante? Cxu vi memoras vian mezurilon de benzino? Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi cxiam memoru la mezurilon de la potenco de la Sankta Spirito en via vivo kaj vi cxiam plenigos gxin.

Saturday, May 19, 2018

NE IGNORU LA AVERTOJN DE DIO!

Estimataj, NE IGNORU LA AVERTOJN DE DIO! "Se homo ofte admonita restos obstina, Li subite pereos sen ia helpo" (Sentencoj 29:1). La fortoj de Nebukadnecar, regxo de Babel, siegxis la urbon de Jerusalem. [urbon Jerusalem.] La fortoj venkis Regxon Cidkija de Judujo. Cidkija estis forkondukita al Nebukadnecar, kaj cxi tiu lasta prononcis justicon pri la antaua. Malgrau la fakto, ke Cidkija sendis kelkajn el siaj oficiroj al Profeto Jeremia por demandi la Eternulon pri la ebleco savigxi de Nebukadnecar, Dio diris al ili, ke la popolo de Jehuda kaj Jerusalemo preparu sin por malvenki, cxar ili falos en la manojn de la mortigantaj Babelanoj (vidu: Jeremia 21:4). Cidkija estis sendita al ekzilo dum liaj filoj estis mortigitaj antau li kaj li estis blindigita. La lando Jehuda estis detruita. Oni demandis, kial Cidkija estis venkita kaj lia lando estis detruita. Indiko estis donita en 2 Regxoj 24:20: la kolero de Dio. Dio avertis la regxojn kaj homojn de Judujo, sed ili ne estis pretaj atenti Liajn avertojn. Tial Dio tre koleris kun Cidkija kaj al la Juda lando, ke Li forpelis ilin de Sia cxeesto. La brakoj de Dio ne estas tro mallongaj por liveri, kaj Liaj oreloj ne estas surdaj audantaj, kiam homoj vokas Lin. Tamen, la pekoj de homoj faras Dion ne auskulti au transdoni ilin kiam ili estas en problemoj (vidu: Jesaja 59: 1-2), kaj la graco de Dio ne povas abundi, kie peko abundigxas (vidu: Romanoj 6:1-2). Kion vi farus (au rifuzus fari), kio faros Dion koleri kontrau vi, por ke vi estu venkitaj de viaj malamikoj? Estas multe pli bone agordi kun Dio cxar "Terure estas fali en la manojn de la vivanta Dio" (Hebreoj 10:31). Se vi volas gxui la protekton de Dio, do, abstinu de ia ajn peko. Cxiu, kiu engagxigxas en peko, montras sin al cxiuj specoj de dangxero. Esti antauavertita estas antauarmita. La malamiko venkos iun ajn, kiu ne agordas kun Dio. Ne ignoru la avertojn de Dio! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Ho Dio, helpu min abstini de iu peko, por ke Vi ne forlasu min en la tago de mizero.

Saturday, May 12, 2018

ZORGANTA PATRINO

Estimataj, ZORGANTA PATRINO "Se iu trovis kapablan edzinon, sxia valoro estas pli granda ol perloj. ... Donu al sxi lau la fruktoj de sxiaj manoj; kaj sxiaj faroj sxin gloros cxe la pordegoj" (Sentencoj 31:10, 31). La skribinto de Sentencoj 31:10-31 brile priskribis noblan kaj virtan edzinon, kaj supozeble noblan kaj virtan patrinon. Sxi estas iu kiun sxia edzo povas fidi. Sxi estas fonto de kuragxigxo por li. Sxi estas diligenta je sia laboro. Sxi estas kreema. Sxi estas sindona. Sxi estas milda kaj sagxa. Sxi estas zorganta. Ne mirinde la skribinto de la skribajxo konkludis sian priskribon per alvoko por doni al tia virino honoron. Mia patrino unue montris la econ de zorganta patrino al mi. Ecx, post kiam mi farigxis edzigxinta viro, sxi ankorau montris tiun econ al mi. Tamen, la zorga eco de mia edzino kiel patrino superas tiun de mia patrino. Mi kutime admiras kaj alte taskas sxian (tion de mia edzino) patrinan zorgan econ por miaj infanoj kaj ecx mi. Antau nelonge, sxi montris tiun patrinan zorgan econ eksterordinare kiam unu el niaj kokinoj mortis mistere lasinte kvar tre junajn kokidojn. Mi estis indiferenta al la estonto de la senpatrinaj kokidoj, sed mia edzino pensis pri rimedoj bredi ilin. Sxi ja prizorgis ilin kaj ili cxiutage fartas bone. Tia ago al ordinaraj kokidoj eble ne estas signifa, sed gxi montras kiel realaj patrinoj zorgas pri siaj infanoj kaj aliaj cxe ili. Nature virinoj estas gxenerale amantaj kaj zorgantaj. Tamen, kelkaj el ili estas eksterordinaraj kun la ecoj. Tial virinoj reale prizorgas siajn edzojn kaj infanojn kaj iun au ion ajn cxe ili. Tamen, estas virinoj kiuj ne prizorgas siajn infanojn nemenciante siajn edzojn. Estas virinoj kiuj prizorgas malplie siajn infanojn kaj prizorgas plie sin kaj mondajxojn. Estas ecx virinoj kiuj ne prizorgas iun inkluzive sin! Cxu vi estas zorganta patrino? Cxu viaj edzo kaj infanoj povas laudi vin pro via zorgeco? Prizorgu plie viajn infanojn kaj edzon. La Eternulo repagos vin grande pro tio je la nomo de Jesuo. Amen. Felicxan Tagon de La Patrinoj! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Dum mi dedicxas cxi tiun mesagxon al zorgantaj patrinoj tutmonde, pregxu ke kiel Dio rememoris Saran, Hxanan, kaj Elizabeton en la Sankta Biblio, Li rememoru la atendantajn patrinojn kiuj sopiras montri la zorgan kaj amantan econ al siaj propraj infanoj ankau.

Saturday, May 5, 2018

LI NE BEZONAS IAN DEFENDON

Estimataj, LI NE BEZONAS IAN DEFENDON "Tiam diris Jesuo al li: Remetu vian glavon en gxian ingon; cxar cxiuj, kiuj glavon prenas, per glavo pereos. Cxu vi do supozas, ke mi ne povas alvoki mian Patron, kaj Li tuj liveros al mi pli ol dek du legiojn da angxeloj? Sed kiel plenumigxus la Skriboj, ke tiel devas okazi?" (Mateo 26:52-54). Antau nelonge, mi ricevis plusenditan cxenan retmesagxon petantan min partopreni je afero por protesti al iu sociala reta servo forigi iun retejon kiu estas ofenda al la personeco de Jesuo Kristo de la reta servo de la sociala reto. Centoj da homoj jam aligis siajn nomojn al la retmesagxo dum oni ekspedis gxin al aliaj homoj antau ol gxi atingis min. Mi volis aligi mian nomon, sed mi memoris ke estas neniu bezono komenci la aferon je la unua aferon cxefe cxar Jesuo Kristo ne bezonas ian ajn defendon de iu ajn. Subtenantoj de multaj mondaj religioj, konfesioj, kaj aferoj estas pretaj defendi la inciatintojn de tiaj religioj, konfesioj, au aferoj per la lasta guto de sia sango. Tamen, Jesuo Kristo au la Dio kiun la kristanoj adorservas ne bezonas tian defendon. Li estas sin-suficxa, nesxangxebla kaj ne movebla. Nenio povas depreni ion ajn de Lia Esteco ne gravas la malestimiga vorto uzita por Li. Provoj defendi Lin eble povas esti labori kontrau Lia volo! Kiam oni volis aresti Jesuon Kriston, unu el Siaj discxiploj provis defendi Lin, sed Li avertis lin kaj sciigis lin ke Li povas regi la situacion. Je tiu tempo, gxi estis parto de la arangxo por plenumi la dian celon de Lia veno al la mondo. Malgrau la aresto, molesto, proceso, krucumado kaj morto de Jesuo Kristo, Li levigxis je la tria tago. Li estas tre alten levita kaj ricevinta "nomon, kiu estas super cxia nomo, por ke en la nomo de Jesuo klinigxu cxiu genuo, de encxieluloj kaj surteruloj kaj subteruloj, kaj cxiu lango konfesu, ke Jesuo Kristo estas Sinjoro, al la gloro de Dio, la Patro" (Filipianoj 2:9-11). Neniu kvanto de malestimiga vorto povas redukti Lian suverenecon. Homoj kiuj uzas abomenajn vortojn kontrau Li nur malsxparas sian tempon. Jesuo Kristo ne bezonas ian ajn defendon. Malgrau cxi tio, kiu estas Li al vi? Kiel vi rilatas al Li? Li jam venis kiel Savanto de la mondo. Li nuntempe defendas tiujn kiuj kredas je Li. Li venos reen baldau kiel la Jugxo de la tuta mondo. Cxu vi estas preta alfronti Lin? Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu ke vi ne malsxparu vian tempon klopodi defendi Dio, sed anstataue vi estu je prava stato kun Li.

Saturday, April 28, 2018

KIO ESTAS VIA FOKUSO?

Estimataj, KIO ESTAS VIA FOKUSO? "Kaj la sepdek revenis kun gxojo, dirante: Sinjoro, ecx la demonoj submetigxas al ni per via nomo. Kaj [Jesuo Kristo] diris al ili: ...ne gxoju pri tio, ke la spiritoj submetigxis al vi; sed gxoju, ke viaj nomoj estas skribitaj en la cxielo" (Luko 10:17-20). "Se do vi estas levitaj kun Kristo, sercxu tion, kio estas supre, kie Kristo sidas dekstre de Dio. Atentu tion, kio estas supre, ne surterajxojn" (Koloseanoj 3:1-2). Jesuo Kristo forsendis sepdek el Siaj discxiploj "duope antau sia vizagxo en cxiun urbon kaj cxiun lokon, kien li mem estis venonta" (Luko 10:1). La misio estis granda sukceso kaj la discxiploj revenis kun multaj atestoj. La discxiploj diris la atestojn al Jesuo Kristo kun granda gxojo. Sendube, ilia fokuso estis sur la sukceso. Tamen,re-asertinte la venkon de la discxiploj super la Diablo kaj liaj subuloj, Jesuo Kristo redirektis ilian fokuson al pli bona afero kaj loko: cxielo. Multaj kristanoj nuntempe fokusas al sukcesoj en akademiaj, okupaj, edzecaj, financaj, kaj/au ecx spiritaj klopodoj. Plej precipe, multaj servistoj de Dio igas la euforion de diservaj sukcesoj superi la decidigan celon atingi cxielon kaj akiri rekompecojn en cxielo. Ili estas superigitaj kaj sxajne kontentigitaj pro siaj sukcesaj diservoj. Ne mirinde, multaj el tiaj servantoj de Dio ne prizorgas kiel ili akiras tian sukceson. Sukceso je ia ajn klopodo estas bona, sed tio devas ne esti la fokuso de iu tauga-anima kristano. La fokuso devas esti cxielo kaj la rekompecoj kiujn oni akiros tie. Kio estas via fokuso surtere? Cxu gxi estas surtera sukceso? Kiel servanto de la evangelio, kio igas vin gxoji dum vi faras la diservon? Cxu gxi estas la sukceso kiun vi akiras je la diservo? Via fokuso estu la fakto ke vi laboras kun Dio kaj ke Li rekompencos vin laue je Lia cxiela regno. Kio estas via fokuso? Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu ke vi fokusu plie je via servo al Dio kaj Liaj rekompencoj en la cxielo ol tio kion vi povas atingi en la mondo.