Saturday, August 5, 2017

CXU VI ESTUS PARTO DE LA LISTO?

Estimataj, CXU VI ESTUS PARTO DE LA LISTO? Ni tamen konstruis la muregon, kaj la tuta murego estis jam kunmetita gxis duono; kaj la popolo laboris kuragxe" (Nehxemja 3:38). Oni jam verkis multajn librojn kaj artikolojn pri la viro Nehxemja kiu kondukis sian popolon rekonstrui la muron de Jerusalem. Bedaurinde, oni verkis malmulton au nenion pri la homoj kiuj laboris kun li por sukcese fini la rekonstruon de la muro je jxus kvindek-du tagoj malgrau la granda kontrauo kiun ili alfrontis dum la laboro. Tamen, la kronikanto de la libro de Nehxemja dedicxis tutan cxapitron por la listo de homoj kiuj cxefe laboris kun Nehxemja, kaj la precizaj laborajxoj kiujn ili faris (vidu: Nehxemja 3). Cxi tiuj homoj estis menciitaj per nomo unu post la alia. Kelkfoje, tio kion multe da ni faras estas nenotita, kaj ni pensas ke gxi ne estas grava. Kelkaj homoj jam ecx forlasis fari sian malgrandan kontribuon al kresko de la regno de Dio surtere kaj aliaj bonaj celoj cxar ili pensis ke ili ne estas signifaj kaj ilia kontribuo ne estas signifa cxar oni ne notas au rekompecas ilin. Tamen, cxu vi scias ke Dio ankau notas tion kion cxiu el ni faras? Cxu vi scias ke Li faras liston de cxiu el la homoj kiu kontribuas al la kresko de Lia regno? Paulo diris, "Tial, miaj amataj fratoj, estu firmaj, nemoveblaj, cxiam abundaj en la laboro de la Sinjoro, sciante, ke via penado ne estas vanta en la Sinjoro" (1 Korintanoj 15:58). Ankau li diris je alia loko, "Kaj ni ne lacigxu en bonfarado; cxar gxustatempe ni rikoltos, se ni ne senfortigxos" (Galatoj 6:9). Cxu vi estus parto de la listo de la homoj kiuj kontribuas al la sukceso de iu bona celo? Decidu fari vian malgrandan kontribuon ecx se gxi estus nenotita. Dio scias kiel Li rekompecas cxiun bonan agadon je Sia rimedo kaj je Sia tempo. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu ke vi faru cxiajn penojn esti je la listo de tiuj kiujn Dio rekompencos pro la laboro por kaj kun Li je Lia servo.

Saturday, July 22, 2017

CXU VI HAVAS SPIRALAJN RISORTOJN?

Estimataj, CXU VI HAVAS SPIRALAJN RISORTOJN? "Nur estu forta kaj tre kuragxa, penante agi lau la tuta instruo, kiun donis al vi Mia servanto Moseo; ne deklinigxu de gxi dekstren nek maldekstren, por ke vi sukcesu cxie, kien vi iros. Cxi tiu libro de la instruo ne forigxu de via busxo, sed meditu pri gxi tage kaj nokte, por ke vi zorge plenumu cxion, kio estas skribita en gxi; cxar tiam vi havos felicxon sur viaj vojoj, kaj tiam vi havos sukceson" (Josxua 1:7-8). La projektantoj de diversaj specoj da veturiloj, aviadiloj kaj similaj faras kasxitajn aparatojn kiuj estas fiksitaj al la pneuoj de veturiloj por absorbi vibrojn kauzitajn de la neegaleco de la suprajxo de vojo. Cxi tiuj aparatoj estas nomitaj spiralaj risortoj. Neniu gxuas veturadon je ia veturilo kun neniu au malbona spiralaj risortoj. Ecx je glataj kaj bonaj vojoj, cxi tiuj aparatoj ankorau estas gravaj partoj de veturilo. La mondo estas plena da neegaleco kaj neglataj vojoj. Nur "spiralaj risortoj" povas absorbi la "vibrojn" kauzitaj de neegaleco kaj neglataj vojoj de vivo. Cxi tiuj spiralaj risortoj estas taugaj kompreno kaj apliko de la vortoj de Dio dum la vibroj de vivo estas spertoj de vivo inkluzive la bonajn kiel sukceso, abundo, ofico de autoritato, kaj la malbonaj kiel afliktoj, suferado, persekutado, kaj similaj.  Bedaurinde, multaj homoj estas indiferentaj al cxi tiuj spiralaj risortoj kaj cxi tio jam farigxis ilia ruinigo. Iu bona ekzemplo de tiuj homoj estis Regxo Salomono. Pro sia abundo, li ne obeis la vortojn de Dio skribitajn en la Legxo de Moseo (Readnomo 17:16-20) kaj ecx tiujn kiuj li rekte audis de Dio due (1 Regxoj 3:14; 9:3-9). Cxi tio kauzis lin peki kontrau Dio, kaj la Eternulo estis kolera kontrau li kaj sxiris la regnon de Izraelo de li kaj donis gxin al unu el liaj subuloj (vidu: 1 Regxoj 11). Jesuo Kristo estis diferenta. Li povis kontraubatali la tentojn de la Diablo per la vortoj de Dio (vidu: Mateo 4:1-11). Cxu vi havas spiralajn risortojn por absorbi la vibrojn de vivo? Kiel bonaj ili estas? Kiel sciebla vi estas je la vortoj de Dio? Cxu vi meditas je ili ofte? Cxu vi havas taugan komprenon de ili? Cxu vi aplikas ilin al via cxiutaga vivado? La Psalmisto diris, "En mia koro mi konservas Vian diron, Por ke mi ne peku antau Vi" (119:11). Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, July 15, 2017

OBEADO ESTAS PLI BONA OL OFERO!

Estimataj, OBEADO ESTAS PLI BONA OL OFERO! “Cxu bruloferoj kaj bucxoferoj estas tiel agrablaj al la Eternulo, kiel la obeado al la vocxo de la Eternulo? Vidu, obeado estas pli bona ol bucxofero, atentado estas pli bona ol la sebo de sxafoj” (1 Samuel 15:22). Mi administras multajn grupojn en sociaj amaskomunikiloj, precipe WhatsApp Messenger. Kelkaj el tiuj grupoj havas striktan regulon de NENIU MESAGXO tra la grupo, kaj puno por malobservado de tia regulo estas tuja forigo de la grupo. Mi cxiam klopodas por fari cxi tiun regulon kaj la punon konata al iu ajn kiu esprimas intereson pri aligxo al unu el la grupoj; antau ol mi aldonas tian personon al la grupoj. Iu ajn, kiu erare malobservas la regulon kaj pardonpetas estas sxparita de la puno. Kelkaj homoj malobservis la regulon de unu el la grupoj antau nelonge kaj mi forigis ilin de la grupo. Unu el ili protestis al mi: "Kial vi forigas min de la babilejo? Cxu gxi estas krimo diri Amen al pregxo?" Mi respondis: "Ne, sed obeado estas pli bona ol ofero!" Li rimarkis sian eraron kaj pardonpetis. Mi realdonis lin al la grupo. Estas multaj aferoj kiuj estas bonaj sed eble ne estas gxustaj au faritaj en la gxusta tempo. Farado de oferoj estas unu el tiaj bonaj aferoj, tamen Regxo Saul rekonis pli bone ke fari bonajxojn erare au kontrau instruo povus kosti grande. En lia kazo, gxi kostis al li la regxecon de Izrael. En unua okazo, Sauxlo volis defendi la Izraelidojn batalante kontrau la disvenkantaj Filisxtoj. Li atendis dum sep tagoj por ke Samuel venu kaj faru la necesajn oferojn antau ol li iris al la milito. Kiam Samuel restadis en veno kaj liaj soldatoj estis lasantaj lin, li antaueniris por fari la oferon. Samuel ne estis felicxa pro tio kaj diris al Saul: "Vi agis malprudente, ne plenumante la ordonon de la Eternulo, via Dio, kiun Li ordonis al vi; cxar nun la Eternulo fortikigus vian regxadon super Izrael por eterne. Sed nun via regxado ne longe dauros: la Eternulo elsercxis al Si viron lau Sia koro, kaj la Eternulo ordonis al li esti estro super Lia popolo, cxar vi ne plenumis tion, kion la Eternulo ordonis al vi" (1 Samuel 13:13-14). En alia okazo, Samuel instrukciis Saulon "...iru kaj frapu Amalekon, kaj ekstermu cxion, kion li havas; ne indulgu lin, sed mortigu la virojn kaj virinojn, infanojn kaj sucxinfanojn, bovojn kaj sxafojn, kamelojn kaj azenojn" (1 Samuel 15:3). Sed Saul indulgis Agagon, la regxon de Amalekidoj, "kaj la plej bonajn sxafojn, bovojn, kaj sxafidojn, sxafojn; kaj cxio, kio estis bona" (verskilo 9). Li asertis poste ke li volis uzi la fortikajn bestojn por la ofero. Samuel rakontis al li sincere: "Cxu bruloferoj kaj bucxoferoj estas tiel agrablaj al la Eternulo, kiel la obeado al la vocxo de la Eternulo? vidu, obeado estas pli bona ol bucxofero, atentado estas pli bona ol la sebo de sxafoj" (1 Samuel 15:22). Kio estas tiuj sxajnaj bonajxoj kiujn vi faras, kiuj estas kontrau la regulo? Ne gravas kiom bonaj ili sxajne estas, fari ilin povas kosti al vi multege se vi ne sekvas la regulon. Ne subtaksu ajnan regulon. Obeado estas multe pli bone ol iu ofero negrave kiom bone la ofero povas esti. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi cxiam obeu al la reguloj kaj ne faru ajnan sxajne bonajxojn kontrau tiaj reguloj.

Saturday, July 8, 2017

TREZORO EN ARGILAJ VAZOJ

Estimataj, TREZORO EN ARGILAJ VAZOJ "Sed ni havas cxi tiun trezoron en argilaj vazoj, por ke la treega grandeco de la potenco estu de Dio, kaj ne de ni mem" (2 Korintanoj 4:7). Cxar gxi estis problemema eklezio, Paulo skribis siajn du konatajn epistolojn al la korintana eklezio por korekti kelkajn el la anomalioj kiuj ekzistis en la eklezio. Unu el tiaj anomalioj estis la erara opinio pri la evangelia mesagxo kaj la mesagxistoj de la evangelio. Cxi tiu opinio estas ke la evangelio, kiu estas la Nova Interligo, estas malsupera al la Malnova Interligo donita al Moseo, kaj tial, la mesagxistoj de la evangelio, au la servistoj de la Nova Interligo, estas malsuperaj al Moseo kaj la instruistoj de la Legxo. Tamen, je cxi tiu epistolo al la Korintanoj, Paulo klarigis la superecon de la evangelio al la Legxo. Li konsideris la evangelian mesagxon kiel trezoron konservitan en argilaj vazoj. Tia bildo estis kutima al la Korintanoj. La evangelia mesagxo ja estas trezoro kiu superas ian ajn homan scion au filozofion. Dio konservis au konfidis la evangelian mesagxon en "argilaj vazoj," la apostoloj, nuntempe la predikantoj de la evangelio. Sendube, argilaj vazoj estas rompigxemaj. Kiel homoj, la predikantoj de la evangelio estas malfortaj kiel argilaj vazoj sed la evangelia mesagxo estas konfidita al ili. Gxi ne estas konfidita al la angxeloj au iuj ajn superaj homoj. Dio faris cxi tion por montri ke disvastigo de evangelia mesagxo ne estas per homa forto, scio, au ecx sperto, sed per Sia supera potenco. Tial, ni ne devas malestimi nin ke ni ne povas prediki la evangelion, au fidi al nia kapablo au sagxo por fari gxin, sed fidi tute al Dio. Oni jam konfidis la trezoron, la evangelian mesagxon, al vi por konservi kaj dividi gxin kun aliaj homoj. Cxu vi estas jxaluza konservi gxin kaj fervore dividi gxin kun aliaj homoj cxe vi? Vi ne bezonas iun ajn specialan potencon au scion por fari tion. Tio kion vi bezonas estas tuta fido al la Sankta Spirito kiu estas tie por instrui, gvidi, rememori, kaj plifortigi vin dum vi konservas kaj dividas la trezoron. Ne gravas la premo cxe vi, Li faros vin sukcesa. "Pro tio ni ne senkuragxigxas; sed kvankam nia ekstera homo kadukigxas, tamen nia interna homo renovigxas tagon post tago. Cxar nia malpeza kaj momenta sufero elfaras por ni, pli kaj pli ekster mezuro, eternan pezon da gloro; dum ni rigardas ne la vidatajxojn, sed la nevidatajxojn; cxar la vidatajxoj estas tempaj, sed la nevidatajxoj estas eternaj" (2 Korintanoj 4:16-18). Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu ke vi povu disvastigi la evangelion kun homoj cxe vi dum vi fidas je le gvido de la Sankta Spirito.

Saturday, June 24, 2017

CXU VI ESTAS KOLPORTANTO DE LA VORTO DE DIO?

Estimataj, CXU VI ESTAS KOLPORTANTO DE LA VORTO DE DIO? "Cxar ni ne similas al multaj, kiuj faras la vorton de Dio komercajxo; sed kun sincereco, kaj kiel per Dio, antau Dio ni parolas en Kristo" (2 Korintanoj 2:17). "Cxar venos tempo, kiam oni ne toleros la sanan instruon; sed havante jukantajn orelojn, amasigos al si instruantojn, lau siaj deziroj" (2 Timoteo 4:3). Multigxo de pregxejoj, diservoj kaj "servantoj" de Dio estas tiel ofta ke estas malfacile scii la autentikajn pregxejojn kaj tiujn kiuj estas reale vokitaj de Dio esti Siaj mesagxistoj. Multaj tiel nomataj servantoj de la evangelio nuntempe kolportas la vorton de Dio pro mempligrandigo. Ili ne havas la kreskon de la regno de Dio surtere kiel sian celon, sed ilia celo estas kiel la prediko de la evangelio igxas gajno por ili finance kaj materiale. Kelkaj faras tiel nescie dum kelkaj faras tiel intence. Cxi tiu tendenco jam igas multajn nekredantojn ne konsideri ion ajn bona en la vorto de Dio kaj la autentikaj servantoj de Dio. Interese, tiaj falsaj servantoj de Dio kiuj kolportis la vorton de Dio por persona gajno abundis dum la epoko de Apostolo Paulo. Cxi tiuj falsaj servantoj estis aluditaj je multaj lokoj en la Sankta Biblio kiel "falsaj profetoj" au "falsaj instruistoj" (vidu: Mateo 7: 15; 24:11, 24; 2 Korintanoj 11:13; 2 Petro 2:1; 1 Johano 4:1). Ili koruptis kaj falsis la vorton de Dio por egoismaj celoj. Iu komentanto de la Sankta Biblio priskribis la situacion jene: "...komercigante gxin; ili kolportis la vorton de Dio, faris gajnon de gxi, sercxis nur sian mondan intereson kaj avantangon je gxi, kaj tiel miksis gxin per sia propra filozofio, por plezurigi la karnajn orelojn kaj korojn de homo; ili kunmiksis la legxon kaj Evangelion, gracon kaj faron, je la negocado de savo; kiel kolportistoj faras, ili miksas bonajn kaj malbonajn varojn kune, kaj poste kolportas ilin kiel bonajn varojn; au kiel vinkomercistoj, kiuj miksas vinon kun akvo, kaj vendas gxin kiel puran vinon." Cxi tio estas defio al cxiuj servantoj de la evangelio: cxu vi estas kolportanto de la vorto de Dio, au gxia predikanto? Kial vi predikas la vorton de Dio? Cxu vi kolportas gxin pro persona gajno au pro la kresko de la regno de Dio surtere? Cxu vi povas diri kiel Paulo, "...sed kun sincereco, kaj kiel per Dio, antau Dio ni parolas en Kristo"? Audu Paulon denove: "...ni formetis la kasxitajn aferojn de honto, ne irante kun ruzeco kaj ne falsante la vorton de Dio, sed per elmontro de la vero rekomendante nin al cxies konscienco antau Dio" (2 Korintanoj 4:2). Gxi ankau estas defio al la audantoj de la vorto de Dio: kion vi volas audi de la servantoj de Dio? Cxu vi reale volas ke ili prediku la nediluitan vorton de Dio au tion kio taugos por vi? Ne permesu ke la profetajxo de 2 Timoteo 4:3 estu plenumita je via vivo. Ne kuragxigu kolportadon de la vorto de Dio. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu ke vi ne kuragxigu kolportadon de la vorto de Dio nek estu gxia kolportanto.

Saturday, June 17, 2017

KIOJN PREPAROJN VI FARAS POR VIAJ INFANOJ?

Estimataj, KIOJN PREPAROJN VI FARAS POR VIAJ INFANOJ? "Kaj David diris: Mia filo Salomono estas juna kaj neforta, kaj la domo, kiun oni devas konstrui por la Eternulo, devas esti granda, por ke Lia nomo kaj gloro estu konata en cxiuj landoj. Tial mi preparados por li. Kaj David multe preparis antau sia morto" (1 Kronikoj 22:5). Regxo Davido estis unu el tiaj bonaj patroj en la Sankta Biblio kiu faris adekvatajn preparojn por sia filo, Salomono, sukcesi kie li (Davido) ne povis, precipe en la konstruado de tauga templo por la Eternulo. Jen viro, kiun Dio favoris kaj al kiu Dio donis sukceson en cxiuj liaj klopodoj. Forgesita filo kiu estis elektita super liaj pli agxaj fratoj kaj esti oleita farigxi la regxo de Izrael, li estis protektita de cxiuj liaj malamikoj kaj esti starigita kiel la plej granda regxo en Israelo. En aprezo, li decidis konstrui templon por Dio, sed Dio ne lasis lin fari tion. Li emfaze diris ke lia filo finos tiun taskon. Davido ne sentis jxaluza de sia filo. Li prefere faris adekvatajn provizojn por la konstruado (vidu: 1 Kronikoj 22:28). Estas tutmonde akceptita normo ke gepatroj (speciale patroj) devus servi siajn infanojn. Apostolo Paulo deklaris, "Sed se iu ne zorgas pri siaj propraj, kaj precipe pri siaj familianoj, tiu malkonfesis la fidon, kaj estas pli malbona ol nekredanto" (1 Timoteo 5:8). Multaj respondecaj patroj (kaj patrinoj) faras tiojn fidele. Ili faras cxion ajn por certigi ke siaj infanoj sukcesos je vivo ecx pli ol si, la gepatroj. Tamen, estas iuj nerespondecaj patroj (kaj kelkfoje patrinoj) kiu ne zorgas pri la nuna bonfarto de siaj infanoj ne menciante pri la estonta sukceso de la infanoj. Lau tiaj nerespondecaj patroj (kaj kelkfoje patrinoj), ne gravas cxu ili uzas cxiun sxancon al sia dispono sen pensi pri tio kio okazos al siaj infanoj en estonteco. Regxo Hxizkija estis klasika ekzemplo de nerespondeca patro kiu ne zorgas pri la estonteco de siaj infanoj. Li elmontris trezorojn kaj brilegon de sia regno al kelkaj senditoj kiuj venis de fremda lando. Dio per Sia profeto denuncis tiun agon kaj antaudiris ke la regxo de tiu fremda lando venos iun tagon por forporti cxiujn trezorojn kaj la popolon de regno de HXizkija kaj ankau fari kelkajn el liaj posteuloj por esti sklavoj en la palaco de la regxo de tiu eksterlanda lando. Surprize, Hxizkija estis kontenta kun cxi tiu profetajxo, cxar li pensis, ke estus paco kaj sekuro en sia vivdauro. Jen la persono, kiu pregxis fervore kontrau la profetajxo, ke li mortu (vidu: 2 Regxoj 20:1-3; Jesaja 38:1-3). Li akceptis tiun postan profetajxon cxar gxi ne estis pri li rekte. Tio estas, li ne zorgis pri tio kio okazus al la venonta generacio! Bedaurinde, li naskigis unu el la plej malbonaj regxoj en Judujo (Jeremia 15:4). Kiel vi preparas por la estonteco de viaj infanoj? Cxu vi zorgas pri ilia estonta sukceso? Zorgema kaj respondeca patro ne endangxerigas la estontecon de siaj infanoj (kiel Hxizkija), sed li faros cxion je sia dispono (kiel Davido) por certigi pli bonan estontecon por ili. Kiujn preparojn vi faras por viaj infanoj? Felicxan tagon de la patro! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi povos esti zorgema patro (au patrino) kiu faros cxion je via dispono por certigi pli bonan estontecon por viaj infanoj.

Sunday, June 11, 2017

RIGARDANTE PRETER LA PROBLEMO

Estimataj, RIGARDANTE PRETER LA PROBLEMO "Sed mi scias, ke mia Liberigonto vivas, Kaj fine Li levigxos super la polvo" (Ijob 19:25). La viro Ijob estis viro de honesteco pri kiu Dio povis fanfaroni ecx antau la Diablo. Kun la  permeso de Dio, li alfrontis multajn suferojn de la Diablo. Lia edzino konsilis lin malbeni  Dion por ke li mortu. Liaj amikoj ne helpis lin je lia sufero dum ili kulpigis lin pro la  sufero. Malgrau tio, Ijob ne permesis ke sia problemo superu sian kredon je Dio.  Li estis futureca. Li povis rigardi preter sia problemo. Li kredis je sia Dio kaj  atestis ke Li baldau savos lin el el cxiuj katastrofoj kiuj frontis al li. Dio ja savis lin kaj redonis al li cxiujn ajxojn kiujn li perdis. Multaj homoj permesas iliajn problemojn superi ilian kredon je Dio. Ili estas tiel subpremataj de la problemoj ke ili ne povas rigardi preter la problemoj.  Multaj ecx perdis esperon pro la problemoj kaj atendas la malbonajxon. Tamen, kiel Ijob, ni  ne devas perdi esperon. Ni devas prefere rigardi preter niaj problemoj kaj rigardi  al Jesuo, kiu estas la autoro kaj perfektiganto de la fido. Li ne perdis esperon, sed  suferis la krucon (vidu: Hebreoj 12:2). Kio estas la problemo kiun vi havas nuntempe? Cxu vi estas tiel subpremata de  la problemo ke vi forgesas vian cxiopovan Dion? Cxu vi estas perdonta esperon pro viaj  problemoj? Ne perdu esperon! Rigardu preter via problemo! Via Liberigonto ankorau vivas! Li  estos kun vi. Vi venkos la problemon, kaj homoj gxojos kun vi je la nomo de Jesuo Kristo.  Amen. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Puntko: Pregxu ke vi povu rigardi preter via problemo al Dio kiu estas pli granda ol la problemo.