Saturday, July 17, 2010

PARDONU DION! (Parto 4)

Estimataj,
PARDONU DION! (Parto 4)
"Antau ol la montoj naskigxis Kaj Vi kreis la teron kaj la mondon, Kaj de eterne gxis eterne, Vi estas Dio.... Cxar mil jaroj estas en Viaj okuloj Kiel la hieraua tago, kiu pasis, Kaj kiel nokta gardoparto" (Psalmo 90:2, 4).
"Kaj ni scias, ke por tiuj, kiuj amas Dion, por tiuj, kiuj estas vokitaj lau Lia intenco, cxio kunlaboras al bono" (Romanoj 8:28). Cxi tiu parto pridiskutos du gravajn doktrinojn pri Dio - la providencon de Dio kaj la suverenecon de Dio. Cxi tio igos onin kompreni plie la rimedojn per kiuj Dio traktas kun homoj, kaj gxi determinos cxu Dio reale bezonas la pardonon de homoj au cxu ne.
Estas evidente el la Sankta Biblio kaj homaj travivajxoj ke Dio estas fidela kaj efika je prizorgo de Sia kreitaro kaj je gvido de Sia popolo kie ajn ili iras lau Liaj celoj kaj planoj por cxiu persono. Homo kaj ia ajn kreitajxo estas kiel argilo dum Li estas la granda Potisto kiu formas la argilon lau Sia gusto. Li scias cxion. Li havas kialon por Sia permeso de io ajn kio okazas al Sia popolo. Oni eble ne scias nuntempe, sed oni eble scios poste. Tamen, estas certe ke cxio estosevidenta je la fino de la mondo. Tial, oni ne devas zorgi pri la alfrontoj de vivo. Dio scias kiel Li traktos ilin por ni. Tamen, se Li ne traktus ilin je la maniero kiun ni volas, ni devas scii ke Li havas pli bonan (kvankam nekonatan) planon por ni.
Proskime rilate al la providenco de Dio estas Lia suvereneco. "Cxi tiu doktrino instruas ke Dio estas la Sinjoro de la kreitajxo, la fonto de cxio, kiu estigis la mondon kaj kiu gvidas Siajn kreitajxojn al signifa fino kiel Li intencis gxin." Kiam ajn ia malbonajxo okazas, gxi eble estas pro la ago au neago de iu. Tamen, estas kelkaj malbonajxoj kiuj estas preter la homa penso. Kio ajn okazas, oni devas scii ke estas Dio kiu regas la universon. Konsentite, cxi tio jam igis multajn homojn esti koleraj kun Dio. Se Li regus, kial Li permesis al tia malbonajxo okazi? Sed, multfoje, Li permesas al malbonajxoj okazi pro pli bona celo por ni kaj aliaj homoj cxe ni. "La historio de Jozef en Genezo 37-50 estas ekzemplo de la montro de la suvereneco de Dio. Gxi montras laudindan sintenon je la tempo de malfelicxajxo, suferado, kaj maljusto." Je la fino de la historio, li diris al siaj fratoj (kiuj estis la unuaj kreintoj de liaj malfelicxajxoj, "Vi intencis fari al mi malbonon; sed Dio arangxis de tio bonon, por fari tiel, kiel nun estas, por konservi la vivon de multe da homoj" (Genezo 50:20). Kiel kristanoj, ni devas esti pretaj je cxiuj malgrandajxoj kiuj okazas al ni je fido sciante ke gxi estas parto de la pli grandaj kaj pli bonaj planoj de Dio por niaj vivoj. Jesuo Kristo estis maljuste krucumita dum fifama rabisto estis malliberigita, sed la morto kaj relevigxo de Jesuo Kristo alportis la savon de iu ajn kiu akceptas Lin kiel personan Savinton kaj Sinjoron.
Se Dio, je Sia providenco kaj suvereneco, scius la plej bonon por Siaj kreitajxoj ecx kiam sxajnas ke malbono superas, neniu homo devas esti kolera kun Li pro ia ajn kialo ne menciante pardonante Lin pro Lia ago au neago. Por diri ke ni devas pardoni Dion estas kiel blasfemo. Tamen, kiel ni rilatas kun Li kiam sxajnas ke Li ofendas nin per tio kio okazas al ni? Cxi tio estos la temo de la konkluda parto de cxi tiu mesagxo.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).
PS
Mi forvojagxos al Mozambiko cxi tiun semajnon por du-semajna diserva-rilata vizito. Cxar mi iros al la norda parto de la lando por aligxi al amiko je lia misia laboro tie, mi eble ne havos aliron al la interreto dum la vizito. Pregxu kun mi por sukcesa vizito precipe je cxiu loko kie mi servas en tiu lando. Gxis mi revenos. Dio benu vin!

2 comments: