Saturday, May 3, 2014

KIO ESTUS VIA ATESTO?

Estimataj, KIO ESTUS VIA ATESTO? "Salutu Andronikon kaj Junion, miajn parencojn kaj miajn kunkaptitojn, kiuj estas konataj inter la apostoloj, kaj ankau estis en Kristo antau ol mi. Salutu Apeleson, la aprobitan en Kristo." (Romanoj 16:7, 10). Kiam Paulo finis sian epistolon al la kristanoj en la imperia urbego Romo, li listigis, en Romanoj 16, katalogon de homoj kiuj influis lian vivon kaj la diservon iumaniere. Dum li listigis ilin, li menciis precize tion kion kelkaj el ili faris por li kaj la kristana kredo. Inter ili estis Priskila kaj Akvila, kiuj pro lia vivo riskis siajn kolojn (versoj 3-4); Epajneto, kiu estas la unuaajxo de Azio por Kristo (verso 5); Maria, kiu multe laboris por aliaj kristanoj (verso 6); Androniko kaj Junio, miaj parencoj kaj miaj kunkaptitoj, kiuj estas konataj inter la apostoloj (verso 7); Urbano, kunlaboranto por Kristo (verso 9); Apeleso, kiu estis provita kaj aprobita en Kristo (verso 10); Trifajna kaj Trifosa, virinoj kiuj laboras en la Sinjoro (verso 12a); Persiso, alia virino amata, kiu MULTE laboris en la Sinjoro (verso 12b); kaj la patrino de Rufo, kiu jam farigxis patrino de Paulo (verso 13). Paulo ankau menciis pretere kelkajn aliajn inkluzive Asinkriton, Flegonon, Hermeson, Patrobason, Hermason, Filologon, Julian, Nereon kaj Olimpason kaj aliajn nenomitajn sanktulojn. Interese, multaj el cxi tiuj nomoj ne estas rememoritaj nuntempe cxar ili ne estas parto de la plej komunaj nomoj donitaj al niaj infanoj, tamen, ili havas neforgeseblajn atestojn en la Sankta Biblio. Kio estus via atesto en la nomelvoko de la sanktuloj? Cxu via nomo estus menciita pretere au cxu gxi ecx estus unu en la nemenciitaj nomoj? Penu por havi bonan ateston en via hejmo, pregxejo, laborejo kaj la socio gxenerale. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

No comments:

Post a Comment