Saturday, November 15, 2014

ESTAS PLI BONA ESTONTO

Estimataj, ESTAS PLI BONA ESTONTO "La Eternulo, via Dio, estas meze de vi, forta Savanto; Li gxojos pri vi gaje, Li pardonos al vi pro Sia amo, Li gxoje triumfos pri vi. La sentaugulojn el via mezo Mi forprenos, por ke vi ne plu havu malhonoron pro ili" (Cefanja 3:17-18). "Cxar Mi scias la intencojn, kiujn Mi havas koncerne vin, diras la Eternulo, intencojn al bono kaj ne al malbono, por doni al vi estontecon kaj esperon" (Jeremia 29:11). La malbonoj de la mondo precipe la sxajnaj venkoj de la teroristoj antau ne longe igis kelkajn konkludi ke cxi tiu mondo ne plu povas esti pli bona loko. Lau tiaj homoj, aferoj farigxos plue pli malbonaj. La malvirtuloj prosperos dum la virtuloj kaj la senkulpuloj dauxrigos suferi pro nenecesaj doloroj. Cxi tiu mondo eble farigxos plue pli malbona cxiutage pro sia ribelemo kontraux Dio. Dio eble permesas ke la malvirto venku virtecon portempe. Tamen, estas pli bona estonto. La popolo Juda je la tempo de profeto Cefanja estis en simila situacio. Gxiaj estroj forkondukis gxin el Dio kaj Dio permesis ke ili alfrontu nedireblajn suferojn de aliaj landoj. Tamen, Dio sendis mesagxon de espero al gxi per profeto Cefanja - estas pli bona estonto! (Cefanja 3). Cxi tiu mesagxo venis post kiam Dio deklaris jugxojn sur la landoj kiuj turmentis ilin. Kion vi trapasas persone? Cxu sxajnas kvazau la malvirtuloj venkas vin? Cxu sxajnas kvazau Dio ne batalas por vi? Estas pli bona estonto por vi! Li batalos por vi. Li forigos cxiujn tiujn afliktojn. Vidu tion kion Dio promesis al la popolo Juda, "Jen Mi faros finon en tiu tempo al cxiuj viaj premantoj, Mi helpos la lamulojn, Mi kolektos la dispelitojn, kaj Mi faros ilin gloraj kaj honorataj en cxiuj landoj, kie oni malestimis ilin. En tiu tempo Mi venigos vin, kaj en tiu tempo Mi kolektos vin; cxar Mi faros vin gloraj kaj honorataj inter cxiuj popoloj de la lando, kiam Mi revenigos viajn kaptitojn antau viaj okuloj" (Cefanja 3:19-20). Estas ja pli bona estonto! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

No comments:

Post a Comment