Saturday, February 23, 2013

NE EKZISTAS ALIA INTERULO!

Estimataj, NE EKZISTAS ALIA INTERULO! "Jesuo diris al li: Mi estas la vojo kaj la vero kaj la vivo; neniu venas al la Patro krom per mi" (Johano 14:6). "Cxar ekzistas unu Dio, kaj unu interulo inter Dio kaj homoj, homo, Kristo Jesuo" (1 Timoteo 2:5). La supereco de Jesuo Kristo (kiel klarigite mallonge antau du semajnojn) ne povas esti tro emfazita. Cxi tiu estis la antauenpusxo de la letero al la Hebreoj. Tamen, amuzas min vidi iujn personojn kiuj provas meti aliajn profetojn, pastrojn, kaj ecx religiajn gvidantojn flanko al flanko kun Jesuo au ecx super Li, kiam tiuj personoj rilatas kun Dio. Por iuj el tiuj homoj, ili honoras Jesuon Kriston irante al Dio per aliaj rimedoj. Por aliaj, ili sekvas ekzemplojn de la Malnova Testamento de rilato kun Dio per profetoj, pastroj kaj angxeloj. Aliaj estas simple malkleraj pri sia pozicio en Dio au estas tro mallaboremaj por rilati kun Dio rekte, do, ili dependas je siaj religiaj gvidantoj rilati kun Dio por ili. Tamen, la vero de la afero estas ke ekzistas neniu alia interulo au peranto inter Dio kaj homo, krom Jesuo Kristo kaj Li kuragxigis nin veni kuragxe kaj rekte al Li. La celo de cxi tiu mesagxo ne povas akomodi cxiujn klarigojn kaj versiklojn de la Sankta Biblio pri tiu afero. Tamen, mi uzu cxi tiun ilustrajxon por subteni la aferon: mia filo kuragxe kaj rekte venos al mi por io ajn kion li bezonas, kaj mi ne bezonas ajnan peranton rilati kun li. Se li ne povas veni kuragxe kaj rekte al mi, tiam io malgxustas ie. Se Dio estas via cxiela Patro, kaj vi estas vere Lia filo au filino, vi devus povi rilati kun Li rekte sen ajna alia peranto krom Jesuo Kristo. Lasu min mallonge citi kelkajn verskilojn el la letero al la Hebreoj: "Dio, kiu multafoje kaj multamaniere parolis en la tempo antikva al niaj patroj en la profetoj, en tiuj lastaj tagoj parolis al ni en Filo, kiun Li nomis heredanto de cxio, per kiu ankau Li faris la mondagxojn" (Hebreoj 1:1-2). "Havante do cxefpastron grandan, trapasintan la cxielon, Jesuon, la Filon de Dio, ni tenu firme nian konfeson. Cxar ni havas cxefpastron ne tian, kiu ne povus simpatii kun niaj malfortajxoj, sed tentitan en cxio tiel same, tamen sen peko. Ni do alvenu kun kuragxo al la trono de graco, por ke ni ricevu kompaton kaj trovu gracon por gxustatempa helpo" (Hebreoj 4:14-16). "Sed nun li ricevis servadon des pli bonan, ju pli bona estas la interligo, kies interulo li farigxis kaj kiu sur pli bonaj promesoj estas dekretita" (Hebreoj 8:6). "...direktante la rigardon al la autoro kaj perfektiganto de la fido, Jesuo..." (Hebreoj 12:2). Vi povas demandi pri la roloj de religiaj gvidantoj. Ili ne estas perantoj inter Dio kaj homoj kiel pastroj kaj profetoj de la Malnova Testamento. Iliaj roloj estas nun konsultaj. Ili estas kiel pasxtisto al la sxafoj (vidu: 1 Petro 5:1-4). Ili estas por gvidi kaj discxipligi aliajn homojn kiuj povos gvidi kaj discxipligi aliajn homojn (vidu: Efesanoj 4:11-13; 2 Timoteo 2:2). Cxu vi ankorau rilatas kun Dio per ajna alia peranto krom Jesuo Kristo? Au, cxu vi faras homojn dependi je vi au aliaj rimedoj por rilati kun Dio? Tio estas aberacio. Ne ekzistas alia peranto inter homoj kaj Dio, krom Jesuo Kristo! Rilatu kun Li rekte kaj vi vere gxuos vian rilaton kun Li. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Dio, helpu al mi rilati kun vi rekte kaj kuragxe sen ajna alia peranto krom la Sinjoro Jesuo Kristo por tiel gxui Vin tute, kaj ne lasu min trompi aliulojn havi iun ajn alian peranton inter ili kaj Vi krom la Sinjoro Jesuo Kristo.

No comments:

Post a Comment