Saturday, June 11, 2016

KRISTO LA REGXO ETERNAEstimataj,

 KRISTO LA REGXO ETERNA

 "Kaj vi, ho Bet-Lehxem Efrata, kiu estas malgranda inter la milejoj de Judujo, el vi eliros al Mi tiu, kiu devas esti reganto en Izrael kaj kies deveno estas de tempo tre antikva" (Mihxa 5:2).

 "...nia Sinjoro Jesuo Kristo... sola Potenculo, la Regxo de regxoj kaj Sinjoro de sinjoroj..." (1 Timoteo 6:14-15). 

La vorto "Kristo" estas translitero el la Greka vorto "Christos" kiu signifas la sanktoleito. Gxia Aramaika formo estas "meshicha" el kiu oni akiras la vorton "Mesio." Gxi specifas Jesuon kiel la plenumanton de la mesiaj esperoj de la Malnova Testamento kaj de la Juda popolo. Regxo estas tiu kiu regas urbon, provincon, landon, ktp. Li posedas la autoritaton regi au estri, kaj autoritaton super la homoj en tiu urbo, provinco, lando, ktp. La vorto "eterna" signifas io/iu kiu havas neniun komencon kaj neniun finon.

 Jesuo Kristo estis la Regxo eterna je la estinto pro multaj kialoj. La skribintoj de la Malnova Testamento profetis pri Li: (1) kiel la virta Regxo el David "kaj ekregos regxo, kaj li estos prudenta, kaj li farados jugxon kaj justecon sur la tero" (Jeremia 23:5. Vidu ankau: 33:15; Jesaja 11:1-5); (2) kiel Tiu kiu "ekregos regxo... estos prudenta... farados jugxon kaj justecon sur la tero" (Jesaja 9:7); (3) kiel "reganto en Izrael kaj kies deveno estas de tempo tre antikva" (Mihxa 5:2). Estas multaj profetajxoj pri Lia regxeco en Psalmoj 2:6-11; 72; 110; Jesaja 2:1-4; 32:1; 33:17; Daniel 2:44. Cxi tiuj profetajxoj precipe tiu en Mihxa 5:2 pruvas ke Li jam ekzistis antau Sia nasko.

Jesuo Kristo estis la Regxo eterna dum Sia vivo surtere. Jen kelkaj el la evidentajxoj. Unue, la sagxuloj el la Oriento vidis Lian stelon kiel tiun de regxo (Mateo 2). Due, Liaj mirakloj, precipe tiuj super naturo, montris Lin kiel Regxon super la universo. Trie, plenumante alian profetajxon de la Malnova Testamento, Li rajdis en Jerusalem dum Sia Triumfa Eniro (vidu: Mateo 21:1-11; Zehxarja 9:9). Kvare, la cxefpastroj prave kulpigis Lin ke Li nomis Sin regxo dum Lia proceso antau Pilato (Luko 23:2; Johano 19:12). Kvina, Li parolis pri Sia regno, kaj ecx asertis responde al la demando de Pilato ke Li estas regxo (Johano 18:36-37). 

Nuntempe, Jesuo Kristo estas Regxo eterna kiu sidas "...en la cxieloj, multe super cxiu reganto kaj autoritato kaj potenco kaj regxeco, kaj cxiu nomo nomata, ne nur en cxi tiu mondo, sed ankau en la estonta; kaj cxion Li metis sub liajn piedojn, kaj donis lin kiel kapon super cxio..." (Efesanoj 1:20-22. Vidu ankau: Agoj 5:31; Hebreoj 1:3; 2:9).

 Estonte, Jesuo Kristo daure estas la Regxo eterna. Li igos la tutan universon en justeco (Apokalipso 19:11-16). Cxiuj nacioj adorklinigxos al Vi (Apokalipso 15:3-4). Li regxos por cxiam kaj eterne! (Apokalipso 11:15). 

La implico de la eterna regxeco de Jesuo Kristo estas ke cxiu devas atribui al Li honoron kiu taugas Lin akceptante Lin kiel Savinton kaj Sinjoron kiu daurigos regi li/sxi de nun gxis eterno. Nur tiuj kiuj lasas Lin regi super ili regos kun Li en Lia eterna regno je la fino de mondo (Daniel 7:18, 27; Romanoj 8:18; 2 Timoteo 2:12; Apokalipso 20:4). Cxu vi jam akceptis Lin kiel Regxon super via vivo? Vi havas nenian elekton. Li jugxos vin iutage! (vidu: Agoj 17:30-31; Romanoj 2:16; 1 Korintanoj 4:5; 2 Korintanoj 5:10; Apokalipso 20:11-15). Jesuo Kristo estas la Regxo eterna!

 Je la servo de Dio,

 Bayo Afolaranmi (Pastoro).

 Pregxa Punkto: Pregxu ke vi lasu Jesuon Kriston la eternan Regxon regi en via vivo por ke vi povu regi kun Li en eterneco. 


No comments:

Post a Comment