Saturday, January 23, 2021

PRI AMADO KAJ PREGADXO POR MALAMIKOJ

Estimataj, PRI AMADO KAJ PREGADXO POR MALAMIKOJ "Vi auxdis, ke estas dirite: Amu vian proksimulon, kaj malamu vian malamikon; sed mi diras al vi: Amu viajn malamikojn, kaj pregxu por viaj persekutantoj; por ke vi estu filoj de via Patro, kiu estas en la cxielo; cxar Li levas Sian sunon sur la malbonulojn kaj bonulojn, kaj sendas pluvon sur la justulojn kaj la maljustulojn” (Mateo 5:43-45). Jesuo Kristo diras, ke vi devas ami viajn malamikojn kaj pregxi por ili! Cxi tio eble sonas stranga, sed tio estas la evangelia vero de Jesuo Kristo. Ne ekzistas alia interpreto por gxi. Gxi estas unu el la sxajne malfacilaj instruoj de Jesuo Kristo por ordinara natura homo. Tamen por homo, kiu tute cedis sin al la gvidado de la Sankta Spirito, ne malfacilas fari gxin. Ordinara natura persono demandus: "Kiel oni povas ami kaj pregxi por siaj malamikoj?" En la Malnova Testamento kaj aliaj homaj instruoj kaj praktikoj, estas "okulon pro okulo", kaj malamo por iu ajn, kiu malamas alian homon (vidu: Eliro 21:23-25; Levidoj 24:19-21). Gxi nomigxas la legxo de reprezalio. Tamen Jesuo Kristo reinterpretis la legxon dirante, ke oni devas pruvi amon al sia malamiko farante bonon al ili. Unu el tiaj bonoj al la malamiko estas deziri bonon al la malamiko. Cxi tiu estas ordono estas instruita ankau de aliaj verkistoj de la Nova Testamento (vidu: Romanoj 12:19-21; 1 Petro 3:9). Gxi estas unu el la ecoj de Dio, kiu malgrau la malamikeco de la homoj al Li plej ofte ankorau montras Sian amon al ili kaj daure zorgas pri ili. Se Dio povas ami la homojn sendepende de tio, kion ili faras au ne faras al Li, kristano, kiu estas infano de Dio, devas simili sian Patron cxielan, amante ecx siajn malamikojn. Jesuo Kristo ne nur instruis cxi tiun principon, sed ankau montris gxin sur la kruco dum Li pregxis por homoj, kiuj krucumis Lin kaj aliajn, kiuj sxercis Lin (vidu: Luko 23:34). Stefano, kiam oni mortigis lin per sxtonoj, ankau faris similan aferon, kiam li estis mortonta (vidu: Agoj 7:60). Cxiu homo (ecx tiuj, kiuj jam mortis) havas malamikojn kaj tiujn, kiuj ne deziras al ili bonon. Kiel infano de Dio, por simili vian cxielan Patron, estas via respondeco ami cxi tiujn malamikojn kaj pregxi por ili. Lasu Dion vengxi vin kaj trakti la malamikojn lau Sia maniero. Amu viajn malamikojn kaj pregxu por tiuj, kiuj mistraktas vin. Je la servo, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu por la graco cxiam ami viajn malamikojn kaj pregxi por tiuj, kiuj mistraktas vin.

Saturday, January 9, 2021

IRADU KUN DIO FIDELE

Estimataj, IRADU KUN DIO FIDELE “Kaj Hxanohx iradis kun Dio; kaj li malaperis, cxar Dio lin prenis” (Genezo 5:24). "Per la fido Hxanohx estis transportita, por ne vidi morton; kaj li ne estis trovata, cxar Dio lin transportis; cxar antaux lia transporto estis atestite pri li, ke li placxis al Dio, kaj sen fido neeble estas placxi al Li; cxar necese estas, ke tiu, kiu alvenas al Dio, kredu, ke Li ekzistas, kaj ke Li farigxas rekompencanto al tiuj, kiuj Lin diligente sercxas” (Hebreoj 11: 5-6). Denove mi bonvenigas vin al la Jaro 2021, jaro, kiam oni devas fidele iradi kun Dio. Kion signifas iradi kun Dio? Iradi kun Dio signifas vivi por Li, kaj esti preta por morti por, kaj en Li. Apostolo Paulo resumis cxi tion en Filipianoj 1:21, "Cxar cxe mi la vivado estas Kristo, kaj morti estas gajno." Cxiu, kiu irados kun Dio, devas unue kredi, ke Dio ekzistas, kaj ke Li estas cxiea kaj cxioscia. Cxi tio estas konsola kaj samtempe singardema. Gxi esats konsola cxar vi iradas kun Iu, kiu estas tie por protekti vin kaj prizorgi vin, kien ajn vi trovos vin cxi-jare. Ne mirinde, la psalmisto povus diri: “Ecx kiam mi iros tra valo de densa mallumo, Mi ne timos malbonon, cxar Vi [tio estas, Dio] estas kun mi...” (Psalmo 23:4). Gxi tamen estas singardema, cxar vi ne povas kasxi ion de Li, kaj “Cxar cxiun faron Dio venigos al jugxo, ecx cxion kasxitan, cxu gxi estas bona au malbona" (Kohelet 12:14). Li estas la Unu kaj la sola Supera Estulo fidinda kaj adorata. Li estu fidele sercxata. Cxi tiu estas la sola maniero placxi al Dio kaj havi Lian favoron en la Nova Jaro (vidu: Hebreoj 11: 6). Hxanohx estis la unua homo en la Sankta Biblio kiu estis registrita iradis fidele kun Dio, kaj li multe rekompencigxis ne spertante korpan morton (vidu: Genezo 5:21-24; Hebreoj 11:5). Noa ankau iradis kun Dio en generacio, kiu malgxojigis Dion, ke Li kreis homojn. Dio favoris lin, kaj li (kune kun siaj familianoj) estis savita de la inundo, kiu detruis la tutan mondon (vidu: Genezo 6:8-9). Abraham iradis fidele kun Dio, kaj li farigxis amiko de Dio kaj patro de fido kaj patro de multaj nacioj. Jehosxafat iradis kun Dio, kaj Dio starigis sian regnon (vidu: 2 Kronikoj 17:3-5). Dum vi daurigos la vojagxon de la jaro 2021, estu preta iradi kun Dio fidele en pregxo, personaj kaj kompaniaj studoj de la Sakta Biblio kaj kunuleco kun aliaj kristanoj. Estos bone al vi. Vi prosperos en cxiuj viaj klopodoj. Vi estos establita en la nomo de Jesuo. Amen. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu por la graco fidele iradi kun Dio cxi-jare 2021 por havi Lian favoron en la jaro.

Saturday, January 2, 2021

VI NE ESTOS FORLASITA CXI-JARE!

Estimataj, VI NE ESTOS FORLASITA CXI-JARE! "Por malgranda momento Mi vin forlasis, kaj kun granda kompato Mi vin reprenos al Mi. En eksplodo de kolero Mi forturnis de vi Mian vizagxon por momento, sed per eterna favorkoreco Mi vin kompatis, diras via Liberiginto, la Eternulo" (Jesaja 54:7-8). Denove mi deziras al vi Bonan Novjaron (2021)! La jaro 2020 venis kaj foriris kun cxiuj siaj malavantagxoj. Gloro al Dio, ke li travivis tiun unikan jaron! Estis kvazau la jaro ne finigxus. Malgrau cxiuj probabloj, la jaro farigxis historio. Estis kvazau la Eternulo forlasis la mondon en la jaro. Tamen Li ne faris! Li ankorau montris Sian fidelecon pri la aferoj de la mondo en la jaro. COVID-19 eble detruis la tutan mondon tra la jaro kauzante sennombrajn malfacilajxojn al homoj tutmonde, tamen la Eternulo ankorau estas bona al Sia popolo. Ecx, malgrau la fakto, ke la mondo eniris la sxajne duan ondon de la tutmonda pandemio, la Eternulo ankorau estas fidela. Li ne forlasis la mondon, kaj Li ne forlasos Siajn kreojn. La Izraelidoj trovigxis en kaptiteco en Asirio kaj Babel, kvankam pro siaj pekoj. Ilin turmentis iliaj kaptantoj. Ili farigxis detruitaj. Ili estis kiel senfruktaj virinoj en siaj landoj de kaptiteco. Tamen Dio promesis, ke ili farigxos fruktodonaj denove. Li promesis, ke ili denove kantos venkokantojn. La kialo estas, ke Dio kun Sia eterna bonkoreco kompatus denove Sian popolon. Li malsxparus ilin per Sia bonkoreco. Li starigus Sian interligon de paco kun ili. Li ankau igus ilin firmigxi kaj prosperigi iliajn klopodojn (vidu: Jesaja 54:7-13). Cxi tio estas la promeso de Dio por la mondo en cxi tiu jaro 2021. COVID-19 kaj aliaj detruaj eventoj de 2020 eble detruis la mondon, kaj individuojn kaj kompaniajn korpojn. Eble sxajnis, ke Dio forlasis la mondon. Tamen la Eternulo kompatos la homojn de la mondo per Sia granda kompato kaj eterna boneco en cxi tiu jaro 2021. Li malsxparos homojn per Sia boneco. Li starigos Sian interligon de paco kun ili. Li igos ilin firmigxi kaj prosperigi iliajn klopodojn cxi-jare. Cxu vi kredas cxi tion? Vi ne estos forlasita cxi-jare. La Eternulo kompatos vin per Sia granda kompato kaj eterna boneco. Li malsxparos vin per Sia boneco. Li starigos Sian interligon de paco kun vi. Li igos vin firmigxi kaj prosperigi viajn klopodojn cxi-jare en la nomo de Jesuo. Amen. Felicxan kaj prosperan Novjaron! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi spertu la grandan kompaton kaj eternan bonkorecon de Dio cxi-jare.

Thursday, December 31, 2020

NIAJ PREGXOJ POR VI EN LA JARO 2021

Estimataj, NIAJ PREGXOJ POR VI EN LA JARO 2021 Jen alia tute nova jaro 2021! Dank’ al Dio pro tio, ke Li ebligis vidi alian jaron. Felicxan Novjaron (2021). Nome de mia edzino, Opeyemi, kaj niaj infanoj, Boluwatife, IfeOluwa, Michael kaj Abraham, mi bonvenigas vin al cxi tiu nova jaro per cxi tiuj profetaj vortoj adaptitaj de Jesaja 54:7-13. Cxi tiu nova jaro: - la Eternulo kompatos vin per Sia granda kompato kaj eterna boneco; - Li malsxparos vin per Sia boneco; - Li starigos Sian interligon de paco kun vi; - Li igos vin stari firme kaj prosperigi viajn klopodojn cxi-jare en la nomo de Jesuo. Amen. Felicxan kaj prosperan Novjaron! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro), Baptist Building, Oke Bola, PMB 5113, Ibadan 200001, Nigxerio +2348055159591 https://groups.google.com/forum/#!forum/spiritualdigest https://groups.io/g/spiritualdigest https://groups.io/g/spiritanutrajxo https://www.facebook.com/PastorBayoAfolaranmi (Facebook Fan Page) https://www.facebook.com/afolabayo https://www.facebook.com/groups/SpiritaNutrajxo/ https://twitter.com/spiritualdigest

Saturday, December 26, 2020

DIO ANKORAU ESTAS FIDELA!

Estimataj, DIO ANKORAU ESTAS FIDELA! “Gxi estas favorkoreco de la Eternulo, ke ni ne tute pereis; cxar Lia kompatemeco ne finigxis, Sed cxiumatene gxi renovigxas; granda estas Via fideleco” (Plorkantoj 3:22-23). “Sed, kiel Dio estas fidela, nia parolo al vi ne estas Jes kaj Ne” (2 Korintanoj 1:18). Apostolo Paulo planis viziti la eklezion en Korinto, sed kelkaj cirkonstancoj preter lia rego malhelpis lin fari tion. Sxajnis ke la eklezio pridubis lian sincerecon. Liaj malamikoj tie sercxis cxiajn okazojn kulpigi lian karakteron, kaj sxajnis ke ili uzis cxi tion por riprocxi lian personecon kaj senkreditigi lian diservon. Emfazante sian dedicxon al sia plano por la Korintanoj je sia dua epistolo al ili, li uzis la fidelecon de Dio kiel ekzemplon. Kiam Dio promesas fari ion ajn, Li faros gxin. Li ne estas tiu persono kiu estas nekonsekvenca je Siaj vortoj. Efektive, Jeremia ekkriis, “Gxi estas favorkoreco de la Eternulo, ke ni ne tute pereis; cxar Lia kompatemeco ne finigxis, Sed cxiumatene gxi renovigxas; granda estas Via fideleco” (Plorkantoj 3:22-23). Dio ja estas fidela je Siaj promesoj por Siaj infanoj. Liaj vortoj estas “jes” kaj “Amen.” Li certe faros tion kion Li promesas ke Li faros, cxar “Fidela estas Tiu, kiu vin vokas, kiu ankau faros” (1 Tesalonikanoj 5:24. Vidu ankau: Hebreoj 10:23). Cxu Dio jam promesis fari ion ajn por vi cxijare? Cxu vi jam perdis esperon je Li au cxu vi pridubas Lin? Li estas fidela, kaj Li faros gxin. Daurigu fidi al Li cxar kvankam malfrua estas la jaro, Dio ankorau povas surprizi vin. La Joruboj havas cxi tiun dirajxon: “Oorun ti o ku ni oke yii si to aso i gbe.” Lauvorte, “la suno kiu restas sur la cxielo ankorau povas sekigi malsekan tukon.” Alivorte, ankorau estas espero je sxajne senespera situacio! La plenumo de la promeso de Dio eble malfruos, sed gxi certe venos. Malgrau la situacio, Dio ankorau estas fidela! Cxu vi kredas cxi tion? Se vi kredos, vi vidos la gloron de Dio (kp. Johano 11:40). Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Montru Vian fidelecon en mia vivo, Oh Eternulo, ecx je la ceteraj tagoj de cxi tiu jaro.

Saturday, December 12, 2020

MI ESTAS GRANDE FAVORATA!

Estimataj, MI ESTAS GRANDE FAVORATA! "Kaj li venis al sxi, kaj diris: Saluton al vi la grace favorita, la Eternulo estas kun vi” (Luko 1:28). Kvankam mi komencis dissendi informon pri mia kvindeka naskigxtago per sociaj retoj monaton antau la tago, mi ne havis la financajn rimedojn por celebri en la tago, kiam mi festus mian oran jubileon sur la tero. Mi devis uzi la sorton kaj decidi festi la unikan tagon per danko al Dio kaj afisxado de iuj el miaj malnovaj bildoj kaj personaj citajxoj en la sociaj retoj, kiuj farigxis miaj cxefaj platformoj por servi homojn. Iuj proksimaj homoj demandis min, kion kaj kiel mi festos je la tago. Mia respondo estis, ke ne okazos speciala eventon tiutage. Naskigxtagaj deziroj per tekstaj mesagxoj de iuj el miaj bankoj vekis min kelkajn minutojn post noktomezo en la tago, la 8-a de decembro, 2020. Mi decidis ne fari alian aferon sed rigardi malantauen kaj pripensi mian vivon en la pasintaj kvindek jaroj, kaj danki Dion pro tio, kion Li faris en mia vivo en cxi tiu duonjarcento. Mi povis vigle memori, kiel mi komencis bazlernejan edukadon je la agxo de ses jaroj. Dankeme al Dio, mi daure menciis tiom multajn aferojn, kiom mi povis memori ekde 1976 gxis 2020. Mi faris tion preskau unu horon. Mi konstatis, ke mi estis tre favorata kaj honorata de Dio. Je la mateno de la tago, miaj edzino kaj infanoj pregxis kun mi kaj mi iris al mia oficejo. Sennombraj mesagxoj per telefonvokoj, SMS, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Facebook kaj retposxto felicxigxis kun mi. Mi ne felicxis, ke mi ne povas pagi naskigxdatan kukon au distri homojn per iuj delikatajxoj au trinkajxoj, cxar gxi estas la praktiko, kie mi logxas. Miaj oficejaj kunuloj atendis, sed nenio aperis. Malgrau tio, mi gxojis aliflanke, ke la Eternulo povus favori min atesti mian 50-an naskigxdaton en bona sano. Mi dankis Dion pro la donaco de vivo, kiun Li kompleze donis al mi. Mi devas konfesi, ke iuj homoj efektive benis min finance kaj materie poste tiutage. Unu neatendita beno ecx venis de pli ol okdekjara virino, kiu ebligis al mi fari la bezonatajxojn lau la afrika maniero. Ja mi estas tre favorata! Vi eble nun festas neniun naskigxodaton. Tamen, cxu vi scias, ke ankau vin tre favoras Dio? Pensu pri via vivo. Ecx, se Dio ne faris tion, kion vi atendas de Li cxi-jare, la fakto, ke vi ankorau vivas, estas granda favoro. Multaj mortis. Iuj mortas dum vi legas cxi tiun mesagxon. Estu dankema al Dio. Danku Lin pro tio, kion Li faris por vi en la pasinteco. Danku Lin pro tio, kion Li faras nuntempe. Ecx, danku Lin pro tio, kion Li ne faris. Li daure favoros vin Siatempe kaj lau Sia maniero. Je mi, mi dankas Dio, cxar Li multe favoris min. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi cxiam danku Dion, cxar Li favoras vin cxiutage. PS: Mi dankas ankau cxiujn, kiuj gratulis kun mi antau, dum kaj post mia 50-a naskigxtago je la 8-a de decembro 2020 per telefonvokoj, SMS, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Facebook kaj retposxto (iuj ankorau sendas siajn naskigxtagajn dezirojn!). Mi estas tre honorita per viaj deziroj. La Eternulo plu honoru vin kaj favoru vin je la nomo de Jesuo. Amen.

Saturday, December 5, 2020

LA PLEJ GRANDA NOVAJXO DE KRISTNASKOFESTO

Estimataj, LA PLEJ GRANDA NOVAJXO DE KRISTNASKOFESTO "Cxar Dio tiel amis la mondon, ke Li donis Sian solenaskitan Filon, por ke cxiu, kiu fidas al li, ne pereu, sed havu eternan vivon" (Johano 3:16). Kutime, la kristnaskofesto cxi-jare jam komencigxis per multaj fanfaroj kaj finigxos je la 25-a de decembro en grandaj diservoj en plejparto de niaj pregxejoj. Tamen, multaj homoj jam perdis au forgesis la plej grandan novajxon de la kristnaskofesto. Cxi tiu novajxo estas resumita en la plej populara verso de la Sankta Biblio: "Cxar Dio tiel amis la mondon, ke Li donis Sian solenaskitan Filon, por ke cxiu, kiu fidas al li, ne pereu, sed havu eternan vivon" (Johano 3:16). La novajxo komencigxis kun Dio, la Kreinto de la universo. La Sankta Biblio ne penis pruvi la ekziston de Dio. Gxi nun komencigxis dirante, "En la komenco Dio kreis la cxielon kaj la teron" (Genezo 1:1). Estas interese vidi kelkajn homojn nuntempe kiuj pretendas ke Dio ne ekzistas. La novajxo de kristnaskofesto ne povas esti valorigita sen la agnosko de la ekzisto de Dio kiu iniciatis la fundamenton de kristnaskofesto. Cxi tiu Dio estas la Dio de amo kiu amis la homojn de la mondo malgrau ilia neindeco. Li elmontris Sian senkondicxan amon al homaro kaj faris tion kion ordinara homo trovus malfacile fari - donado de la alte sxatata ajxo al nemerita persono. Cxi tiu ago de donado estu cxefa en ni dum ni celebras la kristnaskofeston. Cxi tio ne estas la tipo de donado kie vi esperas ke la ricevanto donos ion alian reciproke. Gxi ne estas la tipo de donado rilate al la Patro Kristasko kie vi devas pagi kelkan sumon da mono antau ol vi ricevas la donacxon. Gxi estas oferdona donado. La objekto de cxi tiu donado estas la plej sxatata senparalela Donaco - Jesuo Kristo, la solenaskita Filo de Dio! Multaj homoj trovas malfacile kredi ke la Kreinto de la universo povus havi Filon. Lau ili, gxi tro malgrandigas Lian majeston. Tamen, tio estas parto de kialoj kial Paulo ekkris, "Ho, profundo de ricxeco kaj sagxeco kaj scio de Dio! kiel neesploreblaj estas Liaj jugxoj, kaj nesekveblaj Liaj vojoj! Cxar kiu sciis la spiriton de la Eternulo? au kiu estis Lia konsilanto? au kiu antaue al Li donis ion, poste redonotan al li? Cxar el Li kaj per Li kaj al Li estas cxio. Al Li estu la gloro por cxiam. Amen" (Romanoj 11:33-36). Tio kion Dio postulas de ni pro Sia donado estas kredo en Jesuo Kristo por ke ni ne pereu - havante eternan apartigon de Li, sed havu eternan vivon - senlime altan kvaliton de vivo en viva kuneco kun Dio, kaj nun kaj eterne, donitan grace de Jesuo Kristo al cxiu kiu kredas je Li (vidu: Johano 1:4; 10:10, 28). Cxu vi havas cxi tiun vivon? Cxi tio estas la plej granda novajxo! Ne gravas kiel vi celebris la kristnaskofeston au cxu vi estas indiferenta al gxi, lasu la novajxon havi pozitivan efikon en via vivo. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu ke nenio malhelpos vin akcepti la eternan vivon per la donado de Jesuo Kristo al la mondo.