Saturday, July 24, 2021

EN KIO VI BAZAS VIAN FIDON?

Estimataj, EN KIO VI BAZAS VIAN FIDON? "Sed se al iu el vi mankas sagxeco, li petu Dion, kiu donacas al cxiuj malavare kaj ne riprocxas, kaj gxi estos al li donata. Sed li petu en fido, neniel dubante; cxar la dubanto similas ondon de la maro, ventopelatan kaj skuatan. Cxar tiu homo ne pensu, ke li ricevos ion de la Sinjoro – duoblanima homo, sxanceligxa en cxiuj siaj vojoj" (Jakobo 1:5-8). Antau nelonge frumatene, mi havis renkonton kun unu el miaj surretaj kontaktoj. Li diris ke la biblia verso kiun mi uzis por la tago temante pri esti optimisma estis por li kiel li intencas skribi ekzamenon la postan tagon. Li tiam petis ke mi diru kelkajn vortojn de pregxo por li, kaj mi tuj faris tion. Tamen, li insistis kaj ecx petegis min, ke mi devus surbendigi mian pregxon kaj sendi gxin al li kiel audan mesagxon cxar li kredas pli en auda pregxo ol skribita pregxo. Mi igis lin kompreni ke se li ne povus kredi je la simpla skribita pregxo, estos malfacile por li kredi je mia daura pregxo por li. Mi ecx dubas, cxu la auda pregxo kiun li volis estus efika se mi aprobus la peton. Mi miras, kial li bazis sian kredon en auda pregxo. Cxi tiu surreta kontakto estas diferenca de la centestro kies rakonto estis registrita en Mateo 8:5-13 kaj Luko 7:1-10. Unu el la servantoj de tiu centestro malsanis al la punkto de morto. La centestro eliris al Jesuo Kristo kaj petis lin veni kaj sanigi la servanton. Jesuo Kristo konsentis sekvi la centestron al lia domo, sed la viro respondis: "Sinjoro, mi ne estas inda, ke vi venu sub mian tegmenton; sed nur parolu vorte, kaj mia knabo sanigxos. Cxar mi ankau estas homo sub autoritato, havante soldatojn sub mi; kaj mi diras al cxi tiu: Iru; kaj li iras; kaj al alia: Venu; kaj li venas; kaj al mia sklavo: Faru cxi tion; kaj li gxin faras" (Mateo 8:8-9). Jesuo Kristo ja laudis tian grandan fidon kaj la malsana servanto sanigxis je tiu horo. La centestro ne kredas je la fizika cxeesto de Jesuo Kristo, sed bazis sian kredon je efika vortoj de Jesuo Kristo. Multaj homoj nuntempe estus preferintaj, ke Jesuo Kristo estas fizike cxeestanta por sanigi ilin au interveni en iliaj situacioj. Cxar cxi tio estas ne ebla, tiuj personoj turnas sin al tio, ke ili bazas sian fidon sur tio kion ili povas vidi, tusxi, senti, audi, kaj/au flari antau ol ili povas kredi, ke ili estas resanigitaj au ke Jesuo Kristo intervenis en iliaj situacioj. Ne mirinde, tiaj personoj estas trompitaj de falsaj profetoj/pastoroj kaj "pregxaj komercistoj" de la moderna tago. En kio vi bazas vian fidon? Bazu vian fidon en la efikeco de simpla pregxo en fido al Dio. Io ajn krom tio estas nura forvelkado de onia tempo (vidu: Jakobo 1:5-8; Mateo 21:22; Marko 11:22-24; Hebreoj 11:6). Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu ke vi ne bazu vian fidon sur iu ajn alia afero au persono krom la efikeco de simpla pregxo en fido al Dio per Jesuo Kristo.

Saturday, July 17, 2021

KIO OKAZIS ERARE?

Estimataj, KIO OKAZIS ERARE? "Asa agadis bone kaj juste antau la Eternulo, sia Dio" (2 Kroniko 14:2). “Asa ekkoleris kontrau la [profeto] kaj metis lin en malliberejon, cxar li indignis kontrau li pro [la admono]; ankau kelkajn el la popolo Asa premis en tiu tempo" (2 Kroniko 16:10). Asa estis unu el la bonaj regxoj de Judujo. La skribintoj de la Skribajxoj rankontis pri liaj bonaj faroj jene: li agadis bone kaj juste antau la Eternulo, sia Dio (2 Kroniko 14:2); li forigis la altarojn de fremdaj dioj kaj la altajxojn (2 Kroniko 14:3, 5); li elpelis la malcxastistojn el la lando de Judujo (1 Regxoj 15:12); li ordonis al la Judoj turni sin al Dio kaj obei Lin (2 Kroniko 14:4); li fidis al Dio dum tempo de milito (2 Kroniko 14:11); li renovigis la altaron de la Eternulo (2 Kroniko 15:8b); li kondukis la popolon judan kaj ecx kelkaj el Izrael reoficialigis sian interkonsenton kun Dio (2 Kroniko 15:10-14); li ecx senigis Maahxan, sian avinon je sxia titolo de regxino pro sxia idolisteco (2 Kroniko 15:16); kaj lia koro estis perfekta dum lia tuta vivo (2 Kroniko 15:17). Pro cxi tio, Dio donis al li kaj lia popolo trankvilecon cxirkaue (2 Kroniko 14:6, 7). Ecx, dum iu kun vasta militistaro militis kontrau li, Dio donis al li grandan venkon kun multaj rabajxoj (2 Kroniko 14:9-15). Tamen, liaj lastaj jaroj estis tragedio! Li forlasis la cxiopovan Dion por nura homo dum alia lando militis kontrau li (2 Kroniko 16:1-6). Dum iu profeto de Dio alfrontis lin pro lia nefido je Dio, li koleris kaj metis la profeton en malliberejon (2 Kroniko 16:7-10). Li ankau premis brutale kelkajn el la popolo (2 Kroniko 16:10b). Dum li estis malsanigita, li rifuzis turni sin al Dio (2 Kroniko 16:12). Li mortis en tiu malsano! Oni miras kio fakte okazis erare en la vivo de Asa. Kial li komencis bone kaj finis tragedie? La skribintoj de la Skribajxoj ne informis lin pri lia kadukigxo. Sxajne, liaj sukcesoj fierigis lin kaj li forgesis sian Dion. Cxi tio estas pensigajxo por ni. Pensu pri vi mem. Cxu vi servas Dion en la maniero en kiu vi iam servis Lin kelkajn jarojn antaue? Cxu vi ne malplibonigxas je via dedicxo al Dio? Kio okazis erare? Vi devas pensi pri gxi en via rilato kun Dio kaj "Pripensu bone vian staton" (Hxagaj 1:5, 7). Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi cxiam konsideru viajn manierojn, ke nenio deturnu vin de via bona rilato kun Dio.

Saturday, July 3, 2021

KIAM SUKCESO OKAZAS

Estimataj, KIAM SUKCESO OKAZAS "Moseo ekkondukis la Izraelidojn for de la Rugxa Maro, kaj ili eliris al la dezerto Sxur; ili iris dum tri tagoj tra la dezerto kaj ne trovis akvon. Ili venis al Mara, sed ili ne povis trinki la akvon en Mara, cxar gxi estis maldolcxa; tial oni donis al la loko la nomon Mara" (Eliro 15:22-23). La popolo Izraela jxus havis grandan sukceson - Dio savis gxin tute de la premantaj Egiptanoj igante gxin trapasi la Rugxan Maron sur seka tero kaj tute dronigante gxiajn malamikojn en la maro (Eliro 14). Gxi konfesis cxi tiun venkon kantante kantojn de laudo al la Eternulo (Eliro 15:1-21). Tamen, tuj post forlaso de la Rugxa maro, malfacila tasko trafis gxin - vagado en la dezerto dum tri tagoj sen trovo de akvo. Ecx kiam la Izraelidoj finfine trovis akvon, ili ne povis trinki gxin cxar gxi estis maldolcxa. La reago de la popolo Izraela montris ke gxi ne povis regi sian sukceson nek povis fidi al la fonto de la sukceso. Tamen, la emfazo cxi tie ne temas pri la reago de la Izraelidoj, sed pri sekvo de la sukceso. La Sankta Biblio estas plena de sekvoj de sukcesoj: Noa ne povis regi sin post la unua frukto de sia laboro post la diluvo (Genezo 9); oni postulis Abrahamon oferi la filon kiun li havis je sia maljuneco (Genezo 22); la popolo Izraela iris trans la Rivero Jordano sur seka tero en la atendantajn manojn de la malamikaj Kanaanidoj (Josuo 3-10); Gideon falis en la pekon de idolkulto post kiam Dio donis al li kal la popolo Izraela venkon super la premantaj Midianidoj (Jugxistoj 8:22-27); Samson malsukcesis regi siajn multajn sukcesojn super la furiozantaj Filisxtoj kaj finfine falis en iliajn manojn (Jugxistoj 14-16); Samuel estis sukcesa pastro de Dio, sed li ne povis instrui al siaj filoj la vojojn de Dio (1 Samuel 7:13-8:3); avidado venkis Saulon post lia sukceso super la Amalekidoj (1 Samuel 15); David falis en pekojn de adulto kaj murdo post kiam Dio starigis lian regnon (2 Samuel 11); malgrau sia sagxo, Salomono amis kaj edzinigis multajn fremdajn virinojn je sia risko (1 Regxoj 11); notinda estis Uzijan kies sukceso igis lin iri kontrau la legxo de Dio (2 Kroniko 26:16-21). La listo ne povas esti elcxerpita. Cxu vi scias ke sukceso ne estas la fino de la rakonto en via vivo? Cxu vi cxiam preparas vin regi la sekvojn de via sukceso? Kiam sukceso okazas, estu preta alfronti pluajn malfacilajn taskojn. Tiaj taskoj eble estos pozitivaj au negativaj. Pregxu ke Dio ebligu al vi regi ilin sukcese. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Saturday, June 19, 2021

CXU VENKO SEN BATALOJ?

Estimataj, CXU VENKO SEN BATALOJ? "Tion mi parolis al vi, por ke en mi vi havu pacon. En la mondo vi havos suferadon; sed kuragxu; mi venkis la mondon" (Johano 16:33). Antau nelonge dum mi veturis lau unu el la cxefaj vojoj de la urbo, kie mi logxas, mi vidis grandan afisxtabulon reklamantan pregxejan programon kun la apudskribo: VENKO SEN BATALOJ. Mi ne povis kasxi mian atenton de la apudskribon, kiam mi demandis homojn, kiuj estis kun mi en la auto, cxu povas esti venko sen ia batalo. Mi plue esploris: "Kiel oni povas havi venkon, se oni ne batalas?" Cxi tiu estas unu el la eraraj instruoj, kiuj prosperas en multaj eklezioj nuntempe. Bedaurinde multaj homoj kredas tiajn instruojn. Ordinare venko venas post batalo. La vivo estas plena de multaj luktoj kaj bataloj. Nur homoj, kiuj akceptas la realon de cxi tiu fakto kaj alvokas kuragxon alfronti la defiojn de la vivo, povas havi venkon. Pensi, ke venko venos sen batalo, estas pensi, ke infano naskigxos sen koncepto. Same pregxi por venko sen batalo estas pregxi, ke sxipo surterigxu en alia haveno sen ekveturi de haveno kaj trairi sxtormojn kaj ondojn de la akvo. La Sankta Biblio instruas, ke la homo havos multajn batalojn en la vivo. Ijobo deklaris: "Homo, naskita de virino, havas …abundon da afliktoj" (Ijobo 14:1). Jesuo Kristo konfirmis cxi tion: " Tion mi parolis al vi, por ke en mi vi havu pacon. En la mondo vi havos suferadon; sed kuragxu; mi venkis la mondon" (Johano 16:33). Estas multaj aliaj lokoj en la Sankta Biblio, kie oni diras klare, ke la vivo estas plena de suferoj, problemoj, afliktoj kaj aliaj defioj de la vivo. La Kristana vivo estas ecx vivo de fizika kaj spirita milito. Efektive, la doktrino pri sufero por kristano estas ellaborita tra la Sankta Biblio. Tamen la bona novajxo estas, ke venko estas certa por la kristano, kiu trapasas cxi tiujn suferojn kaj okupigxas pri tio en cxi tiuj bataloj de vivo cxar Jesuo Kristo venkis la mondon kaj gxiajn defiojn. Pli bone estas akcepti la realon de bataloj de la vivo kaj preparigxi por alfronti ilin ol vivi vivon de neado de cxi tiuj bataloj. Venko certas nur por homoj, kiuj brave batalas vivbatalojn helpe de Jesuo Kristo. Li ne promesis vivon sen bataloj, sed venkon super cxi tiuj bataloj. Je la servo de Dio Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu por la forto por alfronti la batalojn de vivo kaj venko super cxi tiuj bataloj.

Saturday, May 15, 2021

"KIE VI ESTAS?"

Estimataj, "KIE VI ESTAS?" "Kaj ili audis la vocxon de Dio la Eternulo, kiu marsxis en la gxardeno dum la malvarmeto de la tago; kaj Adam kaj lia edzino kasxigxis de Dio la Eternulo inter la arboj de la gxardeno. Kaj Dio la Eternulo vokis Adamon, kaj diris al li: Kie vi estas? Kaj tiu diris: Vian vocxon mi audis en la gxardeno, kaj mi ektimis, cxar mi estas nuda; kaj mi kasxis min" (Genezo 3:8-10). Tiu demando "Kie vi estas?" supozeble estis la unua demando kiun Dio faris al la unua homo - Adam. La demando kondukis al alia serio da demandoj. Cxu gxi signifas ke la cxioscia Dio ne vere scias kie Adam estis? Se Li sciis, kial Li demandis de Adamo kie li estis? Kial Li ne elportis Adamo el kie li estis kasxita? Kial Li volis ke Adam elmontru sin? Kial Dio devas demandi aliajn demandojn en Genezo 3:9-13? Dio ne demandis tiujn demandojn cxar Li bezonis informojn. Estante la cxioscia Dio, Li scias cxion. Prefere, Li demandis por la bono de Adam kaj lia edzino doni al ili la sxancon alfronti faktojn, esti honesta, kaj konfesi iliajn pekojn. Bedaurinde, ambau Adam kaj Eva provis defendi sin per defendi sin transdonante la kulpigon al aliaj (vidu: Genezo 3:11-13). Tio faris Dion prononci severajn jugxojn sur ili. Probable se ili akceptus siajn erarojn kaj petus pardonon, Dio pardonus ilin. Multaj homoj konscie pekas kaj pensas ke ili povas kasxi sin de Dio. En Sia kompatemo, Dio estas demandanta ilin, "Kie vi estas?" Tamen, kiel Adam, ili ankorau ne akceptas siajn nebonajn agojn. Fakte, multaj estus raciigi la nebonajn agojn. Ili opinas ke Dio estas entrudulo kiu ne volas ke ili vivu siajn vivojn kiel ili volas. Iuj homoj pekas senvole kaj Dio demandos ilin, "Kie vi estas?" Li faras tion por alporti ilin reen al iliaj sentoj. Li volas ke ili estu honestaj kun si mem kaj petu pardonon. Nur kelkaj homoj konfesas siajn pekojn kaj venas sentime al Dio por pardono. Dio estas ankorau demandanta vin, "Kie vi estas?" Cxu vi agnoskas viajn pekojn kaj petas Lian pardonon aux estu raciigi viajn nebonajn antaux Li? La Biblio diras, "Kiu kasxas siajn pekojn, tiu ne estos felicxa; Sed kiu ilin konfesas kaj forlasas, tiu estos pardonita" (Sentencoj 28:13. Vidu ankau: Levidoj 26:40-42; 1 Regxoj 8:48-49; Jeremia 3:12-13; 1 Johano 1:8-10). Dio sercxas personojn kiuj venos sentime al Li konfesi siajn pekojn kaj petas Lian pardonon. Cxu vi venos al li NUNE? "Kie vi estas?" Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Pregxu, ke vi ne raciigos viajn nebonajn farojn sed cxiam venas al Dio por pardono.

Saturday, May 8, 2021

PRIZORGU VIAJN GEPATROJN

Estimataj, PRIZORGU VIAJN GEPATROJN "Jesuo, rigardante Sian patrinon, kaj la apudstarantan discxiplon, kiun Li amis, diris al Sia patrino: Virino, jen via filo! Tiam Li diris al la discxiplo: Jen via patrino!" (Johano 19: 26-27). Dum Jesuo Kristo estis krucumita, multaj homoj venis por atesti la okazon. La virinoj kiuj jam estis kun Jesuo Kristo ekde la tempo kiam Li estis en Galileo estis tie. Ili staris cxe la kruco. Inter ili estis Lia patrino. Kiam Li vidis sxin kaj la discxiplon kiun Li amis, Li faris cxi tiun deklaron, "Virino, jen via filo! ...Jen via patrino!" La deklaro estas esprimo de prizorgo por la patrino, ecx sur la kruco. La fakto ke Jesuo aludis Sian patrinon kiel "virino" kaj ne "patrino" jam igis kelkaj el Liaj kritikantoj akuzi Lin pri malhonoro al Sia patrino. Tamen, la esprimo estis kutima je Lia epoko kaj oni neniam rigardis gxin kiel signon de malhonoro. Lia respekto por Sia patrino igis Lin transdoni sxin al unu el Siaj fiditaj discxiploj por deca zorgo. Li volis ke sxi vidu la discxiplon kiel sian filon kaj la discxiplo vidu sxin kiel sian patrinon, kaj tial li prizorgu sxin. La discxiplo komprenis Lin kaj tuj prenis sxin en sian propran domon. La apliko de cxi tiu deklaro estas ke infanoj devas prizorgi siajn gepatrojn, ecx kiam estas malfacile por ili fari tiele. Jesuo Kristo jam antaue kondamnis la agon de malzorgo de oniaj gepatroj dum oni servas Dion (vidu: Mateo 15:4-6;Marko 7:10-13). La kvina legxo jam ordonis devigon al gepatroj kiel religian devigon (Eliro 20:12; Readmono 5:16). Por infano ne prizorgi siajn gepatrojn precipe dum ili estas maljunaj estas peko. Jesuo Kristo prizorgis Sian patrinon je Sia mortanta tempo. Cxu vi prizorgas viajn gepatrojn? Cxu ili povas pregxi por vi kaj beni vin je siaj mortantaj tempoj pro via prizorgo? Dum kelkaj partoj de la mondo celebras la Tagon de la Patrino cxi-semajne, faru gxin kiel devon prizorgi, ne nur vian patrinon, sed viajn ambau gepatrojn. Se ili ne plu vivus, sercxu homojn kiujn vi povas prizorgi honore al viaj mortintaj gepatroj. Felicxan Tagon de la Patrino! Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxaj Petoj: 1. Dio, helpu min por ke mi povu prizorgi miajn gepatrojn je ilia maljuneco. 2. Helpu miajn infanojn por ke ili povu prizorgi min je mia maljuneco.

Saturday, May 1, 2021

NE EKZISTAS ALIA INTERULO!

Estimataj, NE EKZISTAS ALIA INTERULO! "Jesuo diris al li: Mi estas la vojo kaj la vero kaj la vivo; neniu venas al la Patro krom per mi" (Johano 14:6). "Cxar ekzistas unu Dio, kaj unu interulo inter Dio kaj homoj, homo, Kristo Jesuo" (1 Timoteo 2:5). La supereco de Jesuo Kristo ne povas esti tro emfazita. Cxi tiu estis la antauenpusxo de la letero al la Hebreoj. Tamen, amuzas min vidi iujn personojn kiuj provas meti aliajn profetojn, pastrojn, kaj ecx religiajn gvidantojn flanko al flanko kun Jesuo au ecx super Li, kiam tiuj personoj rilatas kun Dio. Por iuj el tiuj homoj, ili honoras Jesuon Kriston irante al Dio per aliaj rimedoj. Por aliaj, ili sekvas ekzemplojn de la Malnova Testamento de rilato kun Dio per profetoj, pastroj kaj angxeloj. Aliaj estas simple malkleraj pri sia pozicio en Dio au estas tro mallaboremaj por rilati kun Dio rekte, do, ili dependas je siaj religiaj gvidantoj rilati kun Dio por ili. Tamen, la vero de la afero estas ke ekzistas neniu alia interulo au peranto inter Dio kaj homo, krom Jesuo Kristo kaj Li kuragxigis nin veni kuragxe kaj rekte al Li. La celo de cxi tiu mesagxo ne povas akomodi cxiujn klarigojn kaj versiklojn de la Sankta Biblio pri tiu afero. Tamen, mi uzu cxi tiun ilustrajxon por subteni la aferon: mia filo kuragxe kaj rekte venos al mi por io ajn kion li bezonas, kaj mi ne bezonas ajnan peranton rilati kun li. Se li ne povas veni kuragxe kaj rekte al mi, tiam io malgxustas ie. Se Dio estas via cxiela Patro, kaj vi estas vere Lia filo au filino, vi devus povi rilati kun Li rekte sen ajna alia peranto krom Jesuo Kristo. Lasu min mallonge citi kelkajn verskilojn el la letero al la Hebreoj: "Dio, kiu multafoje kaj multamaniere parolis en la tempo antikva al niaj patroj en la profetoj, en tiuj lastaj tagoj parolis al ni en Filo, kiun Li nomis heredanto de cxio, per kiu ankau Li faris la mondagxojn" (Hebreoj 1:1-2). "Havante do cxefpastron grandan, trapasintan la cxielon, Jesuon, la Filon de Dio, ni tenu firme nian konfeson. Cxar ni havas cxefpastron ne tian, kiu ne povus simpatii kun niaj malfortajxoj, sed tentitan en cxio tiel same, tamen sen peko. Ni do alvenu kun kuragxo al la trono de graco, por ke ni ricevu kompaton kaj trovu gracon por gxustatempa helpo" (Hebreoj 4:14-16). "Sed nun li ricevis servadon des pli bonan, ju pli bona estas la interligo, kies interulo li farigxis kaj kiu sur pli bonaj promesoj estas dekretita" (Hebreoj 8:6). "...direktante la rigardon al la autoro kaj perfektiganto de la fido, Jesuo..." (Hebreoj 12:2). Vi povas demandi pri la roloj de religiaj gvidantoj. Ili ne estas perantoj inter Dio kaj homoj kiel pastroj kaj profetoj de la Malnova Testamento. Iliaj roloj estas nun konsultaj. Ili estas kiel pasxtisto al la sxafoj (vidu: 1 Petro 5:1-4). Ili estas por gvidi kaj discxipligi aliajn homojn kiuj povos gvidi kaj discxipligi aliajn homojn (vidu: Efesanoj 4:11-13; 2 Timoteo 2:2). Cxu vi ankorau rilatas kun Dio per ajna alia peranto krom Jesuo Kristo? Au, cxu vi faras homojn dependi je vi au aliaj rimedoj por rilati kun Dio? Tio estas aberacio. Ne ekzistas alia peranto inter homoj kaj Dio, krom Jesuo Kristo! Rilatu kun Li rekte kaj vi vere gxuos vian rilaton kun Li. Je la servo de Dio, Bayo Afolaranmi (Pastoro). Pregxa Punkto: Dio, helpu al mi rilati kun vi rekte kaj kuragxe sen ajna alia peranto krom la Sinjoro Jesuo Kristo por tiel gxui Vin tute, kaj ne lasu min trompi aliulojn havi iun ajn alian peranton inter ili kaj Vi krom la Sinjoro Jesuo Kristo.