Saturday, November 18, 2017

DONU FRUKTON AL LA GLORO DE DIO

Estimataj, DONU FRUKTON AL LA GLORO DE DIO "En tio mia Patro estas glorata, ke vi donas multe da frukto; kaj vi estos miaj discxiploj" (Johano 15:8). Cxu vi povas imagi planti arbon, kiu rifuzas doni deziritajn fruktojn? Kion vi farus al tia arbo? Kiel vi traktus arbon, kiu donas fruktojn je la venonta sezono? La parolado de Jesuo Kristo, kiu estas registrita en Johano 15, estis parto de Lia adiaua parolado al Siaj discxiploj. Kelkaj bibliaj erudiciuloj kredas, ke la parolado estis transdonita en la Templo, kie estis ora vinberarbo kiu simbolis la vivon de Israelo kiel la vinberarbo de Dio. Aliaj erudiciuloj kredas, ke gxi estis transdonita sur la Monto Olivarba, kie estis multaj vinberarboj kaj olivujoj. Cxi tiu parolado estis la lasta "MI ESTAS"-a dirajxoj el la sep tiaj dirajxoj en la Evangelio de Sankta Johano. Jesuo Kristo deklaris: "Mi estas la vera vinberarbo... vi estas la brancxoj; kiu restadas en mi, kaj mi en li, tiu donas multe da frukto... "(Johano 15:1, 5). La analogio de la vinberarbo estis konata al la discxiploj de Jesuo Kristo, cxar en la Malnova Testamento, la popolo Izraela estis nomata vinberarbo de Dio (Psalmo 80:8-16, Jesaja 5:1-7, Jeremia 2:21). Estis domagxe, ke la popolo Izraela malsukcesigis Dion en ne porti la deziritan bonan frukton. Ili farigxis sovagxa vinberarbo. Do Jesuo Kristo aludis al Si mem kiel la vera Vinberarbo cxar Li faris la volon de Sia patro, kaj Lia persona vivo atestas pri gxi. La sekreto de tio estis, ke Dio, la Gxardenisto, zorgis pri cxio, kion Li faris. Vinberarbo estas la komuna vinberarbo, kiu estas svelta kaj rampa sur la planko au klinaj apogoj. Gxi estas unu el la elstaraj plantoj en Palestino. Vi povas kompari gxin al iu elstara arbo en via najbararo. En Johano 15:5, Jesuo Kristo alparolis al Siaj discxiploj, kaj cxiu kristano, kiel la brancxoj de la vinberarbo. Brancxo ne povas ekzisti per si mem. Por postvivi, gxi devas resti en la planto. Plie, gxia cxefa celo estas doni fruktojn. Kristanoj devas doni fruktojn de Jesuo Kristo. Ili ne devas produkti la fruktojn. Doni devas elspezi de alia afero, sed produkti estas krei, kreski au fabriki ion. La fruktoj, kiujn ni devas doni, implicas pian vivon (Mateo 7:16-20), kaj virtojn de karaktero (Galatoj 5:22-23; Efesanoj 5:9; Filipianoj 1:11). Ni ne nur donas frukton, sed ankau por multe da fruktoj (Johano 15:2, 8). Cxi tiu estas la kialo, kial Jesuo Kristo pritondos al ni multe da frukto - frukto, kiu dauros (Johano 15:2, 8, 16). Tamen, por povi doni frukton por Kristo, kristanoj devas resti en Li (Johano 15:4). Tiel kiel ordinara brancxo devas resti en la planto por ke gxi postvivu, ni ankau devas resti en Jesuo Kristo. Se ni ne restos en Li, ni estas kiel trancxota brancxo, kiu baldau velkos kaj farigxos brulligno. Jesuo Kristo diris gxin klare, "...cxar sen mi vi nenion povas fari " (Johano 15:5b). Cxu vi estas en Kristo? Jesuo Kristo promesis du aferojn por tiuj, kiuj restas en Li kaj donas frukton por Li. Cxi tiuj du aferoj estas: kresko (Johano 15:2) kaj respondo al pregxo (Johano 15:7). Li promesis pritondi cxiun, kiu donas frukton por Li. En Palestino cxiun jaron, gxardenistoj pritondas siajn vitejojn. Ili trancxas la mortintan lignon, kiu ne havas vivon en si, kaj trancxas la vivajn brancxojn tiel ke ilia rendimento estos pli granda. Same, Dio vestas cxiun fruktodonan kredanton por ke li kresku en la fido. Krome, se iu restas en Jesuo Kristo, liaj pregxoj estos responditaj (vidu: Sentencoj 28:9). Dio pretas fari cxion, kion li volas, se gxi konsentas la volon de Dio (Johano 14:13; 1 Johano 3:21-22; 5:14-15), kaj donos al Dio gloron (vidu: Johano 15:8). La cxefa afero por porti frukton por Jesuo Kristo estas por Dio esti glorata (Johano 15:8). Cxio, kio ne alportas gloron al Dio, ne estas inda fari (vidu: Johano 2:11; 1 Korintanoj 10:31; 1 Peter 5:8-11). La deziro de la Sinjoro Jesuo Kristo estas, ke vi donas fruktojn, kiuj gloros Dion. Cxu vi donas frukton por Jesuo Kristo al la gloro de Dio? Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi daure donu frukton por Kristo, por ke Dio estu glorata en via vivo.

Saturday, November 11, 2017

VI BALDAU LAUDOS DION

Estimataj, VI BALDAU LAUDOS DION "Laudu, ho popoloj, nian Dion, Kaj laute audigu Lian gloron. Li donis vivon al nia animo, Kaj ne lasis falsxanceligxi nian piedon. Car Vi esploris nin, ho Dio; Vi refandis nin, kiel oni refandas argxenton. Vi enirigis nin en kaptilon, Vi metis sxargxon sur niajn lumbojn; Vi rajdigis homojn sur niaj kapoj; Ni trapasis fajron kaj akvon, Sed Vi elirigis nin en bonstaton" (Psalmo 66:8-12). Psalmo 66 estas unu el la dankecaj psalmoj. Gxi estas alvoko por laudi Dion pro Liaj timindeco, potenco, mirindaj faroj, regno, kaj gvideco sur Siaj homoj. Tamen, la psalmisto donis alian kialon por laudo de Li: Li elirigis Siajn homojn el malfelicxajxo. Farante cxi tion, Li esploris ilin; Li refandis ilin je fajro de vivo (kiel oni refandas argxenton au oron) por ke ili estu rafinitaj; Li igis ilin suferi multajn malfelicxajxojn; Li ecx lasis homojn brutali ilin. Tamen, finfine, Li elirigis ilin en bonstaton. Efektive, Li estu laudata! Dio traktas Siajn homojn same nuntempe. Li esploras ilin. Li lasas ilin trapasi multajn malfelicxajxojn de vivo. Kelkfoje, Li lasas homojn mistrakti ilin. Tamen, je cxi tio, Li estas kun ili. Li promesis, "Kiam vi transiros akvon, Mi estos kun vi, kaj trans riverojn, ili vin ne dronigos; kiam vi iros en fajron, vi ne brulvundigxos, kaj flamo vin ne bruligos" (Jesaja 43:2. Vidu ankau: Psalmoj 23:4; 46:4-7; 91:15; Jesaja 41:10). Li baldau igos ilin venki cxi tiujn malfelicxajxojn, kaj ili laudos ilin. Kion vi trapasas nuntempe? Kio estas via propra esploro de fido? Cxu vi estas mistraktita nuntempe? Cxu vi estas en "valo de densa mallumo" nune? Ne malkuragxigxu! Estas portempe. Vi jxus trapasas gxin. La Eternulo estas kun vi. Li eligos vin el gxi, kaj igos vin esti pli rafinita kaj pli pura ol oro. Vi baldau laudos Lin! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu ke vi povu laudi Dion antau la fino de cxi tiu jaro pro aparta afero kiun vi volas ke Li faru por vi.

Saturday, November 4, 2017

TEMPLEN POST RIKOLTO-FIN'

Estimataj, TEMPLEN POST RIKOLTO-FIN' "Eniru en Liajn pordegojn kun dankado, En Liajn kortojn kun laudado. Gloru Lin, benu Lian nomon" (Psalmo 100:4). Kiel iu, kiu kreskis parte en terkultura komunumo, kaj parte en kio nuntempe povas esti rigardata kiel tradicia pregxejo, mi facile identigxas kun Henry Alford, anglikana kleriko de 19a jarcento, kiu verkis la himnon "TEMPLEN POST RIKOLTO-FIN'", kiu farigxis tradicia kanto de rikolto, kiu nun estas asociita kun la Tago de Danko. Kiel ajna alia persono, kiu iam vivis en terkultura komunumo, mi scias la gravecon, kiu estas asociita kun la rikolto. La frukto de la laboro de la tuta jaro dependas de la rikolto. Cxi tio ne povas esti plenumita gxis la rikolto estas preta kaj kiu devas esti rikoltita diligente, ke pestoj au vetero ne difektu la rikolton. Dum la okupata rikoltosezono, kamparanoj lauvorte laboras senlacaj por fari la laboron. La kamparanoj malstrecxigxos kaj festos nur post la rikolto. Nu, se vi ne havus tiun travivajxon, vi povus aprezi la urgxecon de limtempoj, la gxojon de grava laboro bone farita, kaj la helpon de ripozo post okupata tempo cxe la laboro. Estis en cxi tiu kunteksto ke Pastoro Henry Alford verkis la popularan himnon de rikolto au danko. Li vokis dankemajn homojn veni kaj levi la kanton de rikolto cxar la tuta rikolto de la jaro estas sekure kolektita antau ol la vintraj sxtormoj komencigxas. Li atribuis cxi tiun rikolton al dia provizo. Do, homoj, kiuj dankas, devas veni por danki Dion en Lia templo. Alford asertis, ke la tuta mondo estas la propra kampo de Dio, kie pluraj aferoj okazas. Li tiam pregxis, ke la Sinjoro de rikolto ebligus al ni bonan rikolton de cxi tiu "kampo". Li plue rememorigis homojn, ke la Eternulo venos unutage por preni la rikolton hejmen, ke Li petos Siajn angxelojn jxeti "la pomojn" en la infero, sed la "fruktodonaj oreloj" estos konservitaj en la "greno" por eterneco . Cxi tio estas kompare al la parabolo de Jesuo Kristo en Mateo 13:24-30 kaj la vortoj de Johano la Baptisto en Mateo 3:12. Fine, Alford pregxis, ke Dio rapide venu kun Liaj angxeloj, por alporti Sian finan rikolton hejmen, kunigante siajn homojn, por ke ili estu liberaj de malgxojo kaj peko, kaj estu cxiam purigitaj kaj restantaj en Lia cxeesto. Rigarde, cxi tiu himno estas himno de dankemo kaj rikoltado. Efektive estas bone danki al Dio, cxar gxis nun Li helpis nin cxi-jare. Tamen, la vortoj de la himno estas pli pri la fina rikolto, kiun Dio faros en la estonteco. Kiel vi festas la Tagon de Rikolto kaj/au la Danko cxi-jare, cxu vi pretas por la lasta rikolto, kiam Dio "rikoltas" vin kaj lokos vin en la lokon, kiu al vi prave apartenas? Cxu tiu loko estos en Lia eterna cxeesto au la eterna damnado en la lago de fajro? Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxo: Pregxu, ke vi povu vivi vian vivon en dankemo de Dio kaj en maniero, ke Li povos rikolti vin en Sian cxeeston por cxiam.

Saturday, October 28, 2017

STARIGXU POR JESUO

Estimataj, STARIGXU POR JESUO “Staru do, cxirkauzoninte la lumbojn per vero, kaj surmetinte la kirason de justeco” (Efesanoj 6:14). La populara himno, "STARIGXU POR JESUO", estis inspiro, kiun D-ro George Duffield, Jr. (1818-1888) ricevis el la mortaj vortoj de sia amiko, Pastoro Dudley Atkins Tyng (1825-1858): "Starigxu por Jesuo, patro, kaj diru al miaj fratoj de la diservo stari por Jesuo.” Tyng estis fekunda predikisto en la frua dek-naua jarcento en Filadelfio, Usono. La brako de Tyng estis amputita pro lezo, kiun li ricevis en akcidento, kiun li havis kun sia mulo en sia bieno, kaj tio kondukis al sia morto malmultajn tagojn poste. Duffield, Jr. estis movita de la mortantaj vortoj de Tyng ke li predikis je la sekva dimancxo, admonante sian komunumon stari firme por Jesuo Kristo. Lia teksto estis Efesanoj 6:14, "Staru do, zoninte vian talion kun vero, metante sur la kirason de justeco." Je la fino de la prediko li recitis poemon, kiun li verkis. La poemo estas la vortoj de la himno, " STARIGXU POR JESUO". Cxi tiu himno havas klare militan tonon cxar gxi rilatas al kredantoj kiel kristanaj soldatoj, kaj bildigas Kriston kondukante Liajn adeptojn en batalo kontrau malbonaj fortoj. Gxi mencias obeadon al la trumpeto de Kristo. Gxi instigas surmeti la Evangelian armilaron, aludon al Efesanoj 6:10-18, kie Pauxlo diris, ke la armilaro de Dio estas la zono de la vero, la kiraso de justeco, la sxuoj de paco, la sxildo de fido, la kasko de savo, la glavo de la Spirito, kiu estas la vorto de Dio, kaj pregxo. Efektive, la himno-verkisto prave diris, ke "la homa brako cedos" cxar la militado ne estas karna sed spirita (vidu: 2 Korintanoj 10:3-6, Efesanoj 6:10-18). La lasta strofo plenumas promeson pri paco, ke "finigxos la batalo." Ni povas esti cxe la batalfronto hodiau, tago venos kiam ni havos "pac-signalon". Tial cxiu, kiu venkas, estos rekompencita per "krono de vivo" kaj regos eterne "kun la Regxo de Gloro" (vidu: Jakobo 1:12). Multaj homoj malkonsentas kun la vortoj de cxi tiu himno pro gxia agresivo kaj ia kuragxa kanto. Tiaj homoj preferas bonan kaj facilan vivon, kie ili povas ricevi ion ajn, kiun ili volas sen ia batalo. Tamen, la himno precize portretas la kristanan vivon kiel vivon plena de batalo kontrau malbono. Kristana vivo estas efektive milito kontrau la diablo kaj liaj kohortoj, kaj cxiu kristano devas esti preta stari por Jesuo, se li venkos je la spirita batalo. Cxu vi pretas stari por Jesuo? Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi povos stari por Jesuo kaj batali kontrau la diablo kaj liaj cohortoj gxis via venko.

Saturday, October 21, 2017

CXU PREGXO DE MORTO?

Estimataj, CXU PREGXO DE MORTO? “Sed mi diras al vi, kiuj audas: Amu viajn malamikojn, faru bonon al viaj malamantoj; benu tiujn, kiuj vin malbenas; pregxu por tiuj, kiuj kun insulto vin atakas” (Luko 6:27-28). Antau nelonge, mi estis en publika transportilo. Du sinjorinoj diskutis malkasxe, kio okazis en sia loko de laboro. Min ne interesis iliaj diskutoj, sed deklaro de unu el la sinjorinoj kaptis mian atenton: "Mi ne plu kompatos iun ajn. Mi pregxos la pregxon de morto por iu ajn, kiu faras malbonon kontrau mi!" Mi pensis en mi: "Cxu pregxo de morto? Cxu tio estas, kion la Sankta Biblio instruas?" Mi ne povis scii cxu cxi tiu sinjorino estas kristano au ne, sed mi konscias, ke tio farigxis la cxefa pregxo de multaj tielnomataj kristanoj en cxi tiu parto de la mondo. Ne surprizos se iuj homoj post legado de cxi tiu mesagxo argumentos je favoro de tiaj pregxaj punktoj kontrau perceptitaj kaj realaj malamikoj. Cxu pregxo de morto? Mi ankorau ne povas trovi ion ajn en la Sankta Biblio, precipe la Nova Testamento. Estas malamikoj, konsentite. Tamen, kiel ni rilatas al ili lau la Sankta Biblio? Kiel Jesuo Kristo kaj Liaj discxiploj rilatis al siaj malamikoj? Kiuj estas iliaj instruoj pri malamikoj? Cxu ili instigis nin pregxi por la morto de la malamikoj? Jen kelkaj el iliaj instruoj: “Kiam falas via malamiko, ne gxoju, Kaj cxe lia malfelicxo via koro ne plezurigxu; cxar eble la Eternulo vidos, kaj tio ne placxos al Li, Kaj Li returnos de li Sian koleron” (Sentencoj 24:17-18). “Sed mi diras al vi, kiuj audas: Amu viajn malamikojn, faru bonon al viaj malamantoj; benu tiujn, kiuj vin malbenas; pregxu por tiuj, kiuj kun insulto vin atakas” (Luko 6:27-28. Vidu ankau: Mateo 5:43-48). “Benu tiujn, kiuj vin persekutas; benu, kaj ne malbenu…. Sed se via malamiko malsatas, donu al li mangxi; se li soifas, donu al li trinki; cxar tion farante, fajrajn karbojn vi kolektos sur lia kapo” (Romanoj 12:14, 20). “…ne repagantaj malbonon kontrau malbono, nek insulton kontrau insulto, sed kontraue benadantaj; cxar al tio vi estas vokitaj, por ke vi heredu benon” (1 Petro 3:9). Jesuo Kristo kaj Stefano pruvis cxi tiujn instruojn dum ili mortis per la manoj de iliaj malamikoj (vidu: Luko 23:34: Agoj 7:59; 1 Petro 2:21-23). La apostoloj estis persekutataj de la gvidantoj. Ili ne pregxis kontrau cxi tiuj "malamikoj". Ili prefere pregxis por si mem por pli da kapablo. La rezulto de ilia pregxo estis granda, cxar ili estis plenigitaj per la potenco de la Sankta Spirito (vidu: Agoj 4: 23-31). Kio estas la rezulto de via pregxo en respondo al la ago de la malamikoj kontrau vi? Anstatau pregxi "la pregxon de morto" kontrau viaj malamikoj, pregxu por vi mem por pli potenco de la Sankta Spirito por povi rezisti cxiujn mordojn de la malamikoj. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Helpu min, Eternulo, ne pregxi kontrau miaj malamikoj, por ke vi plenigu vian Spiriton por venki cxiujn cxi tiujn malamikojn.

Saturday, October 14, 2017

KIAM DIO VEKAS VIAN NESTON!

Estimataj, KIAM DIO VEKAS VIAN NESTON! “Kiel aglo vekas sian neston, flugpendas super siaj idoj, tiel Li etendis siajn flugilojn, prenis lin, portis lin sur siaj flugiloj. La Eternulo sola kondukis [la Izraelidojn], kaj neniu fremda dio estis kun [popolo Izraela] "(Readmono 32:11-12). Aglo estas unika birdo inter aliaj birdoj. Oni povas lerni multajn lecionojn per gxia unikeco. Unu el tiaj lecionoj estas gxia vekata movado de la nesto, kie gxi tenas siajn idojn por instrui ilin kiel flugi kaj esti pli forta. Aglo kutime konstruas sian neston en altaj arboj au sur altaj klifoj, kie malamikoj ne povas facile atingi. La aglo, kiu prizorgis siajn idojn dum kelka tempo en cxi tiu sekura kaj komforta nesto, vekus la neston per tio, por ke la idoj estu en dangxero fali de la alta loko. Kiam la idoj provas flugi, la aglo sxvebas super la idoj kaj disvastigas siajn flugilojn por kapti ilin kaj porti ilin sur gxiaj pingloj por sekureco. Cxi tio ripetigxas en pluraj okazoj, gxis la idoj povas flugi perfekte lau si mem por sekureco sen helpo de la patrino-aglo. En la Kanto de Moseo, kiam Moseo estis forironta de la Izraelidoj post kvardek jaroj, kodukinte ilin al la rando de la Promesita Lando, li komparis la traktadon de Dio kun la popolo de Israelo kun veki la neston de aglo por ke la popolo Izraela povu esti forta (vidu: Readmono 1:31; 32:11). Li rakontis kiel Dio estis kun la popolo Izraela en la dezerto dum kvardek jaroj, kondukante ilin, cxirkauante ilin, instruante ilin, tenante ilin kiel la pupilon de Sia okulo, protektante ilin, nutrante ilin kaj prenante ilin al kie ili estis por eniri la Promesitan Teron. La popolo Izraela ne sciis, ke Dio trejnis ilin farigxi forta kaj forminda nacio kiam ili trapasis la dezertan sperton. Cxu vi ankau demandas, kial Dio vekas la neston al via komforto? Kial Li permesus vin alfronti la malfacilajxojn, kiujn vi nun havas? Kial Li ne povas cxion zorgi por vi? Kial Li permesas la justulojn suferi? Li vekas vian neston por ke vi farigxu pli forta. Ijob atestis pri Dio: "Sed mian vojon Li konas; se Li min elprovos, mi eliros kiel oro" (Ijob 23:10). Apostolo Petro konsideris cxi tiun provon kiel ion farita per fajro (vidu: 1 Petro 1:7). Malgrau tio, gxi alportas "laudon, honoron kaj gloron" al Dio. Cxar la aglo kutime estas kun siaj idoj dum kaj post la vekado de la nesto kaj ecx prenante la idojn por sekureco, tiel ankau la Eternulo estas kun ni (vidu: Hebreoj 13:5). Li flugpendos super vi, portos vin sur Siaj flugiloj, kaj kondukos vin al via Promesita Lando (vidu: Psalmo 36:7; 61:4; 63:7; 91:4). Do, kiam Dio vekas vian neston, estas por fari vin pli forta. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi povu eliri pli forta kiam Dio "vekas vian neston".

Saturday, October 7, 2017

NE ESTU FAMEMULO!

Estimataj, NE ESTU FAMEMULO! "Pro tio, formetante malveron, cxiu parolu veron kun sia proksimulo, cxar ni estas membroj unu de alia" (Efesanoj 4:25). Mi jam preparis mian predikon por la semajno en la angla kaj Esperanta lingvoj. Tamen, kiel Judaso en la Biblio, kiu devis sxangxi la temon de sia epistolo (vidu: Judaso 3), mi devas konservi mian unuan mesagxon kaj verki pri tendenco pri sociaj amaskomunikiloj en cxi tiu parto de la mondo. Sen dubo, la aliro al sociaj amaskomunikiloj faris pli facile disvastigi informojn nuntempe. Tamen, cxi tio faris multajn homojn el mensogo, trompo, pretendo, malsupera komplekso, sxtelado de identeco, plagiato, kaj similaj por misinformi aliajn per tio, kion ili disvastigas per sociaj amaskomunikiloj. Cxi tiu tendenco kondukis kelkajn atribui informojn al famaj religiaj au politikaj gvidantoj por doni kredon al tiaj informoj. Antau nelonge, eminenta fama religia gvidanto devis fari oficialan deklaron por rifuzi mesagxon akredititan al li. Bedaurinde, cxi tiu sxanco de facila aliro al sociaj amaskomunikilaroj en disvastigado de informoj faris al aliaj homoj disvastigi plue informojn misajn, malverajn, duonfidajn au ecx sentemajn al aliaj homoj sen kontroli la autentikecon de la fonto de la informo. Iuj homoj ecx pretas argumenti senpense subteni tian senfinajn informojn. En Efesanoj 4:25, la Apostolo Pauxlo admonis: "Pro tio, formetante malveron, cxiu parolu veron kun sia proksimulo, cxar ni estas membroj unu de alia." Apostolo Johano aldonis: "Amataj, kredu ne al cxiu spirito, sed provu la spiritojn, cxu ili estas el Dio; cxar multaj falsaj profetoj eliris en la mondon" (1 Johano 4:1). Kvankam la admonado cxi tie estis pri falsaj spiritoj, tamen gxi ankau aplikigxas al falsa informo. Krome, Dio avertis la popolon Izraelan en Eliro 23:2: "Ne sekvu la amason por malbonajxoj." Sekve, kial vi estus implikita en disvastigado de misinformigitaj, malveraj, semi-veraj au sentemaj informoj al aliaj homoj? Kial vi unue ne konfirmus iun ajn informon antau ol sendi gxin al aliaj? Dum estas bone esti informita kaj permesi al aliaj homoj esti profitigitaj je la informoj, vi devas prizorgi la informojn, kiujn vi disvastigos al aliaj homoj. Estas pli bone certi pri la fonto de iu ajn informo kaj gxia vereco antau ol disvastigi tiajn informojn al aliaj. Ne estu famemulo! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi ne kunigxu al aliaj por disvastigi misfamon, sed ke vi cxiam konfirmu ajnan informon antau ol disvastigi gxin.