Saturday, September 16, 2017

“AUSKULTU LIN”

Estimataj, “AUSKULTU LIN” “Kaj Petro responde diris al Jesuo: Sinjoro, estas bone por ni esti cxi tie. Se vi volas, mi faros cxi tie tri laubojn: unu por vi, kaj unu por Moseo, kaj unu por Elija. Dum li ankorau parolis, jen luma nubo superombris ilin; kaj jen vocxo el la nubo, dirante: Cxi tiu estas Mia Filo, la amata, en kiu Mi havas plezuron; auskultu lin” (Mateo 17:4-5). Multaj homoj nuntempe gxuas esti je la cxeesto de Dio (en pregxejoj, montoj de pregxo, kampoj, religiaj kunvenoj kaj seminarioj, kaj similaj) servante Lin kaj plej aparte pregxante (kaj eble fastante) al Li pro io. Tamen, multe da cxi tiuj homoj ne estas pretaj auskulti au obei Jesuon Kriston je la cxeesto de Dio kaj je siaj cxiutagaj agadoj. Cxi tio estis la eraro pri kiu Dio korektis Petron kaj la aliajn du disxciplojn kiam Jesuo Kristo estis transfigurita je ilia cxeesto sur iu monto. Ili estis tiel subigitaj per la travivo ke Petro sugestis ke ili restu tie. Tamen, Dio recertigis Sian deklaron ke Jesuo estas Sia amata Filo en kiu Li havas plezuron, kaj ke ili auskultu Lin. Por auskulti Jesuon temas pri tuta obeo al Liaj ordonoj kaj voloj por onia vivo je oniaj cxiutagaj agadoj. Ne mirinde, Li kondukis la disxciplojn al tie kie ili povis reale auskulti Lin. Estas bone esti je la cxeesto de Dio kaj adorservi Lin. Estas bone servi Lin ie kie ni povas. Tamen, estas pli bone auskulti Lin kaj obei Lin je niaj cxiutagaj agadoj. Irante al au cxeestante en pregxejoj, montoj de pregxo, kampoj, religiaj kunvenoj kaj seminarioj, kaj similaj por adorservi Dion ne auskultante Lin kaj ne obeante Liajn ordonojn estas kiel malsxpari onian alte valoran tempon. Samuel malkasxeme diris al Saulo: Cxu bruloferoj kaj bucxoferoj estas tiel agrablaj al la Eternulo, kiel la obeado al la vocxo de la Eternulo? vidu, obeado estas pli bona ol bucxofero, atentado estas pli bona ol la sebo de sxafoj (1 Samuel 15:22). Jesuo Kristo ankau diris, “Se vi min amas, vi observos miajn ordonojn” (Johano 14:15). Rimarku ke Li ne diris, “Vi servos min,” kvankam servante Lin ankau estas bone, sed auskultante Lin kaj obeante Liajn ordonojn estas pli supere. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu ke vi lernu cxiam auskulti al Dio dum vi servas Lin.

Saturday, September 9, 2017

SINJORO, INSTRUU NIN PREGXI!

Estimata, SINJORO, INSTRUU NIN PREGXI! "Kaj li pregxis en iu loko; kaj kiam li cxesis pregxi, unu el liaj discxiploj diris al li: Sinjoro, instruu nin pregxi, kiel ankau Johano instruis siajn discxiplojn" (Luko 11:1). Nia Sinjoro Jesuo Kristo dum surtere sciis la gravecon de pregxo, kaj Li ne ludis pri gxi. Le komencis Sian surteran servon per pregxo kaj finis gxin per pregxo. Unu el tiaj ekzemploj de Lia pregxa vivo estas la versiklo citita supre. Kiam Li finis Sian pregxon, unu el Liaj discxiploj venis al Li kaj petis Lin instrui ilin (t.e la discxiplojn) kiel pregxi. Cxi tio signifas ke ili jam vidis Lin pregxanta, kaj eble ili jam partoprenis je Lia tempo de pregxo, sed ili ne sciis kiel pregxi. La Sankta Biblio ne malkokvris la identecon de cxi tiu aparta discxiplo. Tamen, unu el ili petis, kaj tio kondukis al la instruo de tio kion ni scias hodiau kiel "La Pregxo de la Sinjoro." Oni ne povas tro emfazi la pregxan vivon de kristano. Estas tauge por ni mediti antaue tion kion ni petos, kion ni estas petontaj de Dio, kaj arangxi niajn pensojn, por ke ni ne venu senpense en Lian cxeeston. Kiel kristanoj, ni estas en batalo kontrau la diablo kaj liaj subuloj. La Sankta Biblio klare diras ke nia lukto ne estas kontrau karno kaj sango, kontrau la satanaj potencoj (Efesanoj 6:12), kaj ke kvankam ni vivas en la mondo, ni ne batalas kiel la mondo faras (2 Korintanoj 10:3-4). Ni povas uzi la efikon de pregxo kontrau cxi tiuj satanaj potencoj. Sed, kiel ni povas uzi cxi tiun potencon efike? Promesoj de Dio abundas je la Sankta Biblio kiujn ni devas peti de Li je pregxo kaj Li faros tion por ni. Kiel ni povas prave utiligi cxi tiujn promesojn en pregxo? Ni devas peti Dion instrui nin kiel pregxi. Estas diversaj rimedoj de pregxo. Nur Dio povas instrui al ni la taugan rimedon se ni estus pretaj lerni de Li. Efektive, ni ne povas pregxi aprobinde krom se Dio instruus al ni la manieron de pregxo. Sinjoro, instruu nin pregxi! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).
 Pregxa Punkto: Pregxu ke la Eternulo instruu al vi kiel prave pregxi al Li por ke viaj pregxoj estu akcepteblaj cxe Li.

Saturday, September 2, 2017

LA PLIMULTO!

Estimataj, LA PLIMULTO! Sed la centestro atentis pli la konsilon de la direktilisto kaj la posedanto de la sxipo, ol la parolon de Paulo. Kaj cxar la haveno ne estis suficxe vasta, por tie travintri, la plimulto konsilis sxipiri de tie, se eble ili povos atingi Fenikson, havenon de Kreto, kiu rigardas en la direkto al la nordokcidenta kaj la sudokcidenta ventoj, por tie travintri" (Agoj 27:11-12). Je demokratia socio, la plimulto cxiam venkas dum la minoritato nur parolas. Tio estas la idealo. Tamen, kelkfoje, la opinio au la decido de la plimulto eble povas esti dangxera kaj malprofita al la tuta socio. Paulo la apostolo vojagxis al Romo kiel malliberulo. Estis evidente ke la marveturo jam farigxis dangxera. Tial, li konsilis la maristojn kontrau daurigo de la vojagxo. La centestro kiu gvidis la vojagxon kaj la plimulto da homoj je la sxipo pensis male. La plimulto venkis dum Paulo nur havis sian diron. Tamen, la decido de la plimulto preskau kostis al ili iliajn vivojn post la perdo de cxio kion ili posedis je stormo kiu kondukis al sxippereo. Kiam Moseo gvidis la Izraelidojn al la Promesita Lando, dek du spionoj estis senditaj antau ili al la lando. Dek el la spionoj alportis malbonajn raportojn dum nur du alportis bonajn raportojn. La Izraelidoj sekvis la plimulton kaj ribelis kontrau Dio. Cxi tio igis la tutan generacion de tiuj homoj ne atingi tiun landon krom la du homoj kiuj alportis la bonajn raportojn (vidu: Nombroj 13, 14). Je gvidado, dum estas bone auskulti la ideon de la plimulto kaj sekvi gxin, estas pli bone, kelkfoje, penseme konsideri la ideon de la minoritato. Plimulto eble havas la saman ideon, sed ili ne estas pravaj cxiufoje. La ideo de la plimulto eble povas esti dangxera kelkfoje. Tial, pregxu por la distinga spirito, precipe, la gvido de la Santka Spirito, antau ol sekvi la plimulton. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, August 26, 2017

METU LIAN JUGON!

Estimataj, METU LIAN JUGON! "Metu sur vin mian jugon, kaj lernu cxe mi, cxar mi estas milda kaj korhumila; kaj vi trovos ripozon por viaj animoj. Cxar mia jugo estas facila, kaj mia sxargxo estas malpeza" (Mateo 11:29-30). Iu komentanto de la Sankta Biblio difinis jugon kiel "iu stango au kadro de ligno per kiu du devigitaj bestoj, precipe bovoj, estas ligitaj je la koloj au kapoj por kunlaboro, por tiri sxargxon au plugilon." Gxi estas primitiva ilo uzita de farmistoj. Por ke jugo estu efika, du bestoj devas uzi gxin. Neniu besto povas labori efike sen jugo. Oni jam uzas jugon figure por signifi multajn aliajn aferojn. Cxefe, homoj jam uzas gxin por signifi suferadon au aflikton. Tial, audi ion ajn kiel meti au havi jugon signifas malbonan senton. Efektive, jugo temas pri ia malfelicxo. Tamen, Jesuo Kristo konsilas nin meti Sian jugon! (Mateo 11:29-30). Kio estas Lia jugo? Kio signifas meti gxin? Meti la jugon de Jesuo Kristo sur nin signifas meti nin en rilaton de servantoj kaj subuloj de Li. Gxi signifas konduti laue, je diligenta obeado al cxiuj Liaj ordonoj, kaj gaja cedo al cxiuj Liaj disponoj. Gxi estas cedi nin tute al Li. Li jam elektis cxi tiun jugon. Li jam mem estis tirita je gxi antau ni, cxar Li lernis obeadon. Li volas ke iu kiu metos Lian jugon ankau lernu kelkajn karakterojn de Li. Cxi tiuj karakteroj entenas humilecon, gxentilecon, diligencon, cedon, paciencon kaj aliajn Kristo-kielajn atribuojn. Malgrau la sxajna malfelico, la jugo de Jesuo Kristo estas pli facila kaj pli malpeza ol ia alia jugo. Ne mirinde, iu ajn kiu metas gxin trovas ripozon je Li. Homoj metas multajn jugojn nuntempe. Neniu estas esceptita. Kian au kies jugon vi metas? Cxu vi estas jugita kun homoj, kredo, valoro, au situacio kiu estas peza ol vi? Cedu al la konsilo de Jesuo Kristo. Metu Lian jugon. Fordonu vin al Li. Lia jugo estas facila kaj malpeza. Lernu de Li kaj trovu ripozon por via animo. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu ke vi povu cedi vin al Jesuo Kristo metante Lian jugxon kaj lernante de Li.

Saturday, August 5, 2017

CXU VI ESTUS PARTO DE LA LISTO?

Estimataj, CXU VI ESTUS PARTO DE LA LISTO? Ni tamen konstruis la muregon, kaj la tuta murego estis jam kunmetita gxis duono; kaj la popolo laboris kuragxe" (Nehxemja 3:38). Oni jam verkis multajn librojn kaj artikolojn pri la viro Nehxemja kiu kondukis sian popolon rekonstrui la muron de Jerusalem. Bedaurinde, oni verkis malmulton au nenion pri la homoj kiuj laboris kun li por sukcese fini la rekonstruon de la muro je jxus kvindek-du tagoj malgrau la granda kontrauo kiun ili alfrontis dum la laboro. Tamen, la kronikanto de la libro de Nehxemja dedicxis tutan cxapitron por la listo de homoj kiuj cxefe laboris kun Nehxemja, kaj la precizaj laborajxoj kiujn ili faris (vidu: Nehxemja 3). Cxi tiuj homoj estis menciitaj per nomo unu post la alia. Kelkfoje, tio kion multe da ni faras estas nenotita, kaj ni pensas ke gxi ne estas grava. Kelkaj homoj jam ecx forlasis fari sian malgrandan kontribuon al kresko de la regno de Dio surtere kaj aliaj bonaj celoj cxar ili pensis ke ili ne estas signifaj kaj ilia kontribuo ne estas signifa cxar oni ne notas au rekompecas ilin. Tamen, cxu vi scias ke Dio ankau notas tion kion cxiu el ni faras? Cxu vi scias ke Li faras liston de cxiu el la homoj kiu kontribuas al la kresko de Lia regno? Paulo diris, "Tial, miaj amataj fratoj, estu firmaj, nemoveblaj, cxiam abundaj en la laboro de la Sinjoro, sciante, ke via penado ne estas vanta en la Sinjoro" (1 Korintanoj 15:58). Ankau li diris je alia loko, "Kaj ni ne lacigxu en bonfarado; cxar gxustatempe ni rikoltos, se ni ne senfortigxos" (Galatoj 6:9). Cxu vi estus parto de la listo de la homoj kiuj kontribuas al la sukceso de iu bona celo? Decidu fari vian malgrandan kontribuon ecx se gxi estus nenotita. Dio scias kiel Li rekompecas cxiun bonan agadon je Sia rimedo kaj je Sia tempo. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu ke vi faru cxiajn penojn esti je la listo de tiuj kiujn Dio rekompencos pro la laboro por kaj kun Li je Lia servo.

Saturday, July 22, 2017

CXU VI HAVAS SPIRALAJN RISORTOJN?

Estimataj, CXU VI HAVAS SPIRALAJN RISORTOJN? "Nur estu forta kaj tre kuragxa, penante agi lau la tuta instruo, kiun donis al vi Mia servanto Moseo; ne deklinigxu de gxi dekstren nek maldekstren, por ke vi sukcesu cxie, kien vi iros. Cxi tiu libro de la instruo ne forigxu de via busxo, sed meditu pri gxi tage kaj nokte, por ke vi zorge plenumu cxion, kio estas skribita en gxi; cxar tiam vi havos felicxon sur viaj vojoj, kaj tiam vi havos sukceson" (Josxua 1:7-8). La projektantoj de diversaj specoj da veturiloj, aviadiloj kaj similaj faras kasxitajn aparatojn kiuj estas fiksitaj al la pneuoj de veturiloj por absorbi vibrojn kauzitajn de la neegaleco de la suprajxo de vojo. Cxi tiuj aparatoj estas nomitaj spiralaj risortoj. Neniu gxuas veturadon je ia veturilo kun neniu au malbona spiralaj risortoj. Ecx je glataj kaj bonaj vojoj, cxi tiuj aparatoj ankorau estas gravaj partoj de veturilo. La mondo estas plena da neegaleco kaj neglataj vojoj. Nur "spiralaj risortoj" povas absorbi la "vibrojn" kauzitaj de neegaleco kaj neglataj vojoj de vivo. Cxi tiuj spiralaj risortoj estas taugaj kompreno kaj apliko de la vortoj de Dio dum la vibroj de vivo estas spertoj de vivo inkluzive la bonajn kiel sukceso, abundo, ofico de autoritato, kaj la malbonaj kiel afliktoj, suferado, persekutado, kaj similaj.  Bedaurinde, multaj homoj estas indiferentaj al cxi tiuj spiralaj risortoj kaj cxi tio jam farigxis ilia ruinigo. Iu bona ekzemplo de tiuj homoj estis Regxo Salomono. Pro sia abundo, li ne obeis la vortojn de Dio skribitajn en la Legxo de Moseo (Readnomo 17:16-20) kaj ecx tiujn kiuj li rekte audis de Dio due (1 Regxoj 3:14; 9:3-9). Cxi tio kauzis lin peki kontrau Dio, kaj la Eternulo estis kolera kontrau li kaj sxiris la regnon de Izraelo de li kaj donis gxin al unu el liaj subuloj (vidu: 1 Regxoj 11). Jesuo Kristo estis diferenta. Li povis kontraubatali la tentojn de la Diablo per la vortoj de Dio (vidu: Mateo 4:1-11). Cxu vi havas spiralajn risortojn por absorbi la vibrojn de vivo? Kiel bonaj ili estas? Kiel sciebla vi estas je la vortoj de Dio? Cxu vi meditas je ili ofte? Cxu vi havas taugan komprenon de ili? Cxu vi aplikas ilin al via cxiutaga vivado? La Psalmisto diris, "En mia koro mi konservas Vian diron, Por ke mi ne peku antau Vi" (119:11). Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, July 15, 2017

OBEADO ESTAS PLI BONA OL OFERO!

Estimataj, OBEADO ESTAS PLI BONA OL OFERO! “Cxu bruloferoj kaj bucxoferoj estas tiel agrablaj al la Eternulo, kiel la obeado al la vocxo de la Eternulo? Vidu, obeado estas pli bona ol bucxofero, atentado estas pli bona ol la sebo de sxafoj” (1 Samuel 15:22). Mi administras multajn grupojn en sociaj amaskomunikiloj, precipe WhatsApp Messenger. Kelkaj el tiuj grupoj havas striktan regulon de NENIU MESAGXO tra la grupo, kaj puno por malobservado de tia regulo estas tuja forigo de la grupo. Mi cxiam klopodas por fari cxi tiun regulon kaj la punon konata al iu ajn kiu esprimas intereson pri aligxo al unu el la grupoj; antau ol mi aldonas tian personon al la grupoj. Iu ajn, kiu erare malobservas la regulon kaj pardonpetas estas sxparita de la puno. Kelkaj homoj malobservis la regulon de unu el la grupoj antau nelonge kaj mi forigis ilin de la grupo. Unu el ili protestis al mi: "Kial vi forigas min de la babilejo? Cxu gxi estas krimo diri Amen al pregxo?" Mi respondis: "Ne, sed obeado estas pli bona ol ofero!" Li rimarkis sian eraron kaj pardonpetis. Mi realdonis lin al la grupo. Estas multaj aferoj kiuj estas bonaj sed eble ne estas gxustaj au faritaj en la gxusta tempo. Farado de oferoj estas unu el tiaj bonaj aferoj, tamen Regxo Saul rekonis pli bone ke fari bonajxojn erare au kontrau instruo povus kosti grande. En lia kazo, gxi kostis al li la regxecon de Izrael. En unua okazo, Sauxlo volis defendi la Izraelidojn batalante kontrau la disvenkantaj Filisxtoj. Li atendis dum sep tagoj por ke Samuel venu kaj faru la necesajn oferojn antau ol li iris al la milito. Kiam Samuel restadis en veno kaj liaj soldatoj estis lasantaj lin, li antaueniris por fari la oferon. Samuel ne estis felicxa pro tio kaj diris al Saul: "Vi agis malprudente, ne plenumante la ordonon de la Eternulo, via Dio, kiun Li ordonis al vi; cxar nun la Eternulo fortikigus vian regxadon super Izrael por eterne. Sed nun via regxado ne longe dauros: la Eternulo elsercxis al Si viron lau Sia koro, kaj la Eternulo ordonis al li esti estro super Lia popolo, cxar vi ne plenumis tion, kion la Eternulo ordonis al vi" (1 Samuel 13:13-14). En alia okazo, Samuel instrukciis Saulon "...iru kaj frapu Amalekon, kaj ekstermu cxion, kion li havas; ne indulgu lin, sed mortigu la virojn kaj virinojn, infanojn kaj sucxinfanojn, bovojn kaj sxafojn, kamelojn kaj azenojn" (1 Samuel 15:3). Sed Saul indulgis Agagon, la regxon de Amalekidoj, "kaj la plej bonajn sxafojn, bovojn, kaj sxafidojn, sxafojn; kaj cxio, kio estis bona" (verskilo 9). Li asertis poste ke li volis uzi la fortikajn bestojn por la ofero. Samuel rakontis al li sincere: "Cxu bruloferoj kaj bucxoferoj estas tiel agrablaj al la Eternulo, kiel la obeado al la vocxo de la Eternulo? vidu, obeado estas pli bona ol bucxofero, atentado estas pli bona ol la sebo de sxafoj" (1 Samuel 15:22). Kio estas tiuj sxajnaj bonajxoj kiujn vi faras, kiuj estas kontrau la regulo? Ne gravas kiom bonaj ili sxajne estas, fari ilin povas kosti al vi multege se vi ne sekvas la regulon. Ne subtaksu ajnan regulon. Obeado estas multe pli bone ol iu ofero negrave kiom bone la ofero povas esti. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi cxiam obeu al la reguloj kaj ne faru ajnan sxajne bonajxojn kontrau tiaj reguloj.